10 WATERWEG AGENDA kleint es Het Zwanenmeer KWAUTEITS VUES VOOR BETAALBARE PRIJZEN! «81 §11 ff MMS I I 010-144144 B II G I 1 II II LUXOR THEATER m 495 A95 'De mensen wachten er soms jaren op' buhÏwh m Autobedrijf H. van Dorp Arke Busreizen Autowrakken Ei 6-drs. Mere. 240 D SS»»- |3S J. Henry Dunant was weer in Vlaardingen ROTTERDAMS NIEUWSBLAD «irü: Inhei op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 augustus: het wereldberoemde ballet door het Wiener Festival Ballet. Toegangsprijzen: 30.-, 25.-, 20.-, 15,-. Met paspoortcoupon nr. 51 ontvangt u een korting van 5.- op de eerste 3 rangen. JST ROTTERDAMS NIEUWSBLAD gezinsuitbreiding een dagblad-advertentie zit nergens mee. De vakantie is weer verleden tijd. Het gewone leven gaat weer beginnen Met frisse moed starten wij weer. En... hoe kunnen wij dat beter doen dan met KIP FILET VARKENS LAPPEN KUIKENfll BOUTEN Rotterdams Nieuwsblad dinsdag 23 augustus 1983 RW Vlaardingen Als het hospitaalschip van het Rode Kruis, de tachtig meter lange en blinkend witte J. Henry Dunant, een trip van een week over de Hollandse wateren maakt, dan lijkt het alsof het schip een lange reis naar andere ge westen voor de boeg heeft. De belangstelling voor het in schepen van langdurige patiënten en het snel daarop vol gende vertrek, is steeds bijzonder groot. De normaal betrekkelijk rusti ge Oosthavenkade bood maan dagochtend vanaf negen uur een geheel andere aanblik. Ambulances van het Rode Kruis en andere speciaal inge richte voertuigen reden af en aan om de gasten, aan boord te brengen van de 'Westland- boot'. In totaal 74 langdurig bedlegerige, chronische pa tiënten en invaliden van de kring Zuid-Holland van het Rode Kruis. Gasten ditmaal uit Delft, 's- Gravenzande, Hoek van Hol land, Honselersdijkl, Kwints- heul. De Lier. Maassluis, Maasland, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Vlaardingen en Wa teringen. Aan boord een leger tje van geroutineerde mensen met een welkomstwoord en de intentie om de 74 speciale gas ten een weeklang eens goed te verwennen. Veel wuivende handen over en weer bij het vertrek onder de opgewekte tonen van de mars Anchors Away. In dit geval 'trossen los', want zo vaak hoeft de Du- nant niet te ankeren. De tocht voert de gasten deze week naar Heusden, Bergen op Zoom, Vlissingen en Wou- drichem. Vrijdag is de Dunant weer in Vlaardingen terug en zaterdagochtend is de ontsche ping. Naast de 74 gasten zijn er 47 vrijwilligers aan boord. Man nen en vrouwen die veelal een w-eek van hun vakantie af staan voor de verzorging van de tijdelijke opvarenden. On der hen zijn gediplomeerde verpleegkundigen, artsen, een geestelijk verzorger en een fy siotherapeut. Daarnaast is er een vaste bemanning van 11 personen. Kapitein Joosten wil best kwijt dat de tocht van deze week 1000 tot 1100 gulden per persoon kost en dat is alles bij elkaar toch een slordige 75.000 gulden. „In de regel betaalt het Rode Kruis in Den Haag de helft en het resterende deel komt van de betrokken afde lingen. De afdelingen kunnen een bijdrage van 175 gulden van onze gasten vragen. Zij die dit niet kunnen betalen gaan toch mee, want geld mag geen beletsel zijn", aldus de kapi tein. De exploitatielasten van de Dunant zijn vrij hoog. Elk jaar is tenminste 100.000 gulden nodig voor het onderhoud. ..We kunnen geen risico lopen, dat het schip door achterstallig onderhoud een keer niet zou kunnen uitvaren", vindt de kapitein. „De