f -:v,. TOOre GOEDKOOPSTE Het geheim van de Chinese graf- tombe Kapitein Rob Vlaardingen - Holysingel B.V. Gemako Makelaars o.g. Vlaardingen Holysingel B.V, Gemako Makelaars o.g. I WOENSDAG 4 OKTOBER 1978 "V iï7- Ba uknecrn centrifuge EJe&trische oiiegevutde radiator Etektrisehe («kfdekefl met Hoover stedestofzuiger modehuis Schiedamseweg 39-47, Vlaardingen, tel. 346000 Mgr. Nolenslaan 686, Schiedam, tel. 702667 kunt U niet missen geen dagl VD/s cm MTUTOCK 6/WW SlllliEH WUGEEEie, Alt. SK«cin WT JS EEU GOEDÉ Vff£«WN VAV MU. MISS CA£0L MY. HE#£jJ WEl2ft££. JA,MMF...ME.BOOUe f#r wou i«EE,MZ. féLWGMT. IÉ &£6£'JPÜ.7:J0fö 6£U>,wierv«Ae?fp LWUMDELüK MtW 55ÉID- HrowwEettw JIEkj A2AM.KT&A WJ KtfGUASJSitftfKy Y0C£M£.&ELM0IJT, CA«OL p KVOOiZGZ- mr Eigat Wallace DKAAIcM WIJ Gim /MOOIE r- *tMM KONRAD £HJ JOCHUM! JUUIc HESSEN DE REKENLES MIST DOOR JUtUESPUBSEN ft l/OOR STRAP MOETEN JplttE AL 01E ACHTEN OPTELLEN,. ..we jume op he: us hesben GK6T.' ACHTEN Oj5i2Q 3129 Doch Mario onderbreekt zijn gezang toch even. Hij grijpt zijn vrouw bij de arm en fluistert met een hese stem: „Zeg.weet je wat dit is? Dat zijn die geroofde schatten uit* de tweede wereldoorlog! Herin- Kant. mach inventarissen ner je je niet, dat de kranten er een paar jaar geleden vól ova* hebben gestaan? Ik twijfel er niet aan, of dit zijn die schatten"- Lucia knikt „Ja, dat herinner ik me weLZouden dit werke- burgerlijke stand Geboren in Schiedam: Jordy z.v. Broeren-Schippers; Astrid d.v. de Rijcke-Termaten; Maar ten J. z.v. Nieuwenhoff-Verha- gen; Patrick A. R. z,v. Pico-Hof- mans; Aytug z.v. Aydift-Gül; Mirjam d.v. Smits-Koens; Mi randa d.v. Dijkshoorn-Vrijen- hoek; Mariska d.v. Warmerdam- Pranger; Mariska d.v. Spaan derman-van Noort; Yvette d.v. lijk.Maar dan moet hier voor miljoenen en nog eens' miljoenen opgestapeld liggen. Vooruit, Mario, zing! Anders komt Sandeman hier naar toe en dan heb je de poppen aan het dansen". Meeder-van Gerwen; Martijn 2.v. Meerkerk-Kokje; Myrthe J. M. d.v. Lucas-den Uijl; Tamara d.v. Kannegieter-Wulff; Dennis z.v. Jansson-von Beers; Dennis z.v. Voretenbos-van Leeuwen; Vincent z.v. Schoenmakers-van Henten; Monique M. d.v. de Ruiter-van Maurik; Nayim z.v. Mercan-Karadeniz; Gonzalo z.v. Sirera Rojano-Perdomo Ramos; Menno z.v. Geveke-Helbers; Desiree d.v. van Delden-van der Tholen; Wouterus H. M, z.v. van Weer zingt Mario een nieuw lied, terwijl Lucia zich over een der koffers buigt om die open te maken. Maar wanneer het deksel open gaat, deinst zij ver- schrikt achteruit. Er 2at een man te wachten een lange, knappe man, die er ondanks zijn schamele kle ding zwierig uitzag, "Kapitein Talham, nietwaar?"- vroeg Tillinzinni, en de andere man stond op. ,.U bent de man die mijn bagage heeft doorzocht in het depot van King's Cross'*, merkte kapitein Talham niet verwijtend op. De detective lachte. „Dat is een bekentenis die ik niet zou willen afleggen", zei hij. „Hoe weet u dat uw bagage is doorzocht?" "Uit ervaring", antwoordde de ander koel, "en misschien in teresseert het u te weten dat sinds uw onderzoek een meer nauwgezette ploeg onderzoe kers mijn hele bagage wegge nomen heeft en die tot nu toe miet heeft teruggebracht". Til linzinni was echt bezorgd. De ze vreemde man had een zwakke piek in zijn hart voor behoeftigen, en het