S POflT Kampioenen in de bloemen Peter Jansen niet tevreden Ontknoping op laatste dag KA DANSSCHOLEN SITT0N INSCHRIJVINGEN DAGELIJKS Jonge mensen zoeken I came 's, Laat ze niet in dl© kou staan! Coimy Lugt: tweede zege WEET ADVERTEER MEER Juvenilis: stroeve start In strijd om Coupe Raphael: Connie eerste FORTUNA ACTIEF SCHIEDAM - VLAARDINGEN-MAASSLUIS 010-266262 Vlaardingen- Holysingel B.V. Gemako DINSDAG 29 AUGUSTUS 1978 Sportstïps Zwaluwen weinig constant SW-jeugd: positief üieberi BovaAutoRenÊ bouwkunde WÖLCKcN ZN. VD/SC/WW 4 yjaardingen De 16-jarige Coruiy Lugi *s in het Kralin gen tennistoernooi als winna res bij de C-dames uit de bus geUomen. Hel is haar tweede keer dat ze eeu toernooi in die klasse op haar naam bracht Eerder won de pupil van de oud-bondcoacb -Joop de Mos bet Soenda-loernooi bij de C-dames, De Holy-speelstcr ontmoette in Kralin^en al in de eerste ronde de als eerste geplaatste mevrouw Snoei die zij verrassend versloeg. Me vrouw Snoei, die dit seizoen in het districtstoernooi zegevier de, verloor in drie sets. In de eindstrijd had Conny het ge- malitelijker. Tegen de met een verradelijke dubbele back hand spelende Yvonne Kreyns zegevierde hei Vlaardingse ta lent met 6-2,6-3. Schiedam flet eerste optre den van de beide teams van de baskelbaJverenfeing Juventus is geen onverdeeld succes gr- WordeiL Het damesteam deed het zondermeer goed en be haalde een tweede plaats ter wijl de heren bet tot de vierde plaats brachten in het in Delft gehouden toernooi van DAS. Dat bij de heren de organise rende Vereniging de zomer doortrainde was duidelijk te merken- «Juventus moest duide lijk bet onderspit delven. Zo ook in de tweede wedstrijd te gen Achilles. Pas in de laatste Wedstrijd, die tegen Sphinx, boekte de Schiedamse formatie enige vooruitgang. Een neder laag echter was toch niet te voorkomen. Beter verging het de dames die het in de eerste wedstrijd op moesten nemen tegen BOB. Ju ventus kon het tegen de eredi- visionist bolwerken. Wel was dat het geval tegen de beide andere tegenstanders, DAS en Sphinx. Een verdiende tweede plaats was dan ook het resultaat voor het damesteam. Vlaardingen De Vlaardingse kampioenen zijn weer gehuldigd- De verscheidene individuele en teamsporters mochten gister avond als blijk van waardering voor de geleverde sportprestatie in het afgelopen seizoen, een speciale penning van de Vlaar dingse Raad voor Sport en Recreatie en in sommige gevallen zelfs een gravure van de stad Vlaardingen ontvangen. De gemeen te vertegenwoordigers, die rich met de „weggeef'-taak hadden belast, waren: (bijna ex-)sportwethouder Kien Boven berg en burgemeester Wim Kieboom, die trouwens ook beiden het woord voerden tijdens de bijeenkomst. Overigens, niet alleen pennin gen en gravures, maar ook nut tige sportpresenten waren er voor de sportlieden weggelegd. Zo waren er ballen beschik baar voor de voetbaiveremgin- gen, waar ook vrouwenafdelin gen (VFC en Sunlight) sterk vertegenwoordigd waren, en zelfs een speer en een discus voor de atletiekvereniging For- tuna, die werd gehuldigd voor hun plannen omtrent de spor tieve recreatie in Vlaardingen. De enige afwezige in het stad huis, waar dit evenement voor de derde keer werd gehouden, was Diane Edelijn, maar gezien haar verplichtingen voor Ne derland op de WK zwemmen in Berlijn, werd dit haar met kwalijk genomen. Een overzicht van de tra ditionele huldiging van de Vlaardingse kampioenen. Vlaardingen Zwaluwen heeft zijn voorlaatste oefen wedstrijd tegen de sterke tweedeklasser HHSC uit Den, Helder met 2-2 gelijk gespeeld. Voor de Vlaardingse doelpun ten zorgden Ernest Kegel, na een voorzet van links en Leen Pijpers met een afstandschot. Schiedam De Schiedamse atleet Peter Jansen heeft bij de jeugd-inter- land in Merksem (België! een vijfde plaats behaald. Zijn tijd van 1.519 betekende ruim een seconde boven rijn persoonlijk record en de Schie dammer was