hSi De Vlaamse Leeuw wil eerst naar het frietkot Bal ra Coen Moulijn weer thuis uit ziekenhuis Debuut Ritsma in rallysport A C 0 P Museeuw begint met zijn derde Ronde van Vlaanderen 'Merckxiaanse' trekjes te krijgen f§sf Van Gaal kan acht jaar bijtekenen Bondscoach met crickettrui naar WK Wim Rotterdams Dagblad Maandag 6 april 1998 I "Is Door Peter Ouwerkerk Meerbeke „Zo, en nu eerst naar het frietkot Ik ben na mijn vorige overwinningen in de Ronde van Vlaanderen gauw een frietje mayonaise gaan kopen, met een hamburger erbij. En ik denk dat ik dat nu weer ga doen." Johan Museeuw, Leeuw van Vlaanderen, ook in 1998. Hij keek spottend en zelfverze kerd in het rond. De kleine Gianni Museeuw, pal naast zijn vader, vond die me dedeling eigenlijk de enige interessante in de lange monoloog van vader Johan op de persconferentie in de kleuterschool van Meerbeke. Gianni (6) had bedremmeld moeten aanschui ven aan de tafel met journalisten, was met bescheiden tegen zin op het gele kakstoeltje gaan zitten, hem zorgzaam door zijn vader aangereikt. Johan Museeuw, de familiemens, Hij wilde Giaruii erbij hebben. Op het podium, op de persconferen tie, en toen alle plichtplegingen voorbij waren op de stang van zijn fiets. Misschien was het wel de ïaatstekeer, dat zijn peuter het ta fereel kon meebeleven. Derde keer immers scheeprecht? „Ik heb, denk ik, nu het maximum uit mijn cam ere gehaald: acht klas siekers, een keer wereldkampi oen en twee keer Belgisch kampi oen." Voor de 32-jarige Westvlaming was het aanleiding opnieuw in het openbaar te speculeren over een abrupt einde van zijn wielerloop- baan. Precies zoals hij eruit had geflapt na Parijs-Tours 1996; een week later stond hij in Lugano met de regenboogtrui. Maar dit keer had hij er zelfs over ge droomd: winnen en dan zeggen 'ik stop'. „Nu heb ik immers alles bereikt?" Wie er dieper op door ging, kreeg mysterieus te horen: „Maar ik zeg niet dat ik het doe, hè." Zo Johan Museeuw ooit met recht een hoogtepunt had kunnen aan grijpen, was het gisteren wel. Jo han Museeuw heet vanaf gisteren Johan de I«eeuw. De Leeuw van Vlaanderen. Honderden linnen banieren en duizenden kleine vlaggetjes met de strijdbare, zwarte Vlaamse leeuw begeleid den de imponerende rush van Jo han Museeuw over de laatste hel lingen van de 82ste Bonde van Vlaanderen. Hij was vorig weekeind nog inge gaan met nul seizoenzeges, was overladen met twijfel, sloeg een dubbelslag in Harelbeke en de Brabantse Pijl, had 'sereen' ge traind in 'De Ranne', was gestart als superfavoriet voor Vlaande ren. Hij reed lek na 120 km, viel op zyn rug na 132 km, werd ach teruit geslagen, kwam alleen te zitten, had problemen meteen pe daal van zijn reservefiets, vroeg en kreeg een pijnstiller. Zijn ploegleider Lefevere keek op dat moment op de boord-tv naar een chaotische situatie: Museeuw 'aan de kant', terwijl voorin de Mapeis Tafi en BaUerini bezig wa ren de koers hard te maken. Hij tetterde via het zendersysteem 'Halt!' in Tafi's oren, en liet Mu seeuw weer naar voren trekken. Die vond zyn ploegmaats terug, gunde zich even rust, en besloot vervolgens te demarreren op bij na 30 km voor de finish. Eddy Merckx Van Eddy Merckx kon je verwach- ten, dat er altijd wel een moment was waarop de Kannibaal zou 'gaan', de tegenstand hypnoti seerde. de anderen dwong in het keurslijf van de passiviteit, en van Johan Mu seeuw 'neemt'de Muur van Ger- aardsbergen, op