29 F Wereldbeker in overgangsfase W is TopcMcH Mister Asvion ziet in Pollux wél een nieuwe uitdaging iQtfi 'Hockeybeest' Ronald Jacobs: 'Ik maak die overstap niet uit rancune' Kuerten in Barcelona weggehoond Cambuur raakt aansluiting met leider AZ kwijt Directeur Ammann niet bevreesd voor toenemende invloed van commercie bij springruiters Simon tuimelt van z'n paard Marco met Machlas naar monsterscore .™C Softbalsters starten seizoen tegen Kinheim Wandeltocht Tippelaars Eerste divisie ionkt voor vrouwen De Korenbeurs Biljarters van Ëlaauwhuis sluiten nederlaagserie af Rotterdams Dagblad I I Donderdag 16 april 1998 Barcelona/Toklo Gustavo Kuer ten is gisteren in de tweede ronde van het graveltoernooi in Barcelo na weggehoond. De als derde ge plaatste Braziliaan, tiende van de wereld, verloor van de 44 plaatsen lager staande Carlos Costa, 4-6 3-6. Het Spaanse publiek bejegende Kuerten, de winnaar van Roland Garros 1996, bijzonder vijandig. Hij werd voortdurend beledigd, uitgejoeld en uitgefloten. „Kuer ten is niet slechter behandeld dan de Spaanse ploeg tijdens de Davis Cup-wedstrijd in Brazilië," aldus Costa na zijn overwinning. Ook Meligeni, ploeggenoot van Kuerten, was onderdeel van de wraakactie van het Spaanse pu bliek. De Braziliaanse Davis Cup- speier raakte volledig van slag te gen Berasategui, 2-6 1-6. In Tokio werd John van Lottum in de tweede ronde uitgeschakeld. De Hooglander sprokkelde vijf games bijeen tegen Michael Chang, 4-6 1-6. De als tweede ge plaatste Amerikaan werd de voor naamste favoriet de titel van Ri chard Krajicek over te nemen. Acht geplaatste spelers vlogen er in de tweede ronde uit. De voor naamste was Pat Rafter. V^endam Veendam heeft de kampioenskansen van Cambuur nagenoeg vernietigd. Het won gis teravond de inhaalwedstrijd te gen de Friezen met 3-0. Daardoor raakte Cambuur zes punten ach ter op koploper AZ, met nog vier wedstrijden op het programma. Cambuur verloor in de tiende mi nuut topscorer Harry van der Laan door een enkelblessure. Die klap kwam de Friese ploeg niet te boven. Veendammer Bert Zuur- man kwam door twee goals op een seizoentotaal van 15. Het verlies van Cambuur kwam niet alleen AZ goed uit. Ook bij FC Den Bosch ging de vlag uit. De Bossche ploeg heeft in de vierde periode nu de beste papieren. Vecndam-Cambuur 3-Ö (l-ÖJ. 27. Van der Meuien 1-0, 74. Zuurman 2-0, 76. Zuurman 3-0. Scheidsrechter: Luinge. Toeschouwers: 4117. Geel: De Krayff (Veendam), Goulooze (Cambuur). Stand aan kop AZ30 19 7 4 64 73-29 Cambuur L30 18 4 8 58 60-38 Emmen30 16 6 8 54 53-36 FC Den Bosch ....30 15 7 8 52 53-39 TOP30 15 4 11 49 52-43 Vierde periode FC Den Bosch6 5 0 1 15 15-2 Helmond Sport.6 3 3 0 12 10- 4 VVV...6 4 0 2 12 9-5 AZ6 3 2 1 11 8-3 CambuurL...6 3 2 1 11 9-8 lil! Het wereldbekercircuit voor springruiters en amazones hoef de zich twee decennia lang geen zorgen te maken over de toe komst. Hoofdsponsor Volvo stond jaarlijks garant voor de fi nanciële ondersteuning van het circus, dat inmiddels echt mon diale uitstraling heeft. Vanaf vandaag springen de paarden in Helsinki voor het laatst onder de vlag van het Zweedse autobe drijf. Onderwijl is achter de schermen de strijd om de opvol ging losgebrand. In de Finse hoofdstad