26 HVO blijft toch tweedeklasser CKC Maassluis vermorzelt Albatros DVO'32 gedegradeerd na bloedstollende ontknoping Excelsior M mist inzet en beleving Luuk van Troost weer uit roulatie Ton Sahli coach korfballers Harga Winst op Deltasport ook goed voor behoud van de voorzitter ROVS beslist over toekomst in Broekpolder Zwemmers VZC grijpen naast kampioenschap Streekderby HSC-DRGS uitgesteld door sterfgeval Vrouwen De Korenbeurs toch naar eerste divisie Vijftiende aflevering Vlaardingse triathlon Afscheid centraal bij Zwaluwen Jorg Boekhout: drie keer raak Belangrijke zege 'Nassau' Slecht slot Rijnmond Rotterdams Dagblad Maandag 20 april 1998 KatwijkDoor een gebrek aan in zet en de juiste beleving is hoofd klasser Excelsior Maassluis er za terdag in Katwijk niet in geslaagd Quick Boys zelfs ook maar een puntje afhandig te maken. De for matie van trainer Mark Nijssen leed een 2-0 nederlaag. Nijssen moest voor het duel nog sleutelen aan de opstelling omdat hij Manuei Monteiro en Paulo Mendonca naar de bank had ver bannen aangezien ze te laat bij de bus arriveerden. Zodoende be gonnen Edwin Marijs en Peter Bos in de basis. Martin van Beelen bracht Quick Boys voor rust aan de leiding en zelfs tegen tien man (Jan-Jeroen Schaap met tweemaal geel wegge stuurd) kon 'Maassluis' in deel twee geen potten breken. Een kwartier voor tijd besliste 'Quic ker' Dick Kuit de wedstrijd. Excelsior dat nu de zesde plaats inneemt, speelt morgen om 18.45 in en tegen Zuidland de kwartfi nale van het toernooi om de dis trictsbeker. „Dan," liet bestuurs lid Nico Vermeer zich ontvallen, „zullen we uit een ander vaatje moeten tappen, willen we op Ko- ninggedag de finale spelen." Schiedam Zaterdag-derdeklas ser WK zal het de nacompetitie zonder Luuk van Troost moeten doen. De verdediger raakte afge lopen week in de wedstrijd tegen Xerxes om de Rotterdams Dag blad Trofee als gevolg van een 'blindgïer' geblesseerd aan zijn enkel en is de rest van het seizoen uitgeschakeld. Van Troost, tevens cricketer bij Exeelsior'20, vreest het cricketseizoen of een deel daarvan ook aan zich voorbij te moeten laten gaan. De aanstaand vader was na een breuk in het zelfde gewricht en gescheurde enkelbanden ander half seizoen uit de roulatie ge weest en kwam pas na zijn over stap naar WK weer aan voetbal len toe. Van Troost overweegt de finitief te stoppen met de voetbal lerij, maar wacht nog even het herstel van zijn blessure af. WK begint zaterdag 25 april de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse met de uitwed strijd tegen Be Fair. De derde ploeg in het competitie-toetje is WDS en de overige speeldagen zijn 2 en 9 mei. WK-YW Zwervers 1-1 (0-1). In de eerste helft schoten Robin Smallegange en Richard Kreischer op de paal. 'Smal'- zorg de in deel twee voor de gelijkma ker. Het duel werd geleid door Schiedammer John Dekker. Hij werd bereid gevonden naar Keth- el te komen nadat de aangewezen scheidsrechter niet kwam opda gen. Dekker floot foutloos. HBSS-WDS 1-2 (0-2). Door con centratieverlies keek HBSS met de rust tegen een 2-0 achterstand aan. Arjan Gijze redde in de twee de episode de Schiedamse eer. Be Fair-PPSC 4-2 (0-2). Door twee treffers van Zacki Mejhed ging PPSC met een 2-0 voorsprong de rust in, maar tien minuten na de pauze was de stand al gelijk. Een defensiefout in de laatste minuut betekende 3-2 voor de thuisploeg, de laatste goal was slechts voer voor de statistici. Schiedam De korfbalbalploeg van het Schiedamse Harga wordt volgend seizoen