^1 I Even voelen aan het Stadserf 'Maak jezelf niet weerloos, maar weerbaar' Rotterdams Dagblad Ruim 4000 inwoners komen naar open dag Van drumstel tot viool op podium Hoekstee Leo van Ierland Koning der Verlovingsringen Lijnbaan 50 Keuze uit 10 merkenDesiree MARTINSHOF flP i Gewapende overval Greep in kassa Lastige jongens Schietpartij Gebroken kaak Vlam in de pan Beroving Caravans nagekeken tkmm Voetbalclub is doelen kwijt Bestuur Duinpieper heft zichzelf op Schiespoor valt in prijzen Beneluxtunnel afgesloten na wolkbreuk Rotterdams Dagblad E X Waterweil Maandag 20 april 1998 Schiedam Een 32-jarige Schie dammer is samen met zijn vrien din zaterdagavond rond half twaalf voor zijn woning aan het Vendelhof overvallen door vier mannen. De twee stapten uit de auto toen de mannen met bivak mutsen hen onder bedreiging van een vuurwapen dwongen de wo ning binnen te gaan. Het slachtof fer ging zijn woning binnen, sloot de deur en belde de politie. Het viertal uitte nog enige bedreigin gen tegenover de vriendin, maar rende daarna weg in verschillen de richtingen. Zij hadden wel een draagbare computer uit de hand van de man weten te rukken. Schiedam Een onbekende vrouw heeft zaterdagmiddag rond vijf uur een greep in de kassa van een supermarkt aan de Hagas- traat gedaan. Ze ging erin een ge reedstaande auto vandoor met en kele honderden guldens. Een me dewerkster was aan het afreke nen met een klant toen de vrouw achter haar langs graaide. Onder zoek tn de omgeving van de win kel leverde niets op. Maassluis—Twee Maasslui se jon gens van 17 en 19 jaar zijn zater dag aangehouden wegens lokaal vredebreuk. De jongens, die te diep m het glaasje gekeken had den, weigerden na een waarschu wing het pand aan de G. A. Brede- rodelaan te verlaten. Hoewel ze zich bleven verzetten, heeft de po litie ze meegenomen naar het bu reau. Schiedam Een 31-jarige man uit Maassluis is zaterdagnacht om half een m een café aan de Singel in zijn been geschoten. Hij is over gebracht naar het Schieland Zie kenhuis. De toedracht van de schietpartij is onbekend. Schiedam Bij een ruzie om een zakmes heeft een 12-jarige Schie dammer zondagavond op de P. J. Troelstralaan een gebroken kaak opgelopen. Een 14-jarige plaats genoot gooide het zakmes en een lange, massief ijzeren staaf naar de jongen. Voor behandeling van de gebroken kaak en andere won den in het gezicht werd hij over gebracht naar het Schieland Zie kenhuis. Schiedam In een woning aan het Vriendschapsplein is zater dagavond rond half twaalf de vlam in de pan geslagen. De brandweer kon het vuur snel blus sen, De 32-jarige bewoner van het pand is met ademhalingsproble men afgevoerd naar het Schie land Ziekenhuis. Onbekenden hebben een leeg staand pand aan de Lange Nieuw- straat zaterdagavond rond negen uur in brand gestoken, Het brand je ontstond aan de voorkant van het pand en werd ontdekt door buren, waarna het snel kon wor den geblust. SchiedamEen groepje jongeren heeft dit weekeinde geprobeerd in een winkel aan de 's-Graven- landseweg een 17-jarige Schie dammer te beroven van twee ro zen en een gouden halsketting. De jongen wist te ontkomen, maar liet wel enkele klappen op. Gaardingen In de Nettenboet- sterstraat zijn zaterdag 26 cara vans onder de loep genomen. Aan de preventieve controle werkten behalve de politie, ook het ener- giebedrijf'en Veilig Verkeer Ne derland mee. Er werden adviezen verstrekt over remmen, wiella- gers, banden, koppeling, gaslei dingen en electra. Daarnaast wer den de eigenaars geadviseerd