weg naar de hoofdprijs. De Belgische supporters gaan uit hun dak. Foto Yves Hermen/Reuters ze wegreed, zonder dat daar ook maar iets tegen vieJ te onderne men. Johan Museeuw begint op klassiek niveau Merckxiaanse trekjes te krijgen. De Tenbossestraat was gisteren de dertiende helling in het par koers. Iedere Vlaanderen-specia- list kent de betonnen, omhooglo pende brede straat nabij Brakel. De Ronde van Vlaanderen is er al menigmaal beslist. P- situatie is ideaal: het is de laatste helling voor de Muur, zaak dus om af stand te nemen, zoveel mogelijk ballast overboord te gooien. 'Gro te kuis te maken'. Dus waarom in de editie van 1998 niet? Johan Museeuw showde vorig weekeind nog eens overduidelijk wat voor type renner hij in feite is: altijd - en met de ploeg - controle proberen te houden over initiatie ven van anderen, meesluipen als er gevaar dreigt, alle energie leg gen in één aliesbeslissende dem arrage. Als je springt moet je het goed doen. Telefoongesprek Museeuw was de rugpijn voorbij geraakt. Met een variatie op een RoUs Royce: ook een Museeuw gaat nooit kapot, hij weigert af en toe alleen even dienst. Hij herin nerde zich een telefoongesprek met vriend en dorpsgenoot Pa trick de Clercq, die zaterdag de toeristische versie van 'Vlaande ren' had gewonnen. De Clercq: „Tussen de Tenbosse straat en de Muur heb je wind op kop, na de Muur, richting Bos berg, blaast de wind vol van ach ter." Museeuw: „Hij zei dat hij naar de Bosberg wel vijftig in het uur had gereden. Nou, als een toe rist dat kan, dan moet een renner wel vijfenvijftig kunnen halen." En Museeuw kreeg een impuls. „Zoiets weeg je niet van te voren af, demarreren is een impuls. Ik kan dat op deze manier: een korte felle explosie van tweehonderd meter. Ik zag Van Dijck (net tevo ren gesprongen, red.) als mooi mikpunt, en toen ik boven kwam had ik bijna een halve minuut. Ik heb mijn versnelling drie tanden groter gelegd, en alles gegeven tot de Muur." Effectief Driekwart minuut bedroeg het verschil daar. De mond ging open, de grote molen erop: 53x11, de maximale versnelling, Museeuw vloog naar Meerbeke. Toegejuicht en in het hart gesloten door tien duizenden Vlamingen. Niet mooi, maar dat is zijn narrenpak ook niet. Wel hard, en reuze effectief. In z'n eentje veel sterker dan de acht die zich op de Muur losmaak ten uit de eerste groep. Museeuw: „Ik voelde dat ik geen gevaar had te duchten. Zanini en Ballerini zaten er nog als ploeg maats bij." Ze werden tweede en achtste, en Wil fried Peeters nog tiende als sprintwinnaar van de tweede groep. Vier Mapeis bij de eerste tien. „Mooi voor Parijs- Roubaix," zei Lefevere, „daar starten we nu als eerste ploeglei derswagen" Altijd gunstig bij pech onderweg. Johan Museeuw had vorig jaar moeten overslaan in zijn nu al acht jaar durende, constante klas sieke reeks. Dat was een onbe kend gevoel. Dat vacuüm heeft hij in acht dagen weer rijkelijk opge vuld. „Mijn seizoen is nu dus ge slaagd, al wat ik meer win is luxe." Zijn enige zorg is dat hij het Belgi sche deel van de Mapei/Bricobi- ploeg bij elkaar houdt. De hoofd sponsor stopt, er moet een nieuwe geldschieter worden gevonden. Hij wil best nog even door met Steels, Vandenbroueke, 'en de an dere zes Belgen', tot wie hij ook de ploegleider en eerste soigneur re kent. „Met een Ronde van Vlaan deren erbfi is dat zeker makkelij ker onderhandelen." „Ik heb trainers meegemaakt