T 1 PS 010-4066066 VOOR SNEL SUCCES ADMINISTRATIEF PERSONEEL GEVRAAGD 103 tekenaars constructeurs engeneers tekenaars constructeurs engineers VERPLEGEND 106 PERSONEEL GEVRAAGD PERSONEEL GEVRAAGD 25 jaar Nuha b.v. ONROERENDE 317 GOEDEREN GEVRAAGD Enorme tentenshow (4000m2) Tenten Centrum Vervat Toercaravan Tot duizenden guldens korting Rotterdams Nieuwsblad vrijdag 29 december 1999 Telefonisch op te geven van 8.30 tot 20.30 uur. Schriftelijke opdrachten aan: Postbus 241, 3000 DB Rotterdam.Telefax:010-4066965. Enkele categorieën advertenties worden alleen geplaatst tegen vooruitbetaling. Advertenties opgegeven voor 10.00 uur kunnen de volgende''dag geplaatst worden. Voor de maandagkrant tot vrijdag 16.00 uur. Tips. Prijs voorde eerste drie regels f38,81. Iedere regel meer f 15,52. Bij drie plaatsingen van dezelf de tekst binnen zeven dagen onder dezelfde ru briek worden slechts 2 plaatsingen berekend. Breedte: 1 kolom. Teksl achter elkaar plat gezet met één woord in hoofdletters. Regeltips. Advertenties met één of meer groot gezette regels. Prijs per rnm per kolom f 6,f9. Breedte: f of 2 kolommen. Fototips. Dit zijn Regeltips met hierin opge nomen een foto van het te verkopen object. Formaat foto: 2 kolommen 40 mm of 1 kolom 30 mm hoog, of veelvouden hiervan. Bewijsnummer alleen op aanvraag f 2,50 per exemplaar. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6%BTW. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties en fouten ontstaan door onduidelijk schrift behoeven door de uitgeefster niet te wor den gecompenseerd. Tips, Regeltips of Fototips worden geplaatst in de combinatie Algemeen Dagblad, Het Vrije Volk en Rotterdams Nieuwsblad. Met een Tip, Regeltip of Fototip bereikt u bijna 1.700.000 lezers van 15 jaar en ouder. BronkSummo Scanner 1988. PERSONEEL-TIPS PERSONEEL 101 AANGEBODEN COMMERCIEEL 102' PERSONEEL GEVRAAGD BOEKHOUDING - belasting- zaken v.a. 60,- p.m. Admin, kant. Koldenhot B.V. 010- 4185332. Imp. Optiek zoekt topverko- pers rayon Midden tot Zuid- Nederland. Info: 071-176887. U kunt uw TIP telefonisch op-^ geven dagelijks van 8.30 tot 20.30 uur. 20 lijnen staan voor u gereed. Bel 010-4066066. 18 Jr JONGEMAN, vrij van mil. dienst, zoekt vast werk, elk soort werk, 010-4771374. Kommunikatieburo in Barendrecht vraagt voor spoedige indiensttreding adm. medewerkster voor het zelfstandig voeren van comp. boekh. Bekend heid met Grote Beer Sterrprogr. strekt tot aanbeveling. Sol!., uitsluitend schriftelijk, aan Euro JH, Zonnebloemslraat 51 b, 3051 ST Rotterdam UhZUUH l voor bedrijven in R'dam-C. een ervaren Wang tekstverwerkster en een vol waardig secretaresse ervaring op tekstverwerkende appara tuur is vereist. Beide banen zijn voor een lange periode. Interesse? Bel of kom langs bij Keser Uitzend buro, Weena 99 R'dam. Tel.: 010-4146366. Buitendijk Kaas- Wijnhandel zoekt op zeer korte termijn ADMINISTR. MEDEWERKER m/v, 21-25 j. Vereisten: be kend met computer orderver werking, nivo Havo/Meao, spreekvaardigh. Handgeschre ven soil. mevr. P.C. Verklei], Dijkstraat f. 3061 TA R'dam. Gevr. voor groothandel in tex tiel secretaresse 19-25 jr. moet zelfst. kunnen werken, en 2 vertegenwoordigers met ervaring, inl,: 010-4625050 dhr A. Yarba. J. v. Riebweeck- weg 4. 3125 AL, Schiedam. Gezocht voor een bedrijf in Rotterdam Centrum een MEAO-er (M/V) met assuran tiediploma. of een kandidaat met ruime werkervaring In ver zekeringen, deze is met In gang van 2-i-'1990. Bel bf kom langs bij: Keser Uitzend- buro, Weena 99 Rotterdam, 010-4146366. ADMINISTRATIEKANTOOR Sprikkelman v.d. Haspel, Wevershoekstr. 79/ Postb. 5126, 3008 AC R'dam. vraagt medewerker m/v Havo/Mavo niv. voor algem, werkzaamh. Plaats een TIP. Bel 010- 4066066, voor snel sukses. TECHNISCH PERSONEEL GEVRAAGD 104 Dosign Engendering Is een pmjectengeneeringsbureau gericht op de algemeen industriële sector. Wij zoeken voor diverse projecten, welke tot eind 1990 voortduren: met ervaring in 1 of meer van de volgende disciplines: AC /CV, apparatenbouw, beton, electro, instrumentatie, machinebouw, piping, scheepsbouw en staalbouw. Door de lengte van de projecten is het voor ons ook in teressant om resumés te ontvangen van kandidaten die later in 1990 beschikbaar komen voor werk. Uw sollicitaties kunt U richten aar. DOSIGN ENGENEERING, Viefhavensctr. "i-7, 3029 BB R'dam. Afdeling PZ. Tei. 010-4778156. Dosign Engineering is een PROJEGTENGINEERINGSBUREAU gericht op de algemeen industriële sector, Wij zoeken voor diverse projecten, welke tot eind 1990 voortduren: met ervaring in 1 of meer van de volgende disciplines: AC/CV. apparatenbouw, beton, electro, instrumentatie, machinebouw, piping, scheepsbouw en staalbouw. Door de lengte van de projecten Is het voor ons ook in teressant om resumés te ontvangen van kandidaten die later in 1990 beschikbaar komen voor werk. v Uw sollicitaties kunt U richten aan: DOSIGN ENGINEERING. Vlerhavensstr. 