over koppelingsdruk en belading. Ondanks de oude leeftijd van een aantal caravans waren de contro lerende diensten te spreken over de staat van onderhoud. Door Conny Taheij Schiedam Even voelen. Aan de houten leuningen, aan de knikkers in de bankjes rond de pilaren, aan de rode stof van de zachte fauteuils in de theaterzaal, aan de houten vloer van de foyer, aan het fraa: gekleurde kunst-gordijn in de raadzaal. De ruim vierduizend Schiedammers die afgelopen zaterdag de open dag in het Stadserf bezochten, wilden het nieuwe stadshart letterlijk even voelen. Topdrukte bij de fotocom puter In het archief waar menigeen zijn (oude) woning kan vinden. Foto Roe! Dijkstra Vooral de keuze van architect prof. ir. Hans Ruijssenaars voor veel daglicht en hout, valt bij de Schiedammers goed in de smaak. Menigeen die de foyer binnen wandelt laat de imposante ruimte bij de ingang even op zich inwer ken, voordat de volgende stap wordt gezet. De houten kapcon structie wekt bij een 'kenner' be wondering op. Hoe kan dat nou, zo'n grote overkapping van hout? Dat zakt toch in als er een halve meter sneeuw op ligt." De man pijnigt omhoogturend zijn her sens. Dan krijgt hij de stalen spankabels in het oog en is ge rustgesteld. Zijn echtgenote maakt zich meer zorgen om het gevaar bij brand: al dat hout. Dat fikt lekker. Een an der vraagt zich af of het plafond nog afgemaakt moet worden, doe lend op de stalen pijpen die door de architect zichtbaar zijn gela ten. Hangend over de galerijleuning bezichtigen mensen het gekrioel in de foyer onder zich. De jongen die de koffiekopjes ophaalt, heeft het er maar druk mee, want de consumpties zijn gratis. Nog voor dat zijn laatste tafeltje is opge ruimd, staat het eerste al weer vol met lege kopjes en flesjes. Orgel Spontaan ontstaan er gesprekken tussen de bezoekers, die stuk voor stuk onder de indruk zyn van het complex. „Prachtig hè", klinkt het om de haverklap, ,,'t Is een mooi stukje werk." In de theater zaal proberen veel mensen de spe ciaal voor Schiedam ontworpen stoelen even uit. Ze zijn tevreden over de beenruimte en de zit. Maar wie klein is kan beter geen plekje op de eerste rij reserveren, is snel duidelijk. Het houten hek voor de orkestbak blokkeert een goed zicht op het toneel. Leunend op het hek bekijken ve len de video van de lasershow die bij de opening werd vertoond. Ook de orkestbak krijgt een com pliment. „Fenomenaal, wat een ruimte," zegt iemand verbaasd. Vooral de oudere Schiedammers zoeken in de bak naar het beloof de orgel. „In de Passage speelde Joop Walvisch vroeger op dat or gel. Dat kwam dan uit de orkest bak naar boven. Ik heb nog een paar platen van hem," vertelt Can Zijlmans, die graag wil weten wanneer het orgel weer te horen is. Een theatertechnicus legt uit dat de truc van vroeger niet meer zal worden opgevoerd. In de zuilen naast het podium worden mo menteel de orgelpijpen gebouwd. Het orgel komt voor circa acht concerten per jaar op het podium te staan en wordt dan bespeeld door de paar specialisten die er op dit gebied nog zijn. De lift brengt veel bezoekers naar de derde verdieping, waar Jan en Kaat in historische kledij de tallo- I Sommige mensen vinden het fraai gekleurde kunst-gordijn van Ella Koopman interessanter dan de raadzaal zelf. Foto Roei Dijkstra ze bezoekers verwelkomen. Bij het archief is het een topdrukte. Vooral de stoelen voor de twee computers waarmee zo'n 10.000 foto's kunnen worden opgeroepen zijn geen moment onbezet. Wie vindt het niet leuk om te kijken