13! 1 nrimn .WiM - Êd* i GIDS VOOR IV EN RADIO EM m BRIEVEN H ami 'FRITUUR-' WÈÊBÊBÊtL. BUITENLAND VANDAAG BBC1 Illllllll!! BBC 2 BBC 2 Acties SBfe J® VETp|antaardig 0 Een héél kilo in één pak Paus Taxi werk fredbasset mum Zuid-Afrika AOW-pensioen 'JStS HemelBk kerels im erop tut om iels bij k verdienen. Kiihe031 halen ve nooit, te lyn le 1 (Ik verdubbel de premie! Hihihi1) Vh amuwr me Hosldf/H r—7 timentBatlaUurneeUmiop) een afstand houden! Hu ïun we Memaal pirn 'Komaan) we vluchten, naar ét lomrf dal stelle. Rotterdams Nieuwsblad dinsdag 23 augustus 1983 NEDERLAND 1 ttOO(NOS) Studio Bpert extra 1835 (TROS) Gloria (1)—comedy-ss- rie 1120 simomkoop extra 2O00 (NOS) Journaal 20.23 Krakatoa East ot Java speelfilm 2220 AktuaTV 2255 De Maaatreechter Staar koorzang 23JO (NOS) Journaal 2235 Nieuws voor doven NEDERLAND 2 13,40 (NOS) Sesamstraat 19,00 Journaal 19.12 (EO) De verdediging van het grondgebiednatuurfilm 20.05 Jeasy Dixon in 3xM 2040 Christenen vandaag 21.10 Wheaton male chorus 21.35 Ten slot ie 2140 (NOS) Hungry to paint film- portret 22.15 Omnibus bericht 2250 Journaal 2245 SIudio sport extra 2345 Nieuws voor doyen NEDERLAND 1 9.30-9.35 en 13.00-13.05 (NOS) Nieuws voor doven 15.30 (VARA) De schat van de Maori's 16.45 Bob en Bobek (9) 16.53 Bamse (4) 17.13-1750 De him van Ome Willem NEDERLAND2 13.00-13.05 (NOS) Nieuws voor doven De 'dochter van Archie Bunker' is de hoofdpersoon ir» een nieuwe serie: Gloria (2de van links). Eerste aflevering vanavond op Ned.1, 18.55. EK hockey Van hel toernooi (tot 28 augustus) om het Europees hockey-kampi- oenschap in Amstelveen vanavond op Nederland-1 van 18.00 tot 18.55 en op Nederland-2 van 22.45-23.45, onder meer Nederland-Polen. Gloria Bunker zonder vader Archie Gloria Bunker, in de Amerikaanse serie 'All In the Family' de dochter van huistiran Archie Bunker, is hoofdpersoon van een nieuwe co medy-serie Gloria, waarvan om 18.55 op Nederland-1 de eerste af levering gaat. De rol is weer toever trouwd aan de actrice Sally Stru- thers. Gloria is nu gescheiden, heeft een baantje en zoekt met haar 8-ja- rigezoon een flat. Speelfilm over de Krakatau De uitbarsting van een eeuw gele den van de vulkaan de Krakatau vormt om 20.28 het hoofdthema van *E-N# Krakatoa East of Java, avonturenfilm, USA, 1969. Regie Bernard L. Kowalski; met Maximilli- an Schelt, Oiana Baker, Rossano Brazzi. Er wordt uit Singapore een expeditie ondernomen naar een ge zonken schip bij het vulkaan-eiland Krakatau; de uitbarsting overvalt de Muggeridgeenzijn heilige huisjes Voor de serie Christenen vandaag heett de EO vanavond om 20.40 op Nederlands-2 een bij2ondere ge sprekspartner gevonden: de nu ruim 80-jarige Britse, van origine socia listische journalist/publicist, oud hoofdredacteur van het vermaarde satirische weekblad 'Punch' Mal colm Muggeridge, die tijdens een periode als journalist in Moskou 'lot inzicht in christelijke waarheden' is gekomen. Hij mijmert vanavond over de dood en het eeuwige leven en zal volgens de aankondiging van de EO'geen heilige