wordt dan ook niet al leen over de sport gesproken. Door Sjoerd Bootsma Helsinki Glimmend stonden ze twintig jaar langs de parcoursen. De Volvo's waren voor de diverse organisatoren van paardensport evenementen niet alleen auto's die als prijs werden uitgekeerd. Het gaf het concours hippique ook aanzicht en status. Wie tot de galerij van de wereldbeker was toegelaten en dus het Zweedse bedrijf als co-sponsor had, leek een zekere toekomst te hebben. Zelfs de Federation Equestre In ternationale (FEI) dacht na twee decennia dat die Scandinavische droom langer zou duren. Een ver trek van de sponsor werd onmo gelijk geacht. Volvo had welis waar een aanbieding van de pres tigieuze Whitbread-zeilrace, maar dat contract zou pas in 2002 in gaan. Toch keerden de kansen sneller dan verwacht. „Twee zaken speelden een be langrijke rol," vertelt Max Am mann, directeur van de wereldbe ker. „Het aanbod voor de zeilrace gold plotseling al voor dit jaar. Zweden zijn nu eenmaal liefheb- Max Ammann, directeur van de wereldbeker: „We behandelen iedereen gelijk." Foto Jacob Meiissen/GPD bers van zeilen, dus is Volvo nu co-sponsor van die race. Boven dien hadden binnen de top van het concern in kort tijdsbestek wisselingen plaats. Onze belan genbehartigers verdwenen." De mededeling van Volvo's ver trek, medio juni '97, kwam voorde FEÏ als een complete verrassing. „Er probeer dan maar binnen een jaar een andere sponsor te vin den." vervolgt de Zwitser. „Ik HelsinkiAis favoriet start Hu- go Simon vandaag de finale van de wereldbeker voor springrui ters. Het is voor de*Oostenrijker niet te hopen dat de generale proef van gisteren een voorte ken was voor wat moet komen. De winnaar van de laatste twee edities in Genève en Gothen burg tuimelde tijdens een in- spriogrubriek van zijn paard Apricot D. Ongedeerd kon de geboren Duitser de piste verla ten. Emile Hendrix wachtte onder wijl op zijn kans. De Limburger moet als eerste reserve hopen op een uitvaller onder de 41 deelnemers. De zes Nederlan ders, die wel aan de start ver schijnen, maakten hun dieren klaar voor het grote werk. Peter Geerink, op plaats zestien de- eerste vaderlandse vertegen woordiger, zadelt vandaag in het jachtparcours Royal Bra vo ur. Afhankelijk daarvan maakt de Twent ook nog ge bruik van Granata. Streekge noot Jos Lansink (startnummer 27) opent met Highvalley Z, waarna hij Calvaro Z zadelt Bert Romp (30) gebruikt ver moedelijk Samantha en Mr. Blue. Eric van der "Vleuten (22) zet Diejasper T (jacht) en Flower DJ in. Piet Haymakers (21) maakt als enige gebruik van een paard: Classic Touch. „Meer heb ik ook niet," voegde hij daar aan toe. wist dat de termijn in het con tract, waar stond dat uiterlijk een jaar van tevoren een beslissing moest worden medegedeeld, te kort was. Zo snel kun je geen fir ma vinden die jaarlijks tien mil joen Zwitserse franken (14 mil joen gulden, red) ophoest. Vergeet niet dat we 120 wedstrijden in 45 landen hebben. Dat pakket was veel te groot. Daarom hebben we uiteindelijk besloten om alleen West-Europa en de finale als be langrijkste troef uit te spelen." Sponsorpakket De sponsors stonden niet in de rij Tot zes weken geleden wist de FEI niet eens welke kant het op zou gaan. Tot