of zijn eigen huis in het archief zit of het plekje waar hy vroeger heeft gewoond. De 12-jarige Bas Batenburg heeft een heel andere interesse: de Tita nic. Zonder al te veel moeite heeft hij een microfilm opgespoord van de Nieuwe Schiedamse Courant uit 1912. En ja hoor, op de 15de april staat het bericht 'De ramp van de Titanic'. Het is de eerste keer dat Bas het archief bezoekt. „Maar ik ben wel van plan om va ker te komen, het is hartstikke handig om hier dingen op te zoe ken voor een opstel of werkstuk ken," zegt hij, om daarna weer met zijn neus in het krantenbe richt te duiken. Ook in de bibliotheek is net druk ker dan op een doorsnee zaterdag. „Het is wel een stuk groter dan voorheen en makkelijk dat de kinder- en volwassenbieb nu bij elkaar zitten. Maar aan de andere kant ben je ze steeds kwijt omdat het hier zo groot is," verzucht een moeder lachend. Groot is het zeker in het Stadserf en niet iedereen kan de weg in één keer vinden. Een heleboel medewerkers en beveiligings mensen zijn op de been om hen te helpen. „Waar zit nou de burge meester," is een veelgestelde vraag in de raadzaal, of eigenlijk de multifunctionele zaal. Een en keling probeert het spreekge stoelte uit en roept 'Hallo' tegen de lege ruimte. Anderen zijn meer geïmponeerd door het veelkleuri ge kleed achter de stoel van de burgemeester. Een product van kunstenares E13a Koopman. „Ty pisch hè. Gewoon plooitjes inge- stikt, maar wat mooi." Jong en oud voelen even aan de gladde stof. Opvallend is dat veel oudere Schiedammers de moeite nemen om het Stadserf te bezichtigen. H. Kiela van de bekende boekjes over het oude Schiedam heeft dan ook geen moment rust. Voor de fo to's die hij heeft opgehangen bij de entree staan voortdurend men sen te dringen en ook in de boe ken wordt de hele dag door gebla derd. De tafel van Kiela staat op de piek waar vroeger het Burgemees terslaantje liep, toont hij in een boek. De ex-Schiedammer -hij woont nu in Viaardingen - zegt trots te zijn op het Stadserf. „Het enige negatieve dat tegenover de ze nieuwbouw staat, is de plek van de ruïne. Die verdient beter. Ze hebben 'm gewoon weggestopt," herhaalt Kiela wat hij ook in zyn boekjes heeft geschreven. Can Zijlmans wil nog even iets kwijt over de buitenkant van het gebouw. „Ik heb altyd geloerd dat je een laag verf moet d over iets watje moet verdonke: anen. Maar het is toch zonde dat ze het vakwerk van de buitengevel wit willen maken!" Maassluis Voetballen voor „Een trieste en misselijke een goed doel: het leek voetbal- daad," zegt Leo van der Berg, club VDL in Maassluis een goed idee. Net als alle andere vereni gingen in de Rijnmond zou za terdag de jeugd in actie komen op een voetbaltoernooi waarvan de opbrengst ten goede zou ko men aan de Zwaluwen-jeugdac- tie. Onbekenden pikten eind vo rige week echter twee kostbare aluminium-doelen van het com plex aan de Sportlaan. Het bestuur van VDL was met stomheid geslagen. Het is bo vendien de tweede keer dat de vereniging dit jaar het slachtof fer is van een inbraak op het complex. Ook de eerste keer hadden de dieven het voorzien op een aluminium doel. Om het evenement van zater dag te redden moest VDL een beroep doen op buurman Uni- tas, die een handbal-doel gratis ter beschikking stelde. Volgens de Maassluise politie is het de dieven te doen om het aluminium dat in de doelen is verwerkt. Dat brengt op dit mo ment 1,50 gulden per kilo op. jeugdvoorzitter bij VDL. „Men heeft de voetbaldag van meer dan zestig jonge voetballertjes verknald