1-7, 3029 BB R'dam. Afdeling PZ.Tel. 010-4778156. Gevraagd voor direkt Koetmonteurs Leeftijd tussen 25-35 jaar. Zonder ervaring onnodig te solliciteren. Goed salaris, prima sec. arbeidsvoorw,, bedrijfsauto. ALASKA KOELTECHNIEK. Postbus 2121, 3130 BC Vlaardingen 010-4741442 ook 's avonds bereikbaar. J.J.W. Dits Montageservice B.V. vraagt per direkt: ijzerwerkers en 1e pijpfitters Soil, na telefonische afspraak 010-4281910, A. Fokker- weg 72, 3088 GH Rotterdam. Na 18 uur 010-4816773. Weet je nu nog niet waar Je volgend jaar moet gaan wer ken, kom dan snel praten met TECHNICUM UITZENDBURO. Wij hebben nu al volop werk voor machinebankwerkers/ dieselmonteurs, plaatwerkers, (scheeps)electromonteurs en dat alles voor zeer lange tijd. Bel voor verdere informatie: 010-4780466. Kooistra B.V. vraagt TIMMER LIEDEN. Heb je zin In een prettige werksfeer bij een leu ke ploeg mensen en goede sociale voorzieningen, beschik je over all-round ervaring en rijbewijs? Bel dan tijdens kan- tooruren, 010-4222432. ASB zoekt onderhoudsmonteurs Westblaak 19. tei. 010-4115530. l.W.S. vraagt met spoed IJ- ZERWERKERS. Langdurig project. Moet kunnen lassen, tekening lezen. Info 010- 4263010. Rotterdamsedijk 242 Schiedam. Heeft u een Technische Oplei ding en zoekt u werk In uw vak? Kom dan snel eens pra ten met T E C H N O-TIME en u-bent snel aan de bak. 0 10- 4 6 6 5 2 0 0 Container Service J. van Bra- kel Co BV vraagt ervaren CONTAINER-MONTEURS. Sollicitaties: 01853-3066. Tel na 16.00 u- 010-4163663 DLC B.V. vraagt lassers 'alle cat.', 1e 2e fitters, c.v. mont., autog. lass., bank- ij- zerw.. 078-175126/175180 DELG ON vraagt: 1e pijpfitters. gekv/allficeerde lassers voor projekten in Limburg en Bel gis. Tel. 01652-15102. AUTOMATISERINGS105 PERSONEEL GEVRAAGD. Ervaren (business) basic PRO GRAMMEURS gevraagd voor spoedige indiensttreding. Uit- siekend salaris en prettige werksfeer. Schriftelijke sollici taties met uitgebreide C.V. richten aan Softpak 8.V., Postbus 722. 2320 CA Krim- pen a/d IJssel. GO TEAM UITZENDBUREAU vraagt per direct voor diverse verpleeginstellingen in de regio Rotterdam, voor korte of lan ge tijd verpleeghulpen, zieken verzorgenden en verpleegkun digen.. Bel of kom langs. FC dam, Mauritsstraat 81, tel: 010-4048080, Rozenburg, Tulpenstraat 13, tel: 01819- 14477. WINKEL 107 PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd bloemblnder(ster). te bevragen Tuincentnum Wal burg.* Langeweg 3 Postbus 73. 3330AË Zwijndrecht. Tel. 078-123279, b.g.g. 101079. vragen naar L'. van der Leer. KAPPERS 112 PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd ervaren KAPSTER. Kapsalon van Baaien, Pr. Hendrikstraat 198 B. Hoek van Holland, 01747-2216 en na 18.00 uur 5255. Gevraagd KAPSTERS voor 3 of meer dagen per week. Tel: 01804-25172. Gevr. zelfst. kapster 18-19 jr, v. salon in de Bergselaan met d h dipi. Tel. 010-4120707. HORECA 108 Specialiteiten restaurant *t Jagershuis, Badweg 1. Hoek van Holland, tel. 01747-2251 of 5027 vraagt per 1 febr. 1990 een creatieve CHEF KOK met een ruime a la carte ervaring en tevens een zelf standig werkend kok, leeftijd 24 jaar met de nodige erva ringen. i.b.v. diploma leer meester of bereid zijnde dit te behalen. Telefonische sollicita ties t.a.v. dhr W, Moerman. Mexicaans Rest. POPOCATE PETL vraagt voor 5 daagse werkweek kok (40 uur), Zelfst. kunnende of leren werken. Promotiekansen i aanwezig. Tot 30 jr. Wèl met ervaring, maar ervaring Mexicaanse keuken niet noodz. Tev. gevr. parttime serveesters. Tussen 14 en 18 uur, vraag naar Hr. Santiago, 010-4120364. Spec, snackbar vraagt enkele netle medewerkers/sters voor enkele avonden p.wk. Tev. gevr. zelfst. werkende kok of kokkin voor het bereiden van indische gerechten. Int. 010- 4559638/ 4557877. Meisjes gevraagd voor bar- werkzaam heden in café R'dam-C. Meer informatie Nw. Binnneweg 148. Rotterdam. Gevr. nette BUFFETJUF FROUW met enige ervaring. Tel. 010-4778567. Gevr. met spoed SERVEER STER m. erv, 18-23 jr. en kok m. erv. 20-25 L 01880-34442 Gevr, BUFFETJUFFROUW-tot 40 Jaar in gezellig buurtcafé. Telefoon: 010-4655684. Gevr. leuke BUFFETJUF FROUW v. 20.00-4.00 u. 010-4360895 na 17 u. HUISHOUDELIJK 110 PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd hulp in de huishou ding man of vrouw, beschik baar van 8.00-17.00 uur. Werkdagen vaderend van 3 tot 5 dgn p/week. 8r. o. nr. 941361212 bur, v. d. bl. Schoonmaakbedrijf v.d Pol Zn B.V. vraagt enkele nette dames voor de ochtend- en avonduren in Rotterdam en Ridderkerk. 