plotseling het Ne derlandse bedrijf BCM op de stoep stond. Het managementbu reau offreerde de FEI een spon sorpakket van zes bedrijven, waaronder Hildon, Vink en Ricoh. Het aanbod telde voor negen van de zestien wedstrijden in de West- Europese League. Niet toevallig evenementen die de hulp van BCM reeds gebruikten bij spon sorwerving. Die concoursen moesten, zo meende het bureau uit Best, ook een opwaardering krijgen door een zwaardere pun tentelling en startverplichtingen voor ruiters uit de mondiale top. Voorts eiste BCM startbewijzen voor ruiters en amazones, die wor den ondersteund door sponsors. „Die startbewijzen zijn niet aan de orde," zegt Max Animann reso luut. „Dat moeten we gescheiden houden. Zoals we ook geen onder scheid in evenementen willen. We behandelen iedereen gelijk. De huidige cyclus houden we dan ook in tact. Wij, als FEI, nodigen nog altijd de concoursen uit." De man uit Ittigen beschouwt de situatie als tijdelijk. „Zoals ik eer der zei kan al het werk niet in een jaar worden gedaan. Het is mooi dat BCM wil helpen en dat Volvo op nationaal niveau diverse van de overige evenementen wil on dersteunen. Alleen zal de wereld bekercommissie deze week in Helsinki besluiten hoe het verder gaat. In die commissie zitten mensen uit allerlei geledingen van de sport. Zij zullen beslissen hoe de toekomst er komt uit te zien." Criteria Ammann verwacht dat in de ko mende jaren criteria worden ont wikkeld, waaraan de organisato ren moeten voldoen om de wed strijden toegewezen te krijgen. „Het kan niet zo zijn dat van de een op de andere dag een organi satie zonder reden iets wordt ont houden. Daar moeten maatstaven voor zijn. Het is niet 20 maar dat BCM alles uit een hoge hoed kan toveren. Ik heb trouwens van de ruiters begrepen dat zij zich niet kunnen vinden in meerdere voor stellen van BCM. Ik vraag mij dan ook af wat er van al die ideeén te recht moet komen." Toch verwijten bijvoorbeeld de nationale sportbonden, de FEI dat ze te traag werkt. Ammann: „Wij zijn nu eenmaal geen bedrijf. Door onze structuur zijn we vaker verplicht tot overleg." Deze week zullen in Helsinki be sluiten worden genomen. Een contract met BCM is nog niet ge maakt, iaat staan getekend. „Mocht zelfs dat niet doorgaan, dan nog gaat de wereldbeker ge woon door," weet de directeur. „De andere competities hebben altijd een kleine bijdrage gehad. Zuid-Afrika heeft zelfs alweer een sponsor voor z'n cyclus gevonden. Ik zie het niet somber in. Alleen een tiental concoursen in Oost- Europa zal wellicht niet zonder de financiële steun kunnen. De rest overleeft het, dat weet ik zeker." Zoals Max Ammann ook over tuigd is dat het spei volgens de re gels zal worden gespeeld. „Het mag straks niet zo zijn dat een deelnemer meedoet, enkel en al leen omdat zijn sponsor grote be langen heeft. Iemand moet nog al tijd zijn plaats verdienen door een prestatie neer te zetten. Houden we die regels niet aan, dan wor den het moeilijke tijden. Want als de sport z'n geloofwaardigheid verliest, gaat de sport kapot." Rotterdams Dagblad V O ET BALS P Eit/ Rotterdam - In SPEELRONDE 23 van TOPCOACH is Marco Stein met een monsterscore van 62 punten weekwinnaar geworden. Belangrijkste troef van de inwoner