12 SEBVIGi DAGAGENDA Met HAVO op volle kracht vooruit In een carrière op administratief gebied. WÊ Chevron OPMERKELIJK SHIRT Gemeente Vlamdingen Day w Kapitein Rob TW^sr Chevron V 'T j Ontplooiing in de breedte voor wat, hoort wat Schrijf een brief MANNENMODE 'Sien1 komt tot zichzelf Vechten in broodjeszaak Molenweg en Oostgaag worden voorrangsweg Pelgrimstocht naar Banneux Aanvragen om financiële steun in studiekosten. Voor de wijk maandag 21 spril 1980 VD/SCAVW UOGTWEE d-AATJES, CAR(X 0rtE.Ps?Ee«uE. 70CW "EB KEEU HEKEL AAU DIT JOBvtEi PAUL WEETT Mfc OMGtPCAAT. MAAi? WE UU?KE>J MOGSJ Oik! GOED SUM VOO? ZUkl PUBLICITEIT, VOO? WJ ZkJU ZE MET Mien kom uou. caeoc we jupxew zullej SDP9ATTE MAlKEkJ BIJ MET BEG3J EU WU UTT ZO G6ACCEPTEEPO RDZDÖI ALS DE ttlUIQOK. OVB? DBIE MAWJDEW UEET ueVWJD MEEl? BETFÏ?, zr-4i T C*!iK r"1U ££^5 Di£P lN> DE 0G8M' ^"TV"HI] IS Zö STUFÏ KAM PEllE H£/H OOK OH? HOE KOM EM W£ KJ£R OVERHEEM? KIJKEN OF MUN OUDE HYPWOSE- TRUC HEr NOG DOET. ALS EEN PLANKAWtER WAKKER MAKEN 7 Vandaag VLAARDINGEN Moxiekcentrum Ton StdLk. West- havenkadc 45. Geopend: 10.00-12.00 uur op telefonische afspraak; 347240. Visserij museum, Westha venkade 53/54. Permanente expositie over de Nederlandse 2ce vissenj. Expositie over het Nederlandse visserskind van 1850 tot 1920. Geopend; 10.00- 17.00 uur. Gemeentelijke Archiefdienst, Plein Emous 5. Geopend: 10.00-17.00 uur. Artoteek. Oosthavenkade 8. Kun stuitleen en tentoonstelling Poëzie in zeefdruk van Matty Langbroek en Robert Boer. Geopend: 12.00-17.00 uur. Heempark, Marnixlaan. Geopend: 9.00-16.00 uur. SCHIEDAM Dienstencentrum De Vier Molens, Nieuwe Damlaan 766, Tekeningen en schilderijen, gemaakt door lpden van de teken en schddergroep. 3519 In het vliegtuig bestudeert Pi- oco op Zijn gemak de kaarten die hij van het eiland Baputa heeft meegekregen. Hij heeft ook wat literatuur over het ei land gekcoht. De bewoners schijnen in hoofdzaak te be staan van de verkoop van een zeldzaam soort purperkoraal, dat daar in de baaien wordt aangetroffen. Verder beoefe nen zij de visserij en de tuin bouw. Koraalduikers.,., vissers- ...,nou ja, dat geeft tenminste een aanl- aopingspunt. Enfin, eenmaal ter plaatse zal hij wel zien wat hém te doen staat. Wanneer tegen de avond de clipper het eiland bereikt en Zich gereed maakt voor de lan ding, is er één jongen, die met kloppend hart de terugkeer van het vliegtuig gade slaat. Het is Anaho, die uitermate benieuwd is met welke berich ten de frater terugkeert uit Australië. CHEVRON PETROLEUM MAATSCHAPPIJ (NEDERLAND) B.V. RAFFINADERIJ ROTTERDAM (PERNIS) groep In nederland femartd die HAVÖ heeft, het praktijkdiploma Boekhouden behaalde {of binnenkort gaat haten) en MBA wil gaan doen, krijgt van ons de gelegenheid in de praktijk vele kanten van het gekozen vakgebied te teren kennen. Deze man bieden wij de kans om alle facetten van de raffinaderij-administratie te leren kennen. Het startpunt vormt de Yield-accounting. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de produktie-adminrstratie, het analyseren van produktie-resultaten en de voorraadadministratie. Kortom verantwoordelijk werk voor een jonge kerel. Chevron hanteert het systeem vanjob-rotation. Dat houdt in dat u. door telkens van stoel te veranderen, alle facetten van moderne administratievoering uitgebreid leert kennen. Dat betekent: ontplooiing. De job die wij nu bieden is dan ook een springplank voor later. üe juiste man gaat bij ons direct al een goed salaris verdienen. De sociale faciliteiten zijn uitstekend. U krijgt een 13e maand, 8% vakantietoeslag, vergoeding studiekosten, tegemoetkoming reiskosten. Er j$ een prima bednjfsspaarregehng. Vervoer vanaf Rotterdam CS. Vlaardmgen en Hoogvliet wordt door ons geregeld. Er is een bednjfscafetaria waar u tegen minimale prijzen maaltijden kunt krijgen. Heeft u werklust en studiezin, wilt u uw studie effectief maken m een internationaal en eigentijds bedrijf en heeft u ambities? Dan bent u bij ons op de juiste plaats. Schrijf een brief aan het hoofd personeelszaken van Chevron, Postbus 7200, Rotterdam. Of bef voor nadere inlichtingen eerst even met de heer A. Groenendijk, telefoon 010-163800. De Chevron Groep omvat een aantal maatschappi/en dra tezamen een van 's werelds grootste olieconcerns vormen In Nederland behoren daartoe: Chevron Petroleum Maatschappij (NedB.V, raffinage en verkoop Chevron Tankers (Ned) B.V, tankvaart. Chevron O't Companyo!the Netherlands, exploratie en produktie, B V Chevron Centrale Laboratoria, research. Tricot zomershirt. Van 65/35 polyester/katoen. Met en zonder epauletten. In wit, marine en raf Alleen deze week van 20,- voor 15,- /S'S/'f- fós'?// /s/S'. Maassluis Het vrouwenont moetingscentrum „Sien" houdt op 28 april geen thema-avond. De organisatie heeft deze avond vrijgehouden om de delneemsters de kans te geven eens helemaal tot zichzelf te komen. De bibliotheek is die avond geopend, er is thee en koffie en voor lekkere hapjes wordt gezorgd. De avond wordt gehouden in de Lange Boonestraat 33 en begint om acht uur. Schiedam Na een knokpar tij in een broodjeszaak aan de Broers veld moest een 49-jarige man met een flinke hoofd wond in het Noietziekenhuis worden behandeld. De man kreeg met een nog andere on bekende man ruzie in de zaak. Toen zij eenmaal op de vuist gingen, werden beide heren de zaak uit gewerkt. Hierbij viel de man tegen een stellage van een marktkraam, zodat hij een hoofdwond opliep. De stellage viel tegen een auto en bescha digde een spatbord. Maasland Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heb ben de weg tussen Maasland en Schipluiden aangewezen als voorrangsweg. Het betreft de Molenweg, de Oostgaag en de Gaagweg. De maatregel gaat in, zodra de desbetreffende borden zijn ge plaatst Het nemen van deze verkeermaatregel betekent te vens dat op deze wegen niet