door voor een paar tientjes aan aluminium van een voetbalveld weg te halen. Het is echt te gek voorwoorden." De doelen waren nota bene voorzien van een ketting met slot en verankerd aan de omhei ning van het complex. Het Vlaardingse Fortuna raakte eer der ook al doelen kwijt van zijn complex Van der Berg: „Voor een ama teurclub is zo'n diefstal een kostbare zaak. We zijn er niet voor verzekerd en drie nieuwe doelen kosten bijna vijfduizend gulden. Komende maand ko men er 76 elftallen naar onze club: uit Engeland, Denemar ken, Duitsland en alle delen van Nederland. Die doen allemaal mee aan onze toernooien. We zitten nu vreselijk in de put en weten niet hoe we het moeten oplossen." Hoek van Holland Het bestuur van de Peuterspeelzaal en Kin derdagverblijf 'De Duinpieper' heft zichzelf met ingang van 1 mei op. Op die datum treedt in Hoek van Holland de nieuwe brede wel- zijnsstiehting officieel in wer king. In die stichting is een aantal organisaties ondergebracht, dat tot nu toe een zelfstandig bestaan leidde. Maar de Hoekse deeige- meenteraad meent dat de vele vrijwilligers beter gestuurd kun nen worden door een centrale stichting. Het bestuur van 'De Duinpieper' heeft voor het aftreden nog een aantal zaken geregeld. Zo is het Kreatief Centrum vertrokken uit het gebouw aan de Van Spilber genstraat. De hobbyisten hebben een eigen ruimte aan de Stations weg gekregen en daarmee is in het gebouw van 'De Duinpieper' de mogelijkheid geschapen voor een derde groep kinderdagop- vang, Ineke Vos, voorzitter van de Stichting Kindercentrum, vindt dat de huidige periode positief v/ordt afgesloten. De peuterspeel zaal is de laatste jaren uitgebreid met een kinderdagverblijf. De speel-o-theek heeft zich uiteinde lijk ook als zelfstandige organisa tie aan de stichting verbonden en ook zij hebben hun bestaansrecht inmiddels dubbel en dwars bewe zen. In een andere vorm zullen nieuwe mensen 'De Duinpieper' gaan leiden onder de vlag van de br e de welzijnsstichting. Bij de Stichting Dienstencentrum is inmiddels een soortgelijke stap gezet. De nieuwe welzijnsstich ting krijgt een fulltime directeur in de persoon van José van Hei ningen. Schiedam De Schiedamse mo delspoorvereniging Sehiespoo- kreeg dit weekeinde tijdens het evenement Modeltrein '98 de der de prijs voor de presentatie van haar modelspoorbaan. Qua servi ceverlening (informatie, vriende lijkheid, deskundigheid) kwam de modelspeorvereniging volgens de bezoekers van het evenement zelfs als beste uit de bus. Honderden mensen konden tij dens Modeltrein '98 naast de mo delspoorbaan van Schiespoor ruim twintig andere tentoonge stelde banen bewonderen. Leden van de Schiedamse modelspoor- vereniging lieten tijdens het eve nement zien hoe bezoekers zelf een baan kunnen bouwen en ver fraaien. De bekroonde model spoorbaan en de prijzen zijn zater dag in het clubhuis aan de Wester kade 21 te bewonderen. Viaardingen De Beneluxtun nel is zaterdagavond korte tyd afgesloten geweest door een wolkbreuk. Er liep 20 veel re genwater in beide tunnelbui zen dat de politie vreesde voor aquaplaning van de auto's. Het verkeer werd omgeleid via de ruit rond Rotterdam. Na een kwartier ging de tunnel weer open. Door de hevige regen en het onweer sloeg een auto op het Kethelplein tussen Viaardin gen en Schiedam over de kop. Niemand raakte gewond. Door Leen van Ooijen Hoek van Holland -- De tegenstel lingen op de Hoekse Muziekdag worden elk jaar groter. In 1990, toen er een nog wat aarzelend be gin werd gemaakt met dit muzi