SPORT Hermes DVS overklast Roodenburg 1*1 PELIKAAN TSB: DROEVIGE VERTONING Marfinif maakt het voor Full-Speed nog triester Geen verschil tussen M M Experiment van VFC geslaagd SFC past zich aan: 3-0 €-5 L ■MAANDAG 23 OKTOBER 1978 \Wim Verhoorn: eindelijk vuurwerk" Maasdijk morst teveel VO/SC/WW 6 e Teun Komaat nam twee van de vijf treffers voor zijn rekening. Schiedam Hermes 9VS had weinig moeite net het zonder overtui- ng spelende Rooden- burg. De Schiedammers amen evenwel toch pas twintig minuten voor het einde definitief afstand, ïinnen tien minuten srerden toen drie gave reffers geproduceerd, betgeen een 5—0 eind stand betekende. ïertnes DVS had tachtig minu ten de Wedstrijd volkomen in de zak. Toch moesten de Schie dammers na tien minuten in de tweede helft stoom afblazen. De stand was toen al 20.fatwas voldoende om de wedstrijd win nend uit te spelen", vond trainer Wim Verhoorn- «Het is dan lo gisch dat de tegenstander een .alles of niets offensief" onder neemt We hebben dat door staan en kregen daarna de kans de voorsprong uit te bouwen". Wim Verhoom had begrip voor de korte terugval yan zijn elftal. jHet is niet mogelijk alle negen tig minuten te „gaan", ook al ben je oppermachtig en speel je tegen een zwak team als Roodenburg. De verslapping bij ons was geenszins het gevolg van berusting bij een 2—0 zege. We hadden afgesproken om hier thuis voor vuurwerk te zorgen en dat heeft het publiek ook gekregen vandaag". Hermes DVS begon de wed strijd fel jagend op iedere bal. Veelal werd de bal dan tot de achterlijn gebracht, waarna een trekbal of voorzet volgde. De Schiedammers verzuimden ech ter de stortvloed van voorzetten naar behoren af te ronden Ook in de dertigste minuut leek het weer fout te gaan. Rob van Vooren gleed toen een voorzet in de richting van de Leidse doelman Sjaak Nieuvaart die met veel geluk redde. Een scrimmage voor het Rooden- burg-doel volgde. Teun Komaat kwam daarbij als de grote win naar uit de bus. Met een droge knal zorgde hij voor het eerste doelpunt. Een minuut voor rust was het weer raak. Leo Kage, de jeugdi ge linksachter, rondde de op bouw vanuit de verdediging met een fraaie pass op Piet Kïepke af. De Hermes-middenvelder ging alleen op de Leidse doel man af en zorgde met een hard schot voor 2—0- Leo Hage gaf zelf het beslissende tikje met het hoofd voor de derde treffer. Hoewel de hal voorlangs leek te gaan, werkte Roodenburg- aanvoerder Aad de Groot de inzet van de Schiedamse verde diger alsnog achter doelman Sjaak Nieuvaart. Na het derde doelpunt wisselde trainer Wim Verhoorn de lichtgeblesseerde Frans Bouman voor Theo Juis- trnga. De eerste de beste bal die de verse kracht „behandelde" betekende gelijk 4—0. Teun Komaat kon door het midden op komen, waarna zijn tikje opzij de vrijstaande Juistïnga bereikte. Met een laag schot passeerde de wisselspeler ver volgens de Leidse doelman. Teun Komaat bepaalde daarna zelf de eindstand OP'S—0, door een hoge voorzet rustig neer te leggen en na eerst uitgegleden te zijn een Leidse verdediger op het verkeerde been te zetten. Van drie meter afstand had Kornaat toen geen moeite meen 5-0 Rotterdam Trainer Wolter Bos van VFC was na de wedstrijd tegen EDS een gelukkig mens. Immers, EDS had thuis nog geen punt afgestaan en VFC moest met een geïmproviseerd elftal aantreden. Kuiper, geblesseerd, kon niet mee doen. Daarom stond Van der Wulp op de rechtsbuitenplaats, waardoor het middenveld nu gevormd werd door Teunissen, Berkhout en Salamons. Een experiment dus en geslaagd, getuige de 3—1 overwinning. De eerste helft werd afgesloten met een 01 voor sprong. Een hard en ver schot van Jan Salamons bleek onhoudbaar voor de Rotterdamse doelman. Na de rust trachtte EDS met hoge ballen voor de pot verwarring te stichten in de verdediging van VFC. Deze bleef echter, ondanks de geringe lichaamslengte, zeer attent en gaf weinig of geen kansen weg. Een schitterende lob van Van der Wulp betekende 2~ji voor VFC en toen daarna een combinatie tussen Jeup en Schuiten door laatstgenoemde afgerond werd