Deltasport stoomt door naar de eerste klasse Bekerduel gaat naar donderdag HVO maakt het zichzelf ook nu weer heel moeilijk Rijnmond is veilig Fabrie en Price heersen op snookertafel Knol weer de snelste in ultra-strandloop Topschutter Jarno van der Wilde ook in kampioenswedstrijd weer op dreef Afgelaste voetbalduels deze week al ingehaalc SVDPW heeft nog een klein kansje De Koning komt goed voor de dag Excelsior Maassluis met moeite bij de laatste vier 'bekerploegen' Gen strafpunten vor Hoekse Boys L rsukri jgt pak slaag i> Harga Ricardo into waant zich in ci:us Boltini Lamlendigéistelling doet TSB ddas om Paul Louter isiu echt naar Ameika 1 RotfflrrlAmn DjirfhlaH I Dinsdag 14 april 1998 Rotterdams Dagblad Warmond Raymon Fabrie heeft gisteren zijn vierde Nederlandse snookertitel behaald. De Rotter damse professional won in de fi nale in Warmond met 5-1 van Tom Horstman. Bij de vrouwen ging de titel naar Karin van der Made. Zij versloeg Manon Meüef (3-1). Schiedammer Don Priee pakte de titel bij de veteranen door een 3-2 winst in de eindstrijd tegen Her man Jungen. Het evenement werd overscha duwd door de aanstaande Euro Tour finale in Antwerpen. Daar proberen begin mei zeven Nederlanders, onder wie Fabrie, tot de rangen der (Britse) profs door te dringen. In totaal komen 24 Europeanen aan de start, al leen de winnaar schaart zich bij dewereideUie. Hoek van HollandDe wind en het zeewater hebben de voetstappen van Jan Knippenberg weliswaar voorgoed uitgewist, maar de her innering aan de pionier van het Nederlandse uitralopen is spring levend. Voor de derde achtereenvolgende keer werd de Jan Knippenberg Memorial gehouden. De duurloop over 100 Engelse mijl eindigde in een zege voor Hagenaar Wim-Bart Knol. Hij noteerde een tijd van 13 uur, 21 minuten en 15 seconden. Het was een parcoursrecord, 24 minuten sneller dan de oude top tijd. „Ik liep sterk, maar ik had mijn race beter moeten indelen. Was het tempo gelijkmatiger ge weest, dan was ik onder de der tien uur uitgekomen." In 1995 overleed Jan Knippen berg aan een slopende ziekte. Tot aan zijn dood overbrugde de fer vente duurloper zo'n 200.000 kilo meter. Bijna dagelijks doorkruis te hij het Noord-Hollandse duin gebied. Alleen, of met collega-lo per en vriend Pon Teunisse. Het traject Den Heider-Hoek van Holland legde Knippenberg daar bij meerdere malen af. Maar niet alleen om deze reden is drie jaar geleden voor deze route gekozen. De monstertocht symboliseert de levensweg van Knippenberg, die in Hoek van Holland werd gebo ren en in Den Helder stierf. Dertien deelnemers vertrokken zaterdagavond om tien uur vanaf Fort Kijkduin in Den Helder. Zelfs de vertrouwde contouren van Texel waren niet zichtbaar. Vuurtoren Lange Jaap deed de lo pers met zijn lichtbundel op ge paste wijze uitgeleide. Het eerste stuk ging over een verhard stuk duin en daarna het strand op. Guus Smit ontworstelde zich al snel aan de groep en alleen Wim- Bart Knol kon het moordende tempo volgen. „Gekkenwerk," zei Knol na afloop over de bliksem- start. „Guus wist dat hij dit tempo nooit kon volhouden, dat hij er aan onderdoor zou gaan." Na veertig kilometer koers, ter hoog te van Petten, moest Smit inder daad lossen. Knol stond er alleen voor. Tot tachtig kilometer ging het naar wens. Vervolgens eiste het mulle zand z'n