huisjes sparen'. Indonesische schilder Om 21.40 vertoont de NOS de Indo nesische documentaire Hungry to paint, een 35 minuten durend por tret van de schilder Atfandi, in het eerste decennium van deze eeuw geboren in Tjirebon op Java. Zijn werken bevinden zich zowel in Indo nesische musea als In particuliere verzamelingen. Omnibus vol oude muziek De zomereditie van de NOS-rubriek Omnibus bericht vanavond om 22.15 over het tweede Festival Oude Muziek, dat van vrijdag a.s. tot 5 september in Utrecht gehou den wordt, een wat later verschij nend onderdeel van het Holland Festival. BRT 18.00 Appie wint eert wedstrijd 18.05 Sesamstraat (112) 13.20 Rooien en blauwen afl.: De politieroman 18.25 Juke Box Barbra Streisand: Memories 18.30 Met het museum de tucht inl 2de van 3 documentaires over luchtvaart: Oorlogsgeweld 19.25 Tijd roverZelf wijn maken (2) 19.35 Kijk uitlverkeerstips 1940 Lotto win naars. Mededelingen en Vanavond 1945 Journaal 20.10 Kunst-Zafcen Programma over actuele kunstzinnige mani festaties, door Règine Clau- waert 20.15 Benny Hill Show Britse kolder 2045 Op zoek naar Adam 12-delïge serie over menselijke herkomst, afl.11Over oude en nieuwe Bel gen 2145 Centraal Station politieserie van Hans Keuls, afl.11: Laat ons niet door het goud vergaan 2245 Zwemmen - samenvatting EK in Rome 23.15-2340 Journaal en Coda: Adagio e cantabile uit sonate in Es van Haydn, door Johan Huys, piano forte DUITSLAND 1 (ARD) 18.00 Hier und Heute 18.15 Kontakt bitte Die Wohnge- meinschaft 1840 Gebaute Traume Zukunft in derWüste 19.00 Reich und Arm (Rich Man, Poor Man) 20.00 Tagesschau 20.15 Die magische Show dee David Copperfield met de Ameri kaanse goochelaar Copperfield 21.00 Report 21.45 Quincy afl.: Die zwei Seiten der Wahrheit 22.30 Tagesthemen 23.00 Sport extra voetbal bundesli- ga; EK zwemmen Rome; wieler- WK Zurich 24.00 Tagesschau DUITSLAND 2 (ZDF) 1745 Tele-llluatrierte met als Afro- Caribische muzikale gasten: Salsa Picante 18.25 Rate mal mit Rosenthal 19.00 Heute 19.30 *D« The Thin Man Detective film, USA 1934, Regie: W.S. van Dyke, met William Powell, Myr- na Loy, Maureen O'Sullivan. Uit vinder verdwijnt op geheimzin nige wijze 21.00 Heute-joumal 21.20 Sind die Deutschen gesünder geworden? ol drijft de angst voor werkloosheid zieke men sen aan het werk.? 22.05 Unser Kosmos met de Ameri kaan Carl Sagan door het heel al, af 1.11: D au er d er Erinnerung 2250 Die Ursachefilm naar verhaal van Leon hard Frank over een man die in 1907 een bezoek gaat brengen aan een onderwij zer die hem in zijn jeugd heel bot vernederd heeft; de angst voor de man bevangt hem weer 00.30 Heu Ie DUITSLAND 3 (WDR) 18.00 Marco—tekenfilm 18.30 Sesam- straBe 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Tagesschau/Wetter 20.15 Wanderungen durch die DDR Die Mecklenburgische Seen- platte 21.00 Formal Eins—hitparade 21.45 Design Innenarchitektur. Massimo und Leila Vignelli in ih- ror New Yorker Wohnung. 