meer geparkeerd mag worden. GS hebben tevens besloten om de kruising van de Weverska de met de toegangsweg naar Lely-Industries als voorrangs kruising aan te wijzen. Het verkeer op de ontsluitingsweg krijgt dan voorrang op het verkeer op de Weverkade. Delft Op zaterdag 10 en zondag 11 mei wordt er vanuit het bisdom Rotterdam een tweedaagse bedevaartstocht gehouden naar Maria's gena deoord Banneux in de Belgi sche Ardennen. Ook uit Delft wordt hier aan deelgenomen. burgerlijke stand Vlaardmgen Geboren: Gabrielle Nicollc. d v. G. J. 61 de Nijs en M J. T. Jansen, Arjen. 2 v. D. de Jong en J. A. Bennmgshof. Sadik, s-v. T. Leg ger en S- Giizel, Mike, zv. A. G. Bijl en A. C. de Heer; Barry, zv. J. M. van Dam en A. Reinhold: Eliza Mar- tijn Hendrik, z.v. E Verhetj en G, van der Velden; Christine Theresia Maria, d.v, A. Jongejan en H. P. M van der 2ande, Sander. z.v L. C. van Toor en A. 61. Vestdijk; Kelly, d.v. A H. Kop en J. J. M, van Uffplen; Andor. z.v. H. J, Vermeulen en M. C. Mathysen; Dambl Leonardus Theo- durus. z.v. J. J. M- van Gaalert en J. J C M. van der Poel; Arjen, z v. C, M. F. Stolk en C. H. van Oudenaar den: Linda, d v. A. M. N. Veldhoen en P. C. Sluimer Pieter Anthonie, z.v. K. van der Kolk en A. H, Bijl; Rolandus Augusunus, z v. J. B. Ver meulen en G. M. van Buren. Gehuwd- Moharned Masmoudi. 22 jr. en Kathanna Goverdma van Schaijk, 21 jr.; Gemt van der Pluijm. 26 jr. en Mana Cornelia Hoorweg. 21 jr.; Jacob Sluijter, 33 jr. en Sonja Sneek, 30 jr Lecndert Rietdijk, 2B jr. en Hedwig Henrielte Clementine Aartscn, 23 jr Ane van der Vaart. 23 jr en Lijntje Baas. 22 jrBernard Jan Dijkshoorn, 22 jr. en Cornelia Vlielander, 22 jr. Hassan Khouzatma, 25 jr. en Eliza beth Goo sens, 28 jr. Overleden: Johannes de Jong, e.v, M. N. den Harlog. 74 jr.; Johannes van Bergen, e.v. J. E. Oost, 62 jr.; Philip- pus van Dorp, wv„ M. H. de Jonge; Johanna Hendenka Blumenthat, w.v. K. Triel, 74 jr.; Adrianus Jacobus Storm, 68 jr.; Jacomma Sara de Bruijn, w.v, J. Kramer. 70 jr.; Wilhel mus Hendrik lis Adnaan Maria Wesi- dijk, ev. S. H. M. Koole. 75 jr; Ge- ranli Dimiiriw, e.v. G. S. Moeyaert, G4 jr.; Mannus van Bodegom, e.v. A. de Goede, 67 jr.; Anna Adriana Wit- kan, w.v. P. van Hout» 80 jr.; Otto Herman Werner Freidhoff, e.v. C. Busns, 48 jr.; Dirkte Marina Boers, c v. J. Middelburg, 72 jr. Maassluis Geboren* Cheryl Rudy, zv. J, R. Brumhart en M. C. Hulls; Pieter Chrtstiaan, z.v. P. v.d Burg en A. 64- L. v. Beek; Haci Mehmet, z.v. P. "Vural en C. Oz2emir; Jolanda, d.v, J, v.d. Kaaden en A. C. A. Cram; Pa tricia, d,v. A. M. v.d. Zwaan en M. Ruygrok; Hendrijntje Henriétte, d.v_ A. Daber en F. A. Verwijs. Ondertrouwd; C. 61. Ninaber en L. J. M. Bosman; A. E. PatUnama en I. M. Zwaart; J. Terol en C. W. Ouwehand. Gehuwd: P. J. Balledux en S. Tonge ler. R. C. Boyé en M. F. C. v. Megge- len; E. J. 61. de Groot en I. Timmer mans. Schiedam Geboren: Sandra. d.v Buitendijk-Koolmees; Monique