tol. Knol:De benen wer den zwaarder en de passen onge controleerd." Niet alleen de vermoeidheid sloeg toe, de gemoedsrust werd er tegen het ochtendgloren ook niet beter op. Knol raakte in een 'dip', die nog eens werd vergroot toen bij Bloemendaal sprake was van springtij. Vijf kilometer lang baande de 34-jarige zich een weg door het enkeihoge water. Een val betekende een doorweekt ver volg. Alles deed zéér. Ophouden, schreeuwde het lichaam. Maar Knol wilde van geen wijken we ten. De verzorgingsposten wer den gekoesterd; niet alleen voor de koolhydraten, maar ook om de eentonigheid te doorbreken. Kat wijk was inmiddels gepasseerd, Scheveningen kwam in zicht. Een klein stukje nog. Kijkduin, Monster, 's-Gravenzande: de stap pen telden nu dubbel, het eind doel kwam dichterbij. Vlak voor de finish in Hoek van Holland flitste het door hem heen: 'Lopen is geen sport, maar een manier van reizen' zoals Knippenberg vaak zei. Nog nooit was hij het zo oneens geweest met die woorden. Want reizen was genieten, terwijl dit puur afzien was geweest. Een uur na de finish was Knol weer de monterheid zelve. De Spartatlon lonkt, de ultraloop over 245 kilometer die eind sep tember van Athene naar Sparta voert. „Dat is het summum. Hoe wel ik hem nu tweemaal heb gelo pen, blijft het iets fascinerends. De extreme weersveranderingen en de glooiingen maken het tot een uitputtingsslag. Iedere keer ga je volledig stuk, verleg je je grenzen. Een grotere uitdaging is er niet" Door Bas van den Berg Rotterdam - Tweedeklasser Deltasport is dit seizoen de enige voetbalkampioen in Vlaardingen. De ploeg uit de Broekpolder, die zaterdag met de 1-4 overwin ning op Xerxes de titel greep, heeft een glanzend seizoen achter de rug. De twee nederlagen (RCL en 's-Gravenzandse SV) stonden in schril contract met de overmacht waarmee Deltasport zich de hele competitie presenteerde. Ook Xerxes was eigenlijk geen partij voor de Vlaardingers. Del tasport wilde niets aan het toeval overlaten en onderscheidde zich door een tomeloze inzet. Die was zó groot dat Xerxes-routinier Wi- nand van Loon er al snel moede loos van werd. De oud-prof van Excelsior en Volcndam reageerde zich regelmatig af op scheidsrech ter die hem en ook Edwin Hulspas (Deltasport) en Jeroen Driesse (Xerxes) een gele kaart toonde. Deltasport kwam, zag en overwon op een vrij makkelijke manier. Hoewel het elftal de productie ook tegen Xerxes weer dankte aan Jarno de Wilde (drie treffers) was de hele ploeg gebrand op de over winning. „Het enige dat ons te doen stond, was Xerxes niet in zijn spel te laten komen," was trainer Ton Pattinama dolblij. „Thuis hebben we er leergeld mee betaald. Alle keren nam Xerxes een voorsprong en wij mochten toen blij zijn dat we 3-3 speelden. Zo spelend moet het mogetijk zijn ons in de eerste klasse te handha ven. Met een enkele versterking erbij is het streven zelfs gericht op het behalen van een periodetitel. Het zal er in de Broekpolder vol gend seizoen nog professioneler aan toe gaan. Naast een optimali seringvan de begeleiding zal er in het vervolg ook drie keer per week worden getraind. Alle spe lers zijn daarover al ingelicht." Vuurwerk De Rotterdammers moesten zich in hoofdzaak tot verdedigen be perken. Dat ging vanaf het begin al fout toen Hamid Bouchrit in de tweede minuut een