010-4843400. Alg. Sehoonm. bedrijf vrgt dames/heren van 7-9.30 u en van 9.00-11.00 u voor omg. Capelle. inl. 070-3476017. Tl P-telefoon 010-4066066 van 's morgens half negen tot 's avonds half negen. DIVERS PERSONEEL GEVRAAGD 111 Onze klantenkring zoekt voor de permanente bewerking van haar objecten een buitendienstmedewerker m/v Met verkoopervaring, branche-ervaring is niet noodzakelijk, daar de benodigde opleiding intern wordt gegeven. Wij bieden na de proeftijd salaris, provisie, onkostenvergoeding en auto. Gedurende de ïnwerkperiode ontvangt u 1.600,- netto (di. 2.000,- tot 2.500 - bruto) en 400,- onkostenvergoeding per maand. Personen die over een buitengewone ervaring en ver koopcapaciteiten beschikken, genieten ook in de begin periode een beloning die in overeenstemming is met hun prestaties. Onze klantenkring bestaat uit midden- en kleinbedrijf en Industrie. Wie .zich op dit terrein thuisvoelt en aan de eisen vol doet gelieve een schriftelijke sollicitatie te richten aan: Design Studio Limburg pvba p/a Nuha b.v. Willemsparkweg 46, 1071 HH Amsterdam Zoutewelle de Bie en Co. B.V. Aardappelen, groenten en fruit. Algerastraat 26 3125 BS Schiedam. Tel: 010-4159399, In onze groente snijafdeling is plaats voor een: ambitieuze chef m/v FUNKTIE OMSCHRIJVING: Hij/zij geeft leiding aan 2 ploegenchefs. Middelbaar opleidingsnivo. Ervaring in groente/fruit branche strekt tot aanbeveling. Leeftijd vanaf 25 jaar. Salarïsregeling en secundaire voorwaar den in overeenstemming met funktie. Tel. informatie: dhr. H. Zoutewelle. Schriftelijke reactie v.v. C.V. richten aan H. Zoutewelle voor 06-01-1990. Geachte Vutters, WAO'ers en Werkwilligen Wij zoeken serieuze mensen, jong en oud voor de recla me bezorging, moeten dagelijks beschikbaar zijn en i.b.v. auto. Goede verdiensten op free-lance basis mogelijk. Tevens zoeken wij op afroep basis een: Chauffeur Rijnmond Verspreidingen B.V. Tel.: 010-4790511. SACHA, een modisch schoenfiliaalbedrijf {33 vestigin gen) zoekt voor haar vestiging in Delft een enthousiaste bedrijfsleider m/v Zij of hii heeft veel doorzettingsvermogen, leidinggeven de kwaliteiten en gevoel voor mode. Leeftijd tussen 20 en 26 jaar. Sollicitaties te richten aan: Termeer Schoe nen bv, t.a.v. de heer R. Verhoeven, Sal van Zwanen- bergweg 10, 5026 RN Tilburg. Gevraagd beton- en aftimmer- METSELAARS gevr., r lieden en sjouwers. BLM B.V. hebben de voorkeur. Metsel- Tel. 010-4761482. 1 beörijl Delno, 01854-3333. Schoonmaakbedrijf CITY SERVICE vraagt met spoed nette interieurverzorgsters m/v voor de ochtend- en avonduren in Rotterdam-Cen trum, West, Zuid en de Spaan se Polder. Inl. 010-4322000. Uitzendburo A.W.S. zoekt met spoed: gemotiveerde MEDE- WERK(ST}ERS voor div. rela ties in Rotterdam en omstre ken. Het betreft full-time ba nen voor onbepaalde tijd. Bel voor meer info 010-4149291. Schoonmaakbedrijf CITY SERVICE vraagt met spoed nette interieurverzorgsters m/v van maandag t/m zon dag van 09.00-11.00 uur in Rotterdam-Centrum. Inl. 010- 4322000. Wij kunnen geen enkele AAN SPRAKELIJKHEID aanvaar den, voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door het mei tijdig of onjuist plaat sen van advertenties. SCHOONHEIDSSPECIALIS- Gevraagd meewerkende voor man TIMMERMAN bekend met systeem bekisting. Sollici tatie schriftelijk aan Maffton b.v. Over de Vesten 9. 3116 AD Schiedam. biologisch, medische creme op consignatie-basis in een salon willen verkopen. Br. o. nr. 947360081 bur. v. d. b). Wij zoeken voor direct een energieke leerling of aank. WONINGSTOFFEERDER uit omgeving Papendrecht. Stof- feerderlj Papendrecht. Tel. 078-154761 Gevr. 2 OFFSETDRUKKERS GTO-MO.1 offsetdrukker lit hograaf. 4 daagse werkweek van 36 uur. Bergambachtstr. 2. 