5 Milieudienst tempert angst voor uranium in Schiedam h 3i)ïiümiïm Middeleeuwse lunch hapt lekker weg Legerarts valt wachtlijsten aan Diana-film toch eerst bij AVRO Gepakt voor hulp bij ontsnapping Juliana gaat goed vooruit Spookrijder (81) merkt niets Hoge eisen voor atropine-xtc Commerciëlen: geen bijdrage Vrouw d ood na botsing met koe Politie entert drugsschip Parlementaire enquête naar Bijlmerramp komt dichterbij fi Stille tocht voor doodgeschoten Tielenaar Lammetjes 'ijden onder oormerken Ziekenhuis- rekening Ama! staat nog open Meer mogelijkheden voor DNA-onderzoek verdachten Kerkelijk onderzoek naar seksueel misbruik van start Eerste zes Surinaamse patiënten in Nederland Oppas wordt mogelijk aangeklaagd voor moord GSM verraadt reisroute verdachte v MÉï.üM1Ij ÏüI'jAIHjIMÈH WTkwart MiuoeNBOEKtN&smsps romans mwp wuniumm "Hu Sét MUS 0 TEL INFO: 030 60 47400 Rotterdams Dagblad Woensdag 22 april 1998 Den Haag Defensie gaat bij zie kenhuizen en maatschappen chi rurgische teams financieren die eens per anderhalf jaar drie maanden lang voor de krijgs macht beschikbaar moeten zijn. Zo vangt Defensie haar nijpend tekort aan geneeskundig perso neel op én worden de wachtlijsten in de gezondheidszorg bestreden. De teams komen bovenop de ge wone sterkte van de instellingen. Vooral de vredesoperaties hebben tot gevolg dat er een flink tekort aan legermedici bestaat. Defensie wil in in totaal vijftien nieuwe chi rurgische teams vormen. Zo'n team bestaat uit vijf personen: een chirurg, een anesthesioloog en drie OK-assistenten. Hilversum Bijna een maand la ter dan de bedoeling was, heeft de AVRO op zaterdag 2 mei de we reldpremière van de Engelse tv- füm People's Princess over het laatste levensjaar van Diana, prin ses van Wales. De omroep wilde aanvankelijk het 75-jarig jubile um op 4 april met de vertoning op luisteren maar dat lukte niet. Rekken De politie heeft van nacht een 48-jarige man uit Am- hem van zijn bed gelicht. Hij wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij de ontsnapping van drie TBS'ers uit de kliniek in Rek ken op 7 april. De man zou de vluchtauto hebben bestuurd. Eer der werden een 42-jarige Haarle- mer en een 65-jarige man uit Al- mere aangehouden. Den Haag Prinses Juliana gaat elke dag vooruit. Er zit duidelijk een stijgende lijn in haar situatie, meldt de rijksvoorlichtingsdienst. Prinses Juliana brak donderdag een heup, op visitie bij een vrien din in Wassenaar. Venray Met loeiende sirene heeft een politiepatrouille gister middag twee kilometer lang een 81-jarige spookrijder op de A 73 achtervolgd. De agenten waren even daarvoor tussen Venlo en Venray bijna frontaal op de wagen van de bejaarde man uit Melders- lo geknald. Om ongelukken te voorkomen, keerden de agenten hun wagen om de spookrijder van de snelweg af te krijgen. Amsterdam Officier van justitie mr. N. Zandee heeft gisteren voor de rechtbank in Amsterdam te gen zeven leden van een drugs bende achttien maanden tot zes jaar cel geëist. De officier beschul digt hen van georganiseerde drugshandel en de fabricage van xte waarin de giftige stof atropine was verwerkt. Daarmee hebben zij bewust het risico genomen dat er doden zouden vallen. Assen Er komt geen vellichte bijdrage voor de commerciële om roep. Dat heeft staatssecretaris Muis (Cultuur) gisteren gezegd. Nuis ziet niets in het voorstel van Holland Media Groep (RTL en Ve ronica) voor de invoer van een bij drage van een gulden per huis houdenvoor de drie zenders. Nijnsel Een 29-jarige inwoon ster van Uden heeft zich m het Brabantse Nijnsel doorgereden tegen een loslopende k)e. Haar 48-jarige moeder die ook in de au to zat, is gewond overgebracht naar een ziekenhuis. De koe heeft de botsing eyenmin overleefd. VigoDe guardia civil heeft in de Noord-Spaanse havenplaats Vigo een Nederlands schip geenterd met 1,3 ton cocaine aan bord. De boot was van Venezuela onderweg naar Rotterdam. De straatwaarde van de cocaïne is ƒ90 miljoen. Schiedam De kans dat de vervuilde grond uit