pass langs Wi- Vlaardingen De voetballers van Deltasport hebben langer kunnen nagenieten van het kampioensfeest dat zaterdag avond in de Broekpolder werd gevierd. De bekerwedstrijd te gen SC Feyenoord, die voor Tweede Paasdag op het pro gramma stond, is niet ge speeld» De consul keurde het veld van Deltasport af. Het bekerduel tegen de Rot terdammers is nu verplaatst naar komende donderdag. Om 19.30 uur wordt in Vlaar dingen afgetrapt. nand van Loon zond, die door Jar no de Wilde werd afgerond: 0-1. Het doelpunt werd met vuurwerk begroet en alles leek erop dat het bij Deltasport niet meer fout kon gaan. Omdat de Vlaardingers even de teugels lieten vieren, stond het na achttien minuten al weer gelijk. Winand van Loon was bij een hoekschop meegekomen en schoot de bal hard langs doel man Manuel Teixeira: 1-1. Maar Deltasport sloeg terug. In de 25ste minuut teek Deltasport te gaan scoren toen Jarno van der Wilde langs Winand van Loon en zijn bewaker Selwyn van Engels dorp slalomde, maar ten val werd gebracht. De arbiter stond er bo- De buit is bin nen. Dankzij do duidelijke overwinning op Xerxes is kampioen. En zoals dat al tijd gaat, moet dan de trainer - in dit geval Ton Pat tinama-op de schouders. Foto Peter Mo ton- Rotterdam De voetbalwedstrijden die gisttn als gevolg van de slechte weersomstandigheden orden afgelast, worden deze week al ingehaald, Etende donderdag om precies te zijn. 1 Vierdeklasser Exeelsior'20 speelt donderdafond om 18.45 voor de competitie thuis tegen Postjven en stadgenoot Ursus, uitkomend in de derde isse, ontvangt die zelfde avond (18.45) HOV. Het ^er- duel Deltasport-SC Feyenoord is eveneens verfrist naar overmorgen (19.30). De wedstrijd Demos-Steeds Volharden, in het tier van de Rotterdams Dagblad Trofee, wordt vanand' niet gespeeld. Het duel is verschoven naar volgde week donderdag. De loting in het clubhuis vaöe- mos (sportpark Harga, Schiedam) vindt vanapd (21,30) wél gewoon plaats en wordt verricht )or Schiedammer John de Wolf. I Schiedam SVDPW is zo goed als gedegradeercQt de vierde klasse. Er moet een wonder gebeuren dl 'de Harga-ploeg het vege lijf nog redden. Zatercg (noest tegen Postduiven meteen 2-1 voorsprong alp iet bord, een kwartiertje worden ingehaald Wer Teeg 'DPW een klap te verwerken, want de gel$- taker (2-2) werd in de laatste minuut gescoord treffer werd vanaf elf meter binnen gescholerra- t 'DPWWerdediger Martijn van Deventer in d jp- ienzone hands had gemaakt. Zo lang niet zeferis met het gestaakte duel tegen DRGS gefeurt, nft SVDPW nog een theoretische overlevingsian?. venop, doch wuifde alle protesten weg. Tien minuten later haalde Jarno van der Wilde zijn gram met een gerichte kopbal; 1-2, Eigenlijk kon het feest voor de grote schare supporters toen al beginnen. Om zoveel mogelijk supporters de be langrijkste wedstrijd van het sei zoen te laten meemaken, had Del tasport zelfs een pendelbus inge zet. Nadat Frans Ruys in de veer tigste minuut met een lob de te ver voor zijn doel staande keeper Sander Beekman had afgestraft (1-3), was de tweede helft een for maliteit. In dat deel slaagde Deltasport er in Xerxes opnieuw z'n wil op te leggen. Door topschutter Jarno van der Wilde, die overigens nog aan zijn schouder geblesseerd raakte, werd het zelfs nog 14 waarna 'tout' Deltasport zich kon opmaken voor het kampioens feest dat tot diep in de kleine uur tjes doorging. Xerxes-Iklta Sport 14 (1-3). 