mm wêwm i Slechts drie remises ExcelsiorM-HBSS voorde beker „ïk oefen elke dag99 'De Noot' heeft grote plannen SVV naar Veendam Verre reis voor De Korenbeurs Sport agenda SSlSfilfWfslaglIf 1 SPDRÏKQRT Waterpolo programma Oefenen Laatste ronde Klein voetbalprogramma In Vlaardingse damstrijd vri>dog 15 februari *60 VD/8C/WW Jiïies Degeling moet bij: B -en P nog veel leren Jilles Degeling Schiedam Met het volste vertrouwen ziet het Racingte- am Willem-Jan Nooteboom het komende motorseizoen te gemoet. „De Noot", die vorig jaar een wat pechvol seizoen doormaakte, zal zowel in de 250- als in de 350ce met zijn Yamaha in vrijwel alle grote Nederlandse wedstrijden aan de start verschijnen. Tevens zal de Schiedammer meerijden in de Grand Prix's van Neder land (TT van Assen), België, Zweden, Engeland en West- Duitsland. De vooruitzichten van Wil lem-Jan zijn voor dit seizoen uitstekend. Nooteboom: „Al lereerst ben ik erg blij dat ik mijn twee 'oude' monteurs, Hans Crama en Willem Fre- riksen, weer bij me heb. Vorig jaar leverde het nogal wat pro blemen op, omdat ik m'n. team door omstandigheden moest veranderen. En verder is het voor mij erg fijn dat mijn sponsor, Nieuwe Revu, het contract weer met een jaar verlengd heeft Dat is een pri ma zekerheid". Willem-Jan Nooteboom is nu al volop in training. Waar schijnlijk op 23 maart rijdt hij zijn eerste wedstrijd, al is het nog niet zeker waar dat zal zijn. Nooteboom, lid van de Nederlandse kernploeg van de KNMV, zal in totaal 23 wed strijden om het Nederlands kampioenschap rijden. Schiedam - SVV reist zondag vol zelfvertrouwen naar Veendam voor het inhaalduel aan de „Lange Leegte". Bij winst passeert het FC Vlaardingen op de ranglijst en gelet op de achterstand in wedstrijden, behoort een ritje naar de middenmoot niet tot de onmogelijkheden. De Schiedammers zijn compleet. Het ziet er niet naar uit dat Pim Visser rijn elftal zal veranderen, gelet op de fraaie 5-3 over winning op Wagemngen. Maar Dick Hoogmoed heeft zijn straf uitgezeten en Cor Peitsman maakte vorige week al weer zijn rentree in het jeugd elftal. Evenals Aad van der Vlist dat deed. Veendam maakt een erg zwak seizoen door. Vorige week werd het nog eens met de neus op de feiten gedrukt door een 4-0 ne derlaag op eigen veld tegen Volendam. Schiedam - In de tafeltennis- competitie is er alleen een programma voor de ereklasse. Voor De Korenbeurs betekent dat de uitwedstrijd bij Mid- stars in het verre Middelstum, vlakbij Groningen. Het is een wedstrijd met twee belangen. De Korenbeurs heeft die bovenin, want Hans Dingen c.s. is na twee wedstrij den nog ongeslagen. Midstars speelde al drie partijen en ver loor die allen. Op papier moet De Koren beurs de wedstrijd kunnen winnen, maar in Groningen is Midstars een altijd lastig te be strijden tegenstander. Niet in het laatst doordat het publiek de broers Jan. en Anne Vlieg en Ton Pitstra nog wel eens tot een stuntje kunnen motive ren. Lingen, Van den Ham en Van der Aa moeten niettemin in staat zijn Midstars te be dwingen. Uiteindelijk zijn de Schiedamse verwachtingen hooggespannen na zowel de winstpartijen op De Veluwe en Tempo Team. Vlaardingen/Schiedam Dit weekeinde wordt er opnieuw een waterpoloderby gespeeld en wel tussen de hereateams van WIK en Viking. Gezien de stand op de ranglijst belooft dit een spannende wedstrijd te worden, beide