I SPBRT WK er bijna Bolnes, herstel na zege op PPSC s-Gra venzandse SVklopt mat DSS926 HBSS tóch TSB kansloos Excelsior M: laatste strohalm MVV'27 is er nog niet veilig Dick van de Bergh definitief weg. A Herstel van Vlaardingen Satelliet 'aalt Gerard Flaes: „We verdienden niet meer" Sportagenda maandag 21 april IS80 VD/SC/WW Theo Juist en ga geeft Rijnsburgse Boys pnieuw het nakijken VlaardingenDïck van de Bergh zal het volgend sei zoen niet meer uitkomen voor Zwaluwen. De 19-jarige spits bereikte een éénjarige overeenkomst met de Rotter damse eredivisieclub Excelsior, waar hij als amateur aan de A-selectie van Hans Dorjee zal worden toegevoegd. „Ja, het volgend seizoen zal het leren of ik voor het be taalde voetbal geschikt ben", zegt Dick zelf, die van Ex celsior een gunstige onkostenregeling en mogelijkheden tot het afmaken van zijn school krijgt. „Uit gesprekken met bestuurslid Jacques Roggeveen", gaat de Vlaardinger verder, „is duidelijk geworden, dat ik een goede kans zal krijgen. Ik wil het eerst een jaar als amateur aankijken en dan de zaken op een rijtje zet ten. Excelsior lokt me toch wel wat meer dan SVV, hoe- we! die belangstelling ook zeer zeker van beide kanten zeer serieus was. Ik heb nu de knoop maar gelijk doorge hakt". ,«ardingen Hoog, heel hoog torende het blonde cóppie van Theo Juistenga op de schouders van zijn jloegmakkers boven het Zwaluwenveld uit. Juist de deine Vlaardingse linkerspits, die met zijn drie tref fers in de uitbeurt tegen Rijnsburgse Boys zijn visite- kaartje al had afgegeven, zorgde ook nu weer voor de beslissing- Het geluk lachte hem wel toe, toen hij in de i twintigste minuut van de tweede helft de bal, na een - scrimmage met Leo van Delft en de ten onrechte uit 'i zijn doel gekomen Kees Star, voor zijn voeten zag be- landen en de ook de snel teruggekomen Jack Manu- jutty verder onheil niet kon voorkomen. J)e 1-0 overwinning is qua af weging van uitgespeelde kan sen terecht", stelde de volgend seizoen in RCL-dienst zijnde Theo de Waard. „Het veldspel had meer een gelijkspel moe ten inhouden". Clichématig, maar wel een juiste constate ring van De Waard, die na tuurlijk al lang blij was dat ujn pupillen zich ten opzichte van de erbarmelijke prestatie bij Spitkenisse (3-0, ES) had den gebeterd. Éérlijk is eerlijk, mede ook dóór de slechte weersomstan digheden (een voortdurend aanjakkerende wind en perio den met een verblindende zon, afgewisseld met motregen) was Zwaluwen-Rijnsburg5e Boys een weinig verheffend duel, dat overigens werkelijk voortreffelijk werd geleid door de Zoeter meerder Aernouts. Beide ploegen waren wel be reid om tot in het uiterste van het werklust-buidel te tasten, maar het geheel kon een ge mis aan overtuiging toch niet verbloemen. Zowel de gasten als de thuisploeg begonnen met een 4-4-2 opstelling, wat een duidelijke indicatie in de richting van de vorm van de spitsspelers betekende. Dat kwam er ook goed uit, [want in de eerste helft misten Ruud van de Voort voor Rijns- burgse Boys en Ernest Kegel van Zwaluwen (driemaal) in kansrijke positie. Veel slechte passes en wel goede pogingen van Gert Jan Bezemer en Jack Manuputty completeerden de eerste helft, die met de over bekende brilstand (O-O) werd afgesloten. De eerste tien mi nuten na de hervatting lever- dé al meer spektakel op dan het gehele eerste bedrijf. Eerst was het Rijnsburgse Boys, dat zich middels Henk van der Zwan en Cor Zwaan nadruk kelijk voorin meldde, maar in daaropvolgende minuten krjalde eerst Gert Jan Beze mer van dertig meter op de paal en zag Dick