2. Jarno van der Wilde 0-1,18. Winand van Loon 1-1,35 Jarno van der Wilde 1-2,40. Frans Ruys 14, 70. Jarno van der Wilde 14. Bijzonderhe den: Deltasporter Edwin Hulspas, Winand var. Loon en Jeroen Dnesse (beiden Xer xes) kregen Keel. Grensrechter Jan Waar- Door Erwin van der Lee Vlaardingen Het sce nario van vorig sei zoen kan van de plank worden gehaald. HVO laat het in de poging het vege lijf te redden weer op de laatste wedstrijd aankomen. Slechts één puntje heeft de ploeg van trainer Dick Suiker nog nodig om het tweede klasseschap voorlopig weer met een jaartje te verlen gen. Dat moet dan ge peurd worden uit het duel tegen de kersver se kampioen Del tasport. HVO bracht zichzelf in de precaire situatie door zaterdag thuis tegen Honselers- dijk met 1-0 onderuit te gaan. Het kan verkeren in de voetbalsport. Een aantal weken geleden was de ploeg dicht bij een periodetitel dank zij het zicht op de der de plek van de rang lijst. De harde cijfers van vandaag komen neer op een totaal van 25 punten met RCL als grootste concurrent in de strijd om die veilige vierde plek van on deren. De Leiderdorpers kwamen dankzij het gelijkspel tegen Vites se Delft op 22 punten. Het is een simpele rekensom maar de 'opga ve' schijnt voor HVO nogal moei lijk te zijn. Zeker gezien het desa streuze verloop van de tweede helft van de competitie. HVO snakte eind 199? naar de verplich te stop met het oog op het groot aantal blessure's en schorsingen. Schiedam - NOAD heeft zich niet kunnen revancheren op de eerde re nederlaag tegen Luto. Na het 6- 4 verlies in Tilburg trokken de Schiedamse tafeltennissers in de Korenbeurs met 3-7 aan het kort ste eind. De nederlaag heeft geen gevolgen voor NOAD want op één wedstrijd voor het einde van de competitie is promoveren of de graderen er niet meer by. Als in valler voor Ronald van Kampen kwam Kees de Koning uit het tweede team goed voor de dag. Hij scoorde twee van de drie punten. Peter Heijstek won één partijter wijl Cevdet Imer op nul bleef staan. HVO'er Ed Troost schof felt een Westlandse opponent on deruit. De verdediger werd voor de harde actie bekeurd met een geel kar tonnetje. Foto Tot grote verrassing werd echter een fantastische reeks wedstrij den neergezet en kwam de winter ongelegen. Vanaf januari werd geen punt meer gepakt en dat ter wijl alle 'grote' namen inzetbaar waren. De nederlaag tegen Hon selersdijk was de zesde op rij. Uitblinker Tegen de Westlanders wide de bal er niet in. Slechts één man hield HVO van scoren af; doelman Janco Koole. De keeper groeide uit tot uitblinker. HVO had de ge dwongen jacht op de gelijkmaker volledig aan zichzelf te wijten. Be houdens het eerste kwartier was het vooral Honselersdijk dat op het tweede vernieuwde (wetra-) veld het belang van de wedstrijd inzag. Marco Gardien teisterde al lereerst de vuisten van Jan Goed- knegt en de middenvelder zag vijf minuten later Eric Sneek de bal voor de lijn weghalen. Door een volgens trainer Dick Suiker 'kin derlijke goal' liep HVO zich vooral de tweede helft stuk. Een vrije trap van Hans de Wijs werd slim over het muurtje op de vrijlopen- de Marco Penning gedeponeerd. De spits vond met een geplaatste kopbal de verre hoek: 0-1. De