[Vol eyballers uit nifas huis nog ongeslagen ZOMEI197© VIJiJ tlUS WIBRA m Ml Ik .11.2:1 ij» 6 1 e autospuiter ROTTERDAM cheffin of chef één automonteur/- plaatwerker één ieeriingmonteur één chauffeur ERVAREN CHAUFFEUR Fiets kiezen? a. een VOORMAN b. HULPMONTEURS ervaren chauffeur LANDMAN Piet Verkerk Voorzitter WSV ROVS Illlii SZC niet kansloos Lastige uitwedstrijden voor DWS NU REEDS BIJ REISBURO De nieuwe reisgidsen van: HOLLAND - INTERNATIONAL - D-TOURS - RELAX - MARYSOL - DE JONG - INTRATOURS - OAD-REIZEN - CEBUTO - DE SNELLE VLIET - RENTAHOME - BOOT EN CO - SWISS CHALETS - NRV-VAKANTIEWONINGEN. REISBURO VHXERIUS BROERSVELD 167. SCHIEDAM, TEL. 010-731611 - 269629. reisburo j. lensvetd ft zn.b.v. BAARTMANS-TUINWIJK J. K. PLUIMGRAAFF AUTOSPUITERIJ BOUMAN SPUITERIJ BOUMAN >- O tóf 3 O CC O H (ff CC UI JUBILEUM 100 KORTING KERSTCIRCUS a. Actieve bedrijfsleider voor de kaas en delicatessen shop b. Actieve bedrijfsleider Slijterij, die in het bezit is van het slijtersvakdiploma VOSKAMP EN VRIJLAND comfu westland iomtu-Westland, Autobedrijf Schiedam At v&tXr°vuJm' 2SECRETARESSES 3 STENO TYPISTES 4 TYPISTES 2 ADM. MEDEWERKERS 2 DATA TYPISTES 2 BOEKHOUDMACHINISTES 1 TYPISTE 2 LOON ADMINISTRATEURS 3 CHAUFFEURS 2 OFFSETDRUKKERS 4 VERPLEEGKUNDIGEN A MJDAG 8 DECEMBER 1978 SCA/DAVW laar dingen Alle volleybal- earns ait het Waterweggebied lebben morgen een uitwed strijd voor de boeg. De beren Van het Sehledamse Both Partners bijten morgenmiddag' bm 15.30 uur in sportzaal Vitaal' Ie Barendrecht de spits af tegen spirit 2. Ongetwijfeld zullen de Schiedammers, die nog steeds beter gaan draaien, weinig moeite hebben met de Barend- rechtse ploeg. Om 16.00 uur nemen de heren van het Vlaardingse Broleco het in Den Haag op tegen van San- ten/Leyland, een gevaarlijke te genstander die. evenals de Vlaardingers, meedraait in de bovenste regionen van de derde divisie G. Bij verlies bestaat de kans dat Broleco, dat nu nog op kop gaat, een flink aantal plaatsen op de ranglijst zal da len. De dames van het Maassluise MVC krijgen het om 16.15 uur vrij moeilijk tegen Thomax 2. Toch acht trainer/coach Kees Vijfvinkel het niet onmogelijk een punt mee naar huis te ne men. De dames van B&P spelen om 17.00 uur tegen WIK/BW. In de sporthal aan de Klipstraat te Nieuw Lekkerland gaat de ploeg van coach Hans Soeters een zware wedstrijd tegemoet, waarin het zich zal moeten be wijzen. In sporthal den Oert te Spijke- nisse vindt om 19.30 uur het duel plaats tussen de dames van Spivo en Broleco. ZOnder twij fel 2al de Vlaardingse ploeg in staat zijn de volle winst mee naar huis te nemen. Gaardingen Bij de ROVS, udeling watersport, heeft Jaap Bakker de voorzittershamer Ivergedragen aan Piet Ver- :erk. Dat gebeurde tijdens de jdgemene ledenvergadering," pïe door 88 leden werd bijge- lyoond. Jaap Bakker, die vijf tien jaar lid van het bestuur Is geweest, schetste In het kort de ontwikkeling van de water sportafdeling. Een periode waarvan hij overigens de mo tor was om te verbuizen van Nieuwersluis naar Heenvliet, waar de jachthaven Is. De scheidende voorzitter ontving van de leden een mooie klok, een barometer en hygrometer en een door een lid zelf vervaar digd schilderij. Schiedam SZC be kampt in het Rotterdamss zwembad West koploper Pluvius. De overwinning op SVH heeft het waterpoloteam van SZC veel vertrouwen gegeven, en daar om zijn de Schiedammers in deze ontmoeting, die morgen avond om 19.00 uur begint, zeker niet kansloos. Vlaardmgen/Schiedam De handballeren van Unitas hebben zondag de thuiswedstrijd tegen Meeuwen op het programma staan. De Rotterdamse ploeg is geen onbeken de voor trainer Hans van Zelm, omdat hij er vorig jaar trainer was. Dat kan voor de Maassluise ploeg een voordeel zijn. Daarbij komt nog dat TJnitas in eigen hal nog