van Poortugaal was na tuurlijk Vitesse-aanvalier Nikos Machlas, die 15 punten bij elkaar speelde. „Ik had het wel verwacht, ik hou namelijk alles bij in de com puter." Zelf voetbalde Klein (24) bij De Musschen en Rijnmond Hoogvliet Sport. Door werk en gebrek aan zin stopte hij echter. .Alleen recreatief trap ik nog wel tegen een balletje," aldus de admini stratief medewerker van een ARBO-dienst. „Kijken doe ik alleen nog via de televisie, al wil ik volgend jaar wel een clubcard van Sparta nemen. Dat speelt namelijk heel leuk voetbal." Weekklassement Winnaar: Marco Stein (Poortugaal) 010-5012680 62 pnt 2. M. Timmermans (Dalem), A.J.M. Rutjes (Rotterdam)52 pnt 4. P. Oldenburger (N'kerk a/d IJssel), J Dol (Hoogvliet)49 pnt. 6. D. de Held (Vlaardingen), P, van den Nouwelant (Maassluis), C. Vogel (Pemis), J. van Swaai) (Rotterdam)48 pnt. 10. W Westdijk (Vlaardingen), I. Kleiman (Heerjansdam), M. La gendijk (Sommelsdyk)47 pnt 13. A. Boller (Schiedam), K. Joosten (Poortugaal). K, Rebbers (Strij- en), P. v/d Beukei (Capelle a/d IJssel), F. de Jong(R'dam)46 pnt 18. B.D. Ketting (Pemis), J.R. Guys (Rotterdam), C.Tb. de Wolff (Rotterdam), C.J. Houtkamp (Rotterdam), M. Koolmees (Ridder kerk), D. de Koning (Hoogvliet), R. Perdijk (Vlaardingen!. I. Lucas (Schiedam), W.M. de Kruif-Segaar (Spykenisse), R.Ü Guys (Oud Beyerland)45 pnt. 28, H. Ridderhof (Ridderkerk), B. van Lopik (Rotterdam), J.W.A. de Macker (Heenvliet), J. Kreischer (Spykenisse), R. de Meulder (Rot terdam), S. Sener (Poortugaal), D. Noomen (Nieuwerkerk a/d IJs sel). P.S. van Sehtjndel (Spykenisse)44 pnt. 36. J. van der Linde (Pierehil), A. Neelen (Fynaart), H.C. Schrave- sande (Capelle a/d IJssel), D. Tuk ('s-Gravendeel), D. van Felius (Ba- rendrecht), M. de Vliegh (Rotterdam), D- Morrien (Rotterdam), R.P. van Buytenen (Schiedam), AC.D. Donken (Rotterdam)43 pnt Algemeen klassement 1.K-de Raadt (Pemis) 2. A- Valstar (Maassluis) 3. A. de Wit(Hellevoetsiuis) 4. K.R. Magerej (Ridderkerk! 5. J. Colijn (Spykenisse), M. Bouman '.Goudswaard; 7. A van der Spoel (Ouderkerk a'd IJssel) 8. J. Hagesieir. (Spykenisse) 9. Mortens (Rotterdam) 10. J. de Macker (Heenvlitt). A Verschuren (Spykenisse) 12. J. Rietdijk (Rozenburg) 13. LA van de Wal (Zuidland),S. S.ljee (Schiedam) I5.S.T SnoeylRockanje) 16. F H. Oranje (Rotterdam) 476 pnt 4551 „447pnt .442 pnt* 441pnt .438 pnt .437 pnt. .435 pnt ,.434pnt. .433 pnt ...432 pnL 17. R. Michieisen (Rotterdam). J.R. Alblas( Schiedam) 19. J W. Grur.d!ehner (Nieuwerkerk IJssell. 3. Dijkxhoom (S< dam)-429 pui. 21W.M de Kruif-Segaar (Spy kemsse)426 pnt. 22. K Rietbergen Rijnenberg (teidschendam), N. van Hcrk (Ou derkerk aan den IJssel)425 pnt. 24. A Fnshert(RoUerdam)422 put. 25. A Heibeek (Dordrecht). F.C. Koster (Hoogvliet)421 pnt. 27. M. TimmennanstDalem)419 pi 28. C. Vogel (Vernis). C. Castel (Schiedam), H. van Alphen (1 dam).... ...417 p 31. M. den Outer (Spykenisse), R, Teegelaar (Spykenisse)416 pnt 33. J.V.R. BreedveW (Vlaardingen), J. Bijloo (Schiedam)415 pnt 35. R. Deelstra (Krimpen a/d IJssel), W. Westdijk (Vlaardingen), AAM. BeckeTS (Rhoon)414 pnt. 38. E. Visser (Rotterdam), R. Rebbers (Stryen), T. Boonekamp (Nieuwekerk aan de IJssel), MS. Roodnat (Papendrecht)413 pnt 42. E. Clermonts (Rotterdam). A Ritskes (tekkerkerk), C. Sitaldien (Rotterdam i.G. BeekhuisfSchiedamJ.M. Haan!jcs(DelA)..4I2pnt 47. J.F. van leeuwen (Schiedam)411 pnt 48. F. Teeuw (Rotterdam), P. Voogt (R'dam)..