de Bijl mer die in Schiedam is ver werkt ook uranium bevatte, is volgens de DCMR Milieu dienst Rijnmond 'zeer klein'. De dienst concludeert dat op grond van eerdere onderzoeken in Amsterdam. Omdat de aanwe zigheid van uranium niet geheel kan worden uitgesloten, gaat de milieudienst de gereinigde partij grond opsporen. Dat 'papieren' onderzoek zal enkele dagen du ren. Zodra de grond is getraceerd, worden er monsters genomen voor nader onderzoek, aldus DC- MB-woordvoerder R. Kuijper. Aan de hand van de analyse van de monsters en de plek waar de grond ligt, worden maatregelen genomen, aldus de DCMR-woord- voerder. In het initiatief om de oud-medewerkers van NBM Mi lieu aan een medisch onderzoek te onderwerpen heeft de milieu- dienst geen rol gespeeld, aldus Kuijper. „Maar als je op die ma nier ongerustheid bij medewer kers kunt wegnemen dan is zo'n onderzoek per definitie goed." Voor de omgeving van de piek waar de grondreinigingsinstalla- tie van NBM Milieu in Schiedam was gevestigd bestaat volgens de DCMR 'absoluut geen gevaar'. Ook al mocht er uranium in de grond zitten, dan nog hoeven be drijven in de omgeving van de Nieuwe Waterwegstraat zich vol gens de Kuiper geen zorgen te maken. Enquête In de Tweede Kamer groeit de steun voor een parlementaire en quête naar de Bijlmerramp. D66 en Groenlinks zijn nu ai over tuigd van de noodzaak om betrok kenen onder ede te horen. De PvdA en de SP lijkt dit 'zeer waar schijnlijk', het CDA en de WD zullen zo'n onderzoek niet afwij zen als blijkt dat dit nodig is om de benodigde opheldering te krij gen. Een parlementaire enquête gaat verder dan een parlementair on derzoek. Bij een enquête kunnen mensen onder ede worden ge hoord. Volgens D66 is het hoogste tijd om de dossiers over de Bijlmerramp te kunnen sluiten. „Er is echter nog te veel onduidelijk," aldus Kamerlid Van 't Riet. Zij heeft niet de illusie dat een enquête al les aan het licht zal brengen, „maar we moeten zoveel mogelijk te weten zien te komen." Coalitiepartner PvdA houdt de boot nog enigszins af. De Kamer heefteen werkgroep ingesteld die voor 19 mei moet beslissen of een parlementair onderzoek is ver eist, of een parlementaire enquê te. Volgens PvdA'er Van Gijzel is de kans groot dat de werkgroep een enquête zal aanbevelen „om dat die de Kamer meer mogelijk heden biedt om zaken te achter halen." Van Gijzel sluit overigens een ander soort onderzoek met uit. Een enquête neemt vee! tijd in beslag. „In elk geval moet alles boven tafel komen. We willen de waarheid weten." De derde paarse fractie, de WD, wil eerst de bevindingen van de commissie-Hoekstra en de rijks recherche afwachten, aldus Ka merlid Keur. De commissie zal in juli rapporteren over de vracht brieven van de gecrashte El Ai- Boeing. „Maar wij zullen een par lementair onderzoek met blokke ren," aldus Keur. Van de oppositiepartijen zegt het CDA dat een parlementaire en quête 'erg voorhang' is. Het is de ze party nog niet duidelijk wat hiervan de toegevoegde waarde is.Als die waarde er is. zullen wij een enquête steunen," aldus Ka merlid Meijer. Groenlinks heeft steeds voor een ingrijpend onderzoek door de Tweede Kamer gepleit. De SP denkt dat een enquête onvermij delijk is. Rondom de Grote Kerk in Den Haag is gisteren een Middeleeuwse markt gehouden voor scholseren. Kinderen uit de hoogste groe pen van het basisonderwijs en jongeren uit de onderbouw van het het voortgezet onderwijs zetten met gebruikmaking van hun handen hun tanden in wat we tegenwoordig een lunch noemen. De maaltijd zoals die in 1248 ook genoten zou kunnen zijn, was een bijdrage van Shell Nederland aan de viering van 750 jaar Den Haag. Foto-s Koen Suyk/ANP Tiel Inwoners van Tiel houden vanavond een stille tocht door het centrum van de gemeente ter na gedachtenis van Erik Jan den Haan die zondagmorgen werd doodgeschoten voor de deur van muziekcafé Nikita. De tocht, aan sluitend op de condoléance in het rouwcentrum, is een initiatief van het Lingecollege, de plaatselijke middelbare