3079 DA R'dam. Tel: 010- 4829044, Dhr. L. van Drie! TIPS doen het! LEES MAAR. ONROEREND GOED TE HUUR KAMERS 201 AANGEBODEN Te huur div. woningen in Rot terdam e.o. SILECO Onr. Goed Adviseurs 010-4848983 Pretorialaan 43A. 1/2 pers. gerenav. luxe kmr. Eigen kkn toil/douche, 950,-. Bel.010-4112121 Centrum. R'dam-W geh. gemodern. 3- kmr app met overname, va. 450.-excl. 010-4111460. Voor 3 mnd. nette 4 kamer FLAT rustige kat. Tel. 010- 4851344 R'dam-Zuid. Gestoft. KAMER 6x4 M, dou che. toil., kkn.. uïlz. ap Bergse Plas. 575,-- 010-4228462 Woning BAS JUNGERIUS- STRAAT (Zuid) 390.-. 010- 4258154 (na 6 uur). Lux furn room/app inci all you need for short/long stay 795,-Centre 010-4142150. WONINGEN 204 TE HUUR GEVRAAGD T.h. centrum Dordrecht, app. en KAMERS. Inl. na 16.00 uur Tel. 078-133997/ 133330, R'dam-West Kamers vanaf 350,-. per maand excl. borq. Tel. 010-4586626. Voor verhuur van Uw excellent gestoft, en/of gemeub. bun galow. villa of landhuis. Belt U "MAROGEJA"- VASTGOED. Tel.: 010-4227183. T.h. div. kamers in R'dam- West en Zuid v.a. 490. Tel.: 010-4763255. Zelfstandige WOONRUIMTE gezocht in Z.H. door 32 jarige technicus. Reacties: 070- 3904459. KAMERS Z02 GEVRAAGD Jurist en econome zoeken DRINGEND woonruimte in Rotterdam e.o. 010-4530043. Kosthuis/Gem. KAMER gevr. i.v.m. stage per 1-1 (3 mnd). Tel. 05491-249. BEDRIJFSRUIMTE 206 TE HUUR AANGEBODEN WONINGEN 203 TE HUUR AANGEBODEN T.h. in Dordrecht 250 tot 1000 m2 OPSLAGRUIMTE evt. in gedeeltes en/of met kantoor- faciliteiten. Tevens mogelijkhe den van palletopslag met voorraadbeheer op industrie terrein nabij afslag A16. Schrift, reacties: Postbus 8095, 3301 CB Dordrecht, t.a.v. dhr. H.A, van Geest. MAASBOULEVARD: Te huur aangeboden wegens vertrek riante tweekamerflat met groot zonnig balkon, geheel pas verbouwd en zeer exclu sief en gezellig ingericht. Met overname van gehele of ge deeltelijke inboedel. Direct te betrekken, Br. o. nr. 944362328 bur. v. d. bl. Met spoed t.o.a.. JUWE LIERSZAAK R'dam-C ook ge schikt voor andere doeleinden A1 lok. 100 m2. gr. kelder, Tel 010-4149692. For decorated or furnished first class accomodation between 900,- and 5500,- monthly, please call: "MAROGEJA AGENCY". Tel.: 010-4227188. BEDRIJFSRUIMTE 207 TE HUUR GEVRAAGD Voor exclusief huren van top- objekten w.o. bungalows en villa's, gestoff. en/of gemeub. Voor korte of langere duur, MAROGEJA"-VASTGOED, tel. 010-4227188. Voor onze relaties w.o. een gioot aantal winkelketens zoe ken wij mat spoed WINKELS in Rotterdam en regio. Maltha Bedrijfshuisvesting, 010- 4257755. R'darn-Z TAPUITSTRAAT 37c, 2-kmr bovenwon. met c.v., huur 450,- p/maand. Tel. 010-4769608. Wij vragen met spoed verhuur en verkoop opdrachten van winkels, kantoren en opslag ruimten. De Galan Bedrijfs- huisv. Lid NVM. 010-4769799. Diverse KAMERS en woningen R'dam e.o. per direkl "Rots Vast" 010-4362724. 2-3-4 km WONINGEN met of zander overname Rotterdam e.o. Tel. 010-4154720. Laat ons Uw WINKELRUIMTE verhuren. De Galan Bedrijfs- huisv. Ud NVM. 010-4769799. ONROEREND GOED TE KOOP ZUID-HOLLAND 309 Let op! T.k. geheel modern verbouwde 3 kmr. flat (voor heen 4) uitbr. mog.. ligging Schlebroek, oplev. 4"90, inci stoff. moq. 010-4181151. ROTTERDAM E.O. Hl Te koop van particulier in Rot terdam: luxe 2 KAMERFLAT Walenburgerpieln, gelegen In het centrum op eigen grond. Goede bereikbaarheid en pri vé parkeerplaats. Keuken zeer compleet uitgevoerd met alle inbouwapparatuuren luxueuze badkamer. Koopprijs 98.000,- k.k. Servicekosten f 200,- per maand inci. verwarming, Int.: tel. 010- 413.30.55. Gratis (koop)WONINGLIJST. Fiats/app. R'dam, Motenoord, Zwart Janstr. 146, 010- 467.33.99. Hogema verkoopt ook Uw wo ning, geen resultaat geen kos ten. Be! v. vrijblijvende taxalie: HOGEMA O.G. 010-4665555. Te koop gevraagd apparte menten, panden en eengezins woningen in Rotterdam e.o. HOGEMA O.G. 010-4665555. flotterdam-Slijdorp, Noorder- havenkade. Een 3/4 kam. app. op 3e en 4e verd. met el- gen trap naar slaapetage. Nette woning, gelegen aan brede laan. Direct opleverb. Vraag prijs 55.000,- k.k. HOGEMA O.G- 010-4665555. BARENDRECHT e.o. Gratis woningkrant Markus Mak. b.v. Barendrecht. 01806-15233 Woninggids Rotterdam bestel len— even bellen... HOGEMA O.G. 010-4665555. SCHIEDAM ■MM Blïjdorp, fraai gel. aan brede laan. Keurige 2e et. flat m sip.et., 4 kmrs, kkn. douche, balk., gestoff. gas v.w. hobby- keld., 66.000 100% hyp. mog. Net. mnd.l. 340 G.W.M. sinds 1889. Tel. 070- 679903/273953 Raam- de laatste 2/3 kmr. premie A app. in het centrum. Koopsom 115.000,- VON Max. premie 44.000.