6 SPORT De Korenbeurs eindigt op derde plaats Feest voor de hockeyteams vzc Satelliet ronde verder The Green kampioen Eagl es lordige nederlaag an ODO WIK houdt Wiekslag niet bij Voorronde Smeekbede HYO gelijk weer tweede MH Hans Lingen verslaat Nico van Slobbe Slecht ndré osterwaal linkt uit De oudjes van Excelsior f20 doen het nog bes 1 Standen maandag 21 april 1980 VD/SC/WW Ingrid van der Kuil,..de motor.,» Maassluis-De dames van de basketbalvereniging The Green Eagles zijn kampioen geworden, in de derde divisie, waardoor zij nu promotiewed strijden gaan spelen voor een plaats in de tweede divisie. In de beslissende wedstrijd tegen Van de Jagt BVC werd een royale 86-41 overwinning be haald. grid van der Kuil, duidelijk motor van het Maassluise team, stond wederom aan de basis van de overwinning. Zij is de absolote topscoorster van het team, dat verder uitblinkt in collectiviteit. Ket onderlinge krachtverschil is zo miniem, dat er zonder moeite speelsters gewisseld kunmnen worden. Het team van coach Kees Brugman gaat dan ook vol vertrouwen de promotie wedstrijden tege moet. Schiedam Het team van De Korenbeurs heeft zich ook dit seizoen probleemloos in de top van de vaderlandse tafeltennis-elite gehandhaafd. Eindig den de Schiedammers in de najaarscompetitie nog als vierde, in de gisteren beëindigde voorjaarscom petitie werd de klassering nog een plaats hoger. Na de grootmachten van Tempo Team en 't Hooghe Huys finishten de Schiedamse amateurs op een al leszins eervolle derde plaats. De competitie in de ereklasse werd beëindigd met een dub belprogramma. Zaterdag en zondag werd er gespeeld, na dat de competitie in verband met de Europese 'kampioen schappen precies een maand had stil gelegen. Een onder breking waarvoor De Koren beurs overigens weinig en thousiasme heeft. Voorzitter Jos Cla2ing: „Zo'n lange stop is erg nadelig voor een team als het onze. Wij trainen in verhouding min der, dus hebben we juist het wedstrijdritme nodig. Kijk maar naar het begin van de competitie, toen we vier keer achter elkaar wonnen. Waar bij ook de spectaculaire over winning op Tempo Team". Na de lange stop won De Ko renbeurs zaterdag wel van Midstars, dat met 73 naar Middelstum werd terug ge stuurd. Gisteren kwam een zelfde uitslag op het bord, zij het dat nu 't Hooge Huys met 37 uit Schiedam vertrok. Waarmee de Alkmaarse for matie wel gelijk eindigde met Tempo Team, maar de Am sterdammers door het betere onderlinge resultaat het lands kampioenschap grepen. De Korenbeurs en Midstars speelden beide zonder moti vatie en derhalve een slechte wedstrijd. Terwijl er voor Midstars toch nog belangen waren in verband met de gradatie. Niets was daarvan te merken. Dat De Koren beurs toch royaal won, lag gewoon aan het klassever- schil. Hans Lingen en Bert van den Ham wonnen alles, samen ook het dubbel, ter wijl Ron van der Aa er, met een vreemd bat spelend, niet aan kwam. De games tanden: LingenJan Vlieg 21—15. 