10 7 'Misschien ben ik wel een laatbloeier' m m Evergreen hunkert naar een nieuwe behuizing ZP-doeiman weer herkend Xerxes begint in eigen huis Buurman kiest voor Brasschaat Verlies voor hockeysters Renners hebben altijd voorrang, tot dat... Ronald de Boer zet Ajax- hegemonie gewoon voort Rotterdams Dagblad Maarten den Bakker voelt zich eindelijk 'op en top professional' Van Scheppingen en Van Lotturn ronde verder Van Gurp geblesseerd Nog een perfect game in Musis Voorzitter Huib Blokland: 'Het contract met de gemeente hangt ons als molensteek om de nek' Rotterdams Dagblad Dinsdag 28 april 1998 Rotterdam—Alberto Larhzalli, lid van HOV, heeft niet alleen zondag m het met 1-0 gewonnen duel te gen GLZ het doel van Zwarte Pijl verdedigd. Ook leden van Steeds Volharden hebben de keeper her kend. Larhzalli zou m de op 19 april met 3-2 door Zwarte Pijl ge wonnen wedstrijd ook tussen dc palen hebben gestaan. Steeds Vol harden. gedegradeerd naar de vijfde klasse, heeft inmiddels een brief naar de KNVB geschreven. Rotterdam De zondagvoetbal lers van Xerxes openen de extra sene om de tiende positie in 2 D donderdag (17.00 uur) met een thuiswedstrijd tegen Slikkerveer. Afhankelyk van de uitslag wor den op zondag 3 mei (14.00 uur) en donderdag <19.00 uur) de ontmoe tingen Spartaan'20-Xences en Siikkerveer-Spartaan'20 ge speeld. Btj een gelijk aantal pun ten beslist het doelsaldo van de reguliere competitie. Spartaan'20 heeft wat dat betreft de beste pa pieren. gevolgd door Xerxes en Slikkerveer. Voor de RD Trofee zijn de aanvangstijden van De Zwerver-Zwart Wit'28 naar 19.00 uur en DEH-Sliedrecht (zat) naar 19.30 uur verschoven. Rotterdam Marcel Buurman komt vanaf vrijdag uit voor het Belgische Brasschaat. De 30-jari- ge honkballer van Neptunus, die kort na het begin van de competi tie problemen kreeg bij Sparta/ Feyenoord en terugkeerde naar de Abraham van Stolkweg. was daar niet speelgerechtigd was. Hij wijde een arbitragezaak niet af wachten en week uit naar Belgie. De voor vanavond vastgestelde wedstrijd Sparta/Ft-yenooid- HCAW gaat vanwege de overvloe dige regenval niet door. Terras» Het Nederlands vrou wenhockeyteam heeft gisteren in de Spaanse stad Terrassa de eer ste van twee oefenwedstrijden te gen Zuid-Afrika met 1-0 verloren. Beide landen bereiden zich voor op het wereldkampioenschap, dat op 20 mei in Utrecht begint, Ali son Dare maakte het enige doel punt, zij passeerde met een straf- bal keepster Daphne Touw. De voorafgaande overtreding was ge maakt door verdedigster Diliane van den Boogaard Bondscoach Tom van 't Hek moest het doen zonder Carole Thate en Jeannette Lewin. Door Peter Ouwerkerk HET GAAT WEER wat beter met Scott Sunderland. De hersenbloe ding, waaraan de Australische wielrenner na zijn spectaculaire valpartij in de Amstel Gold Race moest worden geopereerd, bleek minder ernstig dan werd veron dersteld. „Het was een kleine in greep om de druk weg te nemen," hoorde Cees Priem, de 'aange klaagde' ploegleider van TVM, door wiens toedoen Sunderland op 35 km van de finish ten val was gekomen. Gehelmde hoofd tegen het asfalt. Sunderland mag wel licht vandaag het ziekenhuis ver laten. Priem zit opeens in de beklaag denbank. Fel gekritiseerd door de ploegleider van Sunderland. Wal ter Planckaert. Priem zou roeke