SPORT De Korenbeurs verrast Avanti 1 Dames finalist Juvenilis verzuir doelsaldo op te schroeven DRZ veel kansen nodig S?: Sïliakig weg bij Pollux ïiilllj Lingen stelt winst veilig Veilig fSSSfÉ&IS*'' Martin de' Zwart terug bij HDVS Trofee voor Paul Nolet Zuidgeest wint roofvisserie o°n° 1 Vlaardingse volley ballers uit de beker Heren na rust erg vermoeid jyiAANDAG 23 OKTOBER 1978 VD/SC/WW 7 Hazerswoude De Korenbeurs heeft revanche genomen op Avanti. Verloren de Schiedam mers de thuiswedstrijd met 4—6, zaterdagavond werd in Hazers woude met 64 gewonnen. Een erg knap resultaat, waarin Hans Lingen met een fraaie hattrick een groot aandeel had. Bert van den Ham en Hans van den Broek wonnen ieder één partij, terwijl Lingen/Van den Broek het dub bel wonnen. De spanning aan de top is door deze uitslag weer helemaal terug. Temeer ook, daar Tempo Team een punt verspeelde aan De Veluwe. De Amsterdammers heb ben nu 10 punten, De Veluwe 3 en De Korenbeurs en Avanti beiden 7. Ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Avanti, had De Korenbeurs de opstelling gewijzigd. In die zin, dat Hans Lingen nu als eerste achter de tafel kwam. Dat was meteen tegen international Ronald Rijsdorp, die in Schiedam ongeslagen was gebleven. Nu echter won Hans Lingen de partij, die vooral mentaal van groot belang was op het verloop van de wedstrijd. Lingen speelde sterk, en ook Bettine Vriesekoop en Theo Louwers kregen bij hem geen schijn van kans. Dat Louwers toch tot drie sets kon komen, kwam alleen maar omdat Lingen in de tweede set wat stond te dollen. De 01 voorsprong werd mede door het gewonnen dubbel, een met veel spanning verlopen partij, uitgebreid tot 1—3. De ruststand werd zelfs 1—4 en toen kon De Korenbeurs eigenlijk weinig meer gebeuren. Dat kwam omdat nu wel de punten werden gepakt waar dat kon. Met name op Theo Louwers, waarvan Hans van den Broek en Bert van den Ham wonnen. Ka 1-4 werd hel 2-1, 2-5 en 3-5, waarna Hans Lingen de zege veilig stelde. Dat gebeurde op Louwers, waarvan Lingen door gebrek aan concentratie in de twee de set toch verloor. In de derde set herstelde Lingen dat echter, door Lou wers van de tafel te vegen. De setstanden waren: Rijsdorp—Lingen 20-22, 16-21; Vriesekoop—Van den Ham 21-19, 21-6; Louwers—Van den bbroek 21-16, 25-27, 18-21, dubbel Vnesekoop/-" Louwers—Lingen/Van den Broek 21-16, 17-21, *19-21; VriesekoopLingen 12-21, 13-21; RijsdorpVan den Broek 21-12, 21-13; LouwersVan den Ham 19-21 18- 21; VriesekoopVan den Broek 21-11, 21-9; LouwersLingen 15-21, 22-20, 9-21; Rijsdorp—Van den Ham 21-14,21-12. i< hh A i, 's Vlaardingen Waarin het he renteam niet slaagde, lukte bij het damesteam van het Vlaar- dinge Broleco wél; een plaats in de finale om de dïstrictsvol- leybalbeker. In een attractief duel versloeg het team van coach Kees Zevenbergen pro- motieklasser VC Krimpen met 3—1. Tegenstander van de Vlaardingse dames in die eind strijd wordt het Gorinehcmsc WÏK/BW, dat weinig moeite had met de andere halvefinalist Votlido. Uitslag 3—0, setstan den 15—6,15—6,15-5. Zo eenvoudig als hun toekom stige tegenstander hadden de Vlaardingse dames het tegen VC Krimpen zeker niet. Hoewel er vooral in de beslissende fase van het duel wel degelijk sprake was van een duidelijk krachts verschil in het voordeel van Broleco, kon Krimpen in de tweede set verrassend terugko men tot 1l. Broleco had die voorsprong verkregen door de eerste set met 153 te winnen. Het antwoord van VC Krimpen kwam bij de stand 8^-3 in de tweede set, toen de Vlaardingse ploeg het aan de stok kreeg met