die nauwelijks nabesprekingen voerden. Terwijl ik juist denk dat het heel goed is om een dag na de wedstrijd te praten over wat er goed en fout was. Ik zou bepaalde dingen anders doen dan Haan, ja. Ik verbaasde me wel eenS over zijn werkwijze. Of het resultaat nu teleurstel lend of goed was, de volgende dag was het uitlopen en naar huis." Ronald Koeman in Hattrick. een wedstrijd slaap ik per definitie slecht, na al die licha- rjielijke en geestelijke inspan ningen kan ik me slecht ont spannen. Het komt regelmatig poor dat ik de hele nacht op- •Hijf" Phillip Cocu in Avant Garde. ;,Ik hou niet zo van mensen. Ik bedoel: mijn familie en mijn vrienden... die tuil ik altijd om me heen hebben, maar voor de rest word ik graag met rust ge laten. Ik heb er geen behoefte aan om gevierd te morden, om me bezig te houden met allerlei mensen die je ineens heel aar dig vinden omdat je toevallig goed voetbalt" Julio Cruz in Elf. „Vind je dat ik een rol speel? Nou, daar heb je dan gelijk in. Natuurlijk speel ik een rol. Ik moet wel. Je kunt nu eenmaal niet jezelf zijn in de voetbalwe reld. Je kunt nooit het achterste van je tong laten zien, dat is on- mogelijk. Dat zie je toch ook om je heen? Niemand is honderd procent zichzelf in dat wereld je. Ja, Willem uan Hanegem, maar dan heb je het ook wel ge had Gaston Tanment in Nieuwe Re vu. 'Voetbal is een ballon geworden waar steeds meergeld in wordt gepompt, maar die op een gege ven moment wel barst. Voetbalcommentator Hans Kraay in Zakenvisie. 'Businessseats vind ik per- schrikkelijk. Dat is het ergste wai htl vendbaX 'u> overkomen. Voetbal is altijd van de gewone mensen geweest. Én heel lang zaam werden ze verdrongen. Nu tellen ze niet eens meer mee, het interesseert de clubs niet eens of ze er wel of niet zijn, want de businessclubleden ko men wel. Die doen hun jasje uit, nemen een sherry en gaan naar het voetbal liggen kijken.' Idem Coen Moulijn is weer thuis na een verblijf in het Dijkzigt-zie- kenhuis. Vorige week werd de oer-Feyenoorder getroffen door een hartaanval. Ronald de Boer kreeg na af loop van Feyenoord-Ajax de vraag voorgelegd of dit zijn laatste be zoek aan de Kuip was geweest. „Nou, ik zal hier nog wel een paar keer komen, hoop ik. Het Neder lands elftal blijft toch gewoon z'n interlands hier afwerken?" In dienst van Ajax, zo ver wacht de Noordhoilander, zal hij niet meer te bewonderen zjjn op Louis van Gaal kan acht jaar bijte kenen bij Barcelona. Josep Luis Nunez, de voorzitter van Barcelo na, heeft dat gezegd tijdens een bijeenkomst met supportersver enigingen van Barcelona in Tor- remolinos. Van Gaal is aan zijn eerste seizoen in Spanje bezig. De trainer wil niet op de uitlatingen van zijn preses reageren. Nunez zei verder nog dat Bobby Robson bij Barcelona kan blijven indien hij er met PSV niet uit komt. De Eindhovense club is met de Brit in onderhandeling voor een eenjarig contract Hij heeft tot komende woensdag bedenktijd gevraagd, Voorzitter Harry van Raaij bood de Engelsman, die als scout in dienst is van Barcelona, afgelopen vrijdag in de Spaanse metropool een eenjarig contract aan om Dick Advocaat komend seizoen op te volgen. Robson, die begin jaren negentig ook al coach was van PSV, zou ook een aanbod op zak hebben van zijn jeugdliefde Newcastle Uni ted. PSV-manager Frank Ainesen: „Hij zei dat er nog wat andere dingen spelen, maai Bob by is een verstandig mens en wij