toon voor de tweede helft werd door HVO vlak voor rust gezet. Mare Maatsen kon net geen teen tegen de voorzet van Dennis Hoo- gerboord zetten en de soms aan de linkerkant wegkwijnende Jor- den Westerhout zag Janco Koole een schot uit de hoek tikken. Het was misschien te danken aan de domme overtreding van invaller Eric Plank op Richard Giele dat HVO meer agressie in het spel legde. De rechtsback schopte bij een ingooi vóórt!) HVO zijn direc te tegenstander en kreeg rood. Te gen de tien van HVO had Honse lersdijk het zichtbaar moeilijker. Zeker nadat Berry Sala ten faveu re van Ruben Korsten aan het front werd geposteerd. Eindelijk was er oorlog rond de 'zestien' en kreeg HVO ook mogelijkheden. Berry Sala, Steve Valies, Mare Maatsen, Jorden Westerhout en opnieuw Sala vonden echter tel kens Janco Koole op hun weg. En dus blijft de spanning, „Maar dit is geen leuke spanning," aldus Dick Suiker. „We hebben het nog in eigen hand maar ik baal als een stekker." HVO-Honselersdijk 0-1 (0-1). 17. Marco Penning 0-1. Bijzunderheden: Arbiter Aar den gaf geel aan Marino Kester van Honse lersdijk. HVO'er Ed Troost zag geel en zijn ploeggenoot Ene Plank rood. HVO: Goedknegt, Troost, Dennis SaJa, La- tupeirissa (20. Plank), Van der Nol (75. Va lies), Sneek, Maatsen, Westerhout, Sam- Sin, Hoogerboord, Korsten (70. Beny Sala). Honselersdijk: Koole, Sosel, Steringa, Krom. Van der Meer, Kester, Marco Gar dien, Richard Gardien (78. Barry van de Ende), Marco Penning (75. Stefan van de Berg), De Wijs, Randy van de Ende. Schiedam Zonder zelf in ac tie te komen zijn de volleybal lers van het Schiedamse Rijn mond in veilige haven geko men. De eerste divisionist kan dankzij de 3-1 nederlaag van Hulst tegen Facopa niet meer degraderen. Voor Rijnmond bestond het ge vaar op de tiende plaats te ein digen en dan zou de ploeg uit Sporthal Groenoord promotie degradatiewedstrijden moeten spelen om het vege lijf te red den, De laatste competitiewed strijd, die van komende zater dag tegen PZ Dynamo, heeft dus alleen waarde voor statisti ci. De vrouwenhoofdmacht van Rijnmond speelt ook komend seizoen weer in de eerste divi sie. De ploeg had zich al eerder veilig gespeeld. Programma komend week einde: 17.30 Rijnmond (v>So- mas/Activa (Sporthal Groenoord), 15.30 PZ Dynamo- Rijnmond (m). denburg houdt het na dit seizoen voor ge zien. Het kampioenschap tegen Xerxes werd behaald doonTeixeira: Hulspas, Oos- terom, Ruys, Meuldijk, Westerdijk, Louhe- napesssy (75. Simons), Hamid Bouchrit, Van der Meulen, Achmed Bouchrit {85. Zeebrechtsi, Van der Wilde (80. Van Leeu- we). Door Theo Krispijn Krimpen aan de Lek Dilettant had zaterdag tegen hoofdklasser Excelsior Maasluis bij na geschiedenis geschreven. Het scheelde dan ook maar weinig of de formatie van trainer Arie den Otter had zich by de laatste vier pipegen in de strijd om de Amstel Cup District WesSlV geschaard. Uiteindelijk verlo ren de Rrimpenafen in een spannend en aantrek kelijk duel nipt net 1-2. Het in het paasgeel gestoken Dilettant en de trico lores uit Maasslus waren aan elkaar gewaagd en van enig kiassevtrschil was aan de Julianastraat dan ook nauwelijks sprake. De Lekbewoners kre gen zelfs de bestekansen. Het ontbrak hetspitsen- duo Leon Burggnaf en John Bonte echter aan ge luk en scherpte. Dilettant speelde voor een grote