21—17; Van den Ham—Pitstra 21—16, 21—11; Van der AaAnne Vlieg 10 21, 1121; dubbel Lingen/Van den HamJan en Anne Vlieg 21—10, 11—21, 21—19; Van den HamJan Vlieg 2110, 12—21, 2220; LingenAnne Vlieg 21—17, 22—20; Van der Aa—Pitstra 16—21, 24—26; Van den Ham—Anne Vlieg 21—16; 11—21, 21—15; Van der AaJan Vlieg 19—21, 24—22, 13—21; Lingen—Pit stra 21—19, 22—24, 21—13. Ondanks de 37 nederlaag te gen 't Hooge Huys, speelden de Schiedammers gisteren veel beter dan zaterdag. Voor het talrijke publiek waren er di verse aantrekkelijke partijen, waarvan vooral die tussen Hans Lingen en Nico van Slobbe eruit sprong. De num mers twee en drie van de na tionale ranglijst sloofden zich in dit Schiedamse onderonsje bijzonder uit Louter uit presti ge, want De Korenbeurs stond op dat moment al duidelijk met 14 achter. In de derde game won Lingen, evenals la ter tegen lan Kenyon. Het derde Schiedamse punt kwam elft Het korfbalteam ODO heeft een slechte urt gemaakt door in Delft et 8--2 te verliezen van ES. De Delftenaren staan p de één na onderste, twee- e degradatieplaats, maar ijn aan een sterke opmars "gonnen. Ook ODO werd "r de dupe van, al komt ~t meer door het eigen fa- ende spel dan door het spel i DES. "et nog drie wedstrijden te pelen is ODO al met al rtog teeds niet definitief in veilig- eid. Er zijn nog vier kandida- en voor de fatale plaats, waar- an ODO er dan wel het gun- tigste voorstaat. DO begon tegen DES overï- ens niet 20 slecht, want de faaslanders hadden na een war tier zelfs een 20 voor- prong. Wies van Barneveldt n Bram Hanemaaijer uit een trafworp waren de doelpun- enmakers. Daarna echter scoorde ODO de gehele wed strijd niet meer! DES daarentegen wist dat het tweede klasserschap op het spel stond en toonde meer in zet dan ODO. Met als beloning al een 42 voorsprong in de rust. In de tweede helft kreeg ODO nog wel wat kansen, die echter alle werden gemist DES trof nog vier keer de korf, om zodoende dikver diend met 82 te zegevieren. £ii!itiii[iuiiiiiiiiiiuiiiiiiiii2nii]iiiii!iiiinniiiiii]]fiifiuiiiiinmiiiiiiii[iiiiiiiiiin{iiiniii(iiiiiiiiinii]iHii(iiiiniiiii[iiiiiiii!iiiii[iiiiiiiiiiiiuitiiiiiniiiii[!iiiii(imiHiiiiiii!iiiiiiminniiiiiiifnii[iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin[iiuiin)iiMiiiiini[ii!iiimuiii!(iiiuimj| Vlaardingen Satelliet is de strijd om het kam pioenschap van Vlaar dingen goed begonnen. Op eigen veld wonnen de VÏaardingers met 3—2 van CION. dat pas na rust goed los kwam. In het begin had de thuis club een veldmeerder- heid, die geen doelpun ten opleverde. Tóch slaagde Joop Mos mans erin na een half uur de bal achter de doelman van CION te krijgen, toen hij een buitenspel-situatie ontliep. In de tweede helft liep Sa telliet vlot weg door Sjaak Verhoeven in de vijfde minuut (uit pass van Gerrit Hamerslag) en Sam Hendrïksen. Toch kwa men de KNVB'ers nog in moeilijkheden. CION kwam door Hans van Twist op 31 en na een half uur benutte Coen Klos zelfs een strafschop. 32. Verder liet Satelliet het echter niet komen. Scheidsrechter in dit ma tig duel was Dïco Stam. Het Vlaardings kampioen schap wordt morgenavond voortgezet met de ontmoe tingen RKWIK—Zwalu wen, De Hollandiaan DSS'26 en HVO—Vlaar dingen, aanvang 18.45 uur. chiedam Het jeugdelftaï an SVV zorgde voor een da- erende verrassing door het ooggeplaotste Ajax op 4-4 te ouden. Een overwinning eeft er lang voor de Schle mmers ingezeten. De rust- nd van 4-i zegt wat dat be- -eft voldoende, oor de vele blessures bij het -team moest André Ooster aal uit het eerste amateur- am van SVV meedoen in het ugdelftal- Hij deed dat bij- *nder goed. Hij nam maar fst de eerste drie goals