,4» Schiedam alleen al 45 zaalvoetbaltea Voorronde derde Has libre §§ci®sp@rt 99 Piet Grootendorst, de regisseur van de Margriethal: 2%.5,50 MAANDAG 23 OKTOBER 1978 EVATOOM-SPORT verhuurt ook wintersportuitrusting. Ski's - schoenen - imperials en sneeuwkettingen. Omdat ÉSÉLitófiÉlIl *p ditnu start krijgt >1 Sf»" .J Wacht niet Reserveer nu vast uw uitrusting. (Rond Kerstmis loopt het storm) Enthousiasme Entourage Voor uw wintersportiiitrusting nu ook voor de betere merkena_^ Qeze Blte bmdSnS^,,ach schoen'etc" et°' Evatoom-Sport heeft een enorme collectie ski- kleding. In elke maat en prijs is Evatoom-Sport daarin voorzien. En zoals bekend lÊmVQQRDËUG Inderdaad gratisfggfkunt u uw ski's laten controleren en af- stellen. Service kunnen wij u geven. Evatoom-Sport heeft een kompiete. ski-montage- .jj^owerkplaats. Prijzen zijn ongekend laag! Schoenen g,-. Sneeuwkettingen Imperials 4,5® Opgoleb juweliersafdeling, doo-het-zeif, sport, cismede foto-film, allooi) In filiaal Vlaardingen. MGR. NOLENSLAAN 686, SCHIEDAM. Tel.: 702667 - SCHIEDAMSEWEG 39-47, VLAARDINGEN. TEL.: 346000. VD/SC/WW8 Evatoom-Sport t ook alles nfeuw mee. Dli's nog SSs.' ié' beter en veiliger. fzf£S SR chiedam Vorige week werd de verbouwde sporthal Iargriet weer opengesteld voor het zaalvoetbal in de "mpetitieverbancL Dit gegeven en het feit dat er nu p twee velden gelijktijdig gespeeld kan worden in de énueuwde hal, geeft aanleiding voor een grotere belang- r voor deze tak van sport De man die, aangesteld oor de KNVB-afdeling Rotterdam, verantwoordelijk is oor de goede gang van zaken voor-, tijdens- en na afloop ~n de zaalvoetbalwedstrijden in de Sporthal Margriet Piet Grootendorst Op de vraag wanneer het zaalvoetbal zijn georganiseerde vorm in Schiedam voor het eerst -ÏT natrede deed, wordt een greep in de tas gedaan en omt een dik dossier op tafel over het wel en wee van eze tak van zaalsp ort „In het seizoen 1974/1975 werd festart met het zaalvoetbal e Margriethal en heeft in de jaren daarna een enorme "lucht genomen", aldus Piet Grootendorst Waarna hij ver volgt „als je nagaat dat in 1975 werd deelgenomen door totaal 32.teams en dit aantal nu voor Schiedam alleen op 45 teams ligt, dan is het duidelijk hoe snel deze vorm van het edele voet- balspel zich heeft ontwikkeld." „Ook in de beoefenaren van het zaalvoetbal is een duidelijke verandering zichtbaar, want waren het voorheen voorname lijk oudere spelers, meestal niet uit de standaardseiecties van de voetbalverenigingen, nu zie je veel jongere spelers, waarbij velen ook op het veld tot de ëerse teamspelers behoren" geeft hij nadenkend te kennen- Reeds het vierde seizoen is Piet Grootendorst elke maandagavond van september tot april de steun en toeverlaat van de zaalvoetballers en hij doet dit met hetzelfde enthou siasme als in het begin. „Ik ontvang de verenigingen, de scheidsrechters, wijs iedereen dé kleedlokalen, zie er op toe flat alles netjes gehouden wordt en moet daarnaast toezicht honden op de zaalwachten, die gerecruteerd zijn uit de spelen de verenigingen" somt hij op." Eh na afloop worden alle wed strijdformulieren bij mij inge leverd en bel ik elke maandag avond de uitslagen door naar Eet bondsbureau." „Ik krijg al le medewerking van de clubs om mijn taak naar behoren te Vervullen, en nu er op twee belden tegelijk gespeeld wordt, 'heb ik hulp gekregen van Meindert van Veen", aldus Piet •Grootendorst. Hij is de „bezige bij" in het zaalvoetbalgebeuren van Schie dam, en dat niet alleen, ook blijkt hij zelf nog de scheids rechte rsfluit te hanteren zowel op het veld als in de zaal, is daarnaast voorzitter van de da mescommissie van de afdeling Rotterdam, en heeft ook nog een EHBO-diploma op zak, wat in de zaal goed van pas komt, want de verenigingen hebben meestal zelf geen gediplomeerde men sen bij zich. Volgens Piet Grootendorst is Schiedam een zaalvoetbalmin- nende stad en komt er elke maandagavond een groot aantal luidruchtige toeschouwers de verrichtingen bekijken, wat te horen aan de luide aanmoedi gingen bevestigd wordt. Verder is hij uitermate In zijn sas met de gehele entourage zoals de gerenoveerde Mar griethal nu te bieden heeft Zoals de fraaie speelvelden, kleedlokalen, scoreborden etc. „Het is wel 200% beter bij de oude situatie vergeleken, en is de accommodatie helemaal af" zo Iaat Piet Grootendorst vol vuur weten. „Ook de nieuwe bitumenlagen, die nu het oppervlak van de vloer vormt, heeft de kans op blessures aanmerkelijk geredu ceerd, wat van de oude beton nen vloer niet gezegd kon wor den" besluit Piet Grootendorst zijn relaas. Piet Grootendorst, de onbetwis te regisseur van het zaalvoetbal- gebeuren in de Schïedamse Sporthal Margriet, voegt zich hierna weer onder rijn spelers, een man nog even enthousiast als bij de start in 1975, en een man die voorlopig nog niet van plan is de touwtjes uit handen te geven, en daar kunnen de zaalvoetballers dachten wij al leen maar blij o m zijn VUardlngeu/Schledam De voorronden om de biljarttitel derde klasse libre bestaat uit vier poules. De eerste speelt xijn wedstrijden in café Jan van der Valk aan de Scbiedam- seweg in Vlaardingen op 24 en 31 oktober, alsmede op 7,14 en 31 november. Elke keer vanaf 1930 uur en pouleleider is F. Assenberg. Poule twee speelt rijn wedstrij den in café Rotterdam aan de Parallelweg in Vlaardingen op 33 oktober, alsmede 2, 9,16 en 23 november. Pouleleider is J. A- Bos. Poule drie speelt rijn wedstrijden in De Kroon aan de Hoogstr t in Vlaardin gen op 1, 8,15 en 22 november, elke keer vanaf 19.30 uur. Poule leider is P. H. W. van der Beemt Poule vier speelt zijn wedstrij. den op 26 oktober, 2, 9, 16 en 23 november in café De Kroon aan de Hoogstraat in Vlaardin gen, elke keer vanaf 19.30 uur. Pouleleider is C. Roozeboom. De laatste poule speelt zijn wed strijden in café De Waal aan .de Waalstraat in Vlaardingen op 24 en 31 oktober, alsmede 7,14 en 21 november. De acht best geplaatsten komen uit in de finale- op 8, 9 en 10 december. evatoom per dag£kvSS!xj) per dag afsluitbaar....

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 8