SPORT FC Vlaardingen verlangt naar het einde VFC geeft CKC houvast SVV snel uitgeblust tegen Fortuna SC Wim Koevermans laatste man gpn: Samen werking met FC Den Haag Alleen na rust in de aanval Uitstel Martinit kansloos De Hollandiaan hoopt op wonder Peter Jeup en Mario Verkerk vrijgesproken Pim Visser: „Blessures moeten een oorzaak hebben Uitgeschakeld Ursus onderuit maervJ&g 21 april ieao VD/SC/WW Vlaardingen FC Vlaardingen is cen (technisch) samenwer kingsverband aange daan niet FC Den Haag. Het komt er in grote lijnen op neer, dat de Vlaardingers in het nieuwe seizoen kun nen beschikken over ze ker twee spelers van FC Den Haag-C, plus mogelijk doelman Dido Hazelaar. Johnnie Jansen en Pe ter Eikeïenboom zullen in Den Haag blijven spelen. De kans is groot dat de aan de FC uitgeleende spelers, Johnnie Lorié en Frans Ludwig, in Vlaardin- gen blijven. FC Vlaardingen zal voor het nieuwe seizoen óók gaan profiteren van het scoutingappa- raat van de Haagse ere divisieclub. Omdat FC Den Haag het aantal contractspelers in het nieuwe seizoen moet beperken van de ge meente, zullen de afval lers ondergebracht wor den bij FC Vlaardin gen. Nieuwe trainer Martin van Vianen heeft daar- over al besprekingen gevoerd met het be stuur van FC Den Haag. Zeker is dat het elltal van FC Vlaardin gen in de toekomst be langrijk zal worden ge wijzigd. Vlaardingen Voor spektakel heeft Wage- ningen afgedaan. De „smaakmaker" uit de eerste divisie won dan wel van een door blessu res zwaar geteisterd FC Vlaardingen <0-2), het niveau was allerbedroe vendst. Het was dan ook niet vreemd, dat de scouts van Feyenoord en trainer Westerhof al vroeg afscheid namen van de... 300 toeschou wers. Wat zij in Vlaardingen kwa- men doen wist niemand. Van Wagen ingen zullen zij, dat nog steeds „steunt" op taaie spelers uit de tijd van de eredivisie, weinig wijzer geworden zijn, om over de Vïaardïngers maar. niet te spreken. Die volston den grotendeels met dreigen, en dan nog alleen na rust. toen Wageningen zich om onbegrij pelijke reden terugtrok. Voordat FC Vlaardingen, door de vele omzettingen, eindelijk eens orde op zaken had ge steld, was Wageningen al win naar. Om precies te zijn na twintig minuten. Blunders van doelman Toon Eggers en de butant Rob Kollau waren er de oorzaak van. Het gaat te ver dat tweetal als hoofdschul digen aan te wijzen, daarvoor verlangt FC Vlaardingen, dat heen en weer geslingerd wordt tussen stoppen of doorgaan en waar. te veel naar het einde van de competitie. Hans Dorjee bleef er deson danks vrij nuchter onder. Hij is nog wel zó gemotiveerd, dat hij vorige week Wageningen Veendam zag, maar liet de Vlaardïngse jeugd gisteren toch zijn eigen gang gaan. „Het is jammer dat Paul Kool- en, die toch geen meniscusope ratie hoeft te ondergaan, nu al moest worden ingezet. Ik had hem liever nog een weekje door Bas van den Berg langer op de bank gehouden, omdat hij weinig wedstrijdrit me heeft''. FC Vlaardingen draafde wel, maar zonder veel over tuiging. Zonder Aad Teyl, Kon de Vos van Steenwijk, Joop van Dop, doelman Rob Vlaardingen Er is grote kans dat het toekomstelf tal van FC Vlaardingen morgenavond uitstel krijgt voor de ontmoeting tegen Volendam. De oorzaak is dat er té weinig spelers zijn. Afgelopen zaterdag wa ren er maar elf spelers beschikbaar tegen Sparta, waarvan Wilco Wapenaar wegens een heupblessure ook nog eens uitviel. In het doel stond Toon Eggers, die gisteren tegen Wageningen zijn rentree maakte." Rob Remmerswaal liep namelijk zaterdagmorgen op de training ecn gebroken arm op. FC Vlaardingen heeft nu in Toon Eggers zijn enige doelman. Want na Peter Eikeïenboom, die is uitgeleend aan FC Den Haag, heeft Jan Gommers, die in Roosendaal woont, bedankt. Remmerswaal en Herman den Haag, was de ploeg be slist geen eenheid. Het mid denveld, gisteren bezet door Johnnie Lorjé, Frans Lud wig en Patrick Janssens, had grote moeite om Van den Berg en Jan van Osen- bruggen de toegang naar de aanval te versperren, laat staan dat de spelers zelfs aan acties konden denken. Het meeste gevaar kwam nog van het duo Rob