van de Bergh Martin Toet een inzet van hem van de lijn weghalen. Na deze kortstondige opleving zakte het duel onmiddellijk weer weg tot de grauwe mid delmaat om vervolgens in de twintigste minuut weer -ruw gestoord- op te schrikken voor het beslissende doelpunt van Theo Juistenga. Tevergeefs probeerde Rijnsburgse Boys, dat in de slotfase Zwaluwen aanvoerder Jan Merrelaar (Leen Seekles verving hem ES) een kuitblessure zag uit vallen, de score "te egaliseren Onder het toespiedend oog van West 11 keuzeheer Toob Remmers, kwamen de gasten niet verder dan een knal van Cas Zwaan, die -hoe illustra tief- werd gestopt door het dij been van ploeggenoot Ruud van de Voort. Merkwaardig genoeg kende het duel toch nog een uitblin ker en wel in de persoon van de 22-iarige Jack Manupu-'y, inmiddels ook al uitgenodigd voor selectiewedstrijden ver- het Molukse elftal en bijna foutloos spelend. „Toch is het pas mijn tweede offtc»*,» wed strijd in het eerste", zei de qua De beslissing in het duel Zwaluwen-Rijnsburgse Boys. Theo Juistenga kraait het uit van plezier, als hij met sliding de mismoedig kijkende Jack Manuputty toch verschalkt. stijl bijzonder veel op Simon Tahamata gelijkende laatste man van Rijnsburgse Boys. „Jammer hier van die ene goal. Die speler drukte zijn voet iets eerder tegen de bal als ik. Het geluk ontbrak ons hier een beetje", aldus de Oud- Ajax 3 speler, die, naar zijn op merkingen te oordelen, bezig is ambitieus aan een carrière te werken. De afdelingsclubs behaalden vrijwel allemaal een positief resul taat, alleen de nederlaag van DVO'32 tegen GOZ viel tegen. VVK—MASC 62 MASC viel snel door de mand, omdat al in de tweede minuut een 10 achterstand werd be reikt door een doelpunt van Gerrit van Mil. na aangeven van Piet Bijl. Het waren ver volgens waarschijnlijk de kampioenszenuwen, die VVK in het rechtstreekse duel met de nummer twee parten speel den, want MASC wist tot tweemaal toe te scoren. In de tweede helft liet VVK er geen gras over groeien en middels een 'ouderwets kwartiertje' werd MASC opgerold. Peter van der Meer, John Vlasblom en Coen Scheffers zorgden, toen voor een 42 voor sprong. De koek was echter nog niet op, want alweer Peter van der Meer en Coen Schef fers uit een strafschop zorgden voor een 62 overwinning. GOZDVCT32 2—0 DVO'32 moest nog één punt hebben om definitief in veilige haven te zijn. Tegen GOZ werd geprobeerd die punt te behalen. GOZ strooide na een halfuur spelen al roet in het eten door een slecht wegge werkte bal in te schieten. De tweede helft werd de druk Vlaardingen Trainer Rob Sehiedon kon alleen maar ne gatieve superlatieven over het optreden van 2'n ploeg beden ken na het optreden tegen Hoogvliet. Een positief punt" was de voorbeeldige inzet van de Vlaardingers, Het was te- gén Hoogvliet een 1—0 neder laag die deed bevestigen, dat de Vlaardingers zich momen teel in een diep dal bevinden. In de rust predikte Rob Schie- don een hoger tempo om zo Hoogvliet onder druk te zet ten, maar het effect was nihil,. Door paniek in de achterste gelederen ontstond prompt de enige treffer van de wedstrijd. De grote tegenvaller deed Schiedon besluiten tot de vol gende woorden: „We hebben de goede naam voor ons eigen publiek verspeeld", hetgeen genoeg zegL Schiedam Het degradaties pook waarde de laatste drie wedstrijden steeds nadrukke er rond in de HBSS- gele deren, maar is met nog één ^edstrijd te spelen naar het spokenland verbannen. Dit £te""d niet louter op eigen kracht volbracht, want de be gerende kracht van Duin oord was hiervoor nodig. Tegenstander