22.40 Vor vierzig JahrenBritish Mo vietone nieuw van juli en sep tember 1943, o.a. over de Duit se in vat in Polen op 1 september 1939 23.00 Nachrichten 23.05 Soap oder Trautes Heim on gelofelijke familieserie 18.05 John Craven'a Newsround 18.10 Animal Magic in Hong Kong o.a. over transport van dolfijnen 1840 News en 19.00 Regional news 1925 Doctor Who 1950 World ot Wildlife slot; The Vanishing Jungle 20.20 That's Life met veel gevraag de herhalingen uit voorgaande afleveringen 21.10 The Freddie Slarr Showcase met o.a. The Jodelles. Second Image, Bella Donna, Movietone 22.00 News 22.25 Permission to Kill Spio- nagefiim, GB, 1975. Regie: Cyril Frankel, met Dirk Bogarde, Ava Gardner, Frederic Forrest. Bij zonder spannende avonturen rond het uitschakelen van een revolutionair in het oostbiok Myrna Loy en William Poweli in de detective-film die hen in 1934 wereldberoemd maakte: 'The thin man'. Vanavond Duitsl.2, 19.30. 00.00 Flamingo Road afl.: Sins of the Father 18.10 A Second Chance 18.40 Elephant Man circustrainer Bobby Robert Jr vertelt 19.20 Vikings! 7de van serie films van Magnus Magnusson; Am Is land Called Thule 1950 Pop Carnival Big Country 20.20 Open Space 2050 News Summary 2055 Cameo vissen en andere die ren in het voorjaar bij een rivier tje 2155 Arthur Negus Enjoys Stan- way House, Gloucestershire (met veel Engels, Europees en oosters porselein) 21.30 Scruples slot van serie 23.00 Top Crown green bowling tournament 23.45 New anight 0055 Open University ANGLIATV 17.15 Victor and Maria 1750 Hold Tight 17.45 Duian Duran 18.15 Private Benjamin 18.45 News 19.00 About Anglia 1955 Crossroads 20.00 The Video Entertainers 20.30 Bring 'Em Back Alive 2150 Affairs of the Heart comedy over hartpatiënt die rustig thuis moet komen 22.00 Story board—afl,: The Traitor 23.00 News en Anglia News 23.30 I'm Gaynor - I'm Mel docu mentaire over vrouw die haar door een ongeluk mismaakte gezicht laat opereren 0050 *E» The Double Thriller, GB, 1963. Regie: Lionel Hams, naar verhaal van Edgar Wallace. Met Jean et te Sterke, Alan McNaughtan, flobert Brown. Man heeft problemen met zijn geheugen en ontdekt daardoor een spionagekomplot 01.40 Tuesday Topic RT8F1 1750 Le vol du Pèltcan 18.15 Lollipop HILVERSUM I IEDER HEEL UUR NIEUWS (NOS) 18.06 E.K. Zwemmen en water polo in Rome (NOS). 18.09 AVRO's Radiojournaal. 1855 Schaduwparie- ment. 19.02 Pim Jacob's Platenscala. 20.03 Promenade Orkest olv. Jan Stuien. 21.02 De Ondergang, hoar- spelserie. 2145 Lichte grammoloon- muziek. 22.02 AVRO's Sportpanora- ma Eretribune. NOS: 23.00 Nieuws en mededelingen. 23,07-24.00 Met het oog op morgen. HILVERSUM II- 18.00 Nieuws. 18.10 De Woeste Hoog te (8). HUM. VERB-: 18.30 Het voor deel van de twijfel. TROS Klantenser vice. (20.00 Nieuws). 20.30 Onder de mensen. 21.00 Om het boek. TELE- AC: 2150 Fotograferen en Filmen (herh. 9). 22.00 Moderne Geschiede nis (herh. 4). TROS: 2250 Nieuws. 2Z40 Finale. 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM III IEDER HEEL UUR NIEUWS NOS; 18.04 De Avondspits. VARA: 1952 Overlast- 21.02-24.00 Moon- dogs. HILVERSUM IV 20.00 Concertante muziek van Saint Saéns (I). 