„410 pnt. 50. J.G.Ë. KutfcrechtsefAchtntiren) 409 pnt 51. XP. Peek (Spykenisse). N. de Heer (Poortugaal). LPJ. van der Velden (Vlaardingen)408pnt 54. F.M. Romein (Schiedam). M.B.J. Wegh (Zwyndrecht). J P. de Konmgdtdderkerk)..--407 pnt 57. R. Overmans (Hoogvliet). J.M. Lalau (Rotterdam)406pnt 59. J. Rebbers (Stryen), P. Voogt (Rotterdam), FA de Vendt fRboon). E J. Jaspers (Capeüea/d IJssel)465 pnt 63. B. Caton (Vlaardinger.), f. El Abbouti (Rotterdam). M. Stem (Poortugaal)404 pnt. 66. U Kruythofï(Puttershoek),T. Landzaat (Utrecht)..-403 pnt 68. J.C. Biesheuvel (Maassluis), W.J.J. Bosselaar (V M.F. Rietdyk(Spy kenisse) 71. H. Ridderhoffltidderkerk) 72. R.M. de Vries(Goes)399 pnt 73. A Oldenburger (Nieuwerkerk a/d IJssel), P.R. van Putten (Schiedam), HJ. van houte (Rotterdam), C. Krans (Bolnes), A.F. Looyen (Rotterdam), I, ten Berge (Bneüe)398 pnt 79. A J, Baars (Maassluis)397 pnt. 80. B. van Been (Krimpen a/d Lek), J.M. Bergroann (Schiedam), J. van Swaaij (Rotterdam), J,J, Boog (Berkel en Rodenrijs)396 pnt. 84. W.B. de Srmijer (Maassluis), B. Bakker (Hoogvliet)395 pnt Ls.ni. Soccer Promotions, r (Vlaardingen), ...4fl2pnl. ...461 pnt. Schiedam De softbalsters van Schiedam beginnen het seizoen met een uitwedstrijd, De formatie van coach Leo Buiteman speelt zondag (14.30) tegen Kinheim, Vanessa van Duuren is gestopt met softballen, maar Gerda Mel- sen is na haar zwangerschapsver lof weer terug en nieuw in de Schiedamse ploeg is Ingi Dikke- boom (UW). Uit de eigen jeugd opleiding is Marloes Pamijer aan de selectie toegevoegd. De honkballers van Schiedam spelen zondag tegen Ridderkerk. Het Vlaardingse Holy gaat naar Rotterdam Orioles. Schiedam Wandelaars kunnen komend weekeinde hun hart op halen tijdens de 2lste tocht van wandelsportvereniging De Schie damse Tippelaars. Zaterdag 18 en zondag 19 april kan men kiezen uit wandelroutes van 5,10,15,20, 35 en 45 kilomeier. Voor informa tie over inschrijven en starttijden: A. Krommenhoek (4712412). VOETBAL De competitiewed strijd Excelsior'20-Postduiven wordt niet vanavond gespeeld. Het afgelaste duel is verschoven naar een nader te bepalen datum. Sportagenda Tips? Bel 010-2732700. DONDERDAG 16 APRIL VOETBAL. Derde klasse C: 18.45 Ursus- HOV. Beker: 19.30 Deltasport-SC Feye- noord. Rotterdam Dagblad Trofee: 18.30 DRGS öoj-HBSS, 19.30 SWSMC-PPSC, 19.30 WK-Xerxes(za). Door Sander Sonnemans Schiedam Debutant in het eerste team op zijn veertien de, jarenlang steunpilaar in de hoofdmacht, voortrekker van het prestigieuze Bokx Bouw-toernooi, coach van het eerste vrouwenteam, trai ner-coach van de mannen én voorzitter. 