loos hebben gereden. Priem zou hebben moeten stoppen om zich van de ernst van de situatie op de hoogte te stellen. Priem kortom kreeg de zwartepiet toegespeeld. Planckaert schamperde ook nog dat dit 'een mooie manier van schade-afhandeling was van de verzekei ingsmaatschappij.1 Ongelukken in een wielerkoers. Hoe zelden is het raak, hoe dik wijls gaat het net mis. Wie achter het stuur van een volgauto kruipt beseft nauwelijks aan welke risi co's hij bloot komt te staan Een debutant waant zich in een rodeo, zelfs een routinier houdt meer dan eens zijn hart vast. Renners, motards en bestuurders hebben aan vier paar ogen nog met ge noeg. Al is er één credo: renners hebben voorrang. In de wielerkoers gelden onge schreven wetten, die iedereen wel geacht wordt te kennen. Ervaring en routine zijn de belangrijkste pijlers waarop de karavaan zich in beweging houdt. Maar soms zit ten de motoren te dicht op een kopgroep, komen ze met goed uit in een bocht. Soms slalommen de auto's van ploegleiders zich tus sen de andere volgers doornaar een vragende renner. Soms ne men de pers- en VIP-auto's onaan vaardbaar grote risico's. Maar meestal blijft het bij blikschade. De Amstel Gold Race is niet de meest veilige grote wedstrijd op twee wielen. Het aantal langs de kant geparkeerde auto's neemt weliswaar af, er staan er nog altijd te veel. Zeker in wedotnjdfasen. waarin de koers is geopend, het peloton zich tegen hoge snelheid, 45/50 km/u, over hellingen en door dorpjes slingert. De Limburgse wegen zijn erg smal. En wie niet snel genoeg uit de voeten is, krijgt letterlijk te maken met andere auto's of ren ners. Je hoopt dan dat de achter uitkijkspiegel snel 'opzwart'gaat Je hebt slechte chauffeurs en goeie chauffeurs. Cees Pnem kan ervaring in elk geval niet worden ontzegd. Hij zit tweederde van zijn leven 'in koers', actief en nu ook alweer dertien jaar ploeglei der, Dat Planckaert Priem hard verwijt dat de Zeeuw fouten heeft gemaakt, is niet collegiaal. Planckaert reed op het fatale mo ment een kilometer voorde plek des onheils, heeft dc beelden ach teraf alleen op tv gezien. En daar- uit kan ook hij moeilijk afleiden dat Priem de fiets van Sunder land raakte, laat staan dat de Zeeuw verwijtbaar gedrag moet worden aangerekend, Priem reed file, achtereen jurywagen, week niet van zijn lijn, werd alleen overmeesterd door de situatie. Als er iemand verveeld was met het ongeval, dan was het Priem wel. Stoppen, en gaan kijken? Planckaert weet net zo goed, dat je honderden meters verder bent voordat je de mogelijke ernst rea liseert en kunt stoppen. Wieler sport laat zich op dat punt met geen andere sport vergelijken. Een gewonde heeft behoefte aan doktershulp, niet aan bezorgde blikken. Priem is zaterdag overi gens nog m het ziekenhuis ge weest. Toen Planckaert vorig jaar in Gent-Wevelgem TVM's Jesper Skibby aanreed en zelf in de sloot belandde, waren de reacties in eerste instantie ook niet mals. Maar zulke dingen gebeuren. Hoe ernstig - voor renners - soms ook. Nu het voorval uitgebreid op tv was, en er complicaties bij de ver wondingen optraden, krijgt het incident opeens een andere di mensie. Ook dat is geen troost voor Sunderland. VOETBALSPEL Door Peter Ouwerkerk Heenvllet Niemand die hem iets aanrekende. Zelfs ploeg- manager Jan Raas