kale festijn, waren piano, viool en accordeon nog de enige instru menten die er te beluisteren vie len, met hooguit een zijsprongetje naar de blokfluit. Zaterdag, tijdens de negende edi tie van de muziekdag, werden grenzen overschreden. Het key board werd geïntroduceerd door Janneke van Zwienen, die twee gezellige melodietjes liet horen. Later gaf Wayne Faas een solo op het drumstel. Ook vocalisten de den deze keer mee. Christiaan van Es, begeleid op piano, zong twee werkjes van Mozart. Natuurlijk bleven ook nu viool, piano en accordeon belangrijke instrumenten op de muziekdag, waar maar liefst veertig jeugdige muzikanten voor het voetlicht tra den om te laten horen wat ze alle maal kunnen presteren op muzi kaal gebied. Bij sommigen bleek dat al heel wat te zijn. Kinderen nog, voor wie de begrip pen interpretatie, articulatie, rit miek, dynamiek en andere mu ziektermen nauwelijks nog gehei men leken te hebben. Bij anderen waren het vooral de zenuwen die overwonnen moesten worden en dat lukte niet altijd. Maar presentatrice Cocky Ver- venne had voor alle kinderen een geruststellend woord en dat bleek in veel gevallen ontspannend te werken. De meeste kinderen speelden overigens voor een vrij wel lege zaal, want de belangstel ling kwam vooral van ouders en familieleden die na het optreden van hun persoonlijke favoriet de zaal weer verlieten.* In de namiddag kwamen zij weer, want toen hadden de juryleden Rino van de Laan en Wim Schro der hun beoordelingen klaar. Twee beroepsmusici die hun taak heel serieus namen zonder kinde ren in hun rapporten te beschadi gen. Want het plezier in het musi ceren moet voorop staan en het neerzetten van een prestatie is leuk, maar niet het allerbelang rijkste. Het afsluitende optreden werd verzorgd door het Jeugdorkest van het Rotterdamse Conservato rium onder leiding van Jozef Schebal. Ruud Feddes (piano) won de wisselbeker in groep 1 en in groep 2 ging de beker naar Tim van der Ende, eveneens op piano. Wayne Faas op drums werd be kerwinnaar in groep 3 en Judith de Jong kreeg met haar alt-saxo foon de hoogste klassering in groep 4. In de topklasse werd Arend Schot winnaar op bes-klari net, t Algeheel winnares van de mu ziekdag werd in groep 5 Janneke Schot. Haar optreden op de dwarsfluit oogstte grote bewonde ring en zij kwam dan ook in het bezit van de wisselbeker. Door Tonny van der Mee Maassluis Als een onschuldige 60-jarige caféganger na een fikse ruzie belaagd wordt door drie mannen, compleet met biljartkeu en een mes, grijpt geen van de aanwezigen in het Maassluise ca fé Notre Dame in. Integendeel, ie dereen blijft rustig op z'n stoel zit ten en kijkt geamuseerd toe tij dens het vijf minuten durende ge vecht. En aan het eind van de strijd worden de vechtbazen zelfs getrakteerd op een warm applaus. Een onwetende bezoeker zou zich wellicht in de ogen hebben gewre ven. Het grootste deel twijfelt ech ter geen moment aan de goede af loop van het gevecht. De belaagde is zijn drie aanvallers met een aantal handige technieken de baas. Het 'slachtoffer', Rinus Te gelaar uit het Groningse Leek, is eigenlijk geen slachtoffer. Dat is ook de boodschap in zijn boek, 'Zelfverdediging in de praktijk', dat gistermiddag in het café van dochter Mandy en schoonzoon Rob Bosma werd gepresenteerd: 'maak jezelf niet weerloos maar weerbaar'. Het ruim 150 pagina's telle ide boek is een handleiding voor zelf verdediging op basis van de zoge noemde 'Budo-iechnieken'. Budo is een verzamelnaam voor alle Oosterse vechtsporten