school. De stoep voor het café is inmiddels veranderd in een bloemenzee. Ook knuffelbe ren, populair sinds de dood van Lady Di, ontbreken niet. De ou ders van de omgekomen Tiele naar plakten maandag al een emotionele oproep tegen zinloos geweld aan de muur van het mu ziekcafé. Ook in de rouwadverten tie spreekt de familie van zinloos geweld. Ei ik Jan den Haan werd in de borst getroffen door een ver dwaalde kogel tijdens een vecht en schietpartij tussen twee rivali serende groepen mannen in het Tielse café. Het slachtoffer had niets met de ruzie te maken. De politie heeft een 25-jarige Arn hemmer en een ever.oude Rotter dammer aangehouden. Zij heb ben geen bekentenis afgelegd. De technische recherche van de politie heeft maandag en dinsdag het etablissement nageplozen om de kogel te vinden waardoor Den Haan geraakt is. Ook de omge ving van het bedrijf en de Koom- markt, waar ook is geschoten, is uitgekamd. De politie heeft ruim honderd getuigen verhoord. Over de aanleiding voor de ruzie kon de politie woensdagmorgen nog niets zeggen. Het slachtoffer wordt vrijdagmiddag gecremeerd in crematorium Moscowa in Arn hem. De ouders willen dat de ge meente een plaquette aanbrengt bij café Nikita ter herinnering aan hun zoon en andere slachtoffers van geweld op straat. Lammetjes hebben te lijden onder de nieuwe, gele oormerken. Hun oren zijn te teer en te slap voor die grote kentekens. Bijna elke keer als een oormerk wordt aangebracht komt er een vel letje tussen de sluiting. Het gevolg is dat de oren al gauw be ginnen te zweren. Het zijn ondingen, werd duidelijk op een bij eenkomst van schapen- en geitenhouders van de Friese Land en Tuinbouworganisatie (FLTO) in Joure. Het ministerie van landbouw houdt echter vast aan de nieuwe, grote oormerken omdat het daarmee denkt fraude te voorkomen. Foto Paul Janssen/ GPO VROUWEN, HET HART VAN EUROPA, zaterdag 25 april Ronde tafelgesprekken en interviews flexibilisering, individualssenngen Europese eenwording kans voor trouwen op de Europese arbeidsmarkt' macht in Europa, geen zaak voor vrouwen' Europees beleid, intercultureel beleid' Emancipatie wat regeit Europa, wat regelt de keukentafel' M ra v o a. Heth D'Ancona. Kann Adelmund, Ad Melkert. Vüm van \elzen Plaats Cruise terminal mRotterdam, van 1100-16 30 uur Toegang gratis Aanmeldingen nadere inlichtingen Nederlandse Delegatie van de Socialistische Frictie m het Europees Parlementte! 070-3467000. fax 070-3ó3"669 (tinsterdam De stichting( Ven ture Middle East kan voorlopig de ziekenhuisreketiing voor het overleden Iraakse meisje Amal niet betalen. Bij het Amsterdamse AMC staat nog een rekening van enkele tienduizenden guldens open. Het ziekenhuis is m overleg met de stichting over betaling. Venture V' \ilc East haalde de ernstig e Amal Thair Saeed vorm december naar Neder- la- Lun noodkreet van CNN- veibiuggever Peter Arnett. Ze leed aan een ernstige afwijking aan het lymfevatenstelsel Amal overleed begin april. Directeur H. Bosch van Venture Middle East heeft zich inmiddels teruggetrokken. Hij is volgens be stuurslid R. van Maaren geschokt door de dood van Amal. Volgens Van Maaren zal de stichting er al les aan doen het geld alsnog bij el kaar te krijgen. Hjj wil niet precies zeggen om hoeveel het gaat. „Het is een aan zienlijk bedrag." De stichting doet een beroep op donateurs. Van Maaren vindt dat CNN moreel gezien ook een rol zou moeten spelen. Het AMC be kijkt de kwestie zakelijk. „We draaien op collectieve middelen. De rekening moet betaald wor den." aldus een woordvoerder. Den Haag Het Openbaar Minis terie krijgt meer mogelijkheden verdachten van ernstige geweld- en zedendelicten te dwingen mee te werken aan DNA-onderzoek. Dit zal in de toekomst vooral ge beuren door het afnemen van wangslijmvlies. Minister Sorgdrager (Justitie) heeft hiertoe een wetsvoorstel naar de ministerraad gestuurd dat vrijdag wordt behandeld. Het afnemen van wangslijmvlies ten behoeve van DNA-onderzoe.; is tot nu toe niet wettelijk toege staan, alleen