niet. Raas. wiens blikken kunnen doden, en die Maarten den Bakker in de Amstel Gold Race dan ook behoorlijk veel ontzag hadden ingeboezemd. Maar Den Bak kers tweede plaats was voor hem het maximaal haalbare ge weest. De Zwitserse 'meester' Rolf Jaermann zei het treffend: „Den Bakker was de beste met het hoofd, ik met de benen." „Had ik die poten van jou maar," sprak Den Bakker zaterdag in de grauwe grijsheid van de ENCI-op- stallen, even buiten Maastricht, toen hij ploegmaat Max van Hees- wtjk de douches zag opzoeken. De Heenvheter doelde op de machti ge sprintersspieren, die de Noord- Limburger soms eerder dan wie ook over de streep stuwen. Maar Den Bakker is geen - wat ze noemen - winnaarstype'. Zijn eer ste ploegleider bij de profs, Jan Gisbers van PDM, zei dan ooit, dat Den Bakker op termijn 'tot de beste vijf renners van West-Euro pa' zou gaan behoren. Maar wat de erelijst betreft heeft Gisbers geen gelijk gekregen. Den Bak ker mist de explosiviteit, die in demarrage en sprint zo onont beerlijk is. De boerenzoon uit Abbbenbroek leek geknipt voor een mooie klas sieke carrière. Wie zijn erelijst be kijkt komt ook tot een aardig boe ket aan ereplaatsen, in voor- en najaar. Maar de kussen van de miss zijn hem nogal eens voorbij gegaan. Den Bakker leek in 1995, in zijn zesde profjaar, de grote doorbraak te gaan maken. Hij reed nadruk kelijker dan voorheen, zat goed mee in ontsnappingen, maar mis te het beetje extra om het goede rijden ook in de uitslagen terug te vinden. Privéproblemen waren er de oorzaak van dat hu zijn hoofd niet altijd bij het wielrennen kon houden. Na de Tour van vorig jaar nam de Voome-Puttenaar een besluit: hij zou geen nieuw contract meer te kenen bij Cees Priem, voelde dat hij na TVM aan een andere omge ving toe was. Koos voor de Rabo bank, Nieuw shirt, nieuwe fiets, nieuwe ploegmaats. Zijn leven had hij ook definitief ingedeeld: hij trouwde in novem ber met Lendy, en keerde van een kortstondig verblijf in Hoogstra ten terug naar zijn vertrouwde omgeving in Heenvliet, niet ver van de ouderlijke boerderij. Waar hij 's morgens nog eens kon bij praten ondereen kop koffie. Den Bakker liet zich inspireren door zijn nieuwe omgeving; hij trok afgelopen winter tot twee maal toe met de ploegmaats op trainingskamp, zocht het kracht honk op, kreeg een rol als Neder landse routinier/wegkapitein bin nen een ploeg van ambitieuze jon geren. En manifesteerde zich in de topklassiekers als nooit te vo ren. Het was vooral zijn dwingen de manier van rijden, die opviel en indruk maakte. Nu ook ver taald in uitslagen: Waalse Pijl (4e), Luik-Bastenaken-Luik (9e) en za terdag dan de Amstel Gold Race (2e). „Ik voel me nu eindelijk op en top professional. Ik heb alles om me heen zoals het moet, ik kan me volledig op fietsen concentreren. Thuis is het rustig, Rabo is even professioneel als PDM - net een ietsje meer toch dan bij TVM, ik heb goeie poten, en ik voel me heerlijk in mijn rol." Die rol is? Den Bakker knijpt de ogen toe: „Niet die van kopman. Ik opereer het liefst en het best een beetje vanuit de schaduw. Ik trek me graag aan de anderen op. Een beetje voor Boogerd, Van Bon en Sórensen werken, en dan zelf ook proberen mee te schuiven. Ik vind het wel een lekker gevoel als ik een paar anderen boven me