met het derde doelpunt, was het feest compleet. Kort voor tijd kon EDS de eer redden. Het kreeg een strafschop toegewezen wegens hands. Rob Weeda belastte zich er mee. Doelman Rob Brekelroans stopte echter het schot. De scheidsrechter liet echter Weeda voor de tweede maal de strafschop nemen omdat de VFC'er zich bewogen zou hebben. De tweede maal lukte het Brekelmans niet om het leer te stoppen, waardoor de eindstand op 1—3 kwam. Schiedam —SFC heeft op het bezoe kende VOC een heel normale overwin ning (3—®) geboekt. Aanvankelijk had het nogal moeite met de Rotterdammers, maar het doorzag de speelwijze van VOC en zag kans zich daarbij aan te pas sen. Vanaf dat mo ment ging het goed lopen bij de Schie dammers. Via de middenlinie werd de aanval aan het werk gezet en zo ontstond ook het eerste doel punt. Via Liekendiek en Kou- wenhoven kwam het leer voor de voeten van Kars en tegen het klim mende schot had de Rotterdamse doelman geen verweer. Het tweede doelpunt kwam ook vanuit het midden- veld. Weer kreeg Kars de bal voor de voeten, maar nu speelde bij het leer slim over de voeten van een verdediger naar Rien Broere en deze maakte het werk goed af: 0—2. Na de rust trok VOC fel ten aanval Het drong op en speelde alles of niets. De verde diging ging ver mee naar voren en dat was voor de snelle spitsen van SFC een kolfje naar de hand. Bij één van de snelle counters kwam de bal via Kou- wehhoven bij Buiten hek en deze gaf de uit lopende doelman geen schijn van kans: 03. Het tot dan toe interes sante duel verloor na dit derde Schiedamse doelpunt veel van zijn waarde, omdat VOC het hoofd in de schoot legde en SFC het ver der wel geloof de. ***-. V,' Zwijndrecht Een slecht voetballend TSB won van een nog zwakker spelend pelikaan met 2-0 en prijkt nu als trotse leider in de vierde klas C. Gelukkig voor de Vlaardingers is die plaats ook bereikt met beter voetbal, want het was inderdaad bar en boos in de uitwedstrijd tegen de Zwijndreehters. Terwijl het positieve bekerresultaat Pelikaan toch alle hoop op een goede wedstrijd had gegeven. TSB'er Hans Bommel omspeelt Overgauw. Gouvernante kijkt toe. „Maar ze hadden geen karakter vandaag, terwijl ik dat juist verwacht had na het goede re sultaat tegen Rijsoord", zei een teleurgestelde Jan Advocaat na afloop. De Vlaardingers profiteerden van de geringe inzet van hun tegenstanders, maar moesten voor de beslissing toch wachten tot de tweede helft. Trainer Dirk Hcogenboom: „We waren de hetere ploeg. Dat was duidelijk. Maar toch ging het allemaal wat stuntelig. Misschien dat ook de kwalitiet van het veld tot het slechte voetbal heeft bijgedra gen, want de jongens klaagden steen en been. Nee, het was de slechtste wedstrijd van ons tot nog toe. Maar die zitten er ook tussen. Vorlopig hebben we nog maar één verliespunL Als je nagaat, dat we vorig jaar nog in de degradatiezorgen zaten, valt er nu weinig te klagen". In de eerste helft trokken de Vlaardingers met de wind in de rug manmoedig ten strijde, maar het verband in de aanval len was zoek. Alleen de verdedi- ging hield het hoofd koel (met name Wim Maurits, die ooit betaald voetbal speelde) en gaf de frontstrijders uit Zwijnd recht geen enkele kans. Omdat Pelikaan ook het middenveld prijs had gegeven, kwam er geen enkel gevaar uit die frontli nie en werd er dus maar wat op het middenveld gerommeld. Aanvallen zonder lijn, passes die bij de tegenstanders kwa men, een grensrechter die het zó druk had met rijn ploeg aanmoedigen, dat hij nogal eens vergat „op lijn" mee te lopen en een redelijk fluitende scheidsrechter Wolthuis uit Leerdam. Het was en bleef armoe. Ook na de pauze toen de brilstand toch wel moest verdwijnen. „De goals móésten wel gaan ko men", vertelde Jan Advocaat na afloop. „TSB had toch iets meer inhoud. Het had voor de thee blijk gegeven ook te kunnen scoren. Bij ons zat het niet zo. Martin Wervenbos zat muur vast. Die kon het spel niet ma ken zoals we dat van hem ge wend waren, En omdat Rob Gouvernante nogal eens bleef „hangen bij buitenspel, moest er een