'Hockeybeest' Ro nald Jacobs is 'pas' 39 en heeft bij het Schiedamse As- vion al een staat van dienst opgebouwd waar menig ere lid mogelijk een puntje aan kan zuigen. Mister Asvion, wordt hij in hockey-kringen genoemd. Daarom is het ook zo'n grote verrassing dat Ja cobs zijn club verlaat en vol gend seizoen bij het Vlaar- dingse Pollux aan de slag gaat als - let op - trainer, coach én speler. Straks de Ruud Gullit van Pollux? „Achlacht Jacobs aan de bar van JAWA-sport, de groothandel in cricket, golf, hockey en winter sport-artikelen waar hij werk zaam is, „dat zijn jouw woorden. Het is ook de buitenwacht die mij Mister Asvion noemt. Ik een As- vion-hart? Nee. Als ik ergens bij een dub ben, dan. zet ik ik me daar voor honderd procent in. Straks bij Pollux ben ik ook voor honderd procent bezig voor die dub." Ronald Jacobs. Zijn wieg stond bij Asvion. Of er moet een enorme zak geld zijn geboden óf er moet iets goed fout zitten bij de dub in sportpark Thurlede. Anders is zijn vertrek niet uit te leggen. Grote zakken geld, beweert Ja cobs, gaan er niet om in het hoc key-circuit Welnu, dan moet er dus iets anders aan de hand zijn. Hoewel hij aankondigt niet het achterste van zijn tong te zullen 5 X 1 u Niet alleen Ronald Jacobs verkast na dit seizoen. Ook JAWA-sport, het bed rijf waar hij werkt, ver huist. Jacobsgaat regeimatigop het industrieterrein Vijfsluizen kijken of de bouw van het nieuwe pand Vordert. Foto Peter Molkenboer. laten zien, wil hij er wel een klein puntje van uitsteken. Er gaat een korte historie aan vooraf. Nadat Jacobs was gestopt als spe ler, werd hij voorzitter van de eer steklasser. In de winter van zijn laatste seizoen als preses werd hij door de coach van het eerste team gevraagd weer te gaan spelen om dat hij in de problemen zat. Het bestuur zette voor Jacobs het licht op groen. Asvion zou in de toe komstimmers meer profijt van Jacobs kunnen hebben op het veld dan aan de bestuurstafel. Ja cobs nam de stick weer ter hand en vierde zijn rentree. Interesse „Afgelopen november," blikt Ja cobs terug in de tijd, „heb ik be kend gemaakt te stoppen met hockeyen. Ik had mezelf niet voorgenomen om als trainer- coach verder te gaan, maar er kwam interesse vön verschillende clubs. Nadat ik mijn besluit be kend had gemaakt, kwamen ook bij Asvion gesprekken op gang en het team wilde mij graag als trai ner-coach hebben. Daar is intern over gesprekken en het zou voor de groep ook consequenties krij gen. Het is een team met een hoop potentieel, goede jongens en het doel zou dan een kampioenschap worden. Ik ga niet vertellen wat er nou allemaal is gebeurd, maar van hogerhand en een of twee mensen die daar vlak achter zitten, is dat tegengehouden." Twee weken geleden kwam Ro nald Jacobs in het clubhuis we derom ter sprake bij de spelers. Jacobs legt uit: „Er kwam weer een discussie op gang omdat nog altijd geen nieuwe coach bekend was. Nu is dat Eric Braams, maar hij wil binnen Asvion iets anders gaan doen. Wat spelers hebben toen met bestuursleden gespro ken omdat bleek dat er weinig vorderingen waren en zo is weer mijn naam gevallen. Er is toen ge zegd dat Ronald Jacobs in de rol van trainer-coach niet van hoger hand is tegengehouden. De spe lers hebben daarop weer gezegd dat het bestuur mij in elk geval nog nooit naar voren had gescho ven zodat ze dus ook niet wisten dat ik in beeld was. Het bestuur heeft ook eens verteld het een goede zaak te vinden als de spe lers eens zouden praten over een nieuwe trainer-coach, maar dat ze met met mij op de proppen zou den moeten komen omdat dat niet bespreekbaar was. Dat heeft de groep aangenomen waarna een