heb." Het tekent de bescheidenheid van de 'eilander'. Die nog nooit zo in de belangstelling heeft gestaan als de voorbije veertien dagen. Predes op tijd in vorm, op de grens van iets groots, op de drem pel van een plaats in de wielerge- schiedenis. Negenentwintig is hij nu. Nog is niet alles verloren. Hoewel je met 'de vuist op tafel' moet zijn gebo ren, en 'strijkijzers' nimmer zul len uitgroeien tot snelheidsdui vels. Maar succes kan vormen, ka rakter kan gekweekt, en iets meer souplesse voor de momenten dat het moet - daar kan op worden ge traind. Een of twee zesdaagsen aan het eind van het seizoen, zeg gen insiders, dat zou hem geen kwaad doen. Vrijdag krijgt Den Bakker dit voorjaar een laatste kans, in de GP Frankfurt, de Henninger Turm - geen wereldbekerwed strijd dit jaar, maar gedegradeerd tot een l.2-koers, van het niveau Veenendaal-Veenendaal. Den Bakker zou een eerste plaats eer der omarmen dan afwijzen. En daarna? „Even een wat rusti ger programma. Een paar een- daagsen, en om in gang te blijven de Bicicleta Vasca." De Tour? „Als ik goed rijd, dan wel. Maar als ik niet goed ben, dan hoeft het voor mij niet - dan is de Tour abso luut geen pretje, We hebben ge noeg potentiële Tourrenners in de ploeg. Dan concentreer ik me net zo lief op het najaar, met de Vuelta en het WK" En dat die grote zege zaterdag is uitgebleven? Het wordt hem niet nagedragen. Hij is niet de enige van zijn ploeg-in-de-groei. „Nu is het nog niet geiukt. Maar Boogerd kan zo maar Lombardije winnen, en Van Bon Parijs-Tours." Het typeert Maarten den Bakker dat hij zijn eigen naam nog steeds niet onder het vergrootglas van het succes legt. Maar hij is er dich terbij dan ooit. „Ik? Misschien ben ik wel een laatbloeier, moeten mijn mooiste jaren nog komen." Amstel Gold Race, 33 km voor het eind: Maarten den Bakker over legt met ploegleider Theo de Rooy en springt weg uit de kopgroep van zeven. 'Mis schien ben Ik wel een laat bloeier'. Foto Cor Vos Rotterdam - In SPEELRONDE 25 van TOPCOACH zette Ronald de Boer de Ajax-hegemonie voort door met 10 punten de hoogst scol rende speler te worden. De mid denvelder verza melde de pun ten in het thuis duel met Willem II (6-1), waarin hij tweemaal scoorde en één assist afleverde. NEC-verdediger Danny Hesp (9 punten), Feyenoord-speler Christian Gyan (8 punten) Willem IFer Mark Sehenning, Vitesse-middenvel- der Areo Joehemsen en PSVer Wim Jonk (7 punten) volgden de international op de voet. Voor SPEELRONDE 25 telden de volgende veertien wedstrijden mee: wo. 22 april: NAC-Vitesse, Fortuna Sittard-PSV, Feyenoord-Roda JC en FC Twente-SC Heerenveen; do, 23 april: Ajax-Willem II; vr. 24 april: FC Volendam-MW; za. 25 april- Roda JC-Sparta, SC Heerenveen-Fortuna Sittard en NEC-NAC; zo. 26 april: PSV-Feyenoord, De Graafschap-FC Twente, FC Gronïngen-FC Utrecht, RKC Waalwijk-Willem II en Witesse-Ajax. De spelers in de eredivisie kunnen punten scoren via gemaakte doelpunten, het geven van assists, het ver zilveren van strafschoppen en in het geval van doel mannen en verdedigers het houden van de nuL Alle spelers krijgen punten aftrek voor gele (-1) en rode (- 3) kaarten. j De volgende spelers scoorden punten m SPEELRONDE 25: i Ajax: Benm 3. Dam 3, Blind -1, Mclchiot -1, Witschge 3, Ronald de Boer 10, Arveladze 6, Babangida 