20.45 De vier symfonieën van Schumann (IV). 21.30 Llteramar, 2255-23.00 Orgelconcert. HILVERSUM I leder heel uur nieuw* VARA: 052 Elpee tuin. 2.02 Groot licht. 5.02 Truck. VOO: VERONICA komt naar je toe! Vandaag komen de programma's van de GratB Markt in Groningen. 7.02 Ook goelemorgen. (750 en 850 Veronica Nieuwsradio). 9.03 Muziek terwijl u werkt. 10.30 Ve ronica Nieuwsradio. 1052 Kletskop. 12.03 Win wil wei <1250 veronica Nieuwsradio 13.06 E.K. Zwemmen en waterpolo in Rome. (NOS)-) 14.03 De jukebox. 15.03 Toeters en bellen (1650 Veronica Nieuwsradio). EO: 17.02 Ronduit-extra. 1755 MededeJin- H?LVERSUM II VARA: 7JW Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek. 750 VARA Woensdag op 2: De Wekkerradio (750, 8.00 an 850 Nieuws. 7-20 Een greep uit de och tendbladen. 755 Voor niets gaat de zon op. 8.11 Aktualiteiten). 840 De vooruitgang NOS 9.05 Gymnastiek voor de vrouw, S,i5 Werkbank. 954 Waterstanden. 950 Nieuws. TELEAC: 953 PJanten verzorgen in huis en tuin (herh. 8). VARA: 10.03 Voorbeelden van Lokale Radio. 1053 Vrouwen- agenda 1050 Nieuws. 1053 Hoor Haart 1150 Nieuws. 1153 Leef-tijd- genoeg. OVERHEtDSVOORLiCH- TiNG: 12.16 Tekst en uitleg. NOS: 1258 Mededelingen voor land en tuinbouw. 1250 Nieuws. VARA: 1256 Dingen van de dag. 13.00 Nieuws. 13.10 Kinderen een kwanje? (1350 Nieuws) 13-50 Reaktieielefoon. 1450 De Schuurpapier. NOS/RVU: 1453 Oorlogsvoorbereiding en vred es ver wachting. NOS: 15.03 Zo kan het ook, 1550 Nieuws. NCRV: 1552 Hier en - Nu. 1650 Nieuws. 1652 StudiO 55. 1750 Nieuws. 1756 Hier en Nu. (18.00 Nieuws). HILVERSUM lil leder heel uur nieuwe KRO: Het programma wordt om 750, 850, 1050, 1250, 1450, 1650 en 1750 uur onderbroken voor aktuali- teiten van Echo. 7.02 Manneke Pop. 8.34 Paraplu. 1054 Weg met de gene ratiekloof 1254 Vraag en antwoord. 1350 Weeshuis van de hits. 1454 K- rock. 1654 Niauws-Box. HILVERSUM IV tëCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Preludium. B.OO Nieuws, 8,05 P latennieuws. 845 Musica Sacra. 9.15 Onder de hoogte- zon. 10.00 McGibbon Ensemble: ka mermuziek. 1050 Qrkestpalet. 12.00 De Symfomeen van Mozart (XV) door de Academy ot Ancient Music. 1250 Promenade. Promenade Orkest: Klassieke muziek. 13.00 Nieuws. 13.05 Orgelconcert. AVRO: 1350 Muziek van Handel, 1450 Kamermuziek van Schuberl. 1555 Osud. opera van Ja- nacek. uitgevoerd door het Brno Ja- nacek Opera Koor en Orkest, m.m.v. vocale solisten. 16.45-17.00 Spel met poëzie. 1850 En Wallonië, a Bruxefles, en couieurs 19.08 Ce soir 19.30 JT1 20.00 Les sentiers du monde Twee films: 'De pygmeeen' en 'Mijn vrienden de chimpansees' 21.05 Le Tourbillon des jours 'Le domaine du cceur'. Historische serie naar Qenyser Vautnn 22.00 L'Aventure de l'srt moderne 23.00-23.15 JT 2 TELE 2 1755 EK Zwemmen Reportage vanuit Rome: finales 19.30ZieRTBF1 ANTENNE2 18.00 Récré A218.40 Kort nieuws 18.50 Des chiffres et des lettres 19.15 Regionaal journaal 19.40 Le the atre de Bouvard 20.00 Journaal 20.35 «F* Ah, lei belles Bacchantes Filmkomedie, Fr. 1954. Met: Louis de Funès