de scheidsrechters: 8—15. Hierna heeft Broleco er weinig twijfel over laten bestaan welk® De Vlaardingse speelster tracht het blok van Krimpen te doorbreken. ploeg de sterkste was. In de derde set slaagde VC Krimpen er nog wel in een 121 achter stand voor een belangrijk deel weg te werken, maar kon niet verhinderen dat Broleco met 15—11 aan het langste eind trok. Hierna was het Krimpense ver weer gebroken, waardoor Bro leco oppermachtig de overwin ning naar zich toetrok via het grootst mogelijk verschil: 15—0. Schiedam— SW heeft de jeugdige Martin de Zwart ontheffing gegeven van zijn contractuele verplichtin gen. De Zwart was mentaal niet opgewassen tegen de Jfuk van Jiet betaalde voet bal en moest zich dientenge volge onder behandeling jan een arts stellen (maag- «lachten). De jongen traint nu weer bij de club, waar voor hij vorig seizoen uit kwam: Hermes DVS. Schiedam De Ton Jacob-tro- ree, uitgereikt aan de Asvionner ale zich het afgelopen jaar op opvallende wijze verdienstelijk rii1 £emaakt voor vooral het encketgebeuren, is dit jaar ge geven aan Paul Nolet, voorzitter van_ de cricketcommissie van Asvion. Nolet, die tevens het clubblad van Asvion verzorgt, volgt zijn broer Carel op. Eerder won Roy House de trofee die wt keer werd uitgereikt door oockeyvoorzitter Cees Bokx. Vlaardingen Tijdens de zaterdag gehouden laatste wedstrijd in de roofvisserie van de VRB wist de Vlaardingse sportvisser Zuidgeest de leiding te nemen in het klassement van de snoekbaars. Hij ving er één van 52.5 cm en daarnaast nog een vis van 49 cm in de klasse menten voor snoek en baars en is dus drievoudig winnaar in deze roofvisserie, iets wat nog niet is voorgekomen. Het lid van de VHB, Gerrit Boomsma van de VHV 't Westen, nam zaterdag langs hetÏMenvede- kanaal deel aan een selectiewedstrijd voor deel name aan de binnenkort te houden wereldkam pioenschappen sportvissen. Van de dertig kandi daten eindigde hij op een eervolle 15e plaats. De tweede selectiewedstrijd wordt zaterdag in Rhenenvervist. Vlaardingen Pollux zit zonder trainer. Gisteren, vlak voordat de competitiewedstrijd tegen Te Werve zou beginnen, deelde trainer Siliakis mee dat hij direct „ontslag" zou nemen. Aanlei ding voor dit onverwachte besluit was het feit dat Siliakis, die van oorsprong voetbaltrainer is, zich niet meer kon verenigen met het beleid ten opzichte van de jeugd. De oefenmeester wilde meer jeugdspelers toevoegen aan zijn selectie wat technisch echter niet haalbaar was. Pollux zal pas in de winterstop, halverwege december, op zoek gaan naar een nieuwe trainer. De onverwachte ontwikkelin gen zorgden er wel voor dat een opgeladen Pollux de competitie wedstrijd uit tegen Te Werve won. De eerste winst in deze competitie: 0—1. Het doelpunt werd halverwege de tweede helft gescoord door Colin Fer guson na een goede combinatie met Rob Leemans. Overigens overweegt de doelman van het eerste, Edwin Boogaard, aan het eind van dit seizoen over te stappen naar het Schiedamse Asvion. Bij de dames speelde Pollux een aantrekkelijke wedstrijd tegen Krimpen, die door de Vlaar dingse dames met 10 werd gewonnen. Het beslissende doel punt viel kort na rust toen .tblinkster Marleen Hooger- werf scoorde. Door deze zege blijven de dames van Pollux kop] oper in hun klasse. Siliakis leid kritiek op be- Eerate winst voor MVC-dames Vlaardingen Wat iedereen had verwacht is niet gebeurd; het herenteam van het Vlaar dingse Broleco heeft de finale van de districtsvollcybalbeker niet gehaald! Teleurstelling derhalve bij de Vlaardingse vereniging, maar