was in één oogopslag te zien in wel ke financiële omstandigheden deze man uit China verkeer de. Hij trok een stoel naar voren. „Dit interesseert me", zei hij. „Misschien kan ik u helpen?" Kapitein Talham stak in een waardig protest een hand op. „leder normaal mens verwerpt zonder aarzeling het instinct van verzet tegen het erkende gezag. Ongedisciplineerde wrok ten opzichte van de be^ veiliging, die de maatschappij zich tot haar eigen bescher ming heeft opgelegd, is ata vistisch. Ik begrijp de nood zaak van uw onderzoek en vind dat de regering in de keuze van haar vertegenwoor diger bewonderenswaardig heeft gehandeld. Bovendien, omdat ik direct en openlijk geïnteresseerd ben in het uit vinden van de ligging van Mount Li, en met hetzelfde schip naar dit land ben geko men als bepaalde documen ten die die ligging onthullen, is uw verdenking vergeeflijk". Hij zei dit alles, terwijl hij daarbij nauwelijks de tijd nam om adem te halen. Tillinzinni's gezicht, geoefend in het verbergen van emoties, vertoonde geen uitdrukking van zijn gevoelens. Had deze man aan de deur staan luiste ren, dat hij zo de draad op nam van de uiteenzetting van de ambassadeur? Taiham scheen de gedachten- gang van de Italiaan te raden, en glimlachte. „Ik neem aan dat u de zaak met Chu-Wsi- Han hebt besproken. Ik veron derstel dat, omdat u met uw bezoek hebt gewacht tot na de publicatie van zijn artikel, en omdat ik reden heb aan te nemen dat zijn artikel een grote belangstelling heeft op gewekt in kringen, waarin u waarschijnlijk niet thuis bent het Genootschap van Goe de Bedoelingen bijvoor beeld". Er was iets in zijn toon, dat Tillinzinni onmiddellijk inte resseerde en ergerde. Maar de Italiaan was een te groot man om zich dwars te laten 2itten door irritatie, als hij informatie aan het verwerven was. Hij wist nog niet genoeg. Uitgave: SIJTHOFFPERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad {in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant of Het BinnenhoO- I REDACTIE I Chef: Henk L Lam bregtse Redactie Schiedam: Kor Kegel en Richard Stomp Redactie Vlaardingen: Paul Houkes, Chris van Bremen en Jan Hendrik Bakker. De redactie van de Schiedamsehö Courant is gevestigd aan de Broers vest 3a, tel. 262566 en 266046 3100 AC {postbus 137), 3111 EA Schiedam. De redactie van Het Vfaardings Dagblad en Nieuwe Waterweg Courant is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 352066.3130 AC (Postbus 110), 3131 BC Vlaardingen. Sportredactie: Bas v.d. Berg en Emile Schelvis (Vlaardingen, tel.345209). Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer 32177 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN 3155 TC Maasland: S. P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34, tel. 01899-16143 3151 PD Hoek van Holfand: L van Ooi jen, Mahustraat 135, tel. 01747-2804 I ABONNEMENTEN j Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a, 3111 EA Schiedam, (tel, 010-263091) en Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen, (tel. 010-354525 b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, taf 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uuren zaterdag tot 18,00 uur Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144. Haagsche Courant, tel. 070-624562. Het Binnenhof, tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144, toestel 147, de hr. W. v.d. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 Wij 2oudefi het er wet m willen pornpwv voo» SCHRüF- T£L- en RE» KENMACWNES, eerste kijken bij A.V.E-HA moer dan 560 machirus in voorraad- Prijzen va. J 95,». Ook 2aterüags geopend A-V.fc.HA. impor teur* van kanloo/maT-Mnes. Schknvefl S0. telefoon 010666*37. Ron e'dam. Wij zouden het er wet in will«n pompen. Voor SCHfiUF-, TEL- en REKENMACHINES, KASSA'S en TC» LEfOONBEAlffWOOflOERS eerst kij» ken bij AVEHA. Meer dan 1000 machi na jn voorraad Pnj»n v.a 95.—. AVEHA Kantoomuchine Import B.V., vorkoöp en Tectvmsohe denst. Schi»- 45. fl'dam. tal. 66-84.37, OOk '8 aangeboden Bied! Ztfh aan: 1e BLOEM&NOER i.b.v njbewijs in Vlaa-dingen en/ot Weotiand Br. o.nc. S89SO bur. imJ, blad C Onroerend goed aangeb, l-XAMEAFLAT.Zeer gunstig ge legen- Voorzien van open keu ken. douche, eigen c.v.-gasin- staüatie en berging. Koopsom 75.000 v.o.n_ Nadere inlichtin gen: WestWaakZ?, Rotterdam. tel.010-137230. Zuid land, royale HOEKWONING met garage, aparte berging, ron dom luin, achter 13 meter diep, totaal 245 m2, eigen grond. Ind.r doorzonkamer. 4 slaapkamers, douche met 2e toilet spouw muur, isolatie, cv op gas. zeer goed onderhouden. Vr.pr. 165.000,- k-k. Thorbeckestraat r»p.16.Te!.015Sl-l550. Riante 4-tamerfJat. toaie opper- vlatóe ruim 100 m2. Bouwjaar; 1968- Zeer gunstige ligging mei vrij uitzicht Grote woonkamer- pi m. 28 m2 met balkon, 3 royale slaapkamers, douche met ruimte voor een ligbad. Eigen c.v.-ga- sinstallatie, berging etc Koop som 127.500.- V.0J7. Nadere inlichtingen: WeSTLBLAAK 27 ROTTERDAM ma rrv>r\ Slobbe-Vester; Anna M. d.v. de Jong-de Gooijer; Shylina C. d.v. Muis-Kroos; Maria J. d.v. Klein- Truijens; Wendy d.v. van den Bosch-van der Velden. van der Linden, 60; G. P. Sturm, vr. geh. gew. met P. Verburg, 83; A. van Unen, vr. goh. met W, S. van de Werken, 78; B. Duchenne, man, 47; G. Kraan, man, 71; A. J. Stuik.» vr. geh. gew. met W. van den Heuvel, 95; J. M. Breins, vr. geh. gew. met P. H. Bouter, 92; GH, van Vuuren, man. 71; D. N. Hoogen, man 63; E. J. Maaten, vr. geh. gew. met L. van der Waal, 87; W. W. Buur, vr. ge', gew. met W.T. Lebbe, 65. Overleden: D. Baron 69; M. Zoutendijk, vr. geh. gew, met F. van Leeuwen, 91; C. de Jong, man, 82; B. F. M. Stoopman, man, 81; C. J. Weber, man, 75; B. de Koning, man, 62; C. M. van Dooren, vr. geh. met G. F. type HO*?* 1meltptMéler legen onaartQfcAamc bakJucMkW. tbermosiaai conlro!<samp AdvH-spms '76 B<iom inho ud 2 5 kg - 2800 toeren en met dekselvergrendeling Adviesprijs 249.- Bij ons Bauknecht afzuigkap. ö0 cm breed 2 s nel heden en verlichting, frontkiep in fraaie bruine Imt Adviesprijs 297 - Bg ons vermogen 2000 Watt verrijdbaar meeneempnjs Nu bij ons Xe ma keur, èèo persoonsuitvoering Nu bij Afgebeeld; mantel van prachtige zuiver scheerwollen velours. In diverse modische kleuren. Maten 40 t/m 48 ƒ440,- Type427. Mei verstelbare brede zuigmond. 600 Watt zuigvermooen Aluminium buizen Geheel kompleet mei alle hulpstukken Adviesprijs 265 - Nu voorde betere damesmode BROERSVEST 109 SCHIEDAM TEL: 267416 donderdagavonc tot 21.00 uurgeopend JHEID 1 K RUIME PARKEERGELEGENHEID TEGENOVER ONS MODEHUIS.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2