E., d.v. Deuze-Wolf; Silvia, d.v. Post-van Zomeren; Diane, d.v. Feijen-Ver- waaijen, Taner, z.v. Yildiz-GüicU, Priscilla, d.v. Stolk-van Heusden; Jo hanna C., d.v. Houtbrakcn-Vester; Chnstiaan, z.v. De Roo-de Vliegerej Maaike, dv. Grauwmeijer-Wemels- felder; Rogier A., z.v. Groeneveld- Ramack; Annemieke K., d.v. Los- Zwering; Nesh, d.v. Yilraaz-Huhur; Annemiek, d.v. Baljon-Verburgh; Mcrijn W„ z.v. Van der Tuijn-van Kinderen; Laurens M., z.v. De Groen-de Jong; Petra. d.v. Sebel- Verschoor; Edwin. z.v. Van Bueren- de Regl; Frank, 2,v. Heijster-Krab- bendam; Lydia, d.v. Van der Han- Gebarska; Gerben. z.v, De Bie-Ma- ters; Robert E. M., z.v. Van Nes-de Bruijn; Seth, z.v. Hoogland-Roeters; Angela, d.v. Knook-Tóth. Ondertrouwd: A. C. Bill, 28 jr. en M. W. J. Bijen, 25jr.; E, r. Dijkshoorn, 24 jr. en H. M. F. Pieters, 27 jr.; W, A, Fetlders, 29 jr. en F. H. Wigmans. 22 jr.; P. G. Mak, 27 jr. en M. den Har- tog, 21 jr.; J. Mulder, 35 jr. en I. H, de Geus, 27 jrH. W. van der Poel, 26 jr. en M. L. A. Huizer, 27 jr.; J. Soleer. 24 jr. en C. A, Swaerdens, 20 jr.; T. F. L. Steketee, 23 jr. en L J. K. Riste- niw, 22 jr.; M, J. Twigt, 22 jr. en I. Meyer, 19 jr.; A. F. C. M. Verschuren, 22 ir. en A. C. van Rooyen. 27 jr. Gehuwd; J. Scheijbeler, 26 jr. en Y, Muis. 22 jr. Overleden: W. J. van der Eerden vr.. geh. gew. m. B. F. M. Stoopman» 79 jr.; J, H. L. Ruts m72 jr.; C. A, A. van Gogh m., 75 jr.; H. Harreman m- 74 jr.; J. van den Tempel m„ 72 jr.; P. A. Doll vr., geh, gew, m. J. H. W. Schouten, 78 jr.; A. van der Kooy m„ 77 jr.; G. Schippers vr,. geh. gew. m. A. Rota, 86 jr.: M. van Bommei m., 73 jr.; I. Mannus vr.. geh. gew. m. L. van der Kaag, 83 jrL. C. Rijkuiter m., 85 jr.; W. Platteel m., 42 jr.; P. Vis m., 80 jr. Tot en met uiterlijk 30 september a.s, bestaat gele genheid bij burgemeester en wethouders verzoeken in te dienen om geldelijke steun in studiekosten, welke wordt verleend in samenwerking met het Stu diefonds van de provincie Zuid-Holiand. formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de afde ling onderwijs en culturele zaken van de gemeente secretarie, Westnieuwland 6, alhier. De steun kan worden verstrekt als renteloos voorschot en in bepaalde gevallen ais bijdrage in de studiekosten, welke alsdan niet behoeft te worden terugbetaald. In aanmerking komen zij. die Nederlander zijn en in Vlaardingen woonplaats hebben. Een studiebeurs wordt alleen toegekend, indien de aanvrager de studie niet of niet geheel kan bekosti gen en de belanghebbende instaat wordt geacht de studie met succes te volbrengen. Daarnaast zal aan getoond moeten worden, dat gebruik is gemaakt van de mogelijkheid bjjhet rijk financiële steun aan te vragen of zo dit niet mocht zijn geschied» zal de reden daarvan moeten worden vermeld. In het algemeen wordt geen financiële steun ver leend In gevallen, waarin een rijksstudietoelage kan wordan verkregen. Meer