het afnemen van bloed. Afname van slijmvlies in de mond levert dezelfde resulta ten op, maar wordt als minder be lastend ervaren voor de verdach te. De mogelijkheden om ver dachten DNA-onderzoek te laten ondergaan, worden verruimd. Momenteel is het niet toegestaan een verdachte van een zedenmis drijf die bekent, te dwingen bloed af te staan voor DNA-onderzoek. In zo'n geval zijn politie en justi tie niet in staat te kijken of de ver dachte iets te maken heeft met andere, nog onopgeloste zaken. Het wetsvoorstel maakt dit wel mogelijk. Bovendien mag het DNA-proflei bewaard worden voor vergelijking bij toekomstige misdrijven. Als de verdachte vrij willig aan DNA-onderzoek mee werkt, hoeft de rechter-commissa- ris niet meer te worden ingescha keld. Dan kan de officier van jus titie een onderzoek gelasten. In dien de verdachte niet bereid is mee te werken, kan een rechter commissaris makkelijker een DNA-onderzoek afdwingen, aldus het vorstel. Het moet gaan om geweld- of zedendelicten waar mi nimaal acht jaar gevangenisstraf op staat. Ieder mens heeft een uniek DNA-profiel, ook wel gene tische vingerafdruk genoemd. Sin Is kort is het mogelijk DNA- profielen in databanken op te slaan. Sorgdrager wil ook streven naar het uitwisselen van gege vens van DNA-banken in Europa. Lanteren De drie Samen-op- Wegkerken hopen over een maand te beginnen aan een onaf- mkehjk onderzoek naar de ker kelijke verantwoordelijkheid rond een pedofiliezaak. De vijf koppige commissie gaat onder meer uitzoeken hoeveel kerkelijk werkers op de hoogte zijn geweest van het seksueel misbruik waar aan een ex-kerkelijk werker van een recreatiecentrum in Doom zich schuldig heeft gemaakt. De gezamenlijke onderzoekscom missie bestaat uit twee hervorm den, twee gereformeerden en een lutheraan. Onder hen is een advo caat, een arts en een rechter. C.J. de Kruijter, ambtelijk secretaris van de gereformeerde synode, wilde geen namen van de com missieleden noemen. Binnen vier weken wil hij de twee nog ontbre kende leden hebben gevonden. Zij zullen in hun vrije tijd aan de slag gaan. De synodebesturen verwachten het onderzoek binnen een halfjaar na aanvang af te ron den. Maar die termijn is volgens De Kruijter afhankelijk van de be vindingen. Hy net dat gisteren weten nadat een gereformeerd sy nodelid zich erover had verbaasd dat het onderzoek „zo lang op zich laat wachten." Op 19 januari be sloten de synodebesturen een on derzoekscommissie in te stellen. De hervormde synodevoorzitter ds. B.J. van Vreeswijk zei later dat het onderzoek zich moet richten op de 'toedekkingsmechanismen' die wellicht een rol bij de ontucht hebben gespeeld. Htj zei te willen weten of meerdere kerkelijk wer kers betrokken zijn geweest bij de zaak. Be nu G2-jange A. B., ex-kerkelijk werker van recreatiecentrum Het Grote Bos in Doorn, is vorig jaar november veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens seksueel misbruik van vier kinderen. Schiphol Op Schiphol zijn van morgen de eerste zes van in totaal elf Surinaamse patiënten aange komen, die m Nederland drin gend medisch behandeld moeten worden. Het Surinaamse staats- ziekenfonds SZF hoopt deze week nog meer patiënten met levensbe dreigende aandoeningen in het buitenland onder te brengen. De zes die met een vlucht vanuit Paramaribo op Schiphol aankwa men worden zo snel mogelijk in Nederlandse ziekenhuizen in Am sterdam en Leiden opgenomen. Daarover zijn afspraken gemaakt met Zorgverzekering Amsterdam enOmstreken (ZAO), die een sa menwerkingsverband heeft met het Surinaamse SZF. Medio februari kwam de medi sche samenwerking tussen Ne derland en Suriname stil te liggen als gevolg van politieke spannin gen tussen beide landen. Maar Den Haag bood de Surinaamse re gering aan ernstig zieke patiën ten toch-in Nederland-te laten be handelen, Paramaribo maakte niet onmiddellijk vandat aanbod gebruik, "De patiënten die van morgen zijn aangekomen, lijden aan hartproblemen en kanker. ZAO verwacht morgen en volgen de week