schare toeschouwers een prima wedstrijd. Arie den Otter was dan ook terecht trots op zijn mannen. Het belooft allemaal veel voor de slotfase van deze meer dan geslaagde competitie, waarin Dilettant in de vierde klasse D rrnt nog twee duels (TOGB en Ex celsior) te gaan vobp in de running is voor de derde periodetitel. Excelsior-trainer Mark Nijssen, volgend jaar in dienst bij de amaUurs van Feyenoord, gaf na afloop ruiterlijk toe dat ajn ploeg zoveel tegenstand niet had verwacht: „VJe kregen weinig ruimte, omdat Dilettant met twe^ spitsen speelde en gegroepeerd het eigen strafsdupgebied verdedigde. Wy hadden daar veel moeite ime," Arie den Otter wist dit seizoen van Dilettant een knap voetballend'geheel te maken en had zijn ploeg tactisch sterk op dit duel voorbereid. De Krimpense defensie, waarin Nico van der Spoel we gens vakantie onurak, gaf nauwelijks kansen weg en op het midderveld was Dilettant minstens ge lijkwaardig. Met name Wim Nwrlander temporiseerde en con troleerde naar hcrtelust. Hij verzond een aantal fraaie passes, waardoor Leon Burggraaf en de be weeglijke Jon Boite een reeks kansen kregen om Dilettant bij de latste vier te schieten. De paal en doelman Rob Grawmeyer stonden een Krimpense zege echter in de veg. Vooral op aangeven van Arie den Boer en WimNoorlander kregen respectieve lijk John Bonte enüeon Burggraaf riante mogelijk heden op de openigstreffer, Paastractatie Een paastractatie -an de wat autoritair leidende Sluiter en de mistatende Dilettant-doelman Peter Groen eveld brachtn de bezoekers op voorsprong. Uit een vrije trap or,niets maakte de sterk keepen de Peter Groeneveleijn enige fout, Paulo Mendon- ca kon simpel de 01 aantekenen. Arie den Otter wond zich tevergee? op over de arbitrale beslis sing, maar kreeg eemwartier na de thee zijn revan che. John Bonte raale eerst de paal en uit de daar op volgende corner an Wim Noorlander tikte de sterk spelende geiegoheidsaanvoerder Marcel van den Berg uiterst subel de 1-1 binnen. Het publiek, dat in steds beter het spekakeivoet- bal aan de Julianastrat weet te waarderen, zag een boeiende slotfase warin beide ploegen voor de winst gingen. De snbbpper uit de 'bloembollenaf deling1 had via NicoViogt het meeste geluk (1-2) en bekert verder. Dtótant zocht met opgeheven hoofd de kleedkameipp. „Mijn ploeg heeft ziü uitstekend aan de Kipdrach ten gehouden," aldukrie den Otter. „Ze hebben hun huid zo duur mokijk verkocht en vooral ook goed gevoetbald. Een Vising hing steeds in de lucht. Daarom ben ik Ipts op de mannen." Dilet tant zet zich nu schra^oor de strijd om de derde periodetitel. Dilettant-Ex celsior Maassluh-a (0-1) 35. Paulo Mendonca 0-1,60. Marcel van den Berg iWfl, Nico Voogt 1-2. Bijzonder- heden: Arbiter Sluiter uit Rottèam hield voorstopper Edward den Otter het geel voor. i Dilettant; Groeneveld; Valentijrip. Heuvelman). Van den Berg. Den Otter, Segers; Van Leeuwe^oorlander. Van de Wal (80. Blonk), Arie den Boer (83 Fred diRoer); Burggraaf. Bonte. Excelsior Maassluis: GrauwmeyeHazewindus, Van Stnen, Ni- eolai, Voogt; Loeve, Mendonca, %r (46. Sonneveld); Marijs, Vermaas, Starmans. Naajjk De strijd tegen degradatie in de erde klasc van het zaterdagvoetbal tussen hekkej&IuK ter E)'32 (21-13) en Hoekse Boys (21-14) woril2a- terdaftgevochten. Hoekse Boys is er