als zedenapos- tel, Robert Dhery, Raymond Bussières. Gewaagde striptease in theaterrevue in de jaren vijftig brengt iedereen, ook de politie, in rep en roer 22.05 En souvenir de Max Pol Fouchet Vincent van Gogh 23.05-23.30 Journaal i DUITSLAND 1 (ARD) 10.00 Tage5SChau/Tagesthemen 1053 Sport extra 1155 Unser Kosmos 12.10 Report 12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau 13.15-13.30 Videotext fur aWe 1450 Grizzly Adams (Der Mann in den Bergen) jeugdserie, all,: Der Fluchtling 15.15 EK Hockey: Spanje—West- Duitsland 18.10 Tagesschau 16.15 Professor Muliars Böhmtsch- stunde afl,: Vom Zusammen- leben 17,00 Wir Kinder vom Ponyhof Berlin- /Tegel een bijzondere ont spanning voor een twintigtal kinderen in Berlijn 1750 Tagesschau DUITSLAND 2 (ZDF) 10.00-1350 Zie Duitsland 1 15.17 Heule 1550 Vakantieprogr. 1520 Captain Future 15.45 The Honcho Gang, Amenk. jeugdfilm 16.30 Vakan tie-agenda 1650 Mork Mindy, komische sf-reeks 17.15 Enorm in vorm: aerobic 1750 Heute BBC1 07.00 Ceefax 07.30 Breakfast Timé 10.00 Blue Peter Goes Silver 1025 Jackanory 1040 Wilfo the Wisp 10.45 Take Hart 13.00 News 13.30 King Rollo 13.35 Bric-a-Brac 13.50 Cusden on Avon afl.4: For- dïngbndge to the Sea 1520 Torpedo Run oorlogsfilm over de strijd tegen Japan in 1942, met Glenn Ford en Ernest Borg- nine 1650 Take Another Lock At Natu re's Jekyll and Hyde 1720 Play School 1745 Boss Cat—T.C. Minds the Baby 07.05 Open University 11.05 Gharbar 1150 Play School 1350 Open University ANGLIATV 0725 Good Morning Britain 10.25 Se same Street 1125 Cartoon Time 11.40 The Music of Man 1250 Owzat 13.00 Button Moon 13.10 Rainbow 1450 The Electric The atre Show 14.00 News 1420 An glia News 1450 Emmerdafe Farm 15.00 A PLuS 1550 A Country Practice 16.30 Defini tion 17.00 Children's TV TELE 2 1555 E.K. Zwemmen ANTENNE2 10.30-11.10 en 11,15-11.55 Antiope 12.00 Journaal 12.07 Platine 45 1250 Les amours des annees gnses 12.45 Journaal 1350 The Virginian 14.45 Un monde diffe rent 15.45 Tekenfilms 15.55 Sports ete Br/even. kort en bondig, moeien met naam, adres en postcode (dit laatste al leen voor evt. correspondentie) worden ondertekend. De brieven dienen zich te beperken tot één onderwerp. Plaatsing betekent niet dat de redactie het met de strekking van deze meningen eens Is. Ztj behoudt het recht tot inkorting De FNV-ambtenarenorganisa- tie Abva/Kabo wil 'volledig en langdurige ontwrichting van de samenleving', wanneer de re gering niet luistert naar de ei sen van voorzitter Van de Scheur en zijn organisatie. Het is begrijpelijk dat de ambtena ren 'in het geweer komen' te gen de bezuinigingsplannen van mrnisier Rietkerk. Maar' niet op deze manier. Doe het democratisch via bevriende kamerleden en instanties. Door stakingen van de FNV zijn al verschillende ondernemingen kapot gegaan. Wanneer de ontwrichtingssta kingen doorgaan, betekent dit leed, verdriet en erger voor zieken en mensen die onschul dig zijn, aan de maatregelen var» de regering. Dit is a-soci aal en ondemocratisch. Het stopzetten van toevoer van