nog een vlucht met ern stig zieken. De zorgverzekeraar hoopt dat binnenkort ook weer mensen met minder ernstige aan doeningen, zoals oog- en orthope dische patiënten, naar Nederland kunnen komen voor behandeling. In totaal komen jaarlijks rond de 250 patiënten vanuit Suriname naar Nederland. Door Hans Geleijnse LondenDe Australische kin deroppas van een in Londen wonend Nederlands echtpaar wordt mogelijk aangeklaagd wegens moord of doodslag op de zes maanden oude Caroline Jongen. De baby overleed gis teren na vjjf dagen in coma te hebben gelegen in het bij zijn van haar ouders, Marcellen Muriel Jongen. De 26-jarige kinderverzorgster Nicole Sullivan, die bij het echtpaar Jongen inwoonde, verblijft sinds maandag in voorarrest. Ze was aanvanke lijk beschuldigd van het toe brengen van ernstig lichame lijk letsel door het kind ruw te behandelen. Een autopsie van daag moet uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak van Ca roline is. Caroline werd vrijdag bewus teloos aangetroffen, vier uur nadat het echtpaar hun wo ning in Noord-Londen had ver laten om te gaan werken. In het ziekenhuis werd hersenlet sel geconstateerd. Volgens een verklaring van het ziekenhuis wollen Marcel, directeur van een investeringsbedrijf, en zijn echtgenote geen contact met de pers. „Zij willen hun verdriet in stilte verwerken en vragen hun privacy te respec teren." Nicole Sullivan zal volgende week maandag voor de rechter moeten verschijnen. De politie is inmiddels opzoek naar men- - sen in Australië en Engeland -voor wie ze mogelijk eerder als 'nanny1 heeft gewerkt Haar gescheiden moeder kwam gis teren uit Sydney over om haar in de te bezoeken. Vanuit Au stralië liet haar vader weten dat Nicole een 'gekwalificeer de kinderverzorgster was', maar hij wilde niet zeggen waar ze haar schoting had ge kregen. Het drama is al vergeleken met de geruchtmakende en emotionele'rechtszaak tegen. in Amerika als kinderverzorg ster en werd beschuldigd van moord op de acht maanden ou- de Matthew Eappem Het von-* nis wegens 'onvrijwillige dood- slag' was gelyk aan de voorin pige hechtenis, 279 dagen. Woodward wacht nu in Ameri ka op de uitspraak in het hoger beroep dat officier van justitie en verdediging hadden aange tekend. Amsterdam GSM-telefoons ver raden vrij nauwkeurig waar de ei genaar zich ophoudt. Ook als hij geen gesprekken voert over die mobiele telefoon. De politie krijgt van KPN Telecom gewoon te ho ren wat de reisroute is geweest. Dat bleek gisteren tijdens een Amsterdamse rechtszaak over een schietpartij in de hoofdstad. Plaatsvervangend 'security ma nager' mobiele netwerkdiensten J. Rijnders van PTT in Den Haag trad gisteren in deze zaak op ais getuige-deskundige. Een van de verdachten had tegenover de poli tie verklaard dat hij ten tijde van het gewelddadige incident louter in Alkmaar en Bergen in disco's was geweest en niet in Amster dam. De rechercheurs geloofden dat niet en vroegen het telecom municatiebedrijf uitkomst te brengen. PTT Telecom kon inder daad melden dat de man vanuit Alkmaar naar Amsterdam, in de buurt van de plaats van het mis drijf, was gereden. Zijn GSM stond aan en bleek zich te Ver plaatsen' langs de regionale zend en ontvangstbakens van KPN. In de steden staan om de drie kilo meter zulke basisstations. Eind vorig jaar ontkenden PIT en de andere grote aanbieder van GSM-lijnen, Iibertel, nog dat de standaardsignalen die GSM^ uit eigen beweging uitzenden, in computers worden bewaard. Ryn- ders bleef by de lezing van de PTT en zei voor de rechtbank dat de verdachte deze keer getra ceerd had kunnen worden, omdat wel wordt vastgelegd op welke plek er iets binnenkomt op ie mands voice-mail (antwoordappa raat). „Daarvoor hebben we toe stemming van de Registratieka mer." Advocaat G. Hamer conclu deerde uit Ryniers' woorden dat de Nederlandse politie net als haar Zwitserse collega's in het ge heim mobiele bellers kan natrek ken. AP RU 10-18 UUR Wt&S6gK!**t«se,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 3