derhalve zelf niet zo te preken over zijn prestatie. Hij: „De tijd op zich was nog niet eens zo teleurstellend, maar de manier waar op deze tot stand kwam, vond ik niet zo geweldig. Ik moet waarschijnlijk nog even wennen aan het gedrang en geduw dat bij dit soort wedstrijden gebruikelijk is". Overigens kwam de Schiedammer ook nog op 4x400 meter estafette uit Op dit onderdeel moest de Nederlandse jeugdploeg, die in de totale rangschikking derde en dus laatste werd, opnieuw met een derde positie achter België en Zwitserland genoegen nemen. In ieder geval hoopt Peter Jansen dat hij saterdag bij de wedstrijden in Roosendaal wel zijn persoonlijk record te kunnen verbeteren. Bij de wedstrijden in Brabant, die overigens de laatste van het seizoen zijn, komt de Metro-atleet alleen uit op 600 meter. Peter Jansen hoopt zaterdag beter voor de dag te komen Jan Kerssemcycr, de ex-speler van DHS, heeft zijn debuut gemaakt in het betaalde voet bal. In de wedstrijd NAC-Ajax viel de Schiedammer na rust in. De achterstand van NAC was toen al 5-0- Omdat het uiteindelijk 7-1 voor Ajax werd verloor Kerssemeyer in feite met maar Z-h 0 Op de bank bij Ajax zat Cees Zwambom, de van FC Vlaardingen overgenomen ver dediger. 9 Cor Peitsraan is wat nerveu zer dan anders. Zeer binnen kort verwacht zijn vrouw na melijk haar eerste kind op de wereld te brengen. „Dat wordt mooi Peits de Tweede" roept de schutter steeds. O Nog maar een paar nachtjes slapen en de selectie van DHS kan dokken. Dan zal Rob Ja cobs op de weegschaal bewij zen dat hij inderdaad behoor lijk is afgevallen. O Ook SWs fysiotherapeut Jan Post gaat zich nu inzetten voor subsidie voor de Schie damse club. „Maar dan moet dat geld wel alleen voor de bandage gebruikt worden", zegt bij, „want er zijn nogal wat spelers die ingepakt wij. len worden tegenwoordig". 0 De selectiespelers van de hockeyvereniging van Asvion hebben in overleg met hm coach Jan Willem Tulüng de overige leden te kennen gegg. ven dat ze niet meer gewenst zijn op de training. De ongeoe. fenden liepen iedere trainim, gewoon hun rondjes mee maar de groep geselecteerden wen- sen dat nu niet meer. Dick van der Eergh, midden- veïder van Zwaluwen, is nie» door de selectie voor het HE. F A-elf tal hoen gekomen. De Vlaardinger, die in eerste ia. stantie optimistisch was maar later zijn uitspraken weer her. riep, was dc enige amateur die bij de groep zat. 0 Excelsior Maassluis heeft baar vijfde huïs-aan-Imis edi. tie over het wel en wee van de vereniging rondgedeeld, hj het zeer lezenswaardige krao- tje staan allen gegevens om. trent de vereniging uitvoerig beschreven. Vlaardingen Tijdens wedstrijden ponnyrijden die in Dordrecht werden gehouden is de Vlaardingse Connie Noordhoek kampioene van Noord-Brabant en Zuid-Hol. land geworden. Ze eindigde als eerste In de klasse M, de middelklasse dressuur. Connie reed op dc penny Igor. Vlaardingen - Bij internationale wedstrijden in Sittard hebben vier Fortuna-atleten „acte de presence" gegeven. Cees den Hoedt, die met tegenstanders uit België cn Duitsland had is doen, benaderde in zijn race op de 400 meter het clubrecord van Peter Spek, dat met 49.1 nog steeds onaangeroerd bleef. De tijd van de Vlaardinger was 5L5 seconden. Ook Robert van Zanten kwam dicht bij een clubrccord. Zijn tijd op de 10C0 meter, 2 minuten. 