getraind door Ton Sahli. Hij volgt Ed Pak op en is oud-speler van Harga. De vijfti ger heeft een contract getekend voor een jaar met een optie voor een tweede jaar. De uitwedstrijd tegen DOS'64 werd afgelopen weekeinde met 15-12 (5-7) door de Schiedammers verloren. Na een goede eerste helft speelde Harga een zeer ma ger tweede deel waarin de thuis ploeg de partij naar haar hand kon zetten. Volgens coach Ed Pak verstijfde Harga en maakte het eveneens laag genoteerde DOS'64 gebruik van demogelijkheden. Sportagenda Tips voor deze rubriek kunt u doorgeven aan de sportredactie van deze krant, post bus 375,3100 AJ Schiedam. De sportredac tie is overdag telefonisch bereikbaar on der 010-2732700 (fax: 0104265227) en in de avonduren onder 0104004310. DINSDAG 21 APRIL VOETBAL, Rotterdams Dagblad Trofee; 18,30 HVO-WK (za), 18.30 GTB-HOV, 19.30 Floreant (za)-Ursus, 18.30 Demos-Steeds Volharden, I8.30MW27-DRGS(zo). Ilalve finale distrlclsbeker: 18.45 Zuid- land-Excelsior Maassluis, Eerste ronde Vlaardings kampioenschap: 18.45 Deltasport-HSC (zo), Fortuna-TSB, CION-HVO. DONDERDAG 23 APRIL BASKETBAL: 21.00 Basketiers'71 (m)-Ju- ventus {Zevenaar} Door Erwin van der Lee Vlaardingen Het had er zaterdag alle schijn van dat het oude spreekwoord over goede buren en verre vrienden van toepas sing was op de wedstrijd Deltasport-HVO. Maar wie het ge zicht van Deltasport-trainer Ton Pattinama na afloop bekeek, wist wel hoe laat het was. Hij was zichtbaar teleurgesteld in zijn 'kampioenen' na de kansloze 2-0 nederlaag. HVO weet zich met die zege zeker van een verlenging van het tweede klasserschap én het voorzitterschap van Johan Hoogerwerf. De preses schreef afgelopen week dreigende taal in zijn voorwoord van het clubblad. Hij zou zijn con clusie trekken bij degradatie naar de derde klasse en het bijltje er bij neergooien. Al drie seizoenen speelt HVO immers geen rol van betekenis en al die tijd moet wor den gevochten tegen degradatie, Hoogerwerf deed zo een poging om de druk van de spelers en trai ner af te nemen. „Het is ook niet zo dat ik een zinkend schip ver laat." sprak Johan Hoogerwerf tien minuten voor het laatste fluitsignaal. „Bij HVO zijn de af gelopen jaren veel positieve din gen tot ontwikkeling gekomen. Ik wil alleen absoluut geen voorzit ter zijn van een derdeklasser." Eén punt had HVO nodig om me de-degradatiekandidaat RCL ach ter zich te laten. De relatie met Deltasport was daarbij niet van dien aard dat iets geregeld kon worden, Bij die ploeg staat een oud-prof aan het roer en wie Patti nama kent, hoeft geen cadeautjes te verwachten. Maar het korte sei zoen had een grote weerslag op de spelers van Deltasport dat top scoorder Jarno van der Wilde, Dennis Oosterom, Edwin Hulspas en na tien minuten Dennis van der Meulen moest missen. Na tuurlijk bleef er kwaliteit genoeg over maar de fanatiekelingen stonden aan de kant. Slechts Oni Louenapessey ging diep in de tweede helft nog in discussie met Patrick Har- tog (derde van rechts) heeft HVO aan de leiding gebracht en neemt de feli citaties in ontvangstvan Jorden Wes terhout. Wes terhout zou later vanaf elf meter voor O- 2 zorgen. Foto Peter Molkenboer medespelers en arbiter Den Haan over een vriendschappelijke en sportieve ingooi van Achmed Bouchrit. Felheid Het was tekenend voor het ver loop van de wedstrijd. HVO kreeg niets cadeau maar had de hele wedstrijd niet veel te vrezen van de gastheer. Zeker niet na de mooie 1-0 van Patrick Hartog die profiteerde van de felheid waar