water en elektriciteit is misda dig, ten aanzien van onschuldi ge belastingbetalers, zieken en gebrekkigen. P.de Jong t J DagpuzzeiSOOQ Horizontaal: 1. ten bedrage van; 3. vertragingstoe stel; 6. slee; 8. Rus sisch tokkelinstru- ment; 11. lof; 12. boom; 13. naaige rei; 16. iets groots; 18. binnenste; 20. wedstrijd voor paarden; 22. on meetbaar getal; 23. vod; 24. de oudere; 26. honderd gram; 28. zomer (Fr.); 29 opschrift; 32. schot; 34. keuken gerei; 36. Ind. zwaard. Verticaal: 1- boom; 2. man netjesbij; 3. zonne god; 4. bijb. fig.; 5. moeder; 6. bijl; 7. oppakken; 9. be werkte dierehutd; 10. elkeen; 14. Iraanse munteen heid; 15. putem- mertje; 17. wodan; 19. tropische 9raansoort; 21. dee! van been; 22. uiteinde van mag neet; 25. strook; 27. rustig; 28. 9eestdrift; 30. bij naam van generaal Eisenhower: 31. tijdperk; 33. klein kind; 35. soortelijk gewicht (afk.). Oplossing dagpuzzel 5999 Horizontaal: 1. aar; 5. ale; 8. krijgsraad; 11. ko los; 12. rk; 14. lat; 15. om; 16. lef; 18. sla; 20. lui; 22. est; 24. es; 25. bob; 27. eo; 28. laken; 30. spek; 32. leeg; 34. roemeen; 36. do; 37. nat; 38. ka. Verticaal: 1. aker; 2. ar; 3. rijk; 4. asla; 5. aas; 6. la; 7. edam; 9. golf; 10. rots; 13. klus; 15. oase; 17. ei; 19. le; 20. leus; 21. dok; 23. tong; 25. baken; 26. be let; 28. leo; 29. nee; 31. pro; 33. enk; 35. ma. Een paar weken geleden hoor de ik via de radio dat het be zoek van de paus 10 miljoen gulden gaat kosten. Hoe is dat mogelijk? Komt dat voor reke ning van Nederland? (En wij maar bezuinigen). Laat de paus maar naar de hongeren de landen gaan. Eerst zijn gou den stoel verkopen en voor dat geld de mensen daar te eten geven. Jezus heeft toch ge zegd: Verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en volg mij. Dan is hij een goed volgeling. Mevr.R.van Breene Waarom zoeken steeds meer taxichauffeur hun heil in zoge naamd eigen werk. Er zijn vele redenen. In de eerste plaats wordt het werk niet eerlijk door de TTC verdeeld. De doorsneechauffeur wenst dat alle ritten, ook de grote, ge woon voor de daarvoor in aan merking komende standplaats wordt uitgegeven. En niet, zo als dat nu gebeurt, dat specia le mensen thuis worden opge beld door de TTC om een gro te rit uit te voeren, of zij wor den verzocht de TTC te bellen. De busjes worden'door de TTC extra bevoordeeld. Dit heeft veel kwaad bloed gezet. Men maakt onderscheid bij het in delen van trouwwerk. De een krijgt alles, de ander niets, ter wijl zij zich daarvoor speciaal hebben opgegeven. De para- depaardjes van de TTC, die Met rryn gebos, Jod® gekef en VorJcjr's 9®- Jf i(c woog me voblc hoede buren hef' jton} en toch ook groot werk uitvoeren voor de TTC, hebben ook ei gen werk, zij verspreiden zelfs reclame. Maar deze mensen komen niet op de zwarte lijst voor. Er zijn collega's die het werk door een of andere handeling kapot maken en het voor de TTC verloren laten gaan. Dit zijn enkele van de vele rede nen, waarom men naar het wa pen van eigen werk grijpt. Persoonlijk keur ik het eigen werk af, maar ik heb