ploegen zijn namelijk goede middenmo ters. De derby begint om 19.30 our in het Kolpabad. De heren van Shell zullen het erg moei lijk krijgen, want zij moeten in een uitwedstrijd tegen kop loper Nautilus spelen. De VZC'ers spelen eveneens uit en wel tegen Poseidon in Rid derkerk. De dames van Vi king gaan naar Numansdorp om daar tegen de gelijknamig ge ploeg te spelen. Vlaardïngen/Schïedam In verband met het vrije week einde wordt er door diverse verenigingen geoefend. Het pro gramma luidt als volgt: RWII—Zwaluwen, TSB—'s-Gra- venzande, HeinenoordHVO. Zondag: SlikkerveerFortu- na, SFC—Voorwaarts, SchiedamGDS, DHS—CKC, De HollandiaanOliveo, Vlaardingen Morgenavond wordt de laatste ronde ge speeld van het bedrijfs-tennistoemooi, georganiseerd door bet Tennïscentrum Hoogendijk. In de rangschikking van de teams gaat momenteel het team van Hoogendijk op kop met op de tweede plaats de formatie van Bob Jansc. Be toe- Sang tot het centrum is gratis. Schiedam - Voor volleyballer Jilles Degeling (18) is B en P een geweldige uitdaging. Vo rig seizoen kwam hij over van het Maassluise MVC. Hij was daar op een „dood" spoor gekomen. Via zijn trai ner kwam hij tenslotte bij de Schiedamse club terecht. Niet om direct een vaste plaats voor zich op te eisen, keek eerst de kat uit de boom, maar nu de competitie ver gevorderd is, weet hij zich inmiddels verzekerd van een vaste plek. Spelverdeler is zeker niet de gemakkelijkste plaats in het team. Jilles Degeling: „Eigen lijk moet je alles goed kunnen doen, zonder inzicht kom je er natuurlijk helemaal niet. Het beste is als je als spelverdeler aanvallend ingesteld bent Dat maakt het spel ook veel aan trekkelijker. Mijn zwakke punt is nu nog het stoppen, dat moet gewoon beter. Het moet zó worden, dat van de tien stops die je maakt er negen goed zijn". Trainen De Havo-scholier traint er in ieder geval hard voor. Op de maandagavond tweeënhalf uur, plus 's- woendags nog eens anderhalf uur. Een na deel is dat B en P in de compe titie weinig tegenstand onder vind. Alleen tegen Broleco-2 moest hij tot het uiterste gaan. Die partij duurde dan ook twee uur, de andere niet lan ger dan drie kwartier. „Daar om is het ook zo belangrijk, dat we oefenwedstrijden spe len tegen clubs die in de derde divisie spelen, waar we, als al les goed gaat, volgend seizoen ook in spelen. Door de geringe tegenstand in de competitie wordt de verdediging van ons nogal eens verwaarloosd. Wij vallen alleen maar aan. Tegen Broleco bleek weer eens dat we verdedigend slecht zijn. In het achterveld vallen nog te veel gaten". Toekomst „In de competitie", legt Jilles Degeling uit, „hoeven we niet ""3 V f, »»»- BW*»»*"'" Jilles Degeling, links voor het net: „Zelf thuis oefenen". tot op de bodem van ons kun nen te gaan. Van onderschat ting is geen sprake, maar we spelen steeds zo, dat wc niet verliezen van de tegenstander, maar ook zo, dat we niet het achterste van on2e tong hoe ven te laten zien". Hoe ver hij komt in de toe komst interesseert hem op dit moment niet. Hij blijft nuchter onder het feit, dat kenners hem een grote toekomst voor spellen. Relativeert als hij zegt: „Ik wil eerst met B en P zo ver mogelijk zien te komen. Vergeet niet dat ik sinds kort een vaste plaats heb. Natuur lijk draait het op dit moment erg goed. Maar dat komt ook door de inbreng van Peter van Gugten en