-, Maandlast ca. 400,-. Inl. v.d. Laan Mak. 010-4734734, VQQRNE PUTTEN Rotterdam-Liskwariier, Bies landstraat. Een 5 kam. por tiek-woning met groot balcon op zuiden. Direct opleverb. Vraag prijs 49.500,- k.k. of bij volledige ffn. 462 p.m. HOGEMA O.G. 010-4665555. gratis FOTO/WONINGKRANT best.+nwbouw bel Fonk O.G. H'sluis. 01883-16666. HOEKSE WAARD 0M3 Gratis wonïngiijst v. div. type won. in de HOEKSE WAARD. Inl Onr. Goed de Groot B.V.. Oud-Beijerland, W. Voorstraat 6. tei. 01860-12456. Uw woning verkopen? Bel met Zuidstad tel. 010-4232515, en ook u profiteert van onze gun stige bemïddelmgsvoorwaar- den. ZUIDSTAD O.G. R'dam B.V.. Strevelsweg 210. 3075 AW Rotterdam. Gratis woninglijst v. div. type won. in de HOEKSE WAARD. Inl, Onr. Goed de Groot B.V., Oud-Beijer!and, W. Voorstraat 6, tel. 01860-12456. Gratis WONINGGIDS, taxa ties, hypotheekbemiddeling, aan- en verkoopbegelelding, Anke' Bodewes Makelaardij DE FOTOWONINGKRANT?? Bel v.d. Vinden Vastqoed. 01860-13644 01854-3022. Goereesc'nestraat. leuk 3/4 kmr. app. nabij Zuidpiem, Vr.pr. 49.500 of ca. 290 p.m. bij 100% hypDtheek. HOGEMA O.G. 010-4665555, HUiJZER VASTG. STRlJEN. Bel om gratis totowoning- krant: 01654-1844. KLAASWAAL. Riante 5k.-villa Sleutelbloemstr. 4 b.j. 1905. Pr.o.a. Inl. 01865-4530. Charlois, Verboomstr. ruime 2/3 kmr. ben. won, met tuin en sousterain. Vr.pr. 55 000 of ca 320 pro. bij 100% hyp HOGEMA 0,G. 010-4665555, BUITENLAND 313 PORTUGAL fn de Algarve. een gebied met het mooiste klimaat van Europa, verzorgen wij voor U de bouw van villa's, onder toezicht, op eigen grond, water en elektra. Ken- tak Beheer BV, tei. 02550- 12079, fax 02550-32270. t Dorpsweg, 4 kmr. app. in le vendige straat op gunstige lo- katie. vr.pr. 49.000 of ca. 290 p.m. bij 100% hyp. HOGEMA O.G. 010-4665555. Charlois, Lepelaarsingel 3/4 kmr app. .aan fraaie singel. Vr.pr. 49.500 of ca. 290 p.m. bij 100% hypotheek. HOGEMA O.G. 010-4665555. Ned, firma bouwt villa's, bung,, app., LAGOS/LUZe.o. Portucasa. 0162C-55942. Huis kopen? Bel voor onze gratis wonïngiijst! SCHILDTVOORDE BV 010- 48455594849080 WOONARKEN 321 WOONBOOT, 21x3.70 Iz.g.st., 2 sdp.kmrs., berg., hobbyr,, geh. gelsol.,zonder BgpL, 49.000 010-4675347. BARENDRECHT/RHOON. Gratis woninggids. Mak. kant. ZuidHolland. 01806-18022. NAUTICA SPORT Importeur voor de Benelux van de U.S.A. Ranken spon/speed /zeevïsboten en weekend en kajuitkruisers heeft constant 30 modellen op voorraad, On ze superaanbieding tijdens de verbouwing: Geen 41900,- maar 27300.- voor Renken 1700 Elite sportboot met 125 PK OMC mcl Power Trim. In div. kleuren leverb. Allen Ge heel vernieuwde modellen a fa 1990. "Voorlange levensduur. Simpel onderhoud en uitste kende corrosie bescherming adviseren wij uitsluitend OMC Cobra Sterndrives." Import en Distributie/Centrum voor Ren ken Boats: Nautïca Sport Ned. Rotten burgseweg 13-15. Mid- defharnis. Tel: 01870/3648 /8414, Fax: 3274. Te koop gevraagd pand met KAMERVERHUUR. Tel. 010- 4774634, ook 's avonds. VERHUIZINGEN 319 Vernuizen? KORPERSHOEK, Tev. meubel bergingen. Tel. 010-4258773. goed "koop". ERKENDE VERHUIZERS 32G Verhuizen? Emigr.? Opslag? VAN DER ENT verhuizingen in week 3 combinatie mog. naar Engeland. 01880-20111.- WATERSPORT-TIPS SURFPLANKEN 501 KERSTSTUNT?? Tientallen! boards, zeilen, steamers, ac cessoires. '89-ers, inruil, test en wedstrijd. Volop '90 nieuws winterprijzen. Windmill Hel- levootsluis. Vestinghaven 01883-16857, Harderwijk 03410-20613. MOTORBOTEN 503 TE KOOP AANGEBODEN Bezoek ook onze KERSTSHOW. Vanaf 27 t/m 31 dec, tonen wij de 1990 mo dellen van Larson sportboten en een uitgebreide serie Beek man boten. Tevens Yamaha en Mercury binnen- en buiten boordmotoren. Beekman Wa tersport. Kloetingseweg 5, 4462 AT Goes, Tel. 01100- 27383. BOTENSHOW vrijdag 29/12 van 9-18 uur en zaterdag 30/12 van 9-15 uur. Met alle nieuwe mod, Pim Klop Water sport, Sluisweg. indust. terrein bij Boerman Transp. Har- dinxveld/ Giessendam 01846-12227/18684. DIVERSEN 508 SEIZOENOPRUIMING, alle watersporartikelen en zeilkle ding 20-35 korting. Jacht werf Hernl, Kral.plaslaan 141- 145. R'dam, 010-4521377. KABELJAUWVISSEN met rn.s. Johanna Cornelia uit Stel lendam. Tel. 01879-2634. RECREATIE-TIPS VAKANTIE BINNENLAND 601 ALGEMEEN -VOLOP-KEUS Volop-Keus Villa's - bungalows - chalets. Happy Home 072-15.11.25. GELDERLAND HH Zoekt u een kfeïne rustige CAMPING in het midden v/h land Tel 0B3B7-1359. TIP-telefoon 010-4066066 van 's morgens half negen tot 's avonds half negen. NOORD-BRABANT Te huur in BLADEL, N.