voor n rekening, terwijl hij Hiwat staat stelde om nummer ?r te scoren. Voor de rust on Ajax slechts eenmaal sco rn, maar na de hervattting wam het kwaliteitsverschil - jax speelde met Ton Blanker, im van Dord en Johnnie olshuyzen- toch wel naar vo- n. De Amsterdammers oorden in de tweede helft "emaal, waardoor de eind- d op 4-4 kwam. ^i[iiiiniiii[iiii!nuitiiiiii[fMiiiit[iini!itiiii!t(ii[i]iiiiiiii[iniii[[i]iiii!!iiiiiiii]ii!it[iii!iiiiiif!i[[iiiiiiiui!iiiitniiiiiiiiiiiiii{ii!iiiii)U!!iiiiiuiit(iFiuiiiiiiiiiii!ii!iiii[[iiiiiii[!i!iiiniifn[iii«itimiii#ii[iiiNinnimiiiiiiii!iiii(Hiiiiiii[iintiiniiiiHiiiniiiinni[iiii De Vlaardingse doelman is kansloos. Vlaardingen Wiekslag kampioen en daar kon WEK ook niets meer aan doen. De waterpoloërs van Wiekslag wonnen terecht van WIK (1- 10), en daar kon de verlie zende coach Frans van Beers het mee eens zijn. In het begin van de wedstrijd lukte het de VÏaardingers vrij aardig om zich Wieks lag van het lijf te houden. Maar naarmate de tijd vor derde gelukte dit steeds minder. Wiekslag liep toen ook ver van WIK weg, het kon zoveel afstand nemen doordat de Vlaardingse aan val van aanvoer verstoken bleef. Het plaatsen ging bij WIK steeds meer te wensen overla ten. Pas laat in de eerste perio de kwam Wiekslag op een voorsprong. Dit doelpunt bete kende in feite al dat het Vlaar dingse verzet gebroken was. De voorsprong werd in deze eerste periode snel vergroot 0- 3. In de tweede en derde periode bleef de schade enigszins be perkt: 1-6. Maar daarna was het voor WIK niet meer op te brengen om zich nog langer tegen een zo groot overwicht te verzetten. De dames van Shell presen teerden zich in Barendrecht bijzonder goed, ZPB werd daar namelijk met 3-6 verslagen. Een goede prestatie te meer daar de thuiswedstrijd eerder dit seizoen met 1-4 verloren ging. In het begin ging de strijd gelijk op, aan het einde van de tweede periode leidde Shell met 2-3. Maar enigszins verrassend trok Shell de wed strijd naar zich toe. Verras send, omdat de Vlaardingse dames eerder dit seizoen in dat tweede gedeelte van de wed strijd nogal eens het geheel uit handen wilden geven. ingen/Schiedam Voor de hockeyclubs uit de regio 'as het groot feest. Er vielen louter positieve resultaten te ermelden, een unicum in deze thans afgesloten competitie. resultaten op een rijtje, gaf het volgende beeld: Asvion jn met 4—1 van Bennebroek en gaf Spirit de kans om de egradatïewedstrijd te ontlopen, hetgeen de Schiedammers l ook grif hebben aangegrepen middels een 10 o verwin- 1 op kampioen Hudito. ollux speelde in een fantasie-opstelling gelijk tegen het erke Groen Geel, hun dames wonnen met 10 van Dord- :ht en promoveerden, evenals Spirit, dat Myra met 22 op juiste afstand wist te houden. Evergreen tenslotte nam af- id van de 38-jarige Cees Peters middels een 10 over- ning op Rijswijk. iritHudito 1—0 laatste kans om in de twee- kjpsse te blijven heeft Spiri| met beide banden aangegre- 2ZT. Hudito werd vanaf het met de neus op de Schie-> damse dadendrang gewezen. AI vrij snel scoorde Jan ter Braak de eerste en naar later bleek enige treffer. Hudito wilde deze achterstand wel on gedaan maken, maar de Schie dammers lieten geen tegen treffer toe. Groen Geel—Pollux 1—1 Pollux speelde de laatste wed strijd met de wetenschap dat er niets