Hoekse Boys scoorde tegen het einde van de morste helft, doordat Jan van üjk een solo doeltreffend af- ")ndei De tweede minuut van de gelijknamige helft bezorgde Hoekse Boys een door Tom van der Pijl benutte straf schop, nadat keeper Cees Ver dam een been had gepakt in plaats van de bal. Hennie Pie ren scoorde nog wel 21, ^aar de Hoekse Boys bleven ^Ltreffer in de meerderheid. Vlaardingen Vlaardingen pakte de draad na enkele min dere wedstrijden tegen DSO weer op en won verdiend met 31, De eerste helft eindigde in een 1O achterstand. In de tweede helft, met de wind in het gezicht, werden de Vlaar dingers blijkbaar pas écht wakker, want de achterstand werd keurig omgebogen tot een verdiende voorsprong, die uiteindelijk resulteerde in de overwinning. Cees Bouman verzorgde de eerste treffer, nadat de DSO- doelman een eerste inzet van Hans van Eeden onvoldoende had weten te keren. Ger Kar- naat gaf vervolgens Jan Peder Elsacker de kans om beheerst de keeper te omspelen en te scoren. De 'Vlaardingse hat trick' werd voltooid door Hans van Eeden, die een afstands schot eindelijk eens doel zag treffen. Oud Alblas Opnieuw verloor TSB, deze keer met maar liefst 40, een stand die overigens al voor de rust was bereikt. De Al blas had nog degradatiekansen, terwijl voor TSB de tweede plaats al enkele weken vast ligt Het verschil in motivatie is hiermee dan ook genoeg verklaard. De goals kwamen tot stand na enkele persoonlijke fouten in de TSB-achterhoede. Bij de Vlaardingers was het eigenlijk alleen Henk van de Kraan die op z'n normale niveau speelde. Maassluis Excelsior M be haalde de eerste overwinning van dit seizoen op het even eens nog niet veilig zijnde Be Fair. Voor de Maassluizers be tekent deze 10 overwinning de allerlaatste strohalm tot be houd van het tweedeklasser schap. De kloof met Be Fair is tot drie punten geslonken en met nog vier wedstrijden voor de boeg is er nog van alles moge lijk, maar het ook nu weer po vere voetbal doet nog wemig reden tot vertrouwen geven. Ook nu weer besloot trainer Arie de Wit tot wisselingen in het elftal. Zo stonden Mart van der Pol linksback, Ron Broekhart linksbuiten en Fred van Hoorn in de spits. Het on verwachte resultaat was hier indirect toch wel een gevolg van, want Ron Broekhart scoorde de enige treffer na een combinatie met de opnieuw veel kansen missende Lies Kardol. Ridderkerk „Volgens mij hebben ze zich al neergelegd bij degradatie", sprak PPSC- elftalleider Joop Duymel fata listisch tijdens de rust van de wedstrijd BolnesPPSC. Tot dat moment hadden de Schie dammers weinig gepresteerd op het hobbelige veld tegen een stormachtige wind en een weinig fantasievolle tegenstan der. De 30 achterstand gaf daarbij evenmin inspiratie tot hoopvolle daden. „Toch ben ik niet van plan om het op te geven", reageerde trainer Jack Lammere na af loop strijdvaardig. Om door te gaan met: „Natuurlijk, het zat vandaag bepaald niet mee. Maar wanneer Be Fair ook verloren heeft (wat ook ge beurde, met 10 tegen Excel- stor/M, red.) zie ik wel dege lijk nog mogelijkheden om goed weg te komen. Met thuis wedstrijden tegen Lisser Boys, Lyra en Be Fair moeten we de nodige punten kunnen pak ken. En in de uitwedstrijd te gen Excelsior/M zie ik toch ook winstkansen". Bolnes-trainer Jan de Lange had, ondanks de vrij gemakke lijke overwinning, veel lof voor zijn tegenstander. Hij: „We hadden niet te klagen*, want het was niet hest. Maar de doelpunten vielen gelukkig op tijd en dan speel je een go- wonnen wedstrijd. Wordt het vlak voor rust geen 3—-0 maar 21, dan gaat het