geen punt heeft moeten afstaan. In dezelfde klasse moeten de heren van UVG weer naar Den Haag. De wedstrijd tegen Kwiek Sport zal ongetwijfeld eenvou diger zijn dan die van afgelopen zondag tegen EHC. De Haagse ploeg is na de degradatie van vorig jaar een stuk afgezakt, daarom heeft UVG alle kansen de punten mee te nemen. Ook het damesteam van UVG heeft in No ordwijkerh out tegen Nort- ha mogelijkheden. Gezien de stand op de ranglijst zullen de teams weinig voor elkaar onder doen. Na de goede resultaten in de uitwedstrijden gaan de hand- balploegen van Hollandiaan proberen de thuiswedstrijden tegen Vires uit Gouda in winst om te zetten. Voor beide teams zijn dat moeilijke wedstrijden, waarin hard geknokt moet wor den voor de punten. Bij een overwinning van de dames kun nen zij zich wat gaan loswerken van de laatste plaats. In de tweede divisie gaat het herenteam van DWS naar Am sterdam om het roemruchte AMC/Niloc te bestrijden, In het verleden stond het herenhand bal op hoog niveau bij deze Amsterdamse ploeg, maar de laatste jaren gaat het een stuk minder. Met als resultaat dat het team vorig jaar uit de eerste divisie degradeerde. Ook de da mes gaan een lastige uitwed strijd tegemoet en wel in Spijke- nisse tegen SCO. De dames van het Vlaardingse WIK spelen in Ridderkerk tegen Saturnus, Komt WIK het altijd moeilijke begin goed door, dan moeten de Vlaardingers geen moeite hebben met deze ploeg. De HVK-teams gaan naaf Gou da. De dames spelen tegen het tweede team van Vires, die zij in de eerste wedstrijd van de competitie al eens hebben ver slagen. De heren zullen het wat dat betreft tegen Vires 3 moeilij ker hebben. De Wilton-dames spelen in Pijnacker de moeilijke uitwedstrijd tegen Oliveo ter wijl de heren van Wilton in Gorinchem tegen het zwakke Achilles spelen. Voor onze begin volgend jaar te openen textielsupermarkt in het centrum van vragen wij een Leeftijd 23-40 jaar. Onze gedachten gaan uit naar een enthousiaste kracht die ervaring heeft in de detailhandel en woont in Rotterdam of onmiddelijke omgeving. Zij/hij moet leiding geven aan een team van verkoopsters, er. goed kunnen organiseren. Na een goede opleiding in één onzer filialen moet bovenvermeld filiaal zelfstandig kunnen beheren.Textiel- lervaring strekt tot aanbeveling, doch is niet beslist noodzakelijk. Naast een goed salaris zijn er uitstekende arbeidsvoor waarden in ons snelgroeiend bedrijf. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met opgave van refe renties, opgedane ervaring, zomede pasfoto te zenden aan ons hoofdkantoor: POSTBUS 192 EPE(GLD-) WIE REKENT, KOOPT BIJTEXTIELSUPERMARKT ZAKEN IN HELE PLAATSEN IN NEDERLAND Voor VVfTTEN, SCHILDEREN en BE HANGEN Hot voordeligst en betrouw baarste adres P A v d Kruit Loiiesir 32—34. Schiedam Tel 264 432, tele- loonbcantwo oider aanwetis Wh G 4 J POnjB Voor het LEVEREN. SCHOONMAKEN EN REPAREREN van uw geisers naar Smederij Daub. CallenOufgstr 60, VJaardingen Tel 34 3096 Kant. mach./ Inventarissen Wij zouden het er wei willen pompen voot SCHRUF- TEL- en RE KENMACHINES. eerste Kijken bij A V E.H A. moor dan 600 machines In voorraad Prijzen va 95.-. Ook zaterdags geopend A.V E H A impor teurs van kantoofmachines. Schmweg 50. telefoon 010-666437. Rotterdam Voor het OVERTREKKEN van MEUBELEN, het juiste adres Wopmrv ginrichting A J vd Gaag, Billitonlaan 56, Vlaardmgen, 010-344354, T.V., radio, recorders enz. HET VERTROUWDE ADRES voor re paratie van uw tv. radio, was-auto maat e d eloctr. apparaten is Radio Vlaardmgen, Van Hogendorplaan 47, Tel 705526 Kleding en 1 kapsel VOOR ONZICHTBAAR STOPPEN Is het aangewezen adres. Hemsbroek, Frans Halsplein 2. Schiadam. Tel. 267090 TevBnschem. reinigen. MANTELS, rokken, japonnen etc. kor ter maken, ritsen in pantalons tevens zakken inzetten. Ook chemisch reini gen Hslnsbroek. Frans Halsplein 2, Schiedam Tet. 267090 PANTALONS korter ken Irwatien "Tevens chemisch remt- »n Keinsbroek. F rara Halsplein 2. ichiedam. Tel. 26709Q. Te koof I gevraagd Her juiste adres voor al uw MEUBEL- STOFFEERWERK Fa Hessels en Co. Eendrachtttraa! 