mensen zitten er soms jaren op te wachten en dan mag je ze niet teleurstel len. Van maart tot half no vember moeten de 34 geplande reizen zonder mankementen kunnen worden gemaakt". Die ton is voor het Rode Kruis eigenlijk een te zware belas ting. Daarom wordt het initia tief van Horeca Nederland om een actie te voeren ten behoe ve van de Dunant bijzonder gewaardeerd. „Misschien is de opbrengst van de actie voldoende voor de eerste paar jaren. Laten we hopen dat andere bedrijven zich daarna voor het schip wil len inzetten, want het doel is echt de moeite waard", meent de kapitein. Deze keer zijn er overwegende oudere gaSten aan boord. Zij hebben geen weet van de toch wel bestaande financiële zor gen. En waarom 2ou men hen daarmee lastig vallen? Zij heb ben recht op een onbezorgde vakantie, die met de duur van een week toch ai beperkt is. Er werden gisterochtend te kust en te keur bossen bloe men naar binnen gedragen, waarbij het reuzenboeket van het gemeentebestuur van Monster een ereplaats kreeg in de recreatiezaal. Vlaardingen bedacht de gasten elk met een bakje fruit. Dinsdag 23 augustus Jazzcafé Dizzy; 22.00; Session. Grote Kerk; Vi aar dingen, 20.00: Beiaardconcert; Addie de Jong. De Doelen; 12.00-22.00; löe kunst- en antiekbeurs. Bibliotheektheater: 11.00: Jeugdfilmvveek (voor kinderen vanaf 7 jaar) "Mr. Tau' (Tsi). 14.00: 'Rascal de was beer' (V.S.), Oude lijnbaan: Vlaardingen. 18.30-19.00; Fietsvierdaagse. Woensdag 24 augustus De Doelen: 12.00-22.00- 10 kunst- en an tiekbeurs. Poppentheater Belle Psss: 14.30: Ir, de Kijkdoos van Kiko. Bibliot heektheater: Jeugdfilm week: 11.00: 'De Brontosaurus' (Tsj.) 14.00: 'De rode kous' (W-Dtl.). Autobusstation Delftsepleln: 09.30: Vertrek van de rond vaartbus. Oude Lijnbaan: Vlaardingen, 18.30-19.00: Fiets vierdaagse. Bioscopen Alhambra 1: 'The Hunger* (16) dag. 2.00- 7.15 en 9.30 u. Alhambra 2; 'Sophies Choi ce' (16) dag. 8.15 u. Calypso 1; 'Blue Thun der' (12) dag. 2.00-7 00 en 9.30 u. Calypso 2: Local Hero' (al) dag. 1.45-6.45 en 9.15 u. Ca lypso 3: "Merry Christmas mr. Lawrewnee" (16) dag. 2.00-7.00 en 9.30 u. Centraal: 'Mo menis of love' (18) dag. 12.15-2.00-3.45-5.30- 7.15 en 9,00 u. dt. en woe. 'Princess Seka' (18). Cineac (Beurs): 'Octopussy' (12) dag. 2.00-6.45 en 9.30 u. Cineac (Bijenkorf): "Porky's 2 de volgende ochtend" (16) dag. 2.00-7.00 en 9.30 u, ma. en woe. 2.00 u. Cine rama 1: 'Psycho-2*<16) dag. 1.45-7.00 en 9,30 u. Cinerama 2: 'Flashdance' (al) dag. 1,45- 6.45 en 9.15 u. Cinerama 3: 'Even en on even' (al) dag. 1.45-6.45 en 9.15 u. Cinerama 4; 'Star Wars/ The empire strikes back" (12) dag. 1.15 en 7.00 u. Cinerama 5: "n Schot in de roos" (18) dag. 2.00-7.00 en 9.30 u. Corso: 'Highroad to China' (al) dag. 2.00-7.00 en 9.30 u. Kriterion: 'Gandhi' (al) dag. 8.00 u, zond. 2.00 en 8.00 u. Lumiere 1: 'Porky's-2' (16) dag. 1.15-4.00-7,00 en 9.30 u. Lumiere 2; The meaning of life' (16) dag. J.15-4.G0-7.00 en 9.30 u. Ltimlere 3; "Breathless' (16) dag. 4.00-6.45 en 9.15, en 'Heidi* (al) dag. 1.15 u. Lumiere 4: 'Hot Bubble Gum in het leger' (16) dag. 1,45-6.45 en 9.15. Luxor: The Blues brothers' (12> do. t/m zond. 2.00-7.00 en 9.30 u, Kex: 'Heerlijk getrommel' (18) dag. van 10.00 u. s'morgens lot 10.00 s' avonds. Thalia: 'Octopussy' (12) dag. 2.00- 6.45 en 9.30 u. 