meer viel te verliezen of te winnen. De opstelling gaf dit al enigszins aan, want de wijzigingen in het team ver raadden al een grote voorpret voor de te spelen wedstrijd. Jan Wattez zorgde uit een straf com er voor het enige Vlaardingse doelpunt. EvergreenRijswijk 10 Na negen jaar nam Cees Pe ters afscheid van het eerste van Evergreen. Na tien minu ten in de tweede helft stapte hij het veld uit. De wedstrijd zelf was er één van het ni veau, die de kwalificatie van eeuwige nulnul verdiend al speel je nog honderd jaar. Ech ter, waar vriend en vijand al lang niet meer op rekenden, werd toch nog bewaarheid, Errol Bulman benutte een strafpush. Bennekom—-Asvloa 14 In de laatste wedstrijd speelde Asvion alsof het wel twee klassen hoger speelde dan de bloementelers. Ze veegden, alsof het een grote opruiming betrof, de Bennebroekse ploeg over het veld. Ronald Jacobs scoorde driemaal, waarvan tweemaal uit een strafcomer en éénmaal uit een strafpush. Bas Hesselink scoorde de laat ste treffer van het kwartet en bezegelde zo het lot van de de gradant. SpiritMyra 22 Een met een totaal ander con cept spelende Myra-ploeg stel de de Spirit-dames voor grote problemen door tot tweemaal toe de leiding te nemen. De promotie stond daarmee lange tijd op de tocht maar de da mes trokken de stand toch weer gelijk door doelpunten van Trudy Hengst en Annelies Willems. Dordrecht—Pollux 0—1 Mieke Meerhoff wist als enige het bevrijdende gaatje te vin den in de Dordtse defensie, na een inslag van Joeke Rooden- burg. Dordrecht speelde even als vorige week weer erg sterk, maar wilde té snel de openingsgoal forceren. Na de promotie haastten de dames zich weer naar huis om aldaar de natte out-fit aan te trekken en het bekerduel met Wad- dinxveen te gaan verspelen. Ook nu werd er met 1—0 ge wonnen, nu door een doelpunt van Joeke Roodenburg. De oudjes van Excelsior '20 Schiedam De spits van de jubileumactiviteiten voor Ex celsior '20 is eraf. Een selectie van spelers van vóór 1960 speelden tegen een selectie van na 1960. De jonge oudjes wonnen uiteindelijk met 2-0, maar dat was volgens trainer Nico Overdam van de oude oudjes te wijten aan een ge brek aan conditie. De nu 70 jarige trainer - hij was het die Excelsior '20 in de tweede klasse bracht- verder: „Voor de rust hadden wij ze ker een dpelpuntje verdiend. Wij speelden gewoon beter voetbal. Na de rust vielen wij natuurlijk terug, maar dat was te verwachten" Beide doel punten werden na de rust ge scoord door Gerard Wiegman. Het weerzien van de oudjes, met vele bekende als Aad en Leo Bierhuizen, Henk de Groot Aad van Hassel en de huidige voorzitter Hans Klei- nekort. leverde een leuke wedstrijd op, waarbij de spe lersvrouwen langs de lijn ogenschijnlijk meer lol hadden in de prestaties van hun man nen dan de spelers zelf. llllilKllllllllllUiiillllfilIliUIIINIIUIIlIillllllllii Vlaardingen Morgenavond zijn drie wedstrijden vastge steld in het kader van het Vlaardings kampioenschap. Dat zijn RKWIKZwaluwen, De HollandiaanDSS'26 en HVOVlaardingen. In het clubgebouw van De Hollan diaan in park 't Nieuwelant vindt die avond tevens de lo ting plaats voor de kwartfina le. iiuuiiiiiJimiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiimniiuiiiiiiiii op naam van Bert van den ■Ham, die ook van Kenyon won. Voor