Lex Mastenbroek. Twee routiniers met eredivisie door Chris Woerts ervaring. Zij speelden immers bij Gerard de lange. In iedere wedstrijd merk je steeds weer dat hun. inbreng van doorslag gevende invloed is. Wij heb ben een erg jong team. Alleen Lex is iets over de dertig, Pe ter in de twintig en de rest zit er net boven, of net onder de twintig". Toekomst zit er dus zeker in het Schiedamse team. Jilles Degeling probeert zoveel mo gelijk voor zijn sport te laten. Echter niet tot in het onzinni ge. „Het enige wat ik niet doe is roken. Af en toe lust ik best een glaasje bier. Probeer me wel de avond vóór de wed strijd zo rustig mogelijk te houden". Fanatisme kan hem in ieder geval niet ontzegd worden. Lachend: „Tegenwoordig neem ik een bal mee naar huis. Dan ga ik op bed liggen en oefen een uurtje lang op de set-up. Die jongens uit de Oostbloklanden oefenen daar ook iedere dag zo'n anderhalf uur op. Ik ben er van over tuigd dat we in aanleg dezelf de talenten hebben. Maar ja, die gasten trainen zóveel, daar kunnen wij met on2e vier uur per week natuurlijk n.et tegen op. Daarom train ik nog voor mezelf. Ook om conditioneel op peil te blijven, want van die kleine partijtjes wordt je na tuurlijk niet moe. Daarom is die slijtageslag tegen Broleco ook zo goed voor ons geweest Iedereen, en dat eigelijk pas voor de eerste maal, was ka pot. Dat hadden we nog nooit meegemaakt". Vlaardingen/Schiedam In verband met het carnaval is er slechts een klein program ma vastgesteld voor zowel de zaterdag- en zondagamateurs. Ook staan er bekerwedstrij den op het programma. PPSC gaat op bezoek bij Be Fair. De Schiedammers, die vorige week goed voor de dag kwamen, zullen moeten win nen om niet verder in de de gradatieproblemen te komen. DSS'26, dat vorige week ver rassend won, is er op gebrand om ook tegen JAC tot een goed resultaat te komen. Een voordeel voor de Vlaardingers is het feit, dat ze op eigen veld opereren. Hoekse Boys zal weinig tegen stand ondervinden van een in de middenmoot meedraaiend Loosduinen. MVV'27 zal thuis moeten winnen van Randstad Sport Gezien het spel van vo rige week moet er winst moge lijk zijn. Satelliet gaat naar Ar- kel om de koppositioe te ver overen. Bij winst staat het één punt voor op VVGZ. erg sterk en het zal daarom erg moeilijk worden voor de ploeg van Joop Molendijk om tot winst te komen. Zondag Ton van der Linden hoopt net als vorige week weer te scoren. Excelsior M speelt tegen HBSS voor de beker. De Schiedam mers hebben in de bekerstrijd van zich doen spreken door op eigen ter rem twee tweedeklas sers te verslaan, namelijk Lyra en PPSC. Vlaardingen gaat naar Heerjansdam voor de be ker. De tweedeklasser is thjiïs Voor zondag slechts één com petitie- en één bekerwedstrijd, VDL komt thuis in aetie tegen Mcrwede Boys. Bij winst komt het gelijk met 's-Gra- vendeel cn heeft dan nog een wedstrijd minder gespeeld. RKWIK bekert tegen GSV. Het volledige programma luidt als volgt; Be Fair—PPSC, DSS'26—JAC. Hoekse Boys— Loosduinen, MVV'27Rand stad Sport, ArkelSatelliet, Hee rjan sd amVlaa rd i ngen (b). Excelsior M—HBSS (b). De afdeling: GSSBotlek, DVO'32Goudswaardse Boys, WIA—VDL, NBSVVCION, GTBZmkwegse Boys, MA SC—WK. Zondag: VDL—Merwede Boys, RKWIK—GSV (b). De afde ling: The HarvardsSVDPW, DemosZuiderster, FCN'66 OHVV, De Roef—MSV'71. WF—FC Rotterdam, Kreek boysSchiedamse