inlichtingen zijn la verkrijgen bij de afdeling onderwijs en culturele zaken der gemeentesecreta rie, eventueel telefonisch (010-355688, toestel 194). Uitgave: SUTHOFE PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitslui tend verkrijgbaar in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad (in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). I REDACTIE Henk L, Lambregtse (chef). Kor Kegel, Hans van Reeu- wijk en Bas van Beek (Schiedam); Paul Houkes. Jan Hendrik Bakker en Jan Geert Majoor (Vlaardingen- /Maassluis); Mari Timmermans en Hans Daimeijer (alge meen) De redactie van de Schiedamsche Courant is gevestigd aan de Broersvest 3a, tel. 262566 en 266046 3100 AC (postbus 137), 3111 EA Schiedam. Bij afwezigheid: 010- 350557/349754. De redactie van Het Vlaardings Dagblad en Nieuwe Waterweg Courant is gevestigd aan de Brede Ha venstraat 6, tel. 343229 en 3S2066. 3130 AC (Postbus 110). 3131BC Vlaardingen. Sportredactie: Bas v.d. Berg en Emtle Schelvis (Vlaardin gen, tel. 345209). Berichten voor de redactie kunnen per telex worden door gegeven, Telexnummer 32177 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN 3155 TC Maasland: Simon van Zuilen, Diepenburchstraat 34. tel. 01899-16143 3151 PD Hoek van Holland: Leen van Ooijen, Mahustraat 135. tel. 01747-2804 abonnementen Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgen de adressen: Broersvest 3a, 3111 EA Schiedam, (tel. 010- 268091) en Brede Havenstraat 6. 3131 BC Vlaardingen, (tel. 010-354525. b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdams Nieuwsblad, tel. 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdag tot 18.00 uur. Rotterdams Nieuwsblad.tel. 010-1-44144. Haagsche Courant, tel. 07(^624562. Het Binnenhof, tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144.144. ADVERTENTIES Advertenties kunnen worden opgegeven op tel.nr. mu- 340353. WATERWEG Maid- «i R«galkam«f Rijnmond (klachten over stank en getindshlnclefj. Stationsplan 2. Schiedam (733333) Gm, ArtmMebureMi Nieuwe Wateo*eg- Noord. Vaiertusslr. 27, Schiedam (705300) Kentongerechl, Lange Haven 65. Schie dam (2M?a7> JAC (jongerenadviescentrum). Pieter Ke rel Drossaartsiraat 201. Vlaardingen (344713 en 344013) Tel. Hulpdienst Nieuwe Waterweg- Moord. Schiedam (731161) Ver. legen Milieubederf. Maria Loulsasir. 11. Vlaardingen (354132) Onderwf(«bëgeleWlnfl#dienet, Marlt! 47, Vlaardingen (350222] Kamer wen Koophendel, Hoflaan 47. Vlaardingen (343700) Abattoir, SiaeMhuislaan 24. Schiedam (269160) Var. Provinciale Bibliotheekcentrale*, Westlrankelandsad(|k 1, Schiedam (730033) ZIEKENHUIZEN Molyïiekenhuia, Hoiysmgel 3. Vlaardingen (742222), polikliniek 741811. Oemeenlaziakenhule Schiedam. Bu-ge- meesier Knappenisan 25 (733733), polikli niek 263351 NoleUiekenhtria, Stadhouderslaan VS. Schiedam (260080): poliklmlok 265245 SCHIEDAM (010) Sladakamocr. (voo'ÜChling p en w. sport, onderwiis. stadsonlwikkeltng). Emmas- traal l (260500) Kantoorgebouw) 'a-Gravatand. (sociale omnst. huisvesting, GGD). 