-Brab.. 6 pers. stacaravan, bosr. omg., overd. zw.bad, 01731- 8563. VAKANTIE BUITENLAND 602 OOSTENRIJK SUPERSTUNT. All-in 10 dgs busreis. HP, inci, skipas, ski les. skï/schoenverhuur. Prach tige langlaufsafari v.a. 530.-. 10 dgs. busreis, HP, inci. lang- laufles, langlaufuitrusting en langlauf excursies Niet over stappen. Reisburo Joytours. Lid SGR. Tel. 070-3633938. Vakantiewoning huren? Nwe INTERLUX-ZOMERGIDS '90 vele betaalbare vakantie woningen in heel Oostenrijk. Bei 072-183.183" Lid SGR UNGLAUBLIGH gratis zomer- gids '90. Ruim 1000 geseiect. chalets en vak.won. Bei nu Belvilla 072-622544, ltd SGR. winTERGIDS veel mog. cha lets in Oostenrijk en Frank ri|k. Belvilla 072-622544. lid SGR. ANDORRA Skieen in ANDORRA. Per bus/trein/auto. Gratis folder Sunski Tours 05470-60050 BELGIE Vakantiewoning huren? Nwe INTERLUX-ZOMERGIDS '90 vele chalets en vakantie parken in geheel België. Bel 072-183,183* Lid SGR 350 VAKANTIEHUIZEN in de Ardennen. Ardennes Relais, gratis gids: 040-110101, -VOLOP-KEUS Volop-Keus Villa's - bungalows - chalets. Happy Home 072-15.11.25. ZWITSERLAND MM Vakantiewoning huren? Nwe INTERLUX-ZOMERGIDS '90 Vele app, met o.a. zwembad in Wallis, Graubünden. St. Gallen en Centr.Zw.: v.a. 175,- {LS) en 395,- (HS). Bel 072-183.183' Lid SGR Verval-Stadionweg-R'dam-Vervat-Stadionweg-R'dam meer dan 100 verschillende modellen staan in verwarmde showroom van Bungalowtenten v.a. 399,-. Pyramidetenten v.a. 649.-. Koepeltenten v.a. 79,-. Bivaktenten v.a. 119,-. Lichtgewicht tenten v.a. 299,-. Caravan voortenten v.a. 369,-. Luifels v.a. 99,- Caravan wintertenten v.a. 339,-. Schuurtenten v.a. 399,-. Tijdens aanbiedingen-markt van 27 dec t/m 6 jan. interessante winterkoning (ook dan bestellen mogelijk voor levering in voorjaar). MERKEN: ESVO - BRAND - GERJAK - DWT - CADE - C.M.C. - NOMAD - ISABELLA - CENTRUM STAR - AGU - HIGH PEAK - WALKER - UMAREX - ENZ. Tenten Centrum Vervat, Stadionweg 31, Rotterdam (Showroom met caravan op het dak) Havennr. 1047 Tel. 010-432 14 55 BEIDE KERSTDAGEN, NIEUWJAARSDAG EN ZONDAGS GESLOTEN. WEST-DU ITSLAND Vakantiewoninq huren? nwe INTERLUX-ZOMERGIDS '90 vele chèlets en vakantie parken m geheel Duitsland, Bel 072-183.183* Lid SGR. WUNDERBAR 2 gratis gidsen zomer '90. Ruim 1000 vak.won. en bung.parken •Belvilla. 072-622544. lid SGR. -VOLOP-KEUS Volop-Keus Villa's - bungalows - chalets. Happy Home Q72-1S.11.25. SPANJE Interesse In een gebruikte VOUWWAGEN! Wacht dan op de occasionmarkt van 13 ja nuari a.s. bij Caravan Centrum Vervat aan de Stadionweg in Rotterdam. Er is dan keus uit tientallen uitgeklapte modellen van o.a. Alpen Kreuzer. Wal ker. Scout, Combi Camp enz. En door het grote aanbod goedkoper dan bij de particu lier. Bel voor overzichtslijst: 010-432 14 55. Toezending 9 januari. VINAROZ, vrijstaande villa aan zee met zwembad, rust privacy, 079-411179/311341 FRANKRIJK HH Vacances France verhuurt zorgvuldig geselecteerde hui zen en villa's aan de Franss zuid- en westkusl. Bei voor onze gids: 020-462841. Voor een individuele vakantie; talrijke gecontroleerde gites in geheel Frankrijk. Nieuwe INTERLUX-ZOMERGIDS '90. Bel 072-183.183* Lid SGR MERVEILLEUX 2 gratis gidsen zomer '90. Ruim 1000 gese iect. gites en bung.parken Belvilla 072-622544. lid SGR. WINTERGIDS veel mog. cha lets in Frankrijk en Oostenrijk. Belvilla 072-622544. lid SGR. -VOLOP-KEUS Volop-Keus Villa's - bungalows - chalets. Happy Home 072-15.11,25, LUXEMBURG ÉE3B Vakantiewoning huren? Nwe INTERLUX-ZOMERGIDS '90 vele bungalows en vakantie woningen in heel Luxemburg. Bel 072-183.183* Lid SGR JOEGOSLAVIË Trogir (Joegoslavië) vakantie huisjes th. vlak aan zee, pracht, omgeu- 01881-2259 CARAVANS 605 Aanbiedingen-merkt VAM 27 DEC. T/M 6 JAM. bij Caravan Centrum Vervat AAN DE STADIONWEG 31 IN ROTTERDAM met keus uit 150 nieuwe, overjarige, alsmede ex-verhuur en occasion caravans. EN BOVENDIEN 2/3 DEEL PAS PER 1 JUNI'90 BETALEN (via bank max. 10.000) Keus uil o.a. Adria, Hobby, Chateau, MQnsterland, Ho me Car. Beyetland", Detleffs*, Sterckeman', Predon", Dique', Wilk, enz. alleen occasions) BEL VOOR OVERZICHTSLIJSTOF KOM SNEL KIJ KEN: Caravan Cenlrum Vervat, Stadionweg 31 (lussen Van Brienenoordbrug en stadion) Havennr. 