Boys. Vlaardingen In de vierde ronde van de Vlaar dingse damkampioenschappen hebben de deelne mers opnieuw hun vechtlust getoond. Van de tien partijen eindigden er slechts drie in remise. In de hoofdklasse werden slechts drie partijen ge speeld, waaronder de „topper" Torn, Heuvelman. Beide kanshebbers hadden slechts één verliespunt opgelopen en dus moest c iets gebeuren. En inder daad gebeurde dat. Wim Heuvelman wist zich nog wel te herinneren dat hij de laatste drie jaren met zwart gewonnen had van Leen Torn. Opnieuw moest hij de zwarte schijven hanteren en dat deed hij uiteraard behoedzaam. Torn, altijd sterk in de opening, kon ditmaal geen vat krijgen op de manoevres van de zwarte schijven en moest toestaan, dat één van die schijven reeds na 16 zetten werd ge kroond na een variant op een niet zo heel moeilijke opening, Wel nam Torn die dan later af, maar met twee schijven achterstand ontkwam hij toch niet aan zijn eerste nederlaag. Coen Biel en Cor van Veelen hielden elkaar lang in evenwicht, een remise lag dan ook in de verwach ting. Maar Biel bleef op winst spelen en toen Van Veelen een minder sterke zet deed, profiteerde Biel daarvan en bracht de partij op zijn naam. Dik Tamboer en Ron Bolderheij speelden een Mara thon-partij, die pas na het middernachtelijk uur be slist werd. Het geringe positie-voordeel dat Tamboer had, kreeg in de slotfase steeds meer gestalte en ze ker nadat hij een dam had gehaald. Taai verdedigen van Bolderheij mocht hem niet verhinderen, uitein delijk toch te moeten capituleren. In de eerste klasse won Erik de Heide ook zijn vier de partij en wel van Sjaak Geldof, die zich vergiste in een combinatie, die hem verlies bracht De par tijen Van WoerdenAutar en K. Bolderheijwisse eindigden in remise. In de tweede klasse waren de uitslagen: Voerman Nentjes 2—0, Van Vliet—Dessens 2—0, Mostert— Van der Kuil 20 en Van der SluisWeisscher 1 1. Standen na vier ronden: Hoofdklasse: Heuvelman 35, Van der Kerkhof! 45, Torn 45, Lijklema 34, Biel 44, Tamboer 4—4, Van Splunter 3—3, Van Veelen 43, R. Bolderheij 5—3, Vermeulen 4 2. Eerste klasse: De Heide 48t Mast 36, Wisse 4—4. Autar 54, Metzger 3—3, Van Woerden 4—3, Lens- velt 3—2, K. Bolderheij 42, Geldof 4—2. Tweede klasse: Voerman 48, Dessens 5—5, Van der Kuil 5—5, Kars 4—4, Van Vliet 44, Mostert 54, Van der Sluis 54, Weisscher 22, Nentjes 4—2, De voetbalvereniging TSB heeft een nieuwe sponsor. De firma Bos heeft de selectie, die morgen oefent tegen 's-Gra- venzande, geheel in het nieuw gestoken. De leden van Pollux komen vanavond bij elkaar voor een Broekpoldergesprek. De orga nisatie en uitvoering van het clubhuis zal ter sprake komen, evenals een werkverdeling voor de nieuwbouw. Aanvang 20.15 uur in het clubhuis. SVV houdt dit jaar geen car- naval, wel op vrijdag 23 febru- j ari een bingo-dansant in het clubhuis. Alle amateurs kun- r nen er terecht vanaf 20 uur. Bij SW is Harry Wijsbroek, één van de oudste leden, over leden. Hij was 83 jaar en nog steeds een vaste bezoeker bij thuiswedstrijden. In de jaren twintig was hij een bekwame kanthalf in SVV's eerste. Volgende week dinsdag ver gadert de sectie voetbal van de Vlaardingse Raad voor Sport f en Recreatie. Naast allerlei i mededelingen over beslissin» j gen van het dagelijks bestuur, wordt er wederom gesproken over jeugdsportsubsidie. Aan- vang 19.30 uur in de kantine van DVO'32. 