't Venster-i-2-3 en De Lan taren; Gesloten tot 1 september. Kindervoorstellingen Alhambra 2; 'Disney festival van bekroon de tekenfilms" dag. 2.00 u. Lumiere-3: 'Hei di' dag. 1.45 u, Passage: "Hcrbie is de pi sang' dag. (beh. ma. en di.) 2.00 u. Diversen Integraal Kankercentrum Rotterdam: Telefoonbaken voor vragen over kanker' I.K.R. Tel- 010-634130. Raad en Daad: Vragen kunnen schriftelijk worden gesteld aan Redactie Sijthoff Pers. rubnek Raad en Daad, Postbus 16Ö50, 2500 AA Den Haag. Op donderdag kan tussen 9.00 en 10.00 uur telefonisch informatie worden ingewonnen op tel- 070-190911. G.E.B. Voorlichtingscentrum Rotterdam: (Rochussenstraat 198, Tel: 010-575840.) Voorlichting over energie, besparing, CAI, tarieven e.d. Openingstijden maand, t/m vrij. van 9.00-16.45 uur. Telefonische Hulpdienst Rijnmond: Rotterdam 010- 362244, Schiedam 010-731161. Voor hulp bij maatschappelijke en geestelijke noden. Te lefonische hulpdienst voor jongeren: Tel: 010-552539, dag. van 17.00-24.00 u. H.I.C-t Hulp- en informatiecentrum Postkantoor Coolsingel Tel: 172929, sociale en culturele informatie, rechtshulp, studie en onderwijs zaken, vacaturebank, loon technische dienst enz. Geopend maand. 11.00-37.00 u, dinsd. t/m vrij. 8.30-3700 u. Crisiscentrum Rot terdam: Mathcnesserlaan 270, tel: 763944. Voor mensen met aecute problemen op elk gebied. Geopend 24 uur per dag ook zater dag en zondag. A.A. werkgroep Rotter- Tergweg 307a, tel: 672"- t alcoholproblemen. AUTOMARKT Autosloperij V/. LUBBERS Grote sortering auto-onderdelen. Vele merken van 1960 tot he den, Hoofdweg 157, Rotterdam.Tef. 010-201554-203722, na 6 uur tel- 503805-502748. Peugeot /Tal bot-deal e r Achterstraat 24. Nieuw-Beijerland Tel. 01869-1558 Mercedes 280 E, l.blavw meta'J Peugeot 305 GL Break, beige1982 Peugeot 505 SR. beige metatl1980 Peugeot 505 GR. bruin 1980 Peugeot 305 GL, beige1981 ForöTaunus 1,6 groen met alt1980 Talbot 1510 GLS, Ipg, Bruin 1981 Talbot Horizon GL. blauw metall1979 Talbot Horizon GLS. grijs metall1981 Talbot 1510 GLS rood metatl1980 AUTOSLOPERIJ D.B. Baris b. in- en verk. schadeauto's en gebr. onderd. Tel.: 010-800000. GRILLE mei vier rechthoekige lampen, geheel compleet voor Golf 480,-, BMW 525,-. Afle accessoires voor Volkswagen en BMW, Dolf var> Etjk, 1e Mid dellandstraat 73a. Tel. 773455. A. Bouman: AUTOBANDEN 50%; accu's 40%; schokbrekers 30% korllng. Gebr. banden v.a. 15.-. Lange Hilleweg 14a. Ook zat, geop. 010-851438. AUTOSLOPERIJ D. B. Barls, in- verk. schadeauto's en gebr. onderd, 010-800000. Heeft U AUTOSCHADE of roest. Wilt U het vakkundigen goed en voordelig gemaakt hebben, bel dan of kom vrijblijvend bij ons langs. Globaal, Rotiekade 43, Bergschenhoek. 01892-6152. Grootste overdekte AUTOSLO PERIJ. Raam 1. Schiedam, on derdelen v.a. '76 tot heden. o.a. Opel. Ford. Mercedes, BMW. Tel, 010-735337. FORD TRANSIT 11-'79 mode! '80, 80.000 km, ie eigen, 5000.- incl. btw. 01860- 13770. VOOR BABY EN v KLEUTER Kinderwagens babymeubelen 10% korting op alle babyartikelen d.m,v. onze kadocheques Nederlands best gesorteerde en oudste babyspeciaalzaak Goudsesingel 39-41 Rotterdam (Metro-Oostplein). WATERSPORT Regelmatig is koop: GEBRUIK TE BUITENBOORDMOTOREN en gebruikte onderdelen (voor elke beurs). Tevens inruil. Te!. 010-269604/158402. I PERSONEEL AANGEBODEN Jongeman 20 J. in bezit dipt- LEAO. Mavo, 1 jr. Meao, stud, voor PDB; Tevens rijb. BE, zoekt WERK, liefst in adm.sec- lor. !nl. 010-226767. DIVERSEN H PERS. GEVRAAGD Wordt COMPUTERPROGRAM MEUR. Rijkserkend diploma. Rovycom- Tel.: 010-324321. Avondcursus te R'dam-C. Werklozen krijgen korting Hoge BIJVERDIENSTE voor Ie dereen v.a. 16 jr. H.a.h. verkoop v. drukwerk (ansichtkaarten) verdiensten van 10.