52, Wl. 341583 - 343764 na 1800 uur. INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF vraagt voor spoedige indiensttreding (voor 8-tons vrachtwagen) Aanmelden aan het kantoor VLAARD1NGEN WATERl EIDINGSTRAAT 4 OF TELEFONISCH 010-340611. INT. TRANSPORT B.V. vraagt: Sollicitaties na telefonische afspraak tussen 8.00 en 18.00 u ir.Tel. 010-373888. GAZELLE BURGERS FONGERS PEUGEOT HOOGSTRAAT 93. VLAARDINGEN TEL OtS - 34.23.75 vraagt 4e industriestraat 41, telefoon 344303 Tegen inlevering van deze bon aan de voorverkoopkassa's van Ahoy' of bij het Fiotterdamsch Nieuwsblad be- spreekburo ontvangt U een korting van Vt'ER SULDEN (max. 2 personen) op elke rang -uitgezonderd de goed koopste- voor een der voorstellingen van het KERSTCIRCUS 1978 in Ahoy', Het kerstcircus wordt gehouden van 21 t/m 30 dec. Als extra attractie heeft het Rotter- damsch Nieuwsblad niemand minder dan Corrie van Gorp voor U tot cir cus-artieste gebombardeerd. Lachen- Giewren-Bruiien! RN paspoorihouders: de korting op de coupon in he: paspoort is verhoogd vanviertotZESguiden. Party Shop opent binnenkort haar 2e. filiaal m Schiedam. Om deze zaak te runnen zoeken wij: Inlichtingen 015-142618 of na 18.00 uur 079-210535. KASSENBOUW B.V. Rijnvaartweg 38, 2691 WK 's-Gravenzande Wij vragen voor onze afdeling BELUCHTING/BERE GENING voor het aanleggen van beluchtingsinstalla- ties Vereisten: elektrisch lassen rijbewijs B/E ervaring in de montage van automalischs beluchtingsinstallaties voor het aanleggen van beluchtings- en beregO- ningsinstallatïes in kassen voor de tuinbouw in binnen-en buitenland. Ook onervaren krachten kunnen wij plaatsen. Leeftijd tot ca.20 jaar. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten aan ons adres: Postbus 30 2690 AA 's-Graven2ande, tel. 01746-3921 toestel 227 (de heer Langenbera). Na 18.00 uur tel. 01748-4022- Naaldwijk Paiijnenburg 4-6 01740 - 259S1 Comtu-Westland, het coöperatief toe leveringsbedrijf voor de glastuinbouw vraagt voor haar afdeling expeditie een In het bezit van een ijbewijs B.C.E. Os werkzaamheden zullen bestaan uit het bezorgen van tuinbouwmaterialen. Sollicitaties richten aan: Patijnenburg 4, Postbus 29, Naaldwijk. Tel. 01740-25951 tst. 137. 0N2EMINLSTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN WAS OP GEHEIME MISSIE WAAR CHINA 2 EKER ALVAST- I VUURWERK BESTELLEN 't staat in de krant iedere dag weer mod. talen Ned. en/of mod. talen mod. talen (mH 81 of 82) met erv. groot rijbewijs alle diensten Maandag beginnen, vrijdag geld U bent altijd welkom. 3111 HD Schiedam .Hoogstraat 109a Telefoon 010/261471 Het zit 'm vaak j uist in die hele kleine dingen. Een beetje opletten. Attent zijn. Zorgen dat de klant tevreden is en... tevreden blijft. En hoe krijg je die klanten? Als Mazda-dealer zeg ik: waar vind je voor dat geld een betere alt-in auto, die uitblinkt door luxe, kompleetheid en... zuinigheid? Wij hebben een uitstekend advies voor U. Mazda 323 De 323 is een "compact-car", ruim van binnen en toch compact gebouwd. De Mazda 323 is verknjg baann maar liefst 12 verschillende uitvoeringen: met3-of5-deuren, ook verkrijgbaar met automaat of5-versnellmgsbak'» Leve rbaar met 1000 cc, 1300 cc of 1400 cc motor. Nu ook in een estate en sportief model. Keus genoeg v.a. f 11.295.- tot f 15.595.- LPG-mbouw mogelijk prijzen af importeur. AUTOBEDRIJF LANDMAN Noordmolenstraat 15-17 Schiedam Tel. 010-266233 of 265607 Ook occasions mat MAZDA/ BOVAG-garantiebewijs.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 6