doelpunt vallen". In de 20e minuut van de tweede helft stuurde Peter van Leeu wen de actieve Gerrie Stam weg, die bekwaam doorliep en- scoorde 0-1. Zo'n tien minuten later werd de wedstrijd beslist, toen een combinatie van (op nieuw) Peter van Leeuwen met de jarige Tom Roovers door de laatste werd afgerond: 0:2. En toen werd het helemaal een droevige vertoning, want de Vlaardingers waren „binnen" en geloofden het wel, terwijl de Zwijndreehters de pijp allang aan Maarten hadden gegeven. Alleen de grensrechter bleef doorgaan met zijn clubgenoten toe te roepen, dat er een tegen stander achter hen liep. Die was met kapot te krijgen. Delft Een triest middagje voor koploper Full-Speed. Niet alleen verloor het de wedstrijd tegen Martinit (13) maar tevens raakte de Delftse debutant in de derde klasse middenvelder Dries Gouw kwijt De Delftenaar gleed in de 17de minuut uit over de bal en moest per ambulance naar het zieken huis worden vervoerd. De eerste helft verliep voor Full-Speed toch erg onfor tuinlijk want in een fase dat veel Delftse spelers meer met hun gedachten bij Gouw waren dan bij de wed strijd, betekende een mis verstand tussen doelman Aad Spiero en laatste man Thijs Kwakkemaat de eer ste treffer. De ex-prof pas seerde zijn eigen doelman na een voorzet van Schie dammer Peet van der Burg. Zeker geen onverdiende voor sprong voor Martinit, want de bezoekers creëerden zich na het trieste voorval met Gouw betere mogelijkheden dan de thuis club. Zo verscheen Ruud Quadt in goede positie voor Spiero en had Kees Hoogwerf nooit mo gen falen nadat 'ie de Delftse doelman was gepasseerd. Full-Speed was duidelijk de kluts kwijt en mocht niet mop peren dat hij bij rust niet tegen een grotere achterstand aan keek. Het pleitte evenwel voor de Delftenaren dat ze zich via een goede inzet over het dode punt trachtten te helpen. Toch kwam de gelijkmaker op geluk kige wijze t°t stand. De arbiter A. J. Hoornweg beoordeelde een duel tussen Nico Rogaar en Van der Burg verkeerd, waarna Ruud Boer de vrije trap via het Martinit-muurtje óver doelman John Nagelhout maar ónder de lat schoot: 1—1. Klasse Op jacht naar de overwinning schuwden beide equipes de per soonlijke duels niet en alles leek erop dat het uitvallen van Gouw al lang en breed was vergeten. Beide ploegen wogen goed tegen elkaar op al beschik ten de bezoekers over iets meer individuele klasse (Jan Kooi man, Ed Slavenburg, Herman den Brinker) en meer combina tievermogen dan Full-Speed, waar Ruud Bor niet kon impo neren. Vooral Kooiman deed knappe dingen maar had weinig gelijk met afstandsschoten. Full- Speed liet het aanvallend afwe ten. Henk Herman en Nico Ro gaar boksten tevergeefs op te gen Jan Blom en Piet van der Burg terwijl Wim Poortvliet weinig had in te brengen tegen Mart van Rijswijk. Daardoor kreeg doelman John Nagelhout in feite weinig werk te verzetten. Ook Aad Spiero kreeg dat niet maar de Delftse doelman was na een half uur wel kansloos op een in tweede instantie ingeschoten bal van Ruud Quadt Nog geen twee minuten later was de beslissing gevallen. Piet van der Burg kreeg een goed passje van Ed Slavenburg en hoewel de grens rechter de vlag resoluut ten hemd hief wenste de arbiter van geen buitenspel te weten. Van der Burg profiteerde en bezorgde Full-Speed definitief de eerste thuisnederlaag: 1—3. Een ongelukkiger verlies had de Delftse club zich echter niet kunnen bedenken- Martinit-verdediger Jan Blom (gestreept shirt) is Fufl- Speed-spefers Koos Jansen (links) en Nico Rogaar de baas. Maasdijk Wel tevredenheid bij Maasdijk, maar toch ook nog wat ongenoegen. De 2—0 over winning zorgde voor het eerste maar het opnieuw missen van de mooiste kansen deed toch de gezichten wat betrekken- Maasdijk had tegen Devjo con stant een fors overwicht Ton van der Voort toonde zich iets te traag, Dick Lievaart raakte het houtwerk, terwijl meerdere combinaties onafgewerkt ble ven. Zelden kwam Devjo in de - buurt van doelman Arend van Staalduinen. O ok in de tweede helft een groot overwicht voor Maasdijk, Maar toch duurde