Ron van der Aa was er ook nu geen sukses weggelegd. De gamestanden: Lingen— Taylor 1321, 821; Van den HamKenyon 21—16, 2114; Van der AaVan Slobbe 15—21, 19—21; dubbel Lingen/Van der Ham—Tay lor/Van Slobbe 11—21, 11— 211; Van der HamTaylor 15—21, 10—21; Lingen—Van Slobbe 22—20, 19—21, 21—16; Van der Aa—Kenyon 1921, 23—21, 17—21; Van den Ham—Van Slobbe 12—23, 1921; Van der Aa—Taylor 921, 1221; LingenKeny on 1421,2117, 21—19. De eindstand: L Tempo Team 10—18; 2. *t Hooghe Huys 1018; 3. De Koren beurs 10—12; 4. De Veluwe- 1010; 5. Midstars 92: 6. Avanti 90. Zaterdag wordt het degradatieduel tussen- Midstars en Avanti ge-: speeld. Vlaardingen In een brief aan de gemeenteraad doet de. voorzitter van de sectie bin-, nensporten van de VRSR, Th.- van Rossum, alsnog een be-: roep om de voorgestelde uit- breiding van de Westwijkhal- niet te verschuiven naar 1982. „Ondanks het redelijke aan-, bod van gymnastiekzalen",- schrijft hij, „blijft het gebrek, aan specifieke sporthallen groot. De raad heeft reeds A gezegd tegen het zg, voorberei-, dingskrediet, ik hoop dat het ook B zal zeggen tegen de. voorgestelde investeringen, voor 1981. Voor een gemeente van 80.000 inwoners is het te gek om los te lopen, dat er maar één échte sporthal is". Vlaardingen - HVO en Loos duinen bleken beide niet in staat tot doelpunten. Eddie Seymoer kreeg een goede kans om wat aan het 0-0 gelijkspel te doen, maar zijn schot ging naast. Ook Amis Souhoka kwam in een goede positie, In plaats van zelf te schieten gaf hij de bal af, waardoor de kans verkeken was, HVQ-doelmatv Pim Bergwerff had een rustige middag. Pim van Rij speelt za terdag zijn laatste wedstrijd voor HVO (tegen MVV'27). Hij- heeft er dan 385 wedstrijden opzitten voor de Vlaardingse zaterdagclub. Na zijn afscheid als selectiespeler, komt hij in vaste dienst als jeugdtrainer. Rotterdam Bij VZC zijn er drie zwemmers die al aan de limiet voor de Na tionale kampioenschap-, pen, van de zomer ia Amersfoort, hebben vol daan. Dat zijn Jacqueline Claas op de 100 rug (1.21.2). Carolien van Neuren op de vlinder in 1.32.6 en Leo van IJzerloo op 100 vlinder in 1.35.3. De redelijke tijden in bad West, in het kader van de ZRO-A-competitie, brachten de VÏaardingers weer op de tweede plaats. Er was goud voor Rob Claas voor zijn pres tatie op de 100 vrij jongens onder 14) in 1.04.4. Ingrid Wij- zenbroek vestigde verder de aandacht op zich met een- bronzen medaille op de 100- school in 1.27.6. Op de 400 vrij werd Irene van der Laan der de in 4.53.6, waarmee zij vlak achter Eline Herfst bleef, die er 4.52.3 voor nodig had. De meisjes estafetteploeg vrije slag onder 12 jaar werd ruim-- schoots eerste in 5.03 en hier voor waren verantwoordelijk: Esther de Koning, Mariëlle Danse, Jacqueline Claas en Es< ther Brouwer. De jongensploeg- werd derde in 5.00.0, met Jos Opschoor, Wouter Hoekstra. Frank Terapelaar en Johan van Hees. Record verbeteringen waren er voor: Mirjam Hagestein de 100 vrij in 1.09.3, Marco van User-: loo de 100 vrij in 1.06.9, Mieke Andrea de 100 vlinder in-* 1.51.1 en André van Hees de; 100 vlinder in 1-39.7. Stand na drie afstanden: 1. ZPB/Unico,- 2. VZC, 3. De Devel. 4. De: Lansïngh, 5. Poseidon, 6.1* Kempvis, 7. Merwede, 8. Nau-, til us. È- j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 6