SPORT BM TOG: titel in zicht verdedigt kop positie Kampioenen bij de VHB Gesprek om av Maassluis te redden ODI bijna herfstkampioen ïlijflïjp Vierpunten wedstrijd Opnieuw subsidie MSV '71 Uitslagen bowlen VZC naar all-in finales Verlies voor NOAD fataal Vlaardingen: moeilijke opgave W8ï)Ês VRIJDAG 3 NOVEMBER 1978 VD/SC/WW5 ScWedam/VIaardïngen - Voor de jeugd van FC Vlaardingen, die afgelopen saterdag verrassend het sterke Ajax op 0—0 hield, staat morgen een zoge naamde vierp unten wed strijd op het programma. Tegenstander voor het Vlaardingse team is het elf tal van de FC Dordrecht, dat slechts één punt heeft, maar wel het voordeel van de thuiswedstrijd. De jeugd van SW, die niet onverdienstelijk acteerde bij Feijenoord, krijgt thuis het goed draaiende Telstar (12 punten uit tien wedstrij den) op bezoek. Maassluis De Maasslui- se sportraad (MSR) is ervan overtuigd dat de honkba lafdeling van MSV '71 een zodanige levensvatbaar heid bezit dat het eomple- xuitbreiding krijgt Te we ten met twee gravelpadeu, één van thuishonk naar bonk 1 en één van thuis honk naar honk 3. Plus een uitbreiding van de back stop. Kosten 19.700 gulden en daarvoor geeft de gemeen teraad, wanneer B en W er volgende dinsdag positief tegenover staat, zijn beslis sing. In '77 werd het honk balcomplex al uitgebreid met een backstop, een gra- vellooppad en een thuis honk. De afspraak is toen gemaakt dat bij een drasti sche uitbreiding van het ledental de club opnieuw in aanmerking zou komen voor subsidie. Het ledental van MSV '71 werd in een kleine twee jaar zelfs ver dubbeld. Bovendien werd bij die club ook het softbal gëintroduceerd. Schiedam De vorig jaar opgerichte bedrijfsbow- liflgverenigïngr Musis Sa- mun is aan de tweede com petitie bezig. In de gespeel de 2evende ronde was de verrassing, dat in poule A koploper The Strikes door het team van Van Buren met 04 werd gekopt wat op het verlies van de eerste plaats kwam te staan. Verdere uitslagen in poule A: The Lady's—S Z 1—3, Granada—Studio Passage 1—3. JanseETB Kreuger 0—4 en Bouw Chemie— Harga Snellius 1—3, Tus senstand: 1. Passage 20 pnt., Harga Snellius 20 pnt, The Strikes 19 punten. Het damesteam The Lady's bezet met 13 punten en een pinfalJ van 14798 de vierde plaats van onderaf. Uitsla gen poule B: Musis Sacru- nj—BC Knudde 04, Café De Toren—Amstel bron 0-4, Team X—Pali Mali 1—3, StuntelaarsBranda- ris 1—3 en Snackbar Koe markt—BC *t Hole 4—0, Stand aan de kop na zeven wedstrijden: 1. Amstelbron 24 punt., pinfall 17477; 2.' Koemarkt 20 pnt., pinfall 17403; 3. Team X met 19 Punten en een pinfall van 17077. Vlaardingen/Schieda- m—VZC, dat in de ZRO- competitie op de tweede plaats is geëindigd, doet morgen mee aan de zgn. all-in finales in bad West. In deze competitie is ZP- B/Unico voor de tweede °iaaJ kampioen geworden, terwijl SC OM uit Hoog vliet degradeerde. Dat ging ten koste van Poseidon '56 Uit Ridderkerk. De wed strijden voor de jeugd on der de 10 en onder 12 begin nen om 16.20 uur en die van onder 14 plus dames en beren om 18 uur. Het team van DVÜ'32, dat morgen op bezoek gaat bij de koploper SNS. PPSC Schiedam/VIaardingen Om het con tact met de overige twee leiders In de tweede klasse A, Altena en Arne- muiden, niet te verliezen, zal het overi gens nog steeds ongeslagen PPSC ook de uitwedstrijd tegen het laag geklas seerde Lyra in winst moeten omzetten. Trainer