hebben een goede verhouding met hem. Hij is niet het type dat de aanbiedingen tegen elkaar uit gaat spelen. Wij hebben hoop dat hij het doet." Rotterdamse bodem. Richard Wit- schge, voor alles wat lelijk en vuil is uitgemaakt in de Kuip: „Maar ik vrees dat ik hier nog wel een paar keer moet komen. Ik heb nog een drie-jarig contract bij Ajax. Daar ben ik dus lekker mee..." Wim van Hanegem bekeek de klassieker als commentator van CanalDe Kromme stelde vast dat het voor Feyenoord nog altijd onmogelijk is om het gat met Ajax te dichten. „Feyenoord komt technisch nog steeds tekort. Ja, hard werken doen ze wel. Maar dat kost ook een hoop energie en dan moet je toch op een gegeven moment wat verse mensen inzet ten. Als je dan toch opportunis tisch wil gaan voetballen, neem dan een kopsterke jongen als Ne- lisse. Ik zie zijn naam hier in de opstelling van Feyenoord staan." Maar de opstelling die Feye noord afdrukt voor zjjn relaties en voor de media, is niet altijd even betrouwbaar. Nou ja, afgelopen woensdag (1 april) in elk geval niet. Tot vermaalt van de bezoe kers op de eretribune stond niet Jurek Dudek aangekondigd als doelman, maar Aad van der Laan! Toevallig een vriend van Leo Beenhakker, die de namen altijd doorgeeft aan de man die de op stellingen afdrukt voor de media, het bestuur en VIP-gasten, Cor Pot heeft pe? 1 mei ontslag genomen bij Nummer 10, onder deel van de Inter Football-gToep. „Ik heb het er niet meer zo naar m'n zin." De Capelienaarhoopt op 23 april klaar te zijn met de KNVB-cursus management en zoekt dan een baan in die sfeer, desnoods buiten de voetballerij, Pot is ook 'in' voor de functie van adjunct-directeur van de CBV, de vereniging van Coaches Betaald Voetbal Directeur Jan Reker heeft dringend behoefte aan as sistentie. Han Berger, die ontslag heeft genomen bij Cambuur Leeuwarden, heeft hier en daar de indruk gewekt dat hij al min of meer is aangenomen. „Maar het is een open sollicitatie," weet Pot die benadrukt dat hij zes jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur van de CBV. Dennis Krijgsman stond vori ge week woensdag keurig om half negen 's ochtends voor het hek van Spartanello, het trainings complex van Sparta. Hij was door trainer Hans van der Zee speciaal opgeroepen voor een individuele training en daarna massage door verzorger Henk Klamer. Maar Krijgsman vond de poort geslo ten. Klamer en Van der Zee waren in de verste velden niet te beken nen, maar die hadden dan ook be ter op de kalender gekeken: 1 april,,. Hij keek wat ongemakkelijk omdat het kaartje in de kraag in zijn nek kriebelde, maar dat euvel was gauw verholpen. Guus Hiddink was don derdagavond de gastspreker tijdens de sponsoravond van het Schiedam- se Excelsior'20. Cricketlid Rob de Leede, persvoorlichter van de KNVB, had de bondscoach 'geregeld'. De voetbaltrainer kon er niet omheen: er moest ook over cricket worden gesproken. „Rob heeft een paar keer getracht uit te leggen hoe die sport in elkaar zit, maar ik heb de (ol er nog niet van kunnen ontdekken," bekende Hiddink. Maar de crickets pencer, met Schiedamse kleuren, kon hem wél bekoren. Die kreeg hij, samen met enkele kistjes wijn en flessen jenever uit de Brandersstad, aangeboden uit blijk van waardering voor zijn komst. Terstond paste hij het kledingstuk. „Dat is een lekkere trui. Ja, eh, voor het golfen, hè," liet hij zich tijdens een 'droge drive' ont vallen. Zal toch