mee Mare Maatsen het duel aan ging met doelman Manuel Teixei- ra. De donkere spits blesseerde zichzelf maar zag liggend op de grond hoe zijn werk werd afge rond door Hartog. Na de thee was een buiteling van invaller Ruben Korsten over de knie van Frans Ruijs goed voor de beslissing. Jor den Westerhout stuurde Teixeira vanaf elf meter koel de verkeerde hoek in en voorzitter Johan Hoo gerwerf naar de kantine: 2-0. HVO-trainer Dick Suiker kon voor de tweede maal in 1998 ein delijk weer eens lachen. „Zo'n sei zoen wil ik nooit meer," blies hij stoom af. „Het is schandalig dat deze groep in deze situatie is be land. Ik wijt dat onder andere aan het klimaat. Zodra het kouder wordt en geen gras meer op de velden staat, stort het in. Dat is het probleem. Iedereen zal zich volgend jaar moeten realiseren dat op trainingen de basis wordt gelegd. Er wordt bij HVO veel ge daan om het die gasten naar de zin te maken maar ze pakken het niet op. Bij HVO zitten nog te veel 'liefhebbers' die pas met mooi weer tot prestaties komen," Deltasport-HVO 0-2 (0-1). 40. Patnck Har tog 0-1.55. Jorden Westerhout 0-2. Deltasport: Teixeira, Kluiters (70. Lense- lmk), Simons, Ruijs (75 Bras), Meuldyk, Louenapessey, Achmed Bouchnt, Wester- dijk, Van der Meulen (12. Zeebregts), Van Leeuwen, Harnid Bouchrit. HVO: Goedknegt, Van Troost (65. Nieu- wenhuizen), Sneek, Sala, Manubutu, Hoo- gerboord. Sam-Sin, Hartog (60. Valies), Van der Nol, Maatsen (46. Korsten), Westerhout. Vlaardingen In de algemene ledenvergadering van van avond nemen de leden van de ROVS (Rotterdamse Ontspan- nings Vereniging Shell) een besluit over het al dan niet meedoen aan het Broekpolder- plan: Het plan behelst de reali satie van een multi-functio ned sportcomplex in deBroek- polder waarin Shell kan parti- „riperen door te verhuizen van de huidige locatie. Hoewel de kans bestaat dat de ROVS en voetbalvereniging TSB het huidige Shell-com plex Vijfeluizen in de nabije toekomst verlaten» wordt bin nenkort door de.ROVS een nieuwe activiteit op poten ge zet In samenwerking met sporschool John van Eerden burg wordt er een fitness en aerobic centrum geopend on der de naam 'Sport and Health Centre de Vijfsluizen'. Zondag 3 mei wordt in het sportcentrum een kennisma- kingsdag gehouden en krijgen de bezoekers diverse demon straties voorgeschoteld. Voor de selectie van voetbalvereni ging TSB wordt dinsdagavond 28 april een 'soccer aerobic fit ness' georganiseerd Vlaardingen - De zwemmers van VZC zijn er niet in geslaagd voor de vijfde achtereenvolgende keer het kampioenschap van de zwem- bond voor Rotterdam en Omstre ken (ZRO) voor zich op te eisen. Het lukte de Vlaardingers niet een achterstand van vijftien pun ten goed te maken op De Devel uit Zwijndrecht dat de titel greep. Er weid door VZC goed gepres teerd, maar door het ontbreken van onder andere Martijn van de Maagdenberg kwam de Vlaar- dingse Zwem Club net de laatste belangrijke punten te kort. Wel legden de VZC'ers beslag op het dagklassement dat zij met een voorsprong van 2,6 seconden op De Devel afsloten. In totaal kwam de ploeg echter dertien seconden te kort om de titel te prolongeren. In bad Aquapulca in Dordrecht behaalde VZC negen medailles. Uitblinkers waren: Paul Brink man met goud op de 100 meter rugslag in 1.12.1, Kirsten van der Steen met goud op de 100 meter schoolslag in 1.17.5 en Renee Snoek met goud op de 400 meter wisselslag in 5.13.7. Eindstand: 1. De Devel, 2. VZC, 3. De Kempvis, 4. Nautilus, 5. De Gooye, 6. De