1047. Tel. 010-432.14.55 Beide kerstdagen, zondags en nieuwjaarsdag gesloten. Maak een reisje naar Zeeland en verdien 1000 tot 3000. De laalste 1989 modellen met grote kortingen b.v. Bdrstner 390 TN nu 11.350,- De 1990 modellen van BQrstner. chateau. Hobby nu kopen in *1 voorjaar halen en betalen, ook 50 occasslons. De Smok- kelhoek. Kapelle (bij Goes), 01102-41623 V.a. B. op Z. af slag Ka pel Ie-We meldingen, v.a. Zierikzee afsl. 's-Graven- polder-Kapelle. KERSTSHOW van 23-12 t/m 30-12 kunt u bij Rekreatie Verweij de complete kollektie Beijerland-Award caravans bekijken ook aliijd 50 Bovag occasions. U ziet het is dus al- lijd de moeite waard, 40Q0 m2 verwarmde showroom. Let op tussen kerst en nieuwjaar ver rassende aanbiedingen Rotte- kade 9, Zevenhulzen. 01802- 3115. (Zondag en 2e Kerst dag gesi.) Voor een Sunseeker of Adria- caravan. Het voordeligste adres in Ned. Hameeteman- Recreatïe, Havenweg 2-4, Ouddorp. 01878-1925. VOUWWAGENBELANGSTEL LENDEN opgelet: tijdens aan- biedmgenmarkt van 27 dec. t/m 6 jan, prijsvoordeel op André Jamet Vouwwagens van 524,- tot 874.-. Afna me is dan voorjaar 1990, Bij afname jan./febr. extra voor deel tot 239,-, Caravan Centrum Vervat, Stadionweg 31, Rotterdam. Tel. 01Ö- 4321435. Let op PROFITEER nu bij CRM grote Kerst /Nieuvv- jaarsshow In verlichte hal v. gebruikte tour-vouw-stacara- vans ook nieuwbouw in hout of kunststof v.a. 24.950,- finc, en inruil van alles mog. Bredeweg 26, MoerkapeUe (bij Zoetermeer) 01793-2530 1s/2e Kerstdag gestolen. Nu de HOOGSTE prijs voor Uw sta- of tourcaravan. 06- 52860111 of 03463-51887. ANWB-VERHUUR, Tourismo. 3 weken is 2 betalen, vouw- en tourcaravans. 03433-1463. HOBBY 420 met loiletr. In st.v.nw. bj. '85 Compleet. 03459-355. Cor Olie De Vouwwagenspe cialist. NIEUWJAARSSHOW. Vouwwagens. Conway, Tago. Settler. Camp-Let, Tular. Leu ke kortingen. Nu inschrijven, verhuur '90. Sterckeman cara vans, laag fn prijs en gewicht. Nooreïndseweg 48, Berkel (ZH.) 0189M3747. VOUWWAGENS Raclet num mer 1 fn Frankrijk, scout en walker.nu met winterkoning, ook voordelige occasions. Gebr. v. Esveld. Pascalw. 115. R'dam Lombardij'en. 010- 4325211. zon- feestd. gesl. Voor het transport van Uw CARAVAN, Maat Alblasser- dam bellen. Tel 01859- 12800. na 18 u. 01859-12142 TIP-telefoon 010-4066066 van 's morgens half negen tot 's avonds half negen. Burstner Caravans verkoop - inruil - reparatie BOVAG Caravancentrum Kruisinga - Gouda Nw. Gouwe OZ 13c - 01820-12378-15592 VANDAAG grote caravan, vouwwagen en voortenten- show bij Theo Stet B.V, Adressen: Steek ierweg 78, Alphen ad Rijn 01720-93844. Heerhugowaard, Pascalstraat 16. 02207-18088. De koffie staat klaar! T.k. gevr. Toer-, Sta- en Vel.- maat carav,, cont. betal., eig. transp. aanw. Overdag 03404- 31920, na 18 u. 03407-2770- Caravanvoortenten tegen win terprijzen, bekende merken, Theo Stet. 01720-93844/45. TENTEN EN KAMPEERAHTIKELEN 606 KAMPEERAUTO'S 607 Huur of koop kwaliteit! Neem 'n echte WESTFALIA kamper Huur ai v.a. 650,- p.w. all in voor een VW Joker. Brailman Woudenberg, Droogbak 4 A'dam. Tel. 020-221168. JAN JONG Campers-»- voor nieuwe en gebruikte campers alles voor de zelfbouwer. Handelskade 22 Noord Schar- woude 02260-18414. AUTO-TIPS PERSONENAUTO'S TE KOOP AANGEBODEN 401 ALGEMEEN AUTOBEDH, GERARXS b.a. Oüdejaarsaanbiedingen. Alle auto's met APK en 6 tot 12 mnd, garantie of 10.000 km. Inr.fin.mog. Ook met diverse betaalkaarten. BMW 728 in nw.st. '81 5950.-, Fiat Rit- mo 70 LPG '84 3750,-, Ford Escort 1.1 GL Bravo '83 7250,-, Ford Escort 1.6 '82 f 5500,-, Ford Fiesta 1.1 GL '85 7450.-, Ford Fiesta 1.1 '83 5250,-, Honda Civic '83 f 2950,-, Mazda 626 '81 1750,-, Mazda 323 ADX 1.3 aut. '82 4250,-, Mazda 323 HB. 1.61 Kat. K6 '88 12500,-, Mercedes 200 die sel '80 5250.-, Mitsubishi Galant 1.6 GL '84 4950,-, Mitsubishi Galant 1.6 GL '82 3450.-, Mitsubishi Galant GLX LPG '85 8750,-. Mit subishi Galant 2.0 GLX '80 1500,-. Mitsubishi Tredia 1.4 GL 4-drs '84 4250.-. Nissan Bluebird 2.0 GL 4-drs. '85 7750,-, Nissan Micra '84 4950,-, Nissan Stanza 1.8 GL HB '84 4950.-, Opel As- cona 1.6 S HB, 4-drs LPG, '83 5500,-, Opel Ascona diesel '82 2250,-, Opel Cor- sa 1.0 S '85 8250,-, Opel Kadett 1.3 SR '80 3950.