wel een beetje aan de warme kant zijn, hartje zomer op de 'green' in Zuid-Frankrijk. Foto Jan Jansen Hij moet zich zaterdag een beetje gevoeld hebben als de superbasketballer Michael Jordan, die het eens probeert tussen honkballers. Rintje Ritsma klom in de Zuiderzee Rally - startplaats Emmeloord - voor het eerst tijdens een heuse wedstrijd achter het stuur en de schaatser uit lammer moest soms eerbiedig ruim baan maken voor de échte toppers. Maar een toekomstige carrière als (raliy)coureur is helemaal niet uitgesloten. „Rintje rijdt fantas tisch," prees zijn bijrijder en navigator. Nu het lange schaatsseizoen achter de rug is heeft Ritsma tijd voor zijn. hobby's. Voor surfen is het, ge wend als hij is aan Hawaïaanse temperaturen, nog wat te koud Maar in de wetenschap dat de Euro pees kampioen allround in het bezit van een Por sche is, is het niet moeilijk voor te stellen waar zijn andere interesse ligt: heel hard rijden in heel snelle wagens. „In Nederland mag je niet hard rijden, maar ik ten juist gek op snelheid", aldus Ritsma, die afgelopen zomer al enkele keren op het wegeir- euït van Zandvoort te vinden was. Onbekend met de rallysport is hij niet. In de voor gaande twee jaar was Ritsma al als bijrijder aanwe zig in de Zuiderzee Rally. Afgelopen december, no- tabene tijdens het schaatsseizoen, haalde hij in Em meloord zijn licentie als rally-rijder. De schaatser heeft nu ervaring opgedaan in de rally én in het wegracen. „Ik ga beslist nog een keer naar Zand voort. Daar heb ik vorig jaar veel geleerd. Tom Co- ronel, Nederlands Formule 3-coureur, heeft al ge zegd dat hij me wil helpen om nog beter te worden," Assistent-trainer Dolf Roks heeft onder meer de taak om het aantal corners bij te houden. Dat moet niet al te moeilijk zijn, een kwestie van turven. Maar de Zeeuw wordt door niemand op Spangen meer serieus genomen. Hij is er dit seizoen nog geen en kele keer in geslaagd om het juis te aantal te tellen. Ook vrijdag avond tegen NAC zat hij er weer eentje naast, en dat terwijl de te genstander uit Breda er maar twee mocht nemen in negentig minuten tijd... Juist op het moment dat Hans van der Zee tijdens de persconfe rentie wilde uitleggen waarom het 1-1 was geworden, ging de deur open van het vertrek waar Canalzijn tenten had opgesla gen. Kees Jansma door de deur opening: „Kunnen jullie die schaal met kaas en worst even doorgeven?" Uitgeslapen verslaggever: „U werkt zeker bij Canal 48+ Om twaalf uur was het feest in het spelershome van Sparta: de tweeling De Nooijer werd 29 jaar. Diezelfde Dennis de Nooijer wordt gevolgd door Anderlecht. „Ja," zegt Sparta-trainer Hans van der Zee, „ze hebben hem al 28 keer bekeken. Heeft Arie Haan dat destijds ook gedaan bij al die Zuid-Amerikanen die nu bij Feye noord voetballen?" Van der Zee en zijn NAC-colle- ga Herbert Neumann werden vrij dag op de vingers gekeken door collega-trainers, scouts en oefen- meesters in opleiding. Zo zat Ro nald Koeman op de tribune om de analyse te maken, naast onder meer Emie Brandts, De laatste ging tien minuten voor tijd van de tribune, waarmee hij het voor beeld volgde van Geert Meijer van Feyenoord. Vraag aan Koeman; „Leren jullie dat op de cursus, 'n beetje interes sant weglopen voor een volle tri bune?" De assistent-bondseoaeh lachend: „Nee hoor, maai ik blijf zitten. Wat moet je straks op de cursus zeggen als je een doelpunt hebt gemist?" Prompt scoorde