- tot 15.- p.u. geen erv. nodig, geen in vestering. lol. Tel. 080-564855, Bellen na 19.00 en vragen naar Dhr. J. J. Sengers. Rij-instructeur ONROEREND GOED AANGEB. Gratis FOTOWONING KRANT!! landelijk wonen en toch dichtbij de Randstad! Ruim £00 geva rieerde aanbiedingen. Bel: 01854-1844/01870-4844. HUIS t.k. gevr. in R'dam-Hiüe- gersberg of omstreken, leeg of ged. leeg, direct gald, Br.: Stoofstr. 39, Oud-Gastel. Tel. 01651-1810. ONDERHOUD EN REPARATIE Alle merken onderdelen voor wasautomaten en koelkasten. SERVIDOR, Dordtselaan R'dam. Tel. 010-852711 worden? De VRM helpt u bij het Staaisdipioma. tedere maa- vond voorlichting. Aanvang 20.00 uur op de Laan v. Meer- dervoort 178. Den Haag. Voor int. bellen van 9.00-19.00 uur. 070-804849. Aanv. cursus sent WOONRUIMTE TE JË HUUR AANGEBODEN T.h. R'dam W.. 3 km. 2E ET., vrij ute., overn. 1500,-. Bellen na 18 u. 04958-1571 alleen van- daag. T.h. R'dam W. IE ET. 3 km., vrij uitz., overn. 4000,-, a neen vandaag bellen na 18 u. 04956- .1571. T.h.a.: gem. ZIT/SLAAPKA MER, keuk,, badkam. in cenlr. R'dam. geh. compl. f 650.- p.m. all-in. 010-767054. ie j MEI 780 WOONRUIMTE TE HUUR GEVRAAGD ie jrs. studente zkt. m, sp. KA MER lot f 250.- incl. Tel. 010- 780883. WONINGRUIL HENK LUBBERS ZONEN VERHUIZINGEN. Tel. 010- 144115-667642. rT.V„ RADIO, RECORDERS ENZ. >NEN OIO- Huren en kopen VIDEOSPEL COMPUTERS en spel cassettes. Alle merken en laag geprijsd Coieco Vision 599.-. Atari f 359,-. intelievislon 399,-- Inrui! spelcomputers v.a. 179.-, Ook voor homecompu ters Vic-20 f 579,-. Commodo re 64 895.-. ZX 81 199.-. Spectrum 16 K 549.-. 48 K 698,-. De speciaalzaak Tele- coder-Videogames, Hoogstraat 65a, R'dam. Tel. 010-334242. Voor reparatie aan SCHOOR STENEN of pannedaken, bel Oi0-864655. Ook 's avonds, BEDRIJFSOBJECTEN J T.h. of t.k. leuk KANTOOR- /WINKELPANDJE, goed gesi tueerd, bruto opp. 50 m2. Tel. 010-117630- IKANT. MACHJ Tl INVENTARISSEN [_'j TELEFOONBEANTWOOR- DERS schrijf- en rekenmach. Valk Kantoortechniek. tel. Q1G- 259708. Graaf Florisstr. 60a. Wij zouden het er wel in willen pompen. Voor schrijf-, tel- en REKENMACHINES eerst kijken bij AVEHA, Meer dan 500 ma chines in voorraad. Prijzen v.a. 95.-. Aveha Kantoor machine Import B.V., verkoop en techni sche dienst: Schieweg 45, R'dam, tel. 010-668211; Adm, de Ruylerstraat 58. Oud-Beijer- land, tel. 01860-15799. Ook 's zaterdaos oeoDend, AANHANGWAGENS/ BOOTTRAiLERS Voor verkoop en verhuur van div. AANHANGWAGENS: Kees Penders, 010-191397. MEUBELEN, f lllll IIIll III M W. v. Maaren Zn., complete woninginrichters. Noordplein 71, Rotterdam. Tel. 663481. Fa- brlekspartij zuiver wollen BER BERTAPIJT, 400 cm breed, Dik, zwaar en goed. Kost normaal 189.50 p.m. Gratis gelegd. Onze prijs 119.50 p.m. Ook 5 mlr. breed op voorraad en gra tis gelegd 149.50 p.m. Deze aanbieding geldt ook voor ons filiaal Hoogstraat 115, hartje stad. Tel. 010-146845. LINJA Rotterdams grOOIste meubelstoffeerderij en kussen- fabriek. Grote voorraad meu belstoffen en ieder tegen groot- handelsprijzen. Bezoek vrijblij vend onza showroom. Geo pend: ma. t/m vrijd. tot 16.30 uur. Vijver hofstraat 86-88. 010- 65.54.66. I HORLOGERIE EN "TB SIERADEN [i Aktiel Voor uw oud GOUD van ouds L. Slier b.v. Ook rep. gou den en zilveren sieraden. Pan- nekoekstr, 82 A. R'dam. Contant geld voor uw oude of kapotte SIERADEN. Prova- niersstr. 