natuurlijk wel effe anders. Nu moest PPSC komen en dat zat ze niet glad. Hoewel ik het idee had, dat ze er niet meer zó in ge loofden. Jammer, want ik blijf het een goede ploeg vinden. Wanneer ze niet zo ongeorga niseerd ge5Witched hadden, was er veel minder balverlies geweest en hadden we er een zware kluif aan gehad. Voor zo'n laag geklasseerde ploeg Koos van Weijen (rechts) en een Schiedammers betwisten elkaar de bal. zijn ze erg veel aan de bal ge weest en lijken ze me voor menige tegenstander moeilijk te bespelen". Jack Lammers hoorde dit alles met een grijns aan. Hij: „De jongens doen het ook met slecht. Maar dit seizoen zit het ons bepaald niet mee. De eer ste vijf wedstrijden gingen met 31 verloren; tegen Jodan Boys en Rijsoord staan we met rust op 1—-O om toch nog de boot in te gaan. Dat bij elkaar maakt dat we na zo'n twaalf jaar tweede klasse op de rand van degradatie staan. Jammer. Maar nuchter bezien is het misschien beter om af te dalen, dan elk jaar te gen degradatie te moeten vechten. Ik heb practisch geen spelers achter de hand voor verjonging of vervanging. Dit team heeft bewezen met méér te kunnen dat wat het nu presteert en zonder geluk is dat té wemig". Over de wedstrijd zelf viel weinig te noteren. Het was een uitermate matte vertoning waarin de winst verdiend in Bolnes bleef. Doelpuntenma kers waren Ed de Kruijff na één minuut (10), John van Hees (een goeie volgens de kenners), na negen minuten (20) en een kwartier na rust 40. De goed spelende en diri gerende Koos van Weijen had enkele minuten voor de thee al voor 30 gezorgd. Voor PPSC scoorde Hans Vor- stebos na een half uur in de tweede helft tegen, zodat de competitieleider dit gebeuren kon bijschrijven als Bolnes PPSC 41. De goed leidende arbiter Menzel uit IJmuiden noteerde de Bolnessers Henk de Ruyter voor spelbederf en Cees Liedorp wegens aanmer kingen op de Jeidmg. 's-Gravenzande Dat DSS'26 uit Vlaardingen nog de mogelijkheid heeft degradatie uit de derde klasse te ontlopen, is geen moment te zien geweest in de met 3—1 verloren wedstrijd tegen 's-Gravenzandse SV. De inzet ontbrak to taal bij de Vlaardingers, die overigens wel met vijf invallers moesten aantreden. DSS'26-trai- ner Gerard Flaes: „De spirit ontbrak, maar aan de invallers lag het zeker niet. Het waren de jongens waar je op rekent die het af lieten we ten. In het eerste kwartier gaan er enkele bal len verkeerd en komt er gelijk een matheid over de ploeg. Onbegrijpelijk gezien ae belan gen voor ons. Bovendien liepen ze te veel te praten in het veld" Ook de 's-Gravenzandse SV, zonder Moerman, Voogd en Hoogenraad waarvoor Nico Heus, Gert Jan van der Wel en Elbert van Oosten speelden, was verbaasd over de geringe inzet van de tegenstander. Het werd dan ook een tamme eerste helft. Alleen het onnodige bal verlies van Jaquas Tuwanahotta, later vervan gen door Herman Brinkman, bracht Ger Oos terveen in kansrijke positie. Jan Bosselaar as sisteerde 2ijn doelman door de bal van de doel lijn te trappen. Na de rust pakte de thuisclub de zaken wat energieker aan. Sjaak Suvaal had bij DSS'26 de plaats van Bas Post ingenomen. Het was Rien Dijkhuizen die met twee treffers binnen vijf minuten alle Vlaardingse illusies de grond in boorde. Eerst rondde hij een gave combinatie met Mari Veltman af om vervolgens een voorzet van Ger Oosterveen van 25 meter afstand ouderwets hard binnen te kogelen. Even leek het er op dat DSS'26 nog terug zou komen. Een sublieme pass van voorstopper Eugene Sordam werd door Jacques van Heiten achter Frans Leerdam geplaatst. Twee