Piet de Wolf, die zich afgelo pen zaterdag zo verheugd met het karakter in de ploeg toonde, is, nu het op de laatste plaats staat, natuurlijk van plan voor elke centimeter te knok ken, wat uiteraard een logische zaak is. Immers, die jongens voelen nu al de degradatiemoeilijkheden". Concentratie bij NOAD vereist Schiedara/Vlaardmgen/Maassluis Het komende weekeinde heeft de creklas vrijaf, maar dc overige landelijke tafeltennisafde- lingen beginnen aan de returnwedstri jden. Dat betekent dat zowel NOAD, Radio Molenaar als Bowling Maassluis TOG achter de tafel komen. Met voor alle drie een wedstrijd, die van het grootste belang is voor het verdere verloop van de competitie. In de hoofdklasse is de positie van NOAD erg wankel, want de Schiedammers scoorden in de eerste helft slechts twee punten. Het zal in het tweede deel wat beter moeten gaan. wil NOAD niet in één keer uit de promotie-ereklasse naar de promotie-hoofd klasse duikelen. Zaterdagavond speelt NOAD thuis tegen Shot. In Wageningen werd het destijds een kleine 64 nederlaag, terwijl Shot verder toch niet de grote kanshebber voor de titel is gebleken zoals was verwacht. Om de problemen nog niet groter te laten worden is NOAD slechts bij winst gebaat. De wedstrijd in de Koopmans beurs begint om 18.00 uur. Van groot belang is ook de wedstrijd van Radio Molenaar in de promotie hoofdklasse. Dat wordt in de Lijnbaanhal de derby tegen De Korenbeurs 2 uit Schiedam. In een dramatische wedstrijd verloor RM de eerste wedstrijd met 64, reden voor de Vlaardin- gers zich te revancheren. Of dat zal lukken is nog maar de vraag, wat nog altijd is Aad van Opstal zoekende naar zijn vorm. Peter van den Broek en Hans Jaap Oppenheim staan daardoor steeds voor een zware taak, die tot dusver slechts drie punten opleverde. Anderzijds heeft het tweede team van De Korenbeurs een beter debuut gemaakt in deze afdeling dan vooraf was verwacht. Jan Landsber gen, Jan Simons en John Buyk hebben alle kans zich te kunnen handhaven. Daarom wordt de wedstrijd van zaterdag er één van grote helangen. Beide teams kunnen de winst gebruiken om uit de gevarenzone te blijven, waarbij de Vlaardingers er het minst gunstig voor staan. De wedstrijd begint zaterdagmiddag om twee uur. Bowling Maassluis TOG gaat naar Roelofarendsveen om De Treffer te bestrijden. Ook hier grote belangen, want BM TOG is lijstaanvoerder en De Treffer volgt op twee punten. Bij een overwinning kan het Maassluise trio de titel nauwelijks meer ontgaan. Excelsior M, dat tot ieders ver bazing steeds verder begint af te zakken, krijgt morgen de gelegenheid iets van het verlo ren gegane prestige te herstellen in de uitwedstrijd tegen de Zwervers in Kinderdijk, dat al negen punten uit zeven wed strijden heeft verzameld. Het Vlaardingse Sunlight, met dc goed op schot geraakte Hu- man Brinkman in de gelederen, ontvangt het weggezakte SC Voorne, dat in Bas Prees man een veelvuldig scorende aan voerder heeft. HVO, de andere Vlaardingse derde klasser, raakt bedroevend ver achterop. Ook voor de uitbeurt tegen het hooggeklasseerde Piershil (acht punten uit zeven duels) moet het ergste gevreesd worden. In de vierde klasse A staat er een confrontatie tussen de num mer één (Vlaardingen) en num mer twee ('s-Gravenzande) op het programma. Vlaardingen, dat, zonder het afgelopen weekeinde tc spelen, alleen aan de leiding kwam, zal bijzonder