66 B- 010-669447. I KLEDING EN KAPSEL Dames grijp uw kans, dit komt nooit meer! BONTMANTELS met enorme kortingen!! Spot goedkoop en met garantie. Kol- lektie 1983/84. Nu kopen a.s. winter pas betalen! Tevens re paratie en omwerking. De Bont koning, Hoogstraat 97, Rotter- dam-C- Tel. 010-117.117, BONTMANTELINRUIL. Uw oude mantel tegen een schitte rende nieuwe met een (kleine) bijbetaling. Geïnteresseerd? Wij zenden u vrijbl, uitgebr, do cumentatie. tel. 020-233488. I FOTO'S FILM EN OPTIEK AUTO'S TE H IIHIIII I II M Budget Autoverhuur verhuurt nieuwe personenau to's en bestelbusjes Speciale weekendtarieven v.a. 68.- incl. 400 km, (excl. 18% BTW en vera.). Voor inf.: Bel 010-113022. RIETVELD'S autobedrijf. Tel. 03480-12252/13313. na 19.00 uur 12252 en b.g.g. 13453. Utrechtsest raat weg 88 en 111, Woerden. Cadillac Seville die sel, '80. Oldsm. Omega 6 cyl. aut., m. LPG '80. Buick Skylark '80. Chevr. Citation 4 cyl. aut„ m, LPG '82. Pontiac Firebird Formula '81. 6 Chevr. Mal. Class., w.o. m. LPG '7B-'SD. Chevr. Caprice Class. '79. Chevr. Monza m, LPG '79. Chevr. Capr. stat.car '7B. Chevr. Capr. Class, coupé *78.6 Chevr. Imp. Sedan '77-*78, Chevr. Mal. Stat.car. 6 cyl. '79. Buick Le Sabre '80. Jaguar 4.2 serie 3 '80. 2 Mercury Cougar XR-7. *78-'81. Mercury Zephyr 6 cyl. '80. Ford Mustang '80. Ford LTD zwart. m. LPG '79. Oldsm. Cutfass coupé '79. Oldsm. Cut lass Delta 88 diesel '79-80. AMC Concord coupé '80. 2 Pontiacs Grand Le Mans '78- '79. 2 Pontiacs Phoenix m. LPG '79. Ford Thunderbird '78. Oldsm. Omega 6 cit. Sedan "76. Plymouth Votare Wagon '77. Chevrolei Camaro '77. Mazda Legato '80. Ford Granada 2.0 aut. '78. Ford Taunus 2000 '78. Lancia Gamma '78. Volvo 244 DL m. LPG '78. BMW 518 *77. 2 Volvo's 245 combi '76. Ford Mustang '76. Rover 3500 In pracht st. '68. Verdsr nog diver se inruilauto's waaronder vele Amerikaanse, tegen zeer gun stige prijzen. LPG-INBOUW. Diverse merken en installaties als inbouwpakket v.a. 585.-. ingebouwd v.a. 995.-. Garage De Kreek, Ben- nebroekerweg 261, Rijsenhout (bij Hoofddorp). Tel. 02503- 30304. Uzelf VERHUIZEN! Maf 508 D Mercedes, 20 m3. V.d. Sluys, Spijkenisse. Tei, 01880-12812. AUTO'S TE 1 KOOP GEVRAAGD AUTOSLOPERIJ BEL vraagt loop-, sloop-, schadeauto's en autowrakken t.k. Prijs tot 10.000.- met afst.verklaring. HOOldweg 175 en 99, Q1Q- 550872 of 210629. CITROEN GS 1220 stationcar, bj. '74 1000,-. Tel. 01892- 3024. Geen roest AUTOSLOPERIJ De Boezem vraagt te koop: loop-, sloop- en schadewagens. 7 dagen p. week. Ook buiten de stad. Te vens alstandsverklaring. 010- 188391 na 18 uur 115321/140992. Te koop gevr.: i.g.st. MERCE DES 280 SL en 450 SL. Tel. 070- 254346. IELEKTR. HUISH. H APPARATEN fJ WASAUTOMATEN, Zanussi, 5 kg. met spaarknop, afvoerzeef, centrifuge, een jaar garantie 848,-bij ons 6g8,-,MieleW 413. twee knopsbediening met centrifugegang, automatische wastijd, garantie, emaille 1.998,- bij ons 1.498,-, Bosch 447, 5 kg., 12 program ma's, aparte fijnwas, centrifuge, 3 wasmiddelenbakjes, formica bovenblad 1.368,- bij ons 1.048,-.. Matura Respecta Turbo 509, als beste getest, de meest kompleie wasmachine, de beste, de snelste en zuinig ste was/droog automaat van Europa, 2,795,-, bij ons 2.298,-. Van Woerkom, Oran jestraat 13, Schiedam. Tel. 010- 265673. Foto Nederland inruil en ver koop van FOTO- en FiLMAPP. Nwe. Binnenweg 337, 010- 762689.400 mtr. v.a. metro stat. Caolhaven. I CARAVANS VERHUUR goede toercaravans v.a. 395,- p.w. 