's-Gravrtandse- weg 567 (732111) Archief. Korle Haven 33 (266727) Bibliotheek. Lange Haven 131 (267877). Brandweer, Breedslraat 1 (260128) Politie, Langs Nieuwstr 55 (260760) Geneeak. en Cazendheidadienet, Tuin- laan 00 (269290) Burgerzaken, Overschieseair 2 (260500) Vervoer, Reiniging, Ontsmetting, Merkt, Ringersstraal 9 (377155) Techn, Bedrijven, Dwarsstr 42 (264980); Storingen gas en water (255333). storin gen elektriciteit (261700) Gemeentewerken. VW/Voorl (ISttt). Petitie, Westlandseweg 1 (13444) Gem. Woning bedrijf. P. J. TroeUireweg 6 (18111). aid onderhoud (20855) Gemeentebedrijven: Hevemlrut 2 (17500) 31dringen (1Z117). Cultuur Cult Reed Meeifluia. secretarie Zwembed Dolfijn, Sportlaan 8 (12976) Sperlhal Olympia. RoienlJBh 2 (13994). Gemeentemuseum. Zuiddtik 16(13813) Ommoettngecentrum Koningehof. Uivot» lean 20(11430) Toverbal, Lange Boonestr 33 (17647). Blbtotheek, Uivedaan 18 (14331) Wij leveren ig in gen Dijk polder, secr. Olmendal 146(17588). TMnKhuur, secr Piel Houtstraat 7, Sluiepoider Weet, secr. Mozartlaan 64 (20663) Sluiepoider Ooet. secr. JongkindsUMt 8b De FleL socr postbus 207, Sticht. Samenlevlngaopbouw Msaaahiis, secr Feoacoliuslaan 27 (10054) Wijkver.'t Hoofd, Burg, v d Leiykade 7. De Ark, Rem brandt laan 2 (18392) BK Gemeonachapshuia Petrus KOCk- Straat 2 (16356) Dienstencentrum, De Vloot, De Vloei 72 (11144). Sociaal Werk Opbouwwerker Gerard Neeseo. GikJe- huisje Zuiddijk 11 (15003) Dient tancentrum De Vlifll, Ar1]|u* V» Schendelslraat 25 (15000) Sec. Coniutent, dinsdag 14-15 uur De Viool. Do vioot 72. donderdag 14-15 uur Oe Vliet. Arthur v. Schnndelstr 25, verder van 9-12 uur Gemeentelijke Sociale Dienst (12700). Maalachap. Werk, Gezinaverzorglng, Be- iairdenzofg, Veerstr 13 (14499) Rechtswinkel, postbus 170 12514] (soci ale dienst). Cultuur Schiedam* a Gemeenschap/VW, Over- sfhiesestr 1 (266000 er 266043) Paaaagelheeter. Passage 9 (269563) Zoldert heater In de Teer stool, Nieuw straat 12(269455) Zwembad Groenoord, Schiedairjeweg 138 (706971) Sportfond aenbed. Burg. Knappertlaan 245 (269600) Zwembed Zuid, Wesilranketandsedijk 3 (261632) Sporthal Margriet. Nieuwe Damlaan 5 (700791. geü evenementen 705044) Stedelijk Muaaum, Hoogstraat TI2 (269066) (nat, gedislillserd museum) Opbouwwerker Schiedam-Noord, Jos van der Lugt. Kmsgebouw Bachptem 588 (702207) SI. Joris Dowle, Doeleplein 1 (263338) Centrum Oukdell. flijnstraai 1 (266544), Zu<d Centrum De Kreek, Lange Haven 92 (267767), voor West. Cantrum Qoat, Dr. Zamenhoïstraat 153 (157256) Wijkcentrum Nieuwland, Dr Wibautpiem 129 (70BD01) Hal van Cyrene, woonwagenkamp Schie- kade 36 (370455) Dtenstcenirum 4 Motene, Nieuw® Dam laan 766 (7095D0) Die natencen trum Woudhoek, Heijer- man&plein 38 (709555) Sociaal Werk Sociaal Raad am an Hans Suyling, Broers- veid 140. dinsdagavond en vrijdagcxhtend 269957, at