COOP nations i Mekte I liEiS" iBijk lehandirapten ji 11'i fcr icht m mmx I J j DE GOEDE SCHILDERS^ iferUs. leaouKD 01 KOK Al :L KRIIJGÜ ctafèent Uzêtf ALFA IWME0 hazenberg SCHIEDAM VLAARDINGEN ASSUK'A' Til B.V. s X\ B.V. SCHIEDAMSE BELEGGINGSMIJ. KUNSTNIJVERHEID van toor Bouw- en Aannemingsbedrijf A. GOOS -ij :y GARAGE VAN DALEN J.K. SIMON B.V. frans VRIJDAG 3 ftOVEMBJUR la7ö. VERF GLAS BEHANG RAAM SCHIEDAM TEL. 26.05.80 I oor al uw De klanten hebben het voor 't vertellen bij hun COOP. En als ze voordeel willen, dan krijgen ze dat ook. Vooral in de dingen van alledag. Want dat scheelt! specialisten op het gebied van bedrijfsverzekeringen BOUW-EN AANNEMINGS VUAROINGENdFOIO-35 2455 Burgerlijke- en Utiliteitsbouw Weg- en Waterbouw, Nettenboetsterstraat 3 l De Lange HavenI SPECIAAL ■'ffiMi KERSTMENU speciaal nieuwjaarsdiner Aiie hout is nog geen timmerhout Ga daarom naar de vakman, heeft u gemak van. *-"■ mkr, Va edjK Gtf®" (2x1, 5x gelegenheidsbloemweik In- en verkoop van onroerende goederen. Tel. 010-261435. Ingaande 17 nov. zijn wij verhuisd naar REMBRANDTLAAN 2-SCHIEDAM van Hogendorplaa n 107j Vlaardlngen-teLOlQ-710917 BAARTMANS-TUINWIJK B.V. INT. TRANSPORTBEDRIJF VERVOER DOOR KEEL EUROPA PALLETVERVOER 9 CONTAiNERTRUCKING SPECIALE TRANSPORTEN K% gehm^ PASSAGE 5-10-12 SCHIEDAM AANNEMINGSBEDRIJF Fiouw- en waterbouwkundige werken en heiwerken GLASREPARATIES BINNEN 24 UUR Jjf RAPID PANE - DUBBELE BEGLAZING levering ca. 243 Weken voor al uw VAKANTIEREIZEN Dupont Makelaardij RH N NEMING5BEDRLJF iSfEfEaHrjtï.s2,23.[üs% interieur- en keukenarchitectuur schiedamseweg 59 tel. 010-357438 vlaardlngen Fiets kiezen? J. K. PLUIMGRAAFF Kindermishandeling bestaat Hoe lang nog. VD/SC/WW8 SCHIEDAM DAM 20 TEL. 010-281739 VLAARDINGEN HOOGSTRAAT SI TEL 010-347966 Voor ALLE U.SJL-IWPORT, Punk-rock, soul, funk, country, hard rock ca Pop LP.'s I Waalstraat 28 VLAARDINGEN Tel. 010-34 38 25 Di. vviardi Beckmansïnge! 39 VLAARDINGEN - Tel. 01CK34.69.S». Vondellaan 65 SCHIEDAM Tel. QS0-26.86.31 Rabobank O I Ovar de Vesten 14S Schiedam - Tel. 010-260706 (Parkeren en ingang Warande). AA8H6A» trfê»K3v<*®"«V> «<B»aV.4s>«SV'*(SSM@w f SPECIALITEITEN RESTAURANT beide kerstdagen geopend NIEUWJAARSDAG i Geopend v.a. 16.00 uur. Beide kerstdagen en nieuwjaarsdag worden muzikaal omlijst door de pianist Leo v.d. Ploeg. 1 GAARNE RESERVERING. SCHIEDAM-LANGE HAVEN 99 ft TEL.(010)73.20.33.73.23.69 -HSKer» "iswer Gespecialiseerd in HARDHOUT voor raam- en deurkozijnen. EXCLUSIEF mooie grenen rabatdeien voor wandbetimmering etc. FIJNHOUT - TRIPLEX - BOARDS Joubertstraat 20 - Vlaardlngen. Tel. 010-344061 St Uduinastraat 92 - Schiedam -TeL: 26,31.32. (nieuwbouw Rubenspleïn) Ringersstr. 11 - Schiedam Tel. 373888 - 376054 BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN TEL. 010-348700 Aangesloten Ouderverenigingen: Vereniging van Ouders van Geestelijk Gehandicap ten (V.O.G.G.), 'Philadelphia' fprot.chr.), 'Dit Koningskind' tgeref. vrijgemaakt). Aangesloten verenigingen voor sociaal Pedago gische Zorg: Kath. Land. Ver. v. Soc. Ped. Zorg (ver. v.d. H. Jozef v Cupertino).Ned. Ver. v. Soc. Ped. Zorg, prot- Chr. Ver. ter Bevordering v. Soc. en Ped. Zorg, Het Iandeli|k Kotlektenbureau Zwakzinnigenzorg is gevestigd. Bureauschip L 5446 aan de Oude Leidseweg t/o ingang zwembad 'Den Hommel", Postbus 8000,3503 RA Utrecht, tel. 030-942100. Waarschuwing De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten wordt uitsluitend gehouden d.m.v. kollektebussen, intekenboekjes en -lijsten, kollekte-envelopjes en kollektebonnen. herkenbaar aan nevenstaand em bleem en heeft NIETS VAN DOEN met kolporte- rende organisaties, welke voorgeven de winst op de door hen verkochte artikelen ter beschikking te stellen aan geestelijk en/of lichamelijk gehandi capten. '010-267241 DENKT U AAN EEN OPEN HAARD? GA OAWEENS VOOR INFORMATIE NAAR„.i. Veel dank zijn wij verschuldigd aan hen, die deze publikatic voor hun rekening namen: I DJv. accessoir es zoals: I mbouwsets voor zelfbouw-1 I open haarden I Haardstellen I Losse tang en pook enz. HOOGSTRAAT 111 VLAARDINGEN 04Wiji»Py£y?a LANGE NIEUWSTRAAT143 SCHIEDAM TELEFOON 268092 - f:3325 ATTENTIE! OVERHEIDSSUBSIDIE 30 EENDRACHTSTRAAT 29-33 VLAARDINGEN TEL. 010-342755-344153 HOOGSTRAAT 13 TEL. 343967 PROF, iRUTGERSSTRAAT6 TEL. 347556 VLAARDINGEN en ook RSGERLAAN 47 - 1 BROERSVELD 167, SCHIEDAM Tel.: (010) 269629-263S70 .In onroerende goederen b.v. Schiedam: Lange Haven 9 Tel. 26.81.35 - 26.81.36 Na kantoortijd: 010-70.02.58 - 26.24,58 Nieuwstraat 37-39 Schiedam - Telefoon 010-264930 GAZELLE BURGERS FONGERS PEUGEOT HOOGSTRAAT 93, VLAARDINGEN TEL 01C - 34.23.75 Kindermishandeling, daar praten we liever met over in N'ederland Dat n. jammer Want met dtxtd- zwijgen help je geen enkel probleem uit de u ereid Aan het probleem van kindermishandeling kan een hixipgedaan worden.Ook duur u. Hoe,dat blaat te lezen in een speciale folder. Die kunt u aanvragen bij de Nederlandse Vereniging tegen Kindermishandeling, Koningsplein 27 in Den Haag, telefoon: 070-631923. SIRE uwtnm - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 8