's-Gravenzan- de Woutersweg 8- Tel. 01748- 2683. T.h.a. CARAVAN-, boten-, au- roslalling. Tel. 010-704368. Tussen 9-3,30 uur. T.k. TOURCARAVAN de Roeck, 400 SL wïnteruitv,, zeer veel acc. Vr.pr. 8250,-. 070- 637108. p trekhaak. MERCEDES 190 '83; VW Golf GTI 1800 '83; BMW316'83; Re nault 18 GTL Combi '83; VW Polo Coupé type '83; Opel Ka den '83; Mercedes30D D, aut. 200 D '82; Volvo 244 GLE type '82; Ford Escort 1.1 '82; Merce des 613'8 v. BMW 525'81; Ford Taunus '81; VW Passat 2x '81; Mercedes 200 D '80; Fiat 242 Camper '80; Saab GLS '80; VW Jeiia '80; VW Transporter 3x '80; Ford Escort, aut. '80; Peu geot 505 '80; 305 GRD '79; Al- fetta '80; Toyota Carina '80; Opel Rekord Bestel '80; Land rover 68 type "79; Volvo 245 DL type "79; Volvo 66 type '79; Cl- troén AK Dlane '79; Mini 850 '79; Simca 1100 aut. type '79; Opel Kadett '78; Escort 1.6 Sport '78; Fiat 131 '78; Mazda 929 '78; Mercedes 250 '76; VW Besiet '77; Fiêsta '77; 504 aut. '77. Automobielbedrijt Gebr. Buchner B.V.. Papaverweg 1-3, Berke! Z.H. Tel. 01891- 2697/3942. T.k. knikspant MOTOR VLET bj. '75 9 bij 3 mtr. open kuip. 40 pk. diesel plm. 560 vaaruren. I.z.g,st-, toilet, koelkast, anker lier enz. Pr. 32.000,-. Tef. 015- 126822 of 01772-8510. Jacht haven Vennemeer in Oud-Ade. I POSTZEGELS EN MUNTEN LESSEN EN CLUBS Voor in- en verkoop van POST- TALEN/Stenopraktikum Eras- ZEGELS en MUNTEN het ver- mus, ochtend-, middag-, trouwde adres J. v, Mastrigt.avondcursus, 14 mod. talen, Botersfoot 20, R'dam. Tel. 010-Ned. voor bultenl, Steno-Ned. 143580,;Grocte. InL, dok. en gratis 'proefles: Delftsestr. 9, R'dam- C.; Westhaven 31-32, Gouda-C. 010-121432; 01820-17861. NUMINT vraagt t.k. verzamelin gen zilveren guldens en rijks daalders plus gouden munten en penningen. H. Kattenburg, v. Alkemadelaan 201, Den Haag. 070-241389, 070-242233- [DIEREN EN PLANTEN T.k. 2 Perzische KITTENS, 7 wkn. oud met stamboom. Tel. 070-902551. T.k. SCHAPEDOEZEN 7 Wkn. oud, geént en ontwormd. Tet. 08340-35396. KENNISMAKING |j. In de BLAAK TAVERNE, West- blaak 81, R'dam. is elke zater dagavond vanaf 20.00 uur gezelligste en met ca. 200 be zoekers per avond de drukst bezochte dans- en ontmoe tingsavond voor alleenstaan den. InL: 070-148289 (luister- BROMFIETSEN f. EN RIJWIELEN T.K.a. nieuwe zilver/grijze HE RENFIETS, Jaag model. Pr. 175,-. Tel. 070-863926. I TE KOOP GEVRAAGD Wij adverteren klein, maar ko pen wel ALLES. Tel, 767997, 764332, 769042. Heer 52 jaar, gesch., z.» VROUW 25-50 jr.. die wil mee werken in mijn kantoor. Brlev. o.nr. 57289 bur, v.d. bl. MAN 55 jr. m. docht., zkt. woonr., kam. slaapk. keuk., bij j. vrouw alleen, nette buurt. Br. o.nr. 57288 bur, v.d. blad. Welke lieve eerlijke Indische of Chinese MAN m. groot postuur en ongebonden, tot ongev. 55 jr., liefst in bezit auto, wil bij aar dige Holl. vr, en èèn stud, doch ter, komen inw. in Zeeland. Doei: samen door het leven gaan. Br. besl. m. toto o.n. 57287 bur, v.d. bl. Jong.man 27 jr. m. baan en eig. huis, zkt. kennlsm. m. MEISJE v. 20-27 jr. voor serieuze relatie. Reactie m. foto s.v.p. ond- nr. 1010 RX bur. bl. U VAKANTIEVERBL. buitenland j 6 Dagen Valkenburg, v.a. 465,-p.p. Vertrek 5 en 19 september 3 Dagen Aspelt/Drielandenpunt v.a. 255,- p.p. Vertrek 10 en 17 september 3 Dagen Olsberg/Sauerland, v.a. 260,- p.p. Vertrek 10 september 8 Dagen Muggendorf/Frénkische Schwefz, v.a. 550,-p.p. Vertrek 3 en 10 