KruisgebOuw ELschplom, dins- dagochlend 706177 Stichting Maatschappelijk Werk. Broers- veld 142 (731033) Gexinsvarrorging. Lange Haven 145 (Ko renbeurs, 732090) Bureau Rachlihulp, Teerstool, Rieuw. straal 12 (269455) Rechtswinkel, woensdag 14-16 uur en donderdag 18-21 uur Broersveld 140 (265799) 2e en «e dmsdag van de maand 19-21 uur van Beverenstr 40. Werklozenprotect Trechter. BroersveW 107 (265255) Baad voor Bejaardenwer*. zie 4 Molens Dierenbescherming, Hargahoeve, Sport laan 2 (7U151) Aangepast vervoer gehandicapten: Sticniing Lentelsest, Broersvest 101. Tele- *-"in 730831, 705381 en 713390 d. Vér. voor Slechthorenden, Charlotte BOutbonslr 33(265000} Ver, van ouders van geesteliik gehandt- tel 70 5l 52 en 34 7724 en rnjelifd» besteding geestelijk gehandicapten, (ei 70.29 67. VLAARDINGEN (010) Stedhuls. Mark] 11 (355888) Stadskantoor, (voortb cn w, bevolking, spert, onderwin, stadsvernieuwing), West nieuwland 6 (355888) 80e. Dienst, Hofiaan/Emmasir (350244), Humveetlng, Waalstraat 1 (355883), Archief, Plein Emaus 5 (342972) Bibliolheek, Fransenstr 6 (343180). Brandweer, Hotlaan 11b (343190). Politie. DeHtseveer 6 (342355) Geneeskundige en Gezbndheidedlenet. Soendalaan 2 (345555). Energie- en Waterleidingbedrijven, Ho- «aan 25 (35444*) Reiniging, Ontsmetting, Markt. Ho haan 3 (356333). Cultuur Vlaardtngee Culturele Raad, Maarten Bot, stadhuis Stadsgehoorzaal, Schiedamsewog 51* (340500). VVV, Weslhavenplaals 37 (346668 ViS- bank) Zwembed Holy. Reigerlaan 55 (358849). Kdpebed, Broekweg 91 (345166) Sporthal, Pk)ris de Vijldelaan 35 (3483821 VleserIjmuaeum. Westhavockado 53-54 (348722) Streekmuseum Jan Anderson. Keihetweg 50 (343843) Het Weachula, (exposities). Woeshuispietf 18(357356) Hollendia, (cutiunpel centrum) Ooslhaven- kade 42 (340685). Lijnbaanhallen, Baanslraat 4 (357024). Auurancetourii (to Ik centrum). Horteen 21 (secr. 34*052). Voor de wijk De Haven. WoeshuwpJwn t8 (344539). voor centrurn. 'I Nieuwe)* nt, Goudsesingei 87a (349978). Babberspoidor en Ambacht Buurtcentrum Oost, Oosiershaat 112 (3*6466) Ontraoetingecentrum Weetwljk, F lor is de Vijldelaan 2 (3*8993) Wl[kcentrum VeiienoordeepcWer, Vateri- uMiraat 28-30 (354925). De Heipul, Reigerlaan 49 (342069) voor Holy. Dienetsnoenlre, Holy: Willem de ZwIjflW- loan 460 (741023). Drieeft-Huyserv waiem da Zwijgerlaan 470 (741311). West Fraai van Borseienstr (Valkenhof. 355931) Oostwijk: wijkcentrum Oosters tr. 85 (346013) MAASSLUIS (01899) Stadhuis, Koningshoek 93050 aldeimgen Secr.. Soc. Dienst. Centr. Boe*hooding Sociaal Werk Hulpvert. in avonduren (20- 24 uur) tal.: 34 23 65. (nummer van de potllie) Vandaar volgt event doorverwijzing Burgerrudsman Vlaardingen, Schiedam- aeweg 67 (344459) Sticht. Centr. Hulpdienst, 349161. Centr. Meetschep. Dienstverlening. Em- mastr. 71 (351022) Gezine- #n B«L«ardenzora. Pmelkark-- /Huygenmr.. 343098

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 2