NAC de verdien de 1-1. Wim Meutstege is geen trainer meer van Excelsior 2. Althans, hij traint zijn ploeg weliswaar niet meer, maar hij doet op maandag avond nog wel de coaching. Wim Meutstege had nog wel wil len trainen, maar hij heeft geen spelers meer. Ja, drie om precies te zij n. de rest is al weg of traint met het eerste. Op last van hogerhand mocht Wim Meutstege 'zijn' spelers niet meer opstellen, maar moest hij gebruik maken van de afvallers van het eerste en talenten uit de A-jeugd, waardoor de amateurs van hel tweede op de tribune moesten plaatsnemen. Een beslissing van Feyenoords technische staf, zo kreeg Meutste ge te horen. Niks daarvan, dat is een zaak voor Excelsiors techni sche staf, klonk het vanuit de Kuip. De afvallers van het tweede, zo werd Wim Meutstege uiteindelijk te verstaan gegeven, kwamen na overleg tussen assistent-trainer Mario Been en algemeen direc teur Simon Kelder niet meer in aanmerking om te spelen, want die moeten aan het eind van dit seizoen toch weg. Net als de trainer. Alleen zijn die spelers nu al opge stapt en de trainer half. Die heeft van zijn part time-functie een deeltijdbaan moeten maken. Tegen behoud van salaris, dat wel. Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd dat Rob Baan, Feye noords bestuurslid technische za ken, zich ook eens in deze proble matiek gaat verdiepen. Wie is er verantwoordelijk voor wat? Trainers zat in de Kuip, op Var kenoord en op Woudestein: Chris Dekker, Cor Adriaanse, Ma up Martens, Marcel Bout, John Met god, Geert Meijer, Leo Beenhak ker, Wim Meutstege, Mario Been en Adri Koster. En misschien dat ik er nog eentje vergeet. Daar bo ven staat Aad van der Laan als di recteur opleidingen of zoiets op Varkenoord. „Ik wist niet eens dat hij daar ook zat," vertelde Meutstege onlangs in al zijn on schuld. Het heeft iets weg van de verbor gen werkloosheid, zoals de Sovjet- Unie die kende vóór de Glasnost. Op elke hotelverdieping zetelde een receptioniste en beneden en boven aan een roltrap hield ie mand vanuit een stoel toezicht, maar waarop, dat wisten ze niet. Wim Meutstege praat over een grijs gebied, dat zich op technisch gebied uitstrekt van Woudestein tot Zuid. „Er is geen doorkomen aan," zegt hij, „de verantwoorde lijkheid wordt afgeschoven." Terwjjl Wim Meutstege toch vol doende onderlegd is om structu ren te kunnen ontdekken. Zou nou niemand van al die trai ners de tijd hebben of zich de moeite willen getroosten om het samenwerkingsverband enigs zins te stroomlijnen? Is er geen overleg? Houdt Feyenoords be langstelling voor de ontwikkeling van hun op Woudestein gestalde talenten op bij het bezoeken van wedstrijden van Excelsior? Feye noord steekt daar jaarlijks toch niet voor niets anderhalf mihoen gulden in? Gelukkig voor Excelsior, dat an ders de hekken allang had moe ten sluiten. Maar triest voor Feye- noord, waarvan de leiding amper weet wat zich tussen de Kuip en Woudestein afspeelt. Rob Baan heeft voorlopig zijn handenvol aan het Feyenoord voor volgend seizoen. Daarna wacht hem nog een schone taak op Woudestein. Anders zouden die inmiddels drie miljoen gulden gewoon weggegooid geld zijn. Dan zou een gedeelte daarvan misschien beter kunnen worden besteed aan Wim Meutstege voor het bekostigen van zijn cursus coach betaald voetbal. „Want ik weet nog niet of ik die wel kan fi nancieren..."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 6