ook bïj het Schiedamse Both Partners, dat zich via een zege op het Rotterdamse Schietbaan reeds voor deze finale had geplaatst. Doordat Broleco zich in de halve eindstrijd op het Barend- rechtse Spirit verkeek (1—3), blijven de volleyballers in het Waterweggebied verstoken van twee aantrekkelijke semi-der- by's, Broleco heeft die verrassende uitschakeling overigens aan zichzelf te wijten. Vooral door onderschatting van de zwakker geachte tegenstander, keek de Vlaardingse ploeg al snel tegen een 02 achterstand aan via de setstanden 10—15 en 715. Pas in de derde set beseften de Vlaardingers dat Spirit regel recht op weg was naar een gemakkelijke overwinning. Prompt maakte het eerst nog zo rommelige spel plaats voor degelijker spel, met als resultaat een ruime 154 setzege. Dc opleving aan Vlaardingse zijde was slechts van korte duur. De ploeg die nog steeds tegen een 1—-2 achterstand aan keek, slaagde er in de vierde en laatste set niet in de Barend- rechtse aanvallen te stuiten. We liswaar ging de strijd tot 10—10 gelijk op, maar een steeds kram- pachtiger spelende formatie verloor uiteindelijk toch nog met 10—15. Door deze 1—3 over winning is Spirit de tegenstan der geworden van het Schie damse B en P. De eindstrijd om de beker van het district 17 (Rotterdam, Dordrecht en om streken) wordt in een uit- en een thuiswedstrijd beslist. Eenvoudig Het Schiedamse B en P verze kerde zich enige dagen geleden al vaneen plaats in de districts finale. In Gorinchem versloeg dc ploeg van trainer/speler Pe ter van der Gugten de Rotter damse tweedeklasser Schiet baan met 3—0. De tegenstander van de Schiedammers compen seerde veel met een grote dosis enthousiasme, maar kwam toch kwaliteit te kort om het B&P echt moeilijk te kunnen maken. Setstanden: 4—15, 1416 en 11—15. Het damesteam van het Maas sluis MVC heeft tegen Be Fair uit Waddinxveen voor een aan gename verrassing gezorgd. Niet zozeer de 31 zege van de Maassluise dames, maar eerder de manier waarop de overwin ning tot stand kwam stelde coach Kees Vijfvinkel tevreden. Alleen in de derde set kreeg Be Fair de kans om wat terug te doen. MVC stond toen al met 2—0 voor door setoverwinnin- gen van 15—12 en 15—10. Het goede spel uit die eerste sets werd na verlies van de derde set (415) in de laatste set her vonden: 15—9, Wim Cordemans, één van de topscorers met 15 punten, slaat weer toe. Schiedam Geheel volgens de verwachting heeft het eerste herenteam van Juventus het niet gered tegen koploper Cele ritas uit Groningen. In de eer ste thuiswedstrijd in de ver» nieuwde Margriethal werd het 77—115. Het damesteam be hield vrij gemakkelijk de onge slagen positie. Groene uilen uit Groningen werd met lege han den teruggestuurd; 7147, De eerste wedstrijd in de Mar griethal was voor het team van trainer/coach Jan Start goed geslaagd. Koploper Celentas was de tegenstander. Een hoge plaatsing in de eerste divisie houdt automatisch in dat er ook Amerikanen meedoen, zo ook bij Celeritas: Arthur Brown en Chris Wright Daarmee zijn dan ook gelijk de beste mensen van de gasten genoemd. Vanaf de eerste seconde leken de gasten Juventus onder de voet te lopen. Al na drie minuten keek de thuisploeg tegen een 2—12 ach terstand aan. Een time-out van Jan Start bracht echter de op lossing en in de achtste minuut (17—18) had Juventus alweer aansluiting. Geen enkele maal kwam de Schiedamse ploeg aan de lei ding. Lang werd met kunst- en vliegwerk de achterstand mini maal gehouden, maar vlak voor d e rust stortte Juventus in. Cele ritas schakelde over op een hogere