minuten later besliste Gert Jan van de Wel de strijd definitief door Leo Ver- duijn voor de derde maal te kloppen. Daar de Vlaardingers de kracht en de overtuiging mis ten om er nog een slotoffensief uit te persen kwam de SV niet meer in moeilijkheden. Jan Leermakers: „Zij zijn mij en ook de jongens ontzettend tegengevallen. Wij kregen alle gele genheid om het spel te maken. Door de omstan digheden was ik nu in de gelegenheid om enke le jongere spelers te proberen. Dat is mijn winst geweest vandaag". Gerard Flaes tenslotte: „Wij hebben meer Legen ons zelf lopen voetballen dan tegen de tegenstander. Na het gelijke spel tegen Xerxes waren de jongens er van over tuigd dat we hier een goed resultaat zouden be reiken. Maar zo als wij speelden verdienden we niet meer dan dit'' verhoogd om zodoi nde de ne derlaag af te wenden, maar. zoals meestal iri voetbal,viel ook nu het beslissende doel punt aan de andere kant GSSBerkel 31 De eerste helft speelde GSS te gen de wind in met de intentie de nul achter te handhaven en dan m de tweede helft te sco ren. De ploeg is daar geheel in geslaagd, zoals de uitslag al doet vermoeden. Door een doelpunt van Broekhuizen kwam GSS op 10, Een straf schop van Berkel betekende de gelijkmaker. Daarna waren het Van Staveren en Kramer die 31 aantekenden. DOS'32CION l—l De laatste promotiestrohalm glipte CION door een té grote dosis nervositeit door de vin gers. Het zag er allemaal goed uit toen Hans van Kwist 10 scoorde. CION was sterker en geloofde m eigen kunnen. De tweede helft leverde al in de vijfde minuut de gelijkmaker op na een scrimmage voor het CION-doel. GTBNRC Ommoord 2—1 Een technisch beter GTB had meer moeilijkheden met de te genstander dan de stand van Ommoord deed vermoeden. Een 10 voorsprong werd verkregen, doordat Hans Hoogendoorn Wim Jansson in de gelegenheid stelde om te scoren. Ommoord zorgde mid dels een formidabele afstands knal voor de onverwachte ge lijkmaker. De tweede helft was GTB stukken sterker en wist door een goal van Ton Messemaker de twee punten thuis te houden. VDLFlakkee OO De Flakkee-keeper vormde de grootste sta-in-de-weg voor de VDL-aanvallers, Verder werd er vrij onnauwkeurig gemikt op het doel. Maasland MVV'27 is met nog slechts één wedstrijd te spelen nog steeds niet vrij van degradatiezorgen. Om dat de Maaslanders zaterdag met 31 kansloos waren bij Maasdijk en staartclub Duinoord gelijk speelde, moeten de mannen van trai ner Cor van Rooy zaterdag tegen HVO nog één punt ha len om niet afhankelijk te zijn. MVV begon tegen Maasdijk wel met een bal tegen de paal van Joop van Berkel. In de 16e minuut echter moest voor stopper Wim van Aalst met een voetblessure afhaken, ter wijl Maasdijk op slag van rust door Rien Roovers scoorde: 1—0. Nadat Bram van der Hout voor Maasdijk in de tweede helft een strafschop naast schoot, tekende hij even later toch voor 20. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd kwarrf op naam van Joop van Berkel, die in de 38e minuut in de kruising van eigen doel schoot: 30. In de laatste minuut werd de Maaslandse nul nog wegge werkt door Arie van Aalst: 3 1. Maandag: Zaalvoetbal in Olympia, Margriethal en Lijnbaanhallen, 19 uur. Dinsdag: Conditietest scheidsrechters, Marnix- laan, 19 uur. Jong FC VlaardingenJong Volen- dam, Maraihonweg, 18.30 uur.. Jong AZ'67—Jong SVV. DORRExcelsior Maassluis. VFCVDL (Waterwegcup), Sportlaan. 18.45 uur. WF—Martinit (Waterwegcup), Bijdorp. 18,45 uur. RKWIKZwa luwen (Vlaard. kamp) park 't Nieuwelant, 18.45

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 3