Lansingh, 7. Merwe- de, 8. De Geul. Door Sander Sonnemans Den Haag De klap kwam extra hard aan. Derdeklasser DVO'32 dacht dankzij de verrassende 3-2 winst op Die Haghe de laatste strohalm te hebben gegrepen, maar uitgerekend ook mede-de gradatiekandidaat Hoekse Boys won zodat de kans op een beslis- singsduel in één klap was vervlo gen: DVO"32 exit. „Dit is heel erg," reageerde voor zitter Harrij Meijer zeer teleurge steld. „Maar eerlijk gezegd had het natuurlijk nooit op die laatste competitiewedstrijd aan mogen komen, Alles heeft ook tegen ge zeten dit seizoen. Het is extra triest dat je eindelijk wint en dan toch nog degradeert. Als Hoekse Boys naar aanleiding van de ge staakte- wedstrijd tegen Naald wijk, net als wij, drie punten in mindering had gekregen, waren we twee punten boven die ploeg geëindigd en hadden wij de be slissingswedstrijd gespeeld om de gradatie af te wenden. Maar he laas wordt er door de bond met twee maten gemeten." Commentaar De preses trok ondanks de 3-2 winst (doelpunten Ron van de Berg, Brian van der Wilde en Wal ter van Pemis) zijn conclusies en kondigde aan zijn functie be schikbaar te stellen. „Ik laat de club niet zakken, maar doe wel af stand van het voorzitterschap. Ik ga mijn plaats vrijmaken vooreen ander. Kijk, als je blijft zitten, komt er niemand. Laat de mensen die altijd commentaar hebben, nu maar eens komen." Bij Hoekse Boys, dat naar Loos duinen moest voor de ontmoeting met de plaatselijke voetbalcluben met 4-1 zegevierde, ontpopte Bar ry Knipscheer zich tot de held van de dag. De trainerszoon nam drie van de vier treffers voor zijn reke ning. Loosduinen kwam na een stief kwartiertje op een voor sprong, maar tien minuten later schoot Knipscheer zijn ploeg langszij. In de tweede rondgang was de vreugde compleet in het Hoekse Kamp toen Rene Vos er 2- 1 van maakte en het feest werd helemaal compleet met de twee doelpunten van Knipscheer in de laatste tien minuten. Hoekse Boys moet dus nog één keer aan de bak om in die derde klasse B het vege lijf te redden. De clublei ding gaat er vanuit dat het crucia le duel voorkomende zaterdag op de agenda wordt gezet. Wie de te genstander wordt, is nog niet be kend. Scheidend ClON-trainer Cees Goudswaard zag zaterdag in het thuisduel tegen BMT negen doel punten. Zijn ploeg won na een ge lijke ruststand (1-1) uiteindelijk met 5-4. BMT kwam aan de lei ding en John van Spronsen trok de stand weer gelijk. BMT had na de thee aan twaalf minuten ge noeg om uit te lopen naar 14, doch de Vlaardingers herhaalden dat staaltje door in een zelfde tijdsbestek op gelijke hoogte te komen (treffers Van Spronsen (2x) en Heter Broere). Een kwar tier voor tijd maakte Michel Ver schoor de sensatie compleet. MW27, in de race voor een perio- detitel, kreeg onverwacht een vrije dag. Tot verbazing van ook thuisploeg PEC Haag werd het veld in Den Haag door de consul onbespeelbaar verklaard. Door Ton de Leede Maassluis De korfballers van CKC Maassluis hebben in de eer ste thuiswedstrijd werkelijk geen spaan heel gelaten van Albatros. De hoger geklasseerde opponent maakte haar positie nooit waar en keerde met deniet geringe neder laag van 134 beschaamd huis waarts. Voor middenmoter Maassluis be tekende de uitgestelde herstart van de veldeompetitie - vorige week werd de wedstrijd tegen Weidevogels afgelast - het begin van een race voor de tweede plaats in de tweede klasse. „We moeten winnen," wond Maassluis-coach Frits Broers er voor het duel geen doekjes om, „om aansluiting