zaterdajaiief m geijgd het restant van de eerder dit seizöetge- staajrtyedstrijd tegen Naaldwijk (2-0 voorspbng' Naaldk) winnend af te sluiten. Het duel einogüe' ineen zege voor Naaldwijk. Het Vlaingse DVO'32 hoopte dat de Hoekers laar aanleid van de gestaakte wedstrijd drie puntei in minderizouden krijgen zodat de Vlaardingersvan de ondeo plaats af zouden komen. De KNVÏ be sliste ar>s: geen strafpunten en vier wedstriden schorsmtior Wemer Jansen van Hoekse Boyi we gens zyrtndeel in de onregeldheden. De Hcekse doelman van de Ploeg kreeg in het 'laiïste kwartiertjood voor het ten val brengen vaneen doorgebro^ speler. Schiedam rdeklasser Ursus is er Paaszaterdag niet in geslaskopioper Qlympia een poets te'bak- ken. De bezo-j-s uit Gouda deelden op Harga een funk pak slaa,t en staken een 5-2 zege in de knip. Aanvankelijk het er naar uit dat Ursus ging stun ten, want al vr_ot bracht Quy Regel de Schiedam mers op een 1-oorsprong. Ruim een halfuur later was het echter]-2 voor Olympia. Met een kopbal bepaalde Aijanj der Lee de ruststand. Na de thee kwa^ Ursus niet meer in het spel voor en al snel was h«3. Twaalf minuten voortijd kreeg Ursus de genadep toegediend: 24 en 2-5, Amsterdam Zwa-en heeft paaszaterdag in Am sterdam een seizorecord geboekt. De Vlaardin gers zetten tegen Bs^engels de grootste overwin ning neer: 6-1. Grtman was Ricardo Pinto. Hij waande zich kennelin circus Boltini, want na'élke goal die hij maakt^lgde een salto. De donkere aanvaller scoorde dftaal, dus het publiek kreeg- ook drie keer zijn ac^tische kunsten te zien. Pinto maakte na eetiartier zijn eerste en na num mer twee van Martibrook én de rust was-Pinto weer succesvol. Remctiumper maakter er 4-0 van, probeerde subiet ook j salto, maar kwam niet ver der dan een halve bui^g. De A-junior Jan Michiel Bolland en Pinto maak de vernedering compleet- Oen Haag Een lamleige instelling in de ploeg van TSB gedurende de fcte helft zorgde zaterdag voor slaande deuren in 4ist en een nederlaag te gen DUNO dat de punteng hard nodig had om de gradatie te ontlopen: 2-0.1 De instelling van de thujoeg was bepalend voor het verloop van de wedstii DUNO vocht voor elkè meter om niet in grote d^datiezorgen te komen. Al na acht minuten resulteïe dat in de 1-0 toen een corner niet goed werd wegwerkt. Na de theé én harde woorden van Pim v$teij over de instelling' kreeg TSB wel kansen. Glitierveen, Bijl, en Boek hout konden echter het netrt vinden. Dat lukte dé tegenstander nog wel een fatje. Maassluis Excelsior Maassl-middenvelder Paul Louter is met Pasen voor de ^de maal naar Was hington gereisd om er voor Thiichmond Kckerste gaan voetballen. Zijn 'overste naar Amerika lijkt nu wél definitief te zijn. i Twee weken geleden werd Lcèr na de landing in Washington op het vlietuig ternaar huis gezet om dat de vereiste papieren niet iirde bleken te zijn. De club heeft de zaaltjes nu w^eregeld. Louter is gisteren vertrokken. i Tips? Bel de sportredactie: 010-2732700 i 0104265227) DINSDAG 14 APRIL ÜSSffik R?t,ter£unJ ?a&blad Trofee{3Q DRGS feoï-HBSS, 28 JD VDL (zo)-Jai Hind (zo), 19.30 SWSÏppSC, 18.30 GTB-FC BoszoomiHOV 18 30C. Portugues-ZwaluMVl, 18.30 Floreant(za) -ursus, 18.30 Oudewater-Excelsior Maasis, 19,30 VVK-Xerxes (za),20.00 DOS'32-MVV27.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 7