02.2 seconden, was slechts twee seconden boven het clubrecord van Peter van der Hoek. De overige twee Fortuna-atleten die in Sittard aan de start verschenen waren Kees de Bie en Gilles de Rooij. De Bic zorgde met een tijd van 2.02.2 op de 600 meter voor een eerste plaats in de series en De Rooij kwam op de 400 meter tot een tijd van 54.0 seconden. SCHIEDAM De ontknoping van bet raadsel wie de Coupe Raphael in het dam toe mooi gaat winnen, zal pas in de allerlaatste ronde vallen. Er zijn drie kanshebbers die tegen elkaar uit moeten maken wie recht heeft op de grootste trofee van dit toernooi. Deze week zijn de afgebroken partijen uit de vorige ronden uitgespeeld. En daar zijn nogal wat verrassin gen bij te zien. Eerder vermeldden we al, dat Rob van Eijk zo goed als gewonnen stond tegenover Peter Lansbergen. „Een wonder moet er gebeuren, als Peter Lansbergen nog een punt weet te halen in deze partij", was het commentaar. Wel nu, de wonderen zijn dan toch echt de wereld nog niet uit, want de partij eindigde in een deling der punten. Voor Rob van Eijk was de tegenslag daarmee nog niet afgelo pen, want ook zijn voordelige stand tegen Piet Bas- tiaanse bevatte een remise-variant. Uiteraard had Piet Bastiaanse die gevonden, zodat ook dit resultaat leidde tot een puntendehng. De derde afgebroken stand, dio tussen Ron Heusdens en Piet Bastiaanse eindigde ook in remise, hoewel Piet Bastiaanse twee stukken meer had. Naast deze afgebroken partij werden er ook nog twee partijen ingehaald. Cees den Boer moest spelen tegen Piet Bastiaanse. Hij zette zijn partij weer erg on-theo retisch, maar daardoor wel aantrekkelijk op. Echter, bij de twaalfde set beging hij fout, die op stukverlies kwam te staan. Stug volhouden bracht nog wel een boeiende partij, maar het bleef toch wel allemaal kansloos. Toen Piet Bastiaanse tenslotte toch een fout maakte, waren de zaken plotseling geheel anders. Op slag veranderde het beeld: van verlies kwam Cees den Boer ineens op winst te staan. Een fortuinlijke over winning dus. Evenveel geluk had Ron Heusdens in zijn partij tegen Peter Lansbergen, die zomaar een stuk weggaf aan Ron. De stelling was op dat moment wel iets gunstiger voor Heusdens, maar zeker nog niet gewonnen. Na het stuk gewonnen te hebben was de rest een kwestie van tijd voor Ron Heusdens. Hij speelde Peter Lansbergen weg. Door al deze toch wel verrassende uitslagen is er wel enige verandering in de stand gekomen. Kanshebbers op de eerste plaats zijn Cees den Boer <drie verlics- DUnten), Kon Heusdens en Rob van Eijk (allebei vier vcrliespunten). Op papier staat Cees den Boer er dus het beste voor, maar hij moet nog inhalen tegen Rob van Eijk. In de laatste ronde staat Rob van Eijk tegen Ron Heusdens op het programma. Dat deze ronde dus bol zal staan van spanning is een ding dat zeker is, want ook om de tweede en derde prijs is nog volop strijd. In theorie kunnen vier spelers eindigen op de tweede plaats. Uitslagen: tweede ronde: Ron Heusdens—Piet Bas tiaanse I1; vierde ronde: Peter Lansbergen—Rob van Eijk 1—1; zesde ronde: Cees den Boer—Piet Bastiaanse 2—0; zevende rondo: Piet Bastiaanse—Rob van Eijk I—1; achtste ronde: Ron Heusdens—Peter Lansbergen 2—-0. De stand na acht ronden: 1. Ron Heusdens 10 uit 7; 2. Cees den Boer 9 uit 6; 3. Rob van Eijk 8 uit 6; 4, Leo Mous 8 uit 7; 5. Wim Vrijland 8 uit 7; 6. Piet Bastiaanse 6 uit 7; 7. Peter Lansbergen 5 uit 7; 8. Nico Knoops 5 uit 7; 9. Tiny Mous 3 uit 8. Het programma voor de laatste ronde is: Peter Lansber gen—Piet Bastiaanse; Leo MousCees den Boer; Nico Knoops—Wim Vrijland; Rob van Eijk—Ron Heusdens. Tiny Mous is deze ronde vrij. Vlaardingen Zwaluwen lieeft zijn voorlaatste oefenwedstrijd tegen dc sterke twecde-klasser HHSC uit Den Helder met 2-2 gelijk gespeeld. Voor de Vlaardingse doelpunten zorgden Ernest Kegel, na een i'oorzet van links en Leen Pijpers met een afstandschot. Trainer Theo de Waard, die morgen (tegen RVVH) pas zeker van de eerste elf is, heeft vooral in de verdediging nog enkele vraagstukken. Hij: »De verdediging is inderdaad nog niet helemaal klaar, maar voor de rest is liet allemaal groten deels gevormd. Er is alleen nog iets wat mij zorgen baart en dat is het weinig-constante spel. Je ziet af en toe goede combinaties maar daarna gaat het ineens een stuk minder, la ieder geval weten we na morgenavond meer". Schiedam De eerste competitie-wedstrijd die de SW-jeugd speelde (uit tegen FC Amsterdam) is ondanks de 3-1 nederlaag bijzonder