te houden met de top. Ventura Sport staat op de eer ste plaats en wordt zo goed als ze ker kampioen. Albatros en HKC staan boven ons en azen ook op de tweede plaats die recht geeft op promotie naar de eerste klasse. Zo is het ons dit seizoen in de zaal ook gelukt om promotie af te dwingen, maar daar zaten we wel in de zogenaamde zwakke zuide lijke poule. Op het veld zitten we in een aanzienlijk zwaardere afde ling. Zodra we gaan verliezen ko men we echter nog in aanmerking voor degradatie, dus zover moe ten we het zeker niet laten ko men. Daarom is het vandaag van belang dat we vanaf de eerste mi nuut gretig zijn, We moeten zor gen dat iedere speler de eerste in het duel is, dan komt hij of zij van zelf gemakkelijker in de wed strijd. Uit bij Albatros hebben we een 84 voorsprong weggegeven door ruim een halfuur niet meer te scoren. Ik hoop dat zoiets van daag niet gebeurt." Maassluis, vooraf nog door eigen speaker en p.r.-man Mart van der Gaag als simpele middenmoter afgeschilderd die voor geen enke le prijs meer in aanmerking zou komen, had de woorden van de coach danig ter harte genomen en zette meteen druk op de korf van de tegenstander. Edwin Zeegers. bezig aan zijn laatste seizoen in de hoofdmacht, gaf het goede voor beeld en rondde in de tweede mi nuut met een soort tip-in een gave pass van de sterk spelende Dorine van der Hout af. Even later zorgde het zelfde tweetal voor de 2*0, al leen was Edwin Zeegers nu de aangever en rondde Dorine van der Hout, uiteindelijk topscorer met vier treffers, bekwaam af. De Zwijndrechters waren aanvan kelijk zeker niet minder en ze trachtten zowaar tempo te maken maar de afronding liep van geen kant. Elke schotpoging strandde op de rand van de korf of miste net dat tikkeltje geluk dat nodig is om succes te hebben. Albatros zag pas in de dertigste minuut kans te scoren. Toen keek de promotie kandidaat al tegen een 6-0 achter stand aan aangezien de Maasslui- zers niet vergaten af en toe raak te schieten. De ruststand van 7-1 in het voor deel van de thuisploeg was verre van verwonderlijk, zeker omdat de spelers van Albatros onderling steeds meer op elkaar gingen vit ten en scheidsrechter Keereweer in Zwijndrechtse ogen nauwelijks goed kon doen. Maassluis trok zich weinig aan van de falende op ponent en leek zelfs naar een monsterscore uit te lopen. Helaas voor het publiek sloop de noncha lance in het Maassluise achttal en werd vaak onnodig balverlies ge leden. Te snel werd voor het schot gekozen in plaats van de bal eerst goed rond te spelen. Dat Maas sluis, in de slotfase nog 'verzwakt' door het uitvallen van Edwin Zee gers („Ik had net als veel mede spelers last van blaren omdat we door het zachte veld gedwongen waren opschroefnoppen te spelen en dat zijn we niet gewend") toch moeiteloos uitliep naar de eind stand van 134 had ook te maken met het zwakke verweer van Al batros. „Zowel aanvallend als verdedi gend," sprak Frits Broers tevre den na afloop, „hebben we goed gespeeld. Kun speerpunten in de aanval kwamen er niet aan en aanvallend heb ik hele leuke com binaties en doelpunten gezien. Zo spetend maken we zeker nog aan spraak op de tweede plaats en dus promotie." Albatros in de aanval. De be zoekende ploeg lijkt hier vrij 'stevig'te korfballen, maar in werkelijkheid had CKC Maas sluis weinig te duchten. Het won dan ook vrij eenvoudig met duidelijke cijfers Foto poter Molkenboer Vlaardingen - De streekderby HSC-DRGS in de vijfde klasse F van het zaterdagvoetbal is zaterdag