-, Opel Kadett 1.3 S '82 3450,-. Opel Rekord 2 titer Berlina '81 1450,-, Renault 5 GTL aut.. '83 3450,-. Re nault 5 Panslenne *83 4250,-, Renault 18 GTS LPG, '84 2250,-, Toyota Tercel 1.3 DX '83 4750.-, Toyota Starlight 1.2 deluxe '82 3250,-, Triumph TR7 in nw.st. '79 3250.-, Volvo 340 DL 4-drs. '82 2750,-, Volvo 242 '79 1250.-, VW Golf CL 37 KW '83 5250.-, VW Golf 1.6 GLS '81 3750.-, VW Golf LS '79 1750,-, VW Golf Diesel '82 5250,-. Div. Inruil auto's vanaf 500,-. Auto's te koop gevraagd. Eigen werk plaats aanwezig. Geopend van ma. t/m vr. van 10u. tot 19u_ Za. van 10u. tot 17u. Do. koopavond. Noordvestsmgel 91, Schiedam. Tel 010- 4731424 graag tot ziens! Fiat Panda 34'86 Fiat panda 45'85 Fiat Panda 750 L'86 Fiat Panda 1000 c! .86-*87 Fiat Uno 45 r85-'86- Fiat Uno 45 S '86 Fiat Uno 60 S*86-'87 Fiat Ritmo 60 '85 tm '87 Fiat Ritmo 70CL 5d'86 Fiat Ritmo 70CL3d .....'86 Fiat Regata 70'87 Fiat Croma CHT'86 Fiat Croma IE;'87 Lancia Thema turbo IE '86 Mitsubishi Colt 1.2 GL .'85 Autobedrijf Unique Vlaardingen Anna van Saksenweg 2 Tel. 010-4750400 (vrijdag koopavond) Schiedam Overschieseweg 150 Tel. 010-4156277 LET OP!!! Let Op!!! Let Op!!! Oudejaarsshow Occasion Centrum Schiedam b.a. auto's met APK. Hoge inruil. Mini maal 750,- voor Uw oude auto. Auci 100 CC 5E '87 15950,-. Citroen Visa GT '84 4750,-. VW Golf GTi 16v. '88 26950,-. Renault 5 TL '86 8950,-. Opel Ascona S LPG '85 7950.-. Opel Corsa 1.2 S 3-drs. "85 8950,-. Opel Kadett 16 D Combi '85 9950,-. Offel Re- kord 20 S '84 f 7500,-. Ford Escort 1.3 CL '87 13950,-. Ford Escort 1.3 GL '82 5950,-. Rat Panda 45 S '84 j 4450,-. Toyota Corolla DX diesel 3-drs '86 9500,-. Honda Prelude '83 6950,-. Fiat Uno diesel '87 8950.-. Ford Escort combi diesel '86 9750,-. Ford Sierra 1.6 GL '83 7950,-. Saab 900 Turbo 5-ürs '82 5950,-. Opel Ka dert 1.6 D 3-drs '87 13950,-. Renault 5 TL '87 10750.-. Mitsubishi Colt 18 GLD '85 f 9500,-. Honda Ci vic 1.5 Sport '84 6950,-. Nissan Cherry 1.5 GL "86 8950,-, Ford Escort 1,3 GL 5-drs '84 7950,-, Mazda 626 diesel HB '84 8950.-. Renault 5 Alpine Turbo '83 6950,-. Fiat Panda Carrera '85 8750.-. Ford Fiesta 1.1 GL '85 8950,-. Toyota Ceii- ca coupe '83 f 8750.-. Toy ota Tercel SR LPG '84 f 6950,-, Opel Kadett 1.2 S '82 4500.-. VW Golf dieset '82 5950.-. Renault 5 GTL '83 3950.-. Opel Rekord combi LPG '83 5950,-. Opel Ascona 5-drs '03 f 5750.-. Opel Ascona 16 D 4-drs '83 5950.-. Volvo 345 GL LPG '83 3950,-. Renault 18 GTL '84 i 4250,-. uniek garantie systeem van 3 tot 12 mnd. Te vens inruil tin. mog. Wij ver kopen ook Uw auto in consig natie. Openingstijden: maan dag 10-20 uur, Dinsdag, woensdag 10-18 uur. Donder dag vrijdag koopavond 10- 21 uur. Zaterdag 10-17 uur. Wi| zijn te zien in een verlichte showroom. Strickledeweg 53, Schiedam, Spaanse Polder, Te! 010-4154276. Tevens au- to'5 te koop gevraagd- GROOTHANDEL J.C. V. D.VELDE/DE UIL Sinds 1937, Albechtskade 44. Rotterdam- West. Tel. 010-4763930, fax:010-4777241. Geopend: van 10 uur tot 18 uur, koop avond tot 21 uur, biedt aan 50 automobielen v.a. 1.500.-. Inruil, garantie, fi nanciering mog.. Tevens alle soorten automobielen te koop gevr. vanal 1981. Wij wensen familie, collega's, vrienden en bekerden, cliënten en loe- komstig cliënten een goed uit einde loe, en zeer voorspoe dig 1990 voor u allen. Sensationele iage prijzen. Meer dan 30 mooie occasions staan voor u startklaar bij au- tobednjf DE BRUG. Mei o.a. Toyota Carina '82 3750. Ford Caprl 1.6 S f LPG '81 3950. Talbot Samba LS '83 3950- Opel Rekord 2.0 S LPG '84 7950. Datsun Blue bird '82 f 3950, Lada 120O S '87 4950- Daihatsu Charade TS '85 6750. Amerikaanse Colt TS als nw. '85 6950. Volvo 343 DL aut. '80 2450. Opel Kadett 1.2 N LPG '83 5950. Mazda 626 GL '82 3750. Fial Ritmo nw. mod. '84 4950, Fiat Ritmo '83 3950. Renault 14 TL LPG 82 2950. Mitsubishi Galant 2.3 Turbo Diesel '84 5950. Peugeot 305 SR nw. staat '84 5950. VW Jelta 1.6 CL LPG '81 3950, Datsun :3' Cherry 1.3 GL '82 3950. Ci- troen Visa, zeer mooi '82 1 2750. Lada 2105 6L '35 0} nw.staat 3950. Datsun p£ Cherry 1.2 GL '82 2950. Mazda 323 GL '82 3450. Nissan Sunny 1.7 Diesel com--^ bl '84 6950. Alles te zien 2 verlichte showrooms. Met tot 6 mdn schriftelijke garan-k? tie. Inr. fin. mog. Geopend® 9.30u tot 19.00u. Do. koop5§! avond. Za. tot 17,Q0u. Lange^" haven 34-36, Schiedam (naast/ de Hoogstraat-winkelcentrum)? 010-4733220. Afd. verkoop wenst u prettige leestdagen&'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1