geconcentreerd aan de start moeten komen, wil het de stugge verdediging van 's- Gravenzande kunnen verras sen. Het Schiedamse HBSS- kan de smadelijke thuisnederlaag te gen Monster recht zetten, door het Rijswijkse Semper Altius opnieuw thuis terug te wijzen. Overigens staat er in de vierde klasse A, zoals trouwens bijna iedere week, ook morgen weer een echte streekdorby op het programma: MVV-Hoekse Boys. Het tegen alle verwachtingen in doorrazende TSB kan mor gen de volgende ploeg aan zijn zegekar binden, wanneer de Vlaardingse ploeg op bezoek gaat in Rotterdam bij TOGR, dat zes punten uit zeven ont moetingen heeft verzameld. Satelliet, dat het opnieuw zon der topscorer Harrie Hartog moet stellen, reist af naar Capel- 1c, waar het met het (puntloze) FC Maluku de strijd moeten aanbinden. In de afdeling moet DVO'32 op bezoek bij koploper SNS, ter wijl het Schiedamse GTB een thuiswedstrijd tegen SVDBR op het programma heeft staan. De overige duels zijn: VDLr—A- lexandria, RockanjeCION en WHR-WK. Schiedam/VIaardingen Hoe wel het laatste weekeinde van eerste helft van de korfbal- competitie nog verspeeld moet nrv?i€-n' Iiaj3 ^et Schiedamse «Dl zich nu al met enige zeker heid ongeslagen herfstkam pioen noem en. Ook in de laatste competitie wedstrijd zal Sucees 3 de stad genoten niet voor ai te grote problemen stellen. Het Maas- °iJkse Dijkvogels krijgt in de «reekderby tegen Valto de gele genheid de eerste winst te note ren. Het Maaslandse ODO, dat de patste twee weken niet best «deert, speelt op eigen veld «•gen Merwede, terwijl Maas luis in Rotterdam de strijd aanbindt tegen NIO. Het Vlaar dingse Spirit, dat eerder dit seizoen stuntte tegen het sterke IJsselvogels, zal nu in Moord recht een revanche van datzelf de IJsselvogels moeten zien te voorkomen. Oranje Nassau moet op bezoek bij de leider DVS, terwijl Harga, dat nog steeds moeizaam voort ploetert, afreist naar Souburg om daar de gelijknamige dub te bekampen. Zondag komen slechts twee ploegen in actie, namelijk Suc ces en Vlaardingen. Het Schie damse Succes, moet het in Rot terdam opnemen tegen het ster ke Velox. Vlaardingen, dat de stijgende lijn te pakken heeft, speelt uit bij Tcrheyden. Vooral bij dit laatste duel tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn, kan een eventuele overwinnaar bij voorhand nog niet worden aangewezen. Vlaardingen Omdat Gerrit Boomsma aan selectiewedstrij den mee deed voor een interna tionaal hengelkampiocnschap, nam zijn voorzitter, Daan Ber- veling van Het Westen, de be ker in ontvangst voor de beste prestatie het afgelopen seizoen. De tweede plaats was voor J. Verhey van Het Alvertje en de derde voor M. Laurijssen van Vroeg in de Morgen. Bij het zg. vlokvissen eindigde De Vriendschap op de eerste plaats, terwij] tijdens de prijs uitreiking in gebouw „Triangel" de titel voor het vissen met maden ging naar Vroeg in de Morgen. Uitslag individuele concoursen: 1. N. van Biezen, 2. J. van Dorp, 3. J. den Boogert. Jeugdcon- coursen: 1. H. van der Velden, 2. E. de Blis. 3. M. Dirks. Con coursen voor veteranen: 1. H. Lupker sr., 2. J. van der Brugge, 3. A. N. de Jong. Vliegvissen: 1. Th. Banen, 2. H. van der Heul, 3. G. vanBodegom. Roofvisconcoursen categorieën snoek en baars: l. H. C. Zuid geest. Snoekbaars: 1. H, J. van Haren. Kanjercompetitie: kar per: 1. C. van der Velden. Bra sem: 1. C, van der Windt. Zeelt: 