niet ge speeld. Het veld lag er prima bij, daar lag het niet aan. Aanleiding voor de afgelasting was een sterfge val bij ZW waarmee het yiaardingse HSC in de slag is om de titel Om competitievervalsing te voorkomen werd naast HSC-DRGS en ZW-RSM ook de wedstrijd van Zuiderpark, dat eveneens nog kandidaat is voor het kampioenschap, tegen FC Maluku afgelast. Met nog eén wedstrijd te gaan is de situatie aan kop: ZW 37 punten, Zuiderpark 37 punten en HSC 35 punten. Hoewel de kans groot is dat het programma zaterdag opnieuw wordt vastgesteld, moet er rekening mee worden gehouden dat er dan weer heen en weer ge schoven moet worden omdat het dan een nationale feestdag is voor de Molukkers. Amsterdam - Hel schier onmogelijke is voor de tafel- - tennisters van De Korenbeurs toch gebeurd: promo tie naar de eerste divisie. De Schiedamsen eindigden met 66 punten precies gelijk met de reserves van Eed Stars. Omdat beide onderlinge wedstrijden in 5-5 eindigden, werd het kampioenschap op game-saldo beslist. Dit bleek met één game in het voordeel van - De Korenbeurs uit te vallen. De Korenbeurs is door dit resultaat in één rush van de derde naar de eerste divisie gepromoveerd. In en tegen Amsterdam '78 kwamen vooral Uneke Sneller en Sylvia Waterreus goed voor de dag. Zij scoorden beide een hattrick. Danielle Maas scoorde dit keer echter niet en ook het dubbelspel ging verloren. De eindstand werd hierdoor op 4-6 bepaald. Voor coach Hans Waterreus en zijn speelsters was het vervolgens wachten op het resultaat van Red Stars. Eerder won Red Stars met 9-1 van Maasbree, wat voor De Korenbeurs te veel zou zijn. Het werd dit1 keer echter 8-2, hetgeen na het nodige rekenwerk voldoende voor de promotie naar de op één na hoog ste divisie bleek. Compleet Het reserveteam maakte het succes voor de Schie damse vrouwen compleet. Er werd niet één maar er werden twee feestjes gevierd aan de Lange Haven. Het jeugdige kwartet van coack Marijke Schoonder- beek bestaande uit Maaike Gerst, Kim van der Poort en de tweeling Jolanda en Evelien Waterreus, promo- veerde naar de tweede divisie. Bij de mannen was De Korenbeurs al uit de eredivi sie gedegradeerd. De laatste wedstrijd tegen VSI/ Tence was zonder enkel belang, want ook de Limbur- gers moeten het volgend seizoen weer een stapje la ger proberen. Het werd een 5-2 nederlaag voor de Schiedammers, die zonder één keer te winnen op een roemloze achtste en laatste plaats zyn geëindigd. De twee tegenpunten kwamen van Nermin Smajic. Ar jan Karbaat en de als speler acterende coach Luc Janssen kwamen niet tot scoren. N O AD (mMCV Z 5-5. Het Schiedamse NOAD speelde in de laatste wedstrijd gelijk tegen betschaduwteam van JCV 2. Er stond niets meer op het spel voor de ploeg uit De Korenbeurs, die ditmaal met Kees de i- Koning en André Eerland optrad. De Schiedammers wonnen ieder twee keer en zegevierden ook samen in het dubbelspel. Vlaardingen Vlaardingen beleeft de2e zomer - zon- dag 14 juni - voor de vijftiende keer de triathlon. Het is de Stichting Vlaardingen Triathlon gelukt de afde lingskampioenschappen voor regio "West 2 binnen te halen. Prominente atleten uit deze regio zullen dan met elkaar strijden om het eremetaal. Het feestelijk omlijste sportevenement vindt plaats in en rond Vlaardingen, met de Krabbeplas als voor- naamste plaats, en start om 9.30 uur. Niet alleen de Olympische afstand (AK) met 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en tien kilometer hardlopen wordt georganiseerd maar ook