1 Dick Verburgh verlaat aan het einde van dit seizoen Ex celsior M. Hij gaat naar Vlaar dingen. Ook Jan Bron ver trekt bij de Maassluise vereni ging. Hij kwam vorig jaar van PoortugaaL Ad de Jong en Jan Scheep maker van DVO'32 zijn gese lecteerd voor het Rotterdams 1 afdelingsteam, dat op 26 febru ari op het terrein van Excelsi or P acteert. DHS oefent zondag tegen tweedeklasser CKC al om twaalf uur. Woensdag komt het team van Jan Kooiman onder de schijnwerpers van sportpark Kethel. De aanvang is 19.30 uur en de tegenstander is hoofdklasser Neptunus. De Hollandiaan, dat ïnmid- r dels al een 2estal kandidaten voor de opvolging van Hans Renirie heeft gevonden, oefent zondag om 14.00 uur thuis te- gen Oliveo. Norman Paget heeft zijn contract met Hoek van Hol land, de zondag vierdeklasser, met één jaar verlengd. Zowel het bestuur als de spe lersgroep van Martinit hebben zich unaniem uitgesproken voor het aanblijven van Joop Schop. De Schiedamse trainer stelt zijn beslissing echter nog steeds uit. SVV heeft nog geen beslis- sing genomen over het aanblij- ven van hulptrainer Jan van der Velden. Het wacht eerst de sollicitaties af, die binnenstro men voor de opvolging van Pim Visser. Voor het meren deel 2ijn het trainers, die gt.cn ervaring hebben Ln het betaal de voetbal. Pim Visser is één van de kandidaten bij zaterdag h*r- stekiasser Barendrecht. Jan Rab, die tussentijds Sandor Po- povjes verving, heeft echter de eerste keus van het bestuiu. Maar de vraag is of Rab wil blijven. SVV heeft Hans de Wilde van Barendrecht op de korrel. Met Sandor Popovics bracht hij al enkele bezoeken aan „Harga". Simon Kelder, de voorzitter van Barendrecht, hoopt dat de Maaslander nog een jaar zal blijven. „De sprong van een vierdeklasser (MVV'27) naar Barendrecht, is een klein beetje te groot. Ik zie hem liever nog een jaar rijpen bij Barendrecht", Vrijdag: HollemareShell; Schiedamse damkampioen- schappen. De Ark 19.30 uur; Schietwedstrijden Schiedamse Politie. Hoofdbureau van Poli tie, Lange Nieuwstraat 10.00 uur. Zaterdag: PoseidonVZC; Midstars—De Korenbeurs; De Bermen—ODI; Harga—Maas sluis, Margriethal, 20.55 uur; Oranje NassauWeidevogels, 1 Westwijkhal Vlaardingen, i 20.00 uur; Oranje Nassau 2i Spirit, Westwijkhal Vlaardin gen, 21.00 uur; BizonDe Hoek; GSSBotlek, Harga, 1 12.30 uur, DVO'32—Goudsw- aardse Boys, Marathon weg, 16 00 uur; WIA—VDL; NBSVV—Cion; GTB—Zink- wegse Boys; MASC—VVK; Be FairPPSC; DSS'26—JAC, Marathonweg, 14.30 uur; Hoekse BoysLoosduinen, Harwich weg, 14.30 uur; MVV'27Randstad Sport, sportpark De Commandeur. 14,30 uur, Arkel—Satelliet; HeerjansdamVlaardin gen (b); Excelsior M—HBSS (b). Lavendelstraat Maassluis, 14.30 uur, WIK—Viking'60. Kolpabad, 19.30 uur; Numans dorpViking. Zondag: VlaardingenKwiek, Westwijkhal, 14.00 uur; Sue- ces—USV, Margriethal. 14.30 uur; VeendamSVV; VDL— Merwede Boys, Sportlaan Maassluis, 14.30 uur; RKWIKGSV (b), Sportpark Nieuwlant, 14.30 uur, The Harvards—SVDPW; Demos— Zuiderster, Harga 14.30 uur; FCN'66—OHVV, Harga. 14.30 uur. De Roet—MSV'71; WF— FC Rotterdam Bijdorp, I4.QO I uur. Kreekboys—Schiedamse 1 Boys. Bowlingtoernooi Musis Sacrum Lange Haven Schie dam; HVHW—WIK; Tref- fersWF; ShellZeehond, Kolpabad, 14.00 uur, Rotter dam— Asvion; AsvionKie* vieten (d), Thurlede, 12.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 5