Snijders/Paul Kooien, maar ondanks de ga rantie van drie hoekschoppen op een rij, was er voor Wage ningen niets aan de hand. Zelfs voor hinkende doelman Harry Suvee, die met pijnstil lende injecties op de been werd gehouden, was er mets aan de hand- In de vierde minuut vergat Toon Eggers uit te lopen op een voorzet van Jaap van Pelt (kopbal van Bram Braa* 1), nadat eerst Cock de Kei?» op het verkeerde been v, 2et, voordat Van Pelt de bal panklaar had gelegd op het hoofd van Braam. En in de twintigste minuut verdedigde Rob Kollauw verkeerd uit. Jan van Osenbruggen pakte de bal op en schuiverde het leer onder Toon Eggers door, 0—2. i' ïv" Pv Wj De solo van Ron Bongers zal niet worden beloond. Sittard Wim Koever- mans, de dit seizoen over gestapte Vlaardinger naar FSC, heeft te kampen met een terugval. Hij scoorde zaterdagavond tegen SVV na een kwartier wel op heel fraaie wijze, maar was verder weinig aan de bal. De 19-jarige Vlaardinger, die in september in mili taire dienst moet, onder kende dat ook: „Ik speel de tot dusver in de Kuip tegen Feyenoord voor de beker m'n beste wed strijd. Ik moet nog steeds acclimatiseren". Hoewel de contractbespre kingen nog moeten begin- nen, is de kans groot dat Wim Koevermans, die twee jaar terug nog in de A-jeugd van Fortuna speelde, blijft. Zelfs is hem al de rol van laatste man toebedacht, als Joop van Daele weggaat. Frans Körver: „De kans dat hij weer terug gaat naar Rotterdam is erg groot. Bij FC Vlaardin gen heeft Koevermans. volgens Theo Laseroms, ook wel laatste man ge speeld en dat ging zonder probLemen". Wim Koevermans, die nog streeds elke week twee keer op en neer reist en in een Sittards hotel verblijft, rekent erop dat hij in Limburg in dienst komt te liggen. Dordrecht DFC zit in de heek waar de klappen val len en heeft dan ook alles in het werk gesteld om Marti- oit met een nederlaag naar huis terug te sturen. Na een felijkopgaande eerste helft tonder doelpunten, nam DFC na de rust het initiatief in handen. Martinit speelde toen wat dom. In plaats van uit te verdedigen met forse trappen, trachtte het te blij ven voetballen. Dat was een kolfje naar de hand van DFC. Het uitverde- Higen werd belet en uit één van die acties nam de thuis club dan ook de leiding, 10. Fred van der Horst en Ton de Water kwamen in de Schie- damse ploeg voor Jan Kooi man en Cor Voets, waardoor Jan Blom en Ruud van der Horst in de spits gingen spe len. Wel moest DFC massaal terug, maar de gelijkmaker bleef uit. Een snelle uitval van DFC bracht kort voor tijd de stand óp 2—0 en de overwinning was definitief in handen van de thuisclub. Vlaardingen - „We kunnen de gradatie nog ontlopen, maar dan moet er wel ccn wondertje gebeuren", zei interim-trainer Joop Molendijk na het 2-2 ge lijkspel van De Hollandiaan legen DRL, dat niet voldoende was om de concurrentie in de degradatiezone bij te blijven, omdat ODS en CKC winst boekten. De Vlaardingers kwamen in de zesde minuut aan de lei ding, toen Rob Maat in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. Henk Boomsma scoorde 1-0. Twee minuten la ter maakte Loek Smit gelijk, waarna in de twaalfde minuut Peter £Jdo 1-2 inschoot, nadat doelman Bert Groen in eerste instantie had gered. Een kwar tier voor tijd nam Cees Spruyt fen vrije trap, die door René de Vette op de borst werd op gevangen. Hij omspeelde zijn tegenstander, waarna de Rot terdamse doelman geen kijk meer had op het schot: 2-2. Henk Boomsma schoot in de eindfase nog op de paal en Scheidsrechter Bakker stuurde in de tweede helft Frans Del- l'avo uit het veld wegens na gappen. :v: y John van Fessem (i) verspert de spits van CKC de weg Vlaardingen - VFC kon pas in de laatste twintig minuten van de wedstrijd tegen CKC een gezond portie agressiviteit op brengen, maar toen was het voor de Vlaardingers al te laat om een achter stand van twee doelpun- Vlaardingen - Twee van de vier VFC-spelers,die in de wedstrijd tegen DCV van scheidsrechter Simon van Aken een waarschuwing kregen, zijn vrijgesproken door de tuchtcommissie van de KNVB. Peter Jeup (aanmerkingen op de