kortere afstanden. Voor de sprintafstand (500 meter zwemmen, 20 kilo meter fietsen en 5 kilometer hardlopen) kan ook met drietallen worden ingeschreven. Elk onderdeel wordt dan door een andere atleet afgelegd. Doorgewinterde triathleten, toekomstige triathJeten en recreanten kunnen voor informatie of een in- schrijfformulier contact opnemen met Gerard Oo- - men (tel.: 0104700920). Eerste Klasse Zwaluwen-K'WH 0-2 (0-1). Het afscheid van Martin van Ballegooijen, Jos Opschoor en leider Jan Kok waren de enige hoogtepunten aan Vlaardingse zijde. De wedstrijd I was niet om aan te zien. Trainer Aad Andriessen had ge- luk dat hij voor werkzaamheden in het buitenland zat. I Zijn opvolger Ron van de Berg zal zich bij het zien van de wedstrijd even achter het oor hebben gekrabt Omdat Zwaluwen zeer weinig inspiratie toonde, kregen de drie oud-gedienden geen afscheid dat ze verdienden. Tien mi- j nuten voor tijd schopte aanvoerder Martin van Balie- gooijen voor het laatst in Zwaluwen-shirt tegen de baL De stand was toen al 0-2 in het voordeel van de bezoekers. Vierde Klasse TSB-TAC'90 G-2 (3-2). Kampioen TAC'90 inspireerde vooral TSB'er Jorg Boekhout. Driemaal vond de aanval- Ier het net. Al na vier minuten stond TSB op achterstand i maar Gerard Maas trok de stand gelijk. Jorg Boekhout benutte een 'pingel' en Martin Vader kopte na een half- uur de 3-1 binnen. Na de thee pegelde Jorg Boekhout de 4-2 in de kruisingen zorgdehy ook voorde 5-2. Op aange ven van de aanvaller maakte Jurjen Bijl de afstraffing van de onwaardige kampioen compleet. Ariston'90-GTB 5-1 (3-1). Trainer Leen Kooiman kreeg niet het afscheid dat hij verdiende. GTB ging hard onder- uit en dat deed vooral voorzitter Jan Zwep pijn, „Zo'n af- scheid heeft Leen niet verdiend en dat neem ik die gas ten kwalijk," reageerde de preses. Pas na de rust bij een 4-0 tussenstand kreeg GTB de eretreffer, Benito de Lan ge was de doelpuntenmaker. Luctor-Oranje Nassau 9-13 (3-8). Onder erbarmelijke i omstandigheden - regen, wind en hagel - behaalde Oran je Nassau afgelopen weekeinde een belangrijke overwin ning bij Luctor. In Temeuzen zorgde de ploeg van coach Ed Maijer door de overtuigende winst dat de aansluiting met de top behouden blyft. KV VlaardingeD-AchilIes 19-17 (9-5). In de strijd om lijfs behoud boekten de Vlaardingers een eclatante zege op Achilles. Vlaardingen-coach Jan de Jager zag zijn ploeg steeds een kleine voorsprong nemen die niet meer uit handen werd gegeven. IJsbrand den Breems (negen tref fers) en Ronald Venveij (zes rake worpen) waren de top scorers voor de thuisploeg. Volleybal Rijnmond (v)-Somas Activa 1-3. De Schiedamsen gingen met de eerste setwinst (1-0) voortvarend van start, maar daarna zakte het spelpeil tot een bedenkelijk niveau. So mas had telkens weer een antwoord op de tactiek van Rijnmond en sloeg zichzelf vrij eenvoudig na de winst - Coach Hans van Setten blijft in principe ook volgend sei zoen werkzaam in sporthal Groenoord en het is de bedoe ling dat er wat nieuwe speelsters bijkomen. Piet Zoomers/Dynamo"2-Rijnmond (m) 1-3. De Schie dammers hadden het niet echt moeilijk in Apeldoorn en namen vrij eenvoudig een 0-2 voorsprong. De reserves van Dynamo hadden één punt nodig om promotie/degra datieduels af te wenden en gingen met de derde set (1-2) 1 de goede kant op, maar het was vechten tegen de bier kaai. Vooral tegen de aanvallen van Arjan van Trigt had 1 de thuisploeg weinig in te brengen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 3