september 10 Dagen Zei am See, v.a. 790,- p.p. Vertrek 5 en 12 september 10 dagen St. Primus/Karinthlö, v.a. 715,- p.p. Vertrek 8 september 12 Dagen Opatija/lstrië, v.a. 540,-p.p. Vertrek 10 september 1983 12 Dagen Nice/Franse Rivièra, v.a, 1125,-p.p. Vertrek 10 en 24 september 5 Dagen Parijs v.a, 345,-p.p. Vertrek 5 en 12 seplember Inlichtingen en boekingen bij Uw ANVR „Goeie Reis" Reisbureau, reisverkopende bank of bel 053-35.35.35. T.k. gevr. KLEUREN-TV'S en vi deo-recorders. Ook defecte. Tel. 010-770400. GELDEHSE potkachel op gas en gevetkachel t.k, gevr. Tel. 010-844621. Te koop gevr.: SCHOUWMO- DEL gashaard met kolen- of houtvuur. Tel. 010-152219. VRIESKIST of kast, gasfornuis en koelkast. Tel, 070*200544. ITE KOOP AANGEBODEN 20% tot 40% korting op alle merken GASHAARDEN. Div. demonstratie- schouwmodellen en inruifhaarden met 1 jaar ga rantie v.a. 200.-, Inruilgeisers v.a. 100,-, Reparaties schoonmaken met garantie van alle marken gashaarden, c.v.- fnsto.il. en geisers. Erkend GEB- installateur Fa. Otte en v. Kol v/h Fa. Roos Co.. Zaagmolen straat 153. Tel. 010-667883, Nieuwe en demonstratie GAS HAARDEN met koiert of hout vuur met 3 jr. garantie ƒ795.-. inruil gashaarden en gevelkachels v.a. f 165.-. Nwe. gevelkachels v.a. 369.-. Gel derse potkachels v.a. ƒ795.-. Div. koelkasten, fornuizen en 4- pitskomfoor met garantie. Ma- thenesserweg 76 en Mijnsheer- enlaan 108, vrijd. koopavond. INRUILGASHAARDEN, 249,- pracht sortering o.a. Faber. Dru, Ben raad. Jaarsma e.a. ook schouwmodellen, aile appara ten met volle garantie. Wacht niet tot het koud wordt. Fa. A. v. Woerkonï, erkend installateur. Oran/estr. 13. Schiedam. Tel. 265673/267736. Gashaarden, schouwmodel len. Van Woerkom's goedkoop, ste warmtebron, gezellig bo vendien 1.298,- bij ons 698.-. Verder: Faber, Dru, Benraad, Geraerdts, voor jié laagste prijzen. Kijk,en verge lijk. MUURKACHELS vanaf f 398,-; STOFZUIGERS, 650 Watt, sledemode), voor va- kuumprijs vanaf 119,-, Van Weerkom, Oranjestraai 13. Schiedam. Tel. 010-265673. Er- kand installateur. KEUKENGEISERS. Bekende merken voor aardgas-ol butaan. Vraag naar onze geiser, be spaart 47.- per jaar! Reeds vanaf 249,-. GASFORNUI ZEN. Populair gasfornuis, kom pleet met automatische tempe ratuurregeling, dekplaat en Iade enz. f 839,- bij ons J 498,-. Atag GFE3 252, luxetornuls met oven. thermo-elektrlsche aven- bevetliging. wekker, met afdek- plaat. bakplaat enz. Ook inruil 1.225,- bij ons 995,-. KOOKPLATEN. Keuze uit onze topmerken: Atag, Etna, Pelgrim voor gas en elektrisch, vanaf 338,-; 4 vlams kookplaat voor butagas 179,-. Van Woer kom, Oranjestraat 13, Schie dam. Tel. 010-265673. zëïf" "wlTnmaak-artïkelen en mandflessen. Boemerang, Malhenesserweg 63. Tel. 370600. 10 Sept. - 2 dgn. PARIJS 78.- HoteL ontbijt, bus en excursie. Actief Reizen, 010- 816683/362600.01748-3343. T.h. eenv. CARAVAN. 5 pers. in de Ardennen, 175.- p. week. Voor natuurlielh. Tel, 070- 834996. {MOTOREN EN SCOOTERS NIEUW, nieuw. H.C.P- spec, voor spatschermen, motkap- pen, koplampen, bumpers, grills, tegen zeer concur/, prijs. Adr. Milderstr. 46, 010-775677 (zijstr. Beukelsdijk). Zat, gesl. Koelkasten, bekend merk. 130 iltter. automatische tempera tuurregeling. sömi-automati- sche ontdooiing 485,- bij ons 269,-, Bosch 268 ZL. 189 liter, koelruimte met automatische ontdooiing, diepvries 67 liter 1.178,- bij ons 898.