versnelling en Juventus had het nakijken. Handicap hierbij was echter wel dat Roel Pieper geblesseerd het veld moest verlaten. Bij het rustsig- naal van de goedleidende scheidsrechters was de stand 43—55. !en was gewoonweg veel te slecht voor de eerste divisie. De Schiedamse ploeg begon er fel en de gasten waren dan ook al gauw in moeilijkheden. Aanval lend was het Anja Peters die- steeds van grote afstand raak schoot. In de verdediging speel de Juventus man-to-man. Hier door kregen de Schiedamse da mes regelmatig kansen op een interceptie, waarvan dan ook gretig gebruikt gemaakt werd. Naarmate de eerste helft vor derde verminderde de concen tratie en in de laatste minuten kon Groene Uilen dan ook nog iets terugkomen. Via 28—12 in de 16de minuut werd het 36—22 met rust. Tempo Dichterbij Schiedam Twee debutanten ïn de KNVB, DRZ en HWD, troffen elkaar gisteren in Schie dam. Het zelfvertrouwen van de Rotterdammers gaf in dit duel de doorslag. HWD won de ontmoeting met 3—1 en daar aan viel niet te tomen. Er waren voor DRZ geen veront schuldigingen aan te voeren. Het liep gewoon niet in de ploeg en in de voorhoede waren te veel kansen nodig om tot een doelpunt te komen. Hoe anders lag dat bij HWD. Grootveld had de handen aan Huisman en het was dan ook na een mistasten van hem dat Huisman in de eerste helft zijn club op 0—1 kon brengen. In de tweede helft trok DRZ fel van leer. Het zette weliswaar HWD even onder druk, maar zag toch geen kans om tot een doelpunt te komen. Zo kreeg Ruud Slavenburg, in de tweede helft ingevallen voor Landsber gen, alleen voor een open doel gekomen de kans om de partij en gelijk te trekken. Helaas voor DRZ schoot hij de bal naast. In diezelfde minuut werd het 0—2 door Fred Huisman en zelfs door de2e spïtsspeler 0—3. Kort voor tijd kon Jan Grootveld uit een doel worsteling de eer voor zijn club redden: 1—3. ïn dc tweede helft bleef Celeri tas het hoge tempo van vlak voor de rust spelen. Dc smalle basis van Juventus deed de rest eigenlijk. Met zeven man is niet te spelen tegen een dergelijk hoog tempo. De vermoeidheid liet zich vooral zien in dc aan val, waar zeer slecht werd ge schoten. Harry Sluimer vormde hier de uitzondering. Enkele knappe steals leverden even zovele punten op, waardoor Ju ventus de stand nog een enigs zins redelijk aanzien kon geven. Bij het laatste fluitsignaal van de, scheidsrechters was de stand 77115, Topscorers: Ju ventus - Harry Sluimer 20, Wim Cordemans 15, Ernst Meinders 12 en Peter v.d. Waal 12 punten. Celeritas - Arthur Brown 36 en Chris Wright 26 punten. Het damesteam van Juvenus heeft van het begin tot het einde de wedstrijd zelf moeten ma ken. Tegenstandster Groene Ui- In de tweede helft was het weer de thuisploeg die de toon aan gaf. De snelheid waarmee ge speeld werd was voor de tegen- - stander niet te volgen en de stand ging weer met sprongen omhoog. Rond de tiende mi nuut dreigde Juventus echter weer wat terug te zakken. Goed ingrijpen van trainer/coach Hans van Hoorn voorkwam echter erger. Toch was de Gro ningse ploeg weer wat dichter bij gekomen. Van 50—28 werd het 61—42 in de 15de minuut In de laatste vijf minuten ging de thuisploeg echter weer goed door. De eindstand 7147 had echter heel wat hoger moeten zijn voor de Schiedamse ploeg. Mede gezien het feit dat de beide medekoplopers, Blue Stars en Amstelveen een veel hoger doet saldo hebben. Respectievelijk 358 (na 6 wedstrijden!) en 185 tegen Juventus 80. Topscorers:. Anja Peters 33 en Ellis Schot 10 punten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 7