andere naam naar voren werd ge bracht en zo concludeerde het be stuur dat de groep mij niet zou willen. Het is allemaal keurig net jes gespeeld door het bestuur," druipt het cynisme van Jacobs' commentaar. „Ik sta niet te sprin gen om bij Asvion trainer-coach te worden, maar het had een leuke combinatie kunnen zijn. Dit ver dient niet de schoonheidsprijs." Nee, dan is de Schiedammer meer gecharmeerd van derdeklasser Pollux. „Toen die club hoorde dat ik bij Asvion zou stoppen, werd ik heel snel gebeld en de zaakjes wa ren in een mum van tijd geregeld. Pollux is met een goed verhaal ge komen. Die mensen daar willen hun nek uitsteken om kampioen te worden. Drie jaar lang heeft de club telkens achter het net gevist en nu moet het maar eens gebeu ren. Ik ga niet bij Asvion weg uit rancune. Nee, ik ga naar Pollux omdat ik daar een uitdaging zie." Schiedam - De laatste competitiewedstrijd wordt voor de vrouwen van De Korenbeurs meteen ook de be langrijkste van dit seizoen. De Schiedamse tafelten- nissters hebben de promotie naar de eerste divisie in eigen hand, maar dan moet zaterdag de uitwedstrijd tegen de reserves van Amsterdam'78 wel met ruim verschil worden gewonnen. Het trio bestaande uit Lineke Sneller, Sylvia Water reus en DaniëUe Maas, speelde afgelopen week niet. Zij zagen echter tot hun genoegen naaste concurrent Red Stars 2 met 4-6 van Amstcrdam'78 verliezen waardoor De Korenbeurs in groep 2 van de tweede di visie aan de leiding is gekomen met 60 punten uit ne gen wedstrijden. Red Stars is nu tweede met 58 pun ten uit negen partijen. De Sehiedamsen kwamen eind november thuis niet. verder dan een 5-5 gelijkspel. Om niet van het resul-~ taat van de wedstrijd tussen Red Stars en Maasbree afhankelijk te zijn, zou De Korenbeurs met 1-9 moe ten winnen, er vanuit gaande dat Red Stars net als in de eerste wedstrijd (9-1) opnieuw dik wint. De eerste divisie lonkt voor De Korenbeurs, dat pas één seizoen in de tweede divisie speelt. De komst van Lineke Sneller is niet vreemd aan de progressie, want de routinier speelde al eerder op eerste divisie niveau. Ook dit seizoen heeft zij met diverse hat tricks een zeer hoog percentage op haar naam staan. Alles hangt zaterdag echter af van de resultaten van De Korenbeurs en Red Stars in hun laatste wedstrijd. Voor de mannen van De Korenbeurs staat niets meer op het spel. Zij spelen hun laatste wedstrijd in de ere divisie, tegen het eveneens gedegradeerde VSI/Ten- ce. De enige eer 2ou zijn om met de eerste seizoens winst afscheid van het hoogste niveau te nemen. SchiedamVoor de tiende en laatste maal wordt za terdag afgestoten in het kader de van nederlaagserie die duur de Schiedamse Anbo biljartvereniging Blaauwhuis op poten is gezet. De organiserende dub speelt dan tegen stadgenoot De Kromme Keu en om 10.00 uur worden de eerste ballen op het groene la ken aan het rollen gebracht: Aan de jaarlijkse nederlaagserie is deelgenomen door negen Schiedamse clubs en één Vlaardingse vereniging. Piet Thijssen, voorzitter van de Anbo, komt om 12,30 uur langs bij Blaauwhuis om de prijs uitreiking te verrichten. De biljartvereniging is ge huisvest aan de Lange Nieuwstraat 181.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 5