zoals Jiu Jitsu, Judo, Karate, Aikido en Taekwon-do. Auteur Rinus Tege laar is zelf al 45 jaar bezig in de vechtsport, is internationaal scheidsrechter en verzorgt al der tig jaar zelfverdedigingslessen. „Geweld neem hand over hand toe en iedereen krijgt er wel eens mee te maken." zegt Tegelaar. „Steeds meer kinderen worden misbruikt, vrouwen aangerand en ook bejaarden zijn vaak het slachtoffer van geweld. Er komt zoveel in de publiciteit. De kran ten staan bol van de ellende, cri minaliteit en berovingen. Het is dus een goede tijd om zo'n boek uit te geven." Situaties Tegelaar heeft een (foto)reportage gemaakt van alle mogelijke prak tijksituaties, waarin mensen met geweld te maken kunnen krijgen. Variërend van de geldautomaat, tasjesdief en zakkenroller, tot de aanrander in huis. Het boek om vat een aantal aanvals/verdedi- gingshoudingen en -technieken en tips ter voorkoming van ge weld. Dat laatste is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het hele zelfverdedigingsverhaal. Want een groot deel zit 'tussen de oren'. Tegelaar: „Mensen moeten alerter worden, meer om zich heen kijken en aandacht hebben voor de dingen die er om zich heen gebeuren." Tegelaar richt zich dan ook niet alleen op het fysieke, maar ook op het geestelijke aspect, de attitude, het omgaan met de eigen agressie en angst. „Het boek is een hand leiding om op een bepaalde ma nier te kijken en te lopen." vertelt Tegelaar. „Het uiteindelijke doei van alles is het preventief hande len. het voorkomen of vermijden van geweld door de houding, uit straling en lichaamstaal. Zelfver trouwen krijgen, kun je oefenen. Je kunt je trainen op assertief ge drag door zelfverzekerd over te komen. Durf nee te zeggen, kom voor jezelf op, neem een houding aan. Krab, gil of bijt, maar geef niet toe. Iemand die overtuigend overkomt, wordt geen slachtof fer." Het boek, dat bedoeld is voor alle doelgroepen die met agressief ge drag te maken kunnen krijgen, is nuttig, want er lijkt geen eind te komen aan de spiraal van zinloos geweld. Tegelaar: „Er is weinig discipline van huis uit en er is geen gezag meer op school. De normen zijn zo vervaagd, dat ze zelfs in het leger niet meer terug te vinden zijn. Daar heerste vroe ger nog wel discipline en sancties. Voor de één is vechtsport een kunst, voor de ander noodzake lijk, zoals voor een agent. Die moet gezag uitstralen, maar daar ontbreekt het juist aan bij de poli tie," 'Zelfverdediging in de praktijk' is in eerste instantie een beknopte handleiding om de mensen van de mogelijkheden bewust te laten worden. Maar wie het goed wil le ren, zal toch naar een sportschool moeten, zegt Tegelaar, „Het woord vechtsport roept vaak een negatief beeld op. De meeste mensen hebben een hekel aan ge weld. Ze worden pas wakker ge schud als er ze zelf mee worden geconfronteerd. Dan wordt het woord vechtsport weer positief be licht. Maar zolang de wereld be staat. heeft de mens gevochten voor zelfbehoud. Soms kan men zich er niet tegen wapenen, zoals de Belgische kinderen, die onver wacht met geweld zijn ontvoerd. Het volledig uitsluiten van elk ri sico is onmogelijk maar we kun nen wel adviezen aanreiken, waardoor men minder kwetsbaar wordt. Het is dus geen garantie, maar de kans op overleven is gro ter en het kan een goede manier zijn om te ontkomen aan geweld." 'Zelfverdediging in de praktijk; handleiding op basis van Budo- technieken' van Rinus Tegelaar; 1998, uitgeverij Elinar B.V. in Rijswijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1