er wel be grip voor. Als de centrale haar werkwijze zou veranderen, in die zin, dat het werk strict eer lijk en open wordt uitgegeven, dan geloof »k dat de mentaHteit van de chauffeur zich daarbij zou aanpassen. Doordat zij zich nu gepasseerd voelen, ge loven zij het verder wet. Het steeds weer op de voor grond treden van enkele per sonen wordt gezien als slijm- ballen en stoelenjagers, die al leen uit zijn op eigen belang. Dit alles is er de oorzaak van dat men het vertrouwen in de TTC heeft verloren. M.Groen Over het ingezonden stuk van de heer Folgemuth het volgen de. Voor het betreffende Roe meense gezin was Zuid-Afrika waarschijnlijk de enige moge lijkheid om in een voor hen zeer betrekkelijke 'vrijheid' een keus te kunnen doen tussen een verblijf aidaar of elders. Waarmee natuurlijk nog niet »s gezegd dat Zuid-Afrika een bolwerk voor vrijheid zou zijn. hetgeen de kop van het artikel van 10 augustus, geheel ten onrecht liet vermoeden. Een 'slip of the pen' misschien? J. van Houten Wanneer men jaren werkzaam is geweest en over die tijd pen sioen heeft betaald, blijft daar van weinig over. Pensioen is geen loon, het is voor je oude dag. AOW en pensioen worden bij elkaar opgeteld. Daar be taalt men onder meer bejaar den-ziekenfondspremie over, wat niet op 2ijn plaats is. Ikzelf geniet AOW en pensioen en gehuwd zijnde, betaal ik zo'n 144 gulden per maand plus nog 2,50 gulden per medicijn. Wat dan van je pensioen over blijft. is een sigarencentje. lemand, die AOW heeft en vrij gezel is, betaalt gemiddeld 31 gulden per maand, dat is wel een groot verschil met mijn in komen. Ook aanvullend verze kerd zijnde, moet ik mee beta len aan gebruiksvoorwerpen op medisch verzoek, dat is een schande. P.A. Bedijn HEER OLLIE EN EEN BOMMELDING DOOR MARTEN TOONDER 01388 De herder liep verder en Tom Poes ging peinzend op een steen zitten. ,,Die uitleg geeft te denken", zei hij tot zichzelf. „De verzender van een wissel pakje is iemand, die niet weet wat hij bedoelt. Hm. Die ondergrondse klopt trouwens ook wel aardig. En dan die be stelier... Hoe was zijn naam ook maar weer?" Toen sprong hij op en begon te draven. „Ik moet heer Ollie waarschuwen". mompelde hij. „Zo gauw mogelijk. Maar waar is hij gebleven?" Heer Bommel was rechtdoor gelopen, zoals Tom Poes hem gezegd had. De weg voerde omhoog, en de bergen om hem heen werden steeds hoger, zodat hij zich beklemd begon te voelen. Dat gevoel werd er niet beter op, toen het pad zich plotseling versmalde en langs een steile afgrond voerde. Kiffe nevels kronkelden door de kloof en de wind klaagde zachtjes om de pieken, zodat hij huiverend de pas inhield. „D-dit is eigenlijk een tweesprong", stelde hij aarzelend vast. „Welke weg moet ik nu nemen? Rechtdoor, zei Tom Poes, die me weer eens in de steek heeft gelaten. M-maar die afgrond t- trekt me niet zo aan. Ik kan beier die andere weg rechtdoor nemen; die gaat tenminste tussen de rotsen door". SUSKE EN WISKE DE HIPPE HEKSEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1983 | | pagina 5