positief verlopen. Jan van der Velden: „Ik was bang dat we weggespeeld zouden worden maar het tegendeel was waar. We hebben diverse malen de kans gekregen om een voorsprong te nemen maar het geluk was nic-t aan onze zijde". Door twee fouten van doelman John Marrevee keek SW voor rust nog tegen een 2-0 achterstand aan. Een schitterend doelpunt van John de Munnik verkleinde de achterstand maar De Lieverd jes wisten alsnog te scoren. Bij SVV werden Martin de Zwart en Frans Klingen gewisseld voor Wim de Gids en Rob Polder man. Wet droefheid geven wij u kennis dat onverwacht van ons is heengegaan onze broer, zwager en oom JACOBUS LEONARDUS WUISMAN op de vsn 6e jaar. jfj^Sisman Eindhoven, 26 augustus 1978. Bomanshof 173. Correspondentie-adres Havendijk 121, 3114-EA Schiedam De plechtige uitvaartdienst zal plaats ymden op donderdag 31 aug. a,s. om 11.30 uur, m de St. joriskerk (Sint Jorislaan) waarna de beqrafems op de Algemene vwjkbegraafplaats Woensei, aan de Jacob van Campenweg zat plaats vmden. Samen komst aan hst mortuarium Van Deia Amundsen- laar» 2 te Eindhoven om 10,30 uur. Woensdagoch tend om 9.00 uur Zal tijdens de Eucharistieviering de overledene bijzonder worden herdacht in de Kapel van Huize Frankenland Sint Luidinastraat 10 Schiedam. De overledene >s opgebaard in bovengenoemd /nortuahum. Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 18,oo uur tot 19.00 uur. Na de plechtigheid is Br gelegenheid tot condoleren in Hoeksteen Gerritsoniaan 1A, vrachtauto per week kost? Weet u wat uw vrachtauto per week kost als u hem maar twee dagen gebruikt? Weet u wat een vrachtwagen met hetzelfde laadvermogen per twee dagen kost als u bij BOVA huurt? Nee? Véél minder! Irl OIO. 1.90AZrti Ï5?gl6 kemel.-.Specl.Tunsttaai lb vlutdin?en GEMEENTE SCHIEDAM Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, dat gedurende drie maanden ter inzage ligt op de afdeling Algemene Zaken, 2e etage van het stadskantoor nel besluit van de gemeenteraad van Schiedam, genomen in de vergadering van 21 augustus 1978, tot vaststelling van de verordenin gen als bedoeld in artikel 3, lio 3 (koopavondveror- dening) en artikel 9, lid 1 (10-dagen-regeling) van de Winkelsluitingswet 1976. Schiedam, augustus 1978 Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, M. J. Blok A. J. Lems GasEas GASFORNUIZEN KOOKPUlBt BOüjEBS KOELKASTEN WASAUTOMATEN centrifuges stofzuigers 11 f* J Showroom schiedamse weg as, tel. oim* 2* so KANTOOR WERKPLAATS Tel 010-34 24 00 ENERGIEWEG VLAARDINGEN Sitehhnq X*chn.*ch van 15* •wti era am telefoon "0-H3272 1-jarige a VQnOkuf sussen O technisch tekenen 0 delaiDeren eft konstrueren Vooropleiding min LTS enige fefcenkaimererva- g De kursussen //Ofden avond per week gegeven ir» ee vakgebieden WERKTUIGSOUWKUKDS ELEKTROTECHNIEK IftSCfwjving voor de kur&us september 1975 100 JAAR MAA TKLEERMAKERS Exclusieve maatkleding en confectie. In onze etalage steeds speciale aanbiedingen. Rotterdamschedijk 409a Schiedam rTele loon 268164 Onroerend goed aangeb. 1-kamerflaL Zeer gunstig gele gen. Voorzion van open keuken, douche, eigan c.v.-gasinstallatia en berging Koopsom f 75.000.- v.o.n. Nadere inlichtingen: WESTBLAAK 27, ROTTERDAM. Tel. 010-137230. Duizenden jongens en meisjes, die werken of studeren kunnen geen kamer vinden, En 'n dak boven je hoofd is het minste wat je nodig hebt, vindt u ook niet? Als u een behoorlijke kamer of een etage vrij hebt, die u wilt verhuren, bel of schrijf dan even. Doet u het wel direct? Juist in deze maanden is er erg veel vraag naar. In Schiedam kan aanmelding gebeuren bij BUREAU HUISVESTING Kantoorgebouw 's-Gravetand 567 Telefoon 732111 -Jonge mensen, op zoek naar kamers, kunnen zich als gegadigden opgeven bij het bureau Huisvesting. PubUkatie van de gemeente Schi#d*m in uflwiweilung met het ministens van Volkshuisvesting en Ruimtelijk® Oroemog

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4