leiding) en Mario Verkerk (wegtrappen van de bal) waren de „gelukki gen". terwijl Rob Jansen (ten val brengen van de te genstander) twee wedstrijden en Pim van der Burg (aanmerkingenopdeleïdïng) één wedstrijdschorsing werd opgelegd. Pim van der Burg, die inmiddels zijn straf er al op heeft zitten, is van plan alsnog in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie. ten volledig weg te wer ken. CKC, de ploeg die de punten met het oog op de gradatie erg hard nodig heeft, zegevierde met 1-2. „We hebben het nu weer in eigen hand om niet te degraderen. Volgende week krijgen we ODS thuis (één verliespunt minder) en we gaan er van uit, dat we de in te halen wedstrijd winnen. De jongens geloven er in ieder geval nog steeds in", zei de uitermate tevreden interim-coach van CKC, Jan Vogelaar. CKC kon in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk worden. He*, was vooral VFC, dat met langdurige combinaties in de buurt van het vijandelijke doel kwam. Het rendement uit de aanvallende acties van de Vlaardingers was echter te ge ring. De beste kans kreeg Harry Schuiten, die een goede voorzet van jeugdspeler Jan Hofman net naast kopte. Bij de vleugellamme gasten uit Kra- lingseveer draaide alles om Henny van Teyl, die achter zijn dnemans voorhoede ope reerde. Kort voor rust stopte hij ecn voorzet van Jos Hou- weling, waarna hij rechterspits Maarten van Baren op maat bediende. De laatste school van dichtbij hard in: 0-1. Er waren nog geen vijf minuten gespeeld in de tweede helft, toen Henny van Teyl zelf de tweede treffer voor zijn reke ning nam door een hoekschop doeltreffend in te koppen. VFC drukte, gezien de voet- balcapaciteilen, de potentiele degradant met de rug tegen de muur, maar verzuimde met di rect spel voor veel gevaar te zorgen. Te veel passes hadden een verkeerd eindpunt, terwijl ook aan het uitverdedigen nogal wat schortte, hetgeen te wijten was aan het ten gevolge van een schorsing ontbreken van aanvoerder Pim van der Burg. Eric Teunisse doorbrak de impasse bij de Vlaardingers met een laag schot vanaf 25 meter afstand, dat door doel man Hu ug Rook slechts aange raakt kon worden voordat het in de uiterste benedenhoek verdween. Het was voor de thuisploeg het sem om in de eindfase toch nog even zijn tanden te laten zien, hetgeen nog bijna de ge lijkmaker opleverde, toen Harry Schuiten met een aantal fraaie schijnbewegingen diep in het zestienmetergebied was doorgedrongen. Zijn schot werd door Aad Schuhmg met de hand uit het doel gehaald, wat echter geen strafschop voor VFC opleverde. Wolter Bos. de verliezende trainer, had flink de pê in het onnodige verlies. „Verliezen kan. Het is echter een schan daal, dat we van deze tegen stander hebben verloren. Som mige jongens denken, dat het. vanzelf gaat. Ze zullen moeten leren om ook tegen zwakkere tegenstanders gemotiveerd te spelen. In ieder geval zullen we intern een gesprek houden over deze wedstrijd", aldus Wolter Bos. Sittard Een onderzoek naar de eet- en leefge woonten van semi-profs zou geen overbodige luxe zijn. Steeds meer worden clubtrainers ge confronteerd met spon tane en slecht genezende blessures. Uitgezonderd bij FC Groningen dit sei zoen, is de waslijst bij de overige clubs uit de eer ste divisie erg groot. SW maakt daarop geen uitzondering. Zeven na men moesten tegen For tuna SC, dat daardoor zich met 50 als God in Frankrijk waande, wor den doorgeschrapt. Pim Visser, die het allemaal vol ergenis aan zag en na het debacle tegen SC Amersfoort (10) graag een revanche had gezien: „De spelers volgen geen speciaal dieet, de Hol- Wim de Haan ...geslaagde rentree... door Bas van den Berg kantic weer gevoetbald. In derdaad is het zo, dat op zon dagavond uitrusten er niet meer bij is. Wat men ook on der „stappen" wil verstaan, je komt nachtrust te kort en een volgende avond moet je weer trainen". landse pot is uitermate gezond. Ik geloof dat spelers het onre gelmatige leven, voor zover dat mogelijk is. moeten beper ken. De weekeinden zijn vaak funest. Het gebeurt nogal eens dat er na een wedstrijd op zon dag met meer warm