1. A. van Emden. Voorn en kroeskarper: 1. J. van der Brug ge- Voorzitter Hollenbsrg (r) huldigt één van de leden. Maassluis Sportwethouder Koos Smit gaat proberen de atletiekvereniging Maassluis van ondergang te redden. De circa dertig leden tellende club, die maar een zeer klein gedeelte actieve leden kent, houdt per 1 januari op te bestaan. Zij voert daarvoor twee redenen aan: het steeds dalende leden tal, waarvan de weglopersnaar Olympus en Fortuna overstap pen, en de gebrekkige accom modatie in Maassluis-West. Dat laatste bevreemdt de spor traad echter in hoge mate, om dat zij al plannen in voorberei ding heeft de atletiekaccommo- datie te zullen laten opknappen. De kosten voor renovatie waren al beraamd op een kleine tien mille en daarvoor zou de gras- baan opgeknapt worden, terwijl er verder een springbak en sprïngkuil zouden worden aan gebracht. „Bovendien", aldus de MSR, „is de kans groot dat av Maassluis de beschikking zou krijgen over „Green Spot", het riante club huis van de hockeyvereniging Evergreen". Om de club alsnog te behouden vindt volgende week een be spreking plaats met de heren Van Thiel en Bijl. In sportraad- kringen vraagt men zich terecht af hoe de atletiekvereniging zich kan opheffen ineen groeige- meente als Maassluis. „Wie", zo vraagt het college zich af, „heeft die beslissing genomen. Zijn dat wel de ouders van kinderen die ad ii®". VDL heeft de eerste pe rikelen rond de nieuwe lichtinstallatie achter de rug. Kort na rust in de jeugdwedstrijd VDL- MVV'27 hielden vijf van de acht lampen op met bran den. Ook de verlichting in de kleedkamers begaf het toen. Na een tijd was het euvel verholpen. Bij WF staat thans weer Piet van Grootveld onder de lat, omdat Aat van den Berg een dubbele meniscus heeft opgelopen. Binnen kort zal hij zelfs worden geopereerd. O DHS vraagt voor haar zesde en zevende elftal, wanneer zij spelen, scheidsrechters. Voor de reserve vierde klas afde ling zijn namelijk geen ar biters beschikbaar. Dezelf de club heeft één wem: handhaven in de hoofd klasse en het tweede terug indeKNVB. O De leden van Sunlight die, vooruitlopende op de besluiten op de buitengewo ne ledenvergadering, willen discussiëren over de fusie, kunnen maandag 6 novem ber terecht. De plaats is de bovenzaal van de Wester vleugel aan de Deltaweg 150. O DHS-trainer Rob Jacobs is vader geworden. De dochter, die tijdens de wed strijd PSV-Glasgow Ran gers werd geboren, heet Kim cn weegt bijna acht pond. Zowel moeder als dochter maken het goed. De hockeyers van Pollux zijn voor de zaalcompetitie ingedeeld bij: Oude Maas, Tempo, AMHC, Lconidas, Nieuwkoop en Bleiswijk. De dames komen uit tegen: HDS, DSHC, Evergreen, Tempo en Spirit. Volgend jaar Pinkste ren heeft Schiedam de or ganisatie van een sportuit- wisseling met vijf landen. Dat zijn: Duitsland, Italië, Frankrijk cn Engeland. De vier hoofdtakken van sport zijn: voetbal, handbal, vol leyhal en atletiek. De Schiedamse spor traad venvacht voor het eerst op 12 december in de nieuwe samenstelling te kunnen vergaderen. Dan zal wel de gemeenteraad deze maand nog de benoe mingen van nieuwe leden moeten goedkeuren. O Bij de WSV De Som meer worden zaterdag 18 november de seizoenprij- zen uitgereikt. Ook de wa tersporters van de DWSV uit Delft, Vlietland uit Maassluis en De Kulk zijn hierbij te gast.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5