het lang voordat de hatelijke nul verdween. Peet Solleveld „versierde" een straf schop en Kees Hoogendam, hij toondö rich weer sterk als laat ste man, schoot raak. Devjo bleef dapper tegenstand bieden maar kon geen vuist maken en moest zelfs vlak voor tijd toe staan dat Ton van der Voort aan zijn tegenstander zijn hielen liet zien en voor 20 zorgde. Lier Lyra en Excelsior ft hadden in hun onderlinge xmfrotttatfe opmerkelijk veel lecieen. Een overheersende verdediging, een middenveld lat niet naar behoren fonctio- leerde en een aanval waarin e weinig aan combinaties verd gedacht en te besluiteloos verd opgetreden bij (onver dachte) mogelijkheden. Geen tut beide ploegen solliciteerde «ht naar de twee punten en ierhalve was de deling (ö-0) de aügjulste nitslag. daaruit echter niet geconclu deerd inag worden dat het duel op sportpark De Zweth onaan trekkelijk was. Kwalitatief ge zien weliswaar slechts bij vla gen op niveau, maar als kijkspel zeker de moeite waard afge zien dan van de slotfase waarin niets gebeurde juist door de slippertjes die om en. om jyerden gemaakt Want wat te denken van het mistasten lierenaar Arie Solleveld (éénmaal overigens door onopzettelijk toedoen van Leen Voskamp), waardoor Lies Kardol op zéker schijnende doelpunten afging. Schijn, want de Maassluise aanvaller die te veel solo in zijn actie3 legde, schrok er blijkbaar zelf zo van dat zijn afsluitende poging de benaming schot nauwelijks ver diende en de bal net naast huppelde. Zoals even daarna Paul Vork een „dot" kreeg aan geboden van dezelfde Kardol, maar de paal in plaats van het net trof. Kansen door Lierse slippertjes, eveneens slechts mistasten aan Excelsior-kant tot mogelijkhe den leidde. Zo zorgde doelman Roe!jan Abbas voor paniek bij zijn verdedigers door tot twee maal toe de bal te laten schieten. Lyra was er net niet snel genoeg bij om te profiteren. En om de balans in het aantal kansen in evenwicht te houden, was ook Excelsior tweemaal dicht bij een tegentreffer. Maar Peter van der Wel kopte in vrije posi tie naast en Arie in *t Veld liet de bal te ver van zijn voet springen, waardoor Abbas als nog kon ingrijpen. Lyra en Excelsior deden in 't niet voor elkaar onder En al ontbrak het creatieve element, er werd wel hard ge werkt Zonder dat overigens risico's werden genomen. Excel sior toonde dat door het feit dat Jan van Dijk noch Paul Husla- ger de middenlijn overschre den. Een ijzersterk verdedi gingsduo dat al in de beginfase het visitekaartje afgaf door po gingen van Nico Vermeer en Piet Wennekers hardhandig een halt toe te roepen. Aan de andere kant stond een al even sterk duo. Met daar in de beste man van het veld. Want Ane Paauvve schakelde met al leen Paul Vork bekwaam uit (alleen m de lucht moest de Lierenaar het laten afweten, maar Vork toonde zich in derge lijke situaties meer verdediger dan aanvaller door de bal steeds van het doel weg te koppen). De Lierenaar zorgde tevens voor het merendeel van de aan vallende impulsen voor zijn ploeg. Zonder resultaat overigens. Voornamelijk veroorzaakt door het falen van het middenveld dat zelden de bal op de juiste manier naar voren dirigeerde (iets waarin Excelsior al even min voor de Lierse gastheren onderdeed). Tel daarbij de off day van Arie in 't Veld en het feit dat Peter van der Wel door Jan van Dijk hij trok de trukendoos helemaal open werd uitgeschakeld en de rusti ge middag van Roel jan Abbas is verklaard. Ook na de thee veranderde er niets aan het beeld van de wed strijd. Twee ploegen die elkaar ruim voor het strafschopgebied een halt toeriepen. De wisse] van Excelsior (Dik Verburgh voor Martin van der Pol, waar door Paul Vork op het midden veld terecht kwam) n och die van Lyra (Leo Dirks voor Arie in 't Veld en in de slotfase Arjan van Duyn voor Piet Wennekers) veranderde daar iets aan. Excel- sior ging weg met het punt waarvoor het minimaal naar De 1 Lier was gekomen. Lyra bleef opnieuw verstoken van die ver lossende voorsprong en dus de eerste winst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 6