wordt ge geten. Volgens mij moet da al een aanloop zijn naar blessu res, die voor het merendeel in de wedstrijden ontstaan". „Op de training heb ik er hoe genaamd geen last van. Ook het harde spel en de agressie heeft er mee te maken. Over het niet voldoende uitrusten wil ik het met eens hebben. In- mijn tijd („Sparta". red.) leefde je dagen naar een wedstrijd toe. Ging vroeg naar bed. en zovoort. De welvaart heeft er voor gezorgd, dat het betaalde voetbal niet meer alleen zalig makend is'\ Rinus Steenbergen, mee ge reisd naar Sittard als sup porter, omdat hij door ver rekte kniebanden dit seizoen uitgeschakeld is: Elke speler zou twee maanden tussen door rust mnoeten hebben. Dan pas kan je spreken van motivatie. Ik zie het nu aan mezelf, je weet nü pas wat je mist. Het is bepaald geen kwestie van vermoeidheid, want zodra de competitie voorbij is wordt er in de va- Het ontbreken van de kern van het elftal was zaterdaga vond de oorzaak van hel grote verlies (5—0), een stand die ook in de dubbele cijfers had kunnen zijn. Behalve het eer ste kwartier, liep SVV achter de Limburgers aan. Fortuna SC kon zich zelfs permitteren Joop van Daele alleen achter te laten, want voorstopper Huub Pfennings hield zich lange tijd op in de aanval. Nieuwe trainer Frans Korver. die. hoewel hij op de tribune zat, mm of meer ai zijn stem pel drukt op het spelpatroon. legde het accent volledig op snelheid en daar had SVV vrijwel mets tegenin te bren gen. Wim Koevermans, die nog al tijd mei een terugval kampt, ondanks dat hij na een kwar tier met'een schitterende kop bal scoorde: „Alles was op snelheid gebaseerd. Als je SVV de kans geeft om te voetbal len, ben je weg". Frans Kor ver. die dat lot deze competitie met Wageningen overkwam (5—3 op Harga) kende SVV vrijwel niet meer terug Hij- „Toen kregen we gelijk al eon strafschop tegen, kan je zien wat voor invloed dat heeft". Het duo John Munnik/Dick Hoogmoed was na een speels kwartier de aanleiding tot het openbreken van de score. Uit een pass van René Maessen stond Vlaardinger Wim Koe vermans helemaal vrij en mik te de bal in de onbewaakte hoek. 10. Zes minuten later vergiste Jos Zoetmulder zich in de talentvolle Ttny Ruis, die uil een pass van Huub Pfen nings de weg helemaal vrij had en uit 2ijn pass dook met een kopbal John Vonk de bal achter Bas van Noortwijk. 2 0 SVV, dat zich later oprichtte met schoten van Wim de Haan en Harry Meiboom, alsmede een vrije trap van Diek Hoogmoed tegen de on derkant van de lat, was snel opgebrand. Terwijl Munnik cn Hoogmoed elkaar aanke ken, sprintte UEFA-interna- tionaal John Vonk uit een korte pass van Tiny Ruis langs het Schiedamse duo en scoorde 3-—0. Na rusi voerden Hans Zuider- sma uit een strafschop („hands van John Munnik", red.) en Tiny Ruts (schuiver) de stand op naar 50, Opvallend was dat Wim de Haan een geslaag de rentree maakte op het mid denveld. Hij zelf: „Ik ben ook met ontevreden, kon de ballen regelmatig goed kwijt, maar toch heb je angst dat je ineens weer geblesseerd raakt. Want je hebt natuurlijk een slechte conditie". De meeste spelers maakten een uitgebluste in druk... Sittard Rinus Steenbergen en Aad van der Vlïst spelen dit seizoen niet meer. Dc laatste speler, bij wie onlangs de ziekte van Pfeiffer werd geconsta teerd, traint overigens wel. En dat is al een goed te ken op weg naar herstel. De overige geblesseerden zijn: Henk Salari, waarbij nu weer vocht in zijn knie is ontdekt, Wim Mulder, Jan. den Tuinder en Hans Loovens. Schiedam Het was aan het spel van Ursus en het bezoe kende IFC (01) goed te mer ken dat er niets meer op het spel stond. Hei werd een mati ge vertoning met weinig op windende momenten. De mo tivatie aan beide kanten ont brak en het weer werkte ook al niet mee. De overwinning 1 kwam terecht bij de ploeg met| het meeste geluk. Dat viel na een half uur spelen en er moest een misser van doelman Ben Hakker aan te pas komen. Een wedstrijd om heel snel te I vergeten en het eindsignaal van de scheidsrechter kwam dan ook als een verademing.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 5