-, Za- nussi 230 liter, koelruimte met automatische ontdooiing, diep vries 50 liter f 848,- bij ons 698,-; koei/diepvrieskombi- natie, ideaal, pracht kast,355 li ter. waarvam 120 liter vries- ruimte 2.065,- bij ons 1,598,-, inruil tot 100,-; diepvriezers, diepvrieskast. 140 liter, bekend merk. zuinig 749,- btj ons 538,-; diep vrieskast 150 liter, solide fabri kaat 859.- bij ons 598.-: campfngkoelmg. 65 liter, instel baar op butaan, 22 volt of 12 volt, f 791.- bij ons 598.-. Van Woerkom, Oranjestr. 13, Schiedam. Tel. 010-265673. Ook inruil. Voor start- en verilchlingsmoei- lijkheden: RUILSTARTERS en dynamo's, ook voor 10.000 km beurten olie verversen, ook voor uitlaatservice en voor Bosch onderdelen, Jan Aart Elektrotechniek, Palissan- derstr. 22, zijstraat Goudserij- weg. Tel. 010-136256. 010-200998 of 205041 Met vernietigingsverklaring. Honda Accord automaat eind '77, wit, sunroof, i.z.g.st 5400,-. Tel, 070-950562. JEEP Mungo, compleet met dak en deuren 2950,-. Keizer straat 97, Schev. 070-55.95.29. kl. wit. nw. motor, carrosserie 100%. B.jr. 1975. i 6500,-. Ba- listr. 109. Tel. 606607. I MUSICI EN ARTIESTENH Herv. Jongerenkoor Schiedam zoekt PIANIST drummer. Tel. overdag: 010-337351. avond 010-260459. T.k. YAMAHA XT 500, bwjr. 2.750,-. Tel. 070-653270 tot 17.30 uur. DIVERSEN Tandtechnisch Instituut Kraün- gen, Prinses Julianalaan 6. Tei. nr. is per 5 oktober 1982, veran- derd: 010-526152. PLAVUIZEN nodig? Platemo legt uw kamervloer vakkundig en gratis. Aanbiedingen reeds v,a. 37.50 p.m'. Wit. lichtbei ge, roestbruin etc., 24 x 24 cm ƒ47,50 p.m'Ü dus gratis ge legd!! Plavuizenhuis Platemo Dordrecht, Voorstr. 221, 078- 130070. Geopend wo. t/M za., :do. koopavond. Breko TEGELS door elgert Im port goedkoop en goed. Ir. H. de Grootweg 44, Spijkenisse, tel. 01880-21760. Inruil NAAIMACHINES met rantie v.a. 125,-. Naaimode- centrum Van Doorn. Gr. HiUe- dUk 244. tel. 195947. ALTERNATIEVE MASSAGE met acupressuur verbetert uw bloedsomloop, stofwisseling, spijsvertering en versterkt uw zenuwstelsel. Bel vrijbl. (ook voor zeer zware gevatlen wat het ook mag zijn) 010-771754. Voor een werkelijk goede MAS- SAGE. Bel 010-665979. Aangeb., GEREEDSCHAP fournituren voor leerbaw. en zeilmakerij. 1 partij 200,-. Bellen na 18 u. 04958-1571, al leen vandaag. VAKANTIEVERBL. H BINNENLAND ZEEVISSEN met M.S. Castor, tzaak de Costa3tr. 79, Hetle- voetsluls. Tei. 01883-14439- 13588. VAKANTIEVERVOER, Wij halen u terug voor half geld. 4 en 7 j pers.wagens, met gesloten aar- hanger. De Hoekse Tax. 01892- 2255. Bergschenhoek. SPORTVISSEN op zee mei het ms Johanna Cornelia vanuit Stellendam. 01879-2634, VERSE Zeilen in Friesland. Jachtver- huur URINGA te Woudsend, vraag onze folder, Koetshuis- iaan 26, tel. 05141-435. SPORTVISSEN op de Noordzee met ms Sirius vanuit Stellen- dam. 01883-14794. MAGERE VAN DE SCHOUDER VETSSV __B 100 gram «L# DAmVRCER RAUWl HAM 100 GRAM VOOR BARBECUE OF GRILL GEMARINEERDE GRAM gemarineerds: SPEKLAPJES GEMARINEERD SATEVLEES SWIFP/ITE Wgbam "gTFAALSE metworst 500 GR 500 Gf Ommen t.h. ZOMERHUIS in bosrijke omg. Vrij na 27/8. Tel. 05232-64494. UW KLEINTJE WORDT GELEZEN Schiebroek: Peppelweg 100 - Capelle a/d IJssei; Slotplein 15 - Ommoord: Otto H*hiMlra«t62 - Alexanderpolder Duikerjtraaj 7- Lombardljen: Piinitmtraat 8 - Zuid: Kat. Lagedijk 335 - H.I. Ambacht: Winkelcentrum De Schoof - Zalmplaat: Inde Fuik 58 Den Brie!: Voorstraat 10 - Maassluis: Koningshoek 45,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1983 | | pagina 2