3 Feyenoord: Sehuiteman 4, Ciaeys 4, Van Bronckhorst 4, Gyan 8, Vos Van Gastel 4, Dudek 4, Cruz 3, Kalou 2. Bosvelt 3, Van GobbeJ 4. FortuoaS: Hermans 4, Dirkx-I, Burke 8, Van Bommel -1, Jeffreys, Hamming 2. De Graafschap: Ibrahim 2. Viscaal 6, Redeker -1 .Victoria 3. FC Groningen: Koen 2, Moeebn -1. Bombarda 3, Atteveld -3 SC Heerenveen: El Khaltabi 2, Pahlplatz -1, Constantinovieï -1, Samardzic 2, Mugur Gusatu 6, Straal 5, Van Nistelrooy-3, Klompe - 1 MW: jjndzaat 3, Emerson 5,Taiwo 3 NAC: Scbreuder 3, Bogdanovic 3, Van de Looi -1, Karelse -1 NEC; Roorda 4, Hesp 9, Maes 5, Schultz-1, Verhoeven 4, Pothuizen 4. PSV: Bruggmk 6, Numan 4, Zenden 4, Sünga 4, Möller 3, Cocu -I, Waterxeus-1, Jonk 7 RKC Waalwijk: Van Wanrooy -3, Rommedahl -1, Van Arum 2, Schops 5, Kuiper-I, Van Diemon 4. Roda JC: Peetere3, Van der Luer 3,Torma 3. Senden 4,Valgaeren4, Van Haaren 3. Vrede 4 Sparta: Renfurm-1 FC Twente: Abbenhues 4, De Witte 3, Ten Hag -1Oude Kamphuis 5, Stemmann 4, Ten Caat4. FC UIrecbt: Asmus 5, Van Mol -1 Vitesse: Joehemsen 7, Curovic 6, Sjoekov 3, Stunng -1, Veldman 4. Van Hmtum 4. Kreek 4,Machlas6, Westerveld 4, Goossen 4. FC Volendam: Boogers 2, Leeflang 5 Willem II: Arts 2, Konterman 4Wijnhard 2, Kolkka 3, Valk 3, Hee- nng5,Schenmng 7. I.s.m. HM Soccer Promotions Atlanta Dennis van Scheppingen en John van Lot- turn hebben de tweede ronde bereikt van het tennis toernooi in Atlanta. Van Scheppingen won gisteren van de als vierde ge plaatste Amerikaan Vince Spadea. Van Lottum ver» sloeg, ook in drie sets, de Duitser Marcello Craca, Van Scheppingen speelt in de tweede ronde tegen winnaar van het duei tussen Grant Stafford (VSt) en de Spaanse qualifier Alex Calatrava. Voor Van Lot tum komt de volgende tegenstander uit de party tus sen Andrei Pavel (Roe/6) en Sargis Sargsian uit Ar menië. In München werd Goran Ivanisevic voor de tweede achtereenvolgende week in de eerste ronde uitgeschakeld. De Kroaat inmiddels gezakt naar de 24e plaats op de wereldranglijst, verloor van de Brazi-j liaan Gustavo Kuerten. i Marseille Natascha van Gurp is in Manreuie tegen een blessure aangelopen. De judoka van Sport instituut Schiedam nam daar deel aan de Open Franse kampioen schappen, begon uitstekend met twee overwinningen, maar moest in de derde ronde opgeven door een blessure. Hoewel Van Gurp wegens haar verblijf in het buitenland dus niet voor de ploeg van trainer Arthur den Hamer op het NK judo tot 17 jaar in Maastricht op de mat kon komen, boekte Sportinstituut Schiedam daar toch de nodige successen. Met drie kampioenen reisde Den Hamer terug naar Schiedam. Dogan Tekin (-46 kg), Jeffrey Koekebacker (-50 kg) en Irving Pengel (-81 kg) waren dege nen die goud veroverden. Schiedam Het internationale bowlingtoemooi in Musis Sacrum heeft na de perfect game van Mar co van der Griend op de openings dag ook een verrassend slot ge kregen. In de laatste game van de finale bowlde ook "Reu Thompson twaalf strikes op een rij. Bij de vrouwen werd het toernooi, onderdeel van het GWK Master circuit, gewonnen door Annemiek van de Boogaart. Winnaar bij de mannen werd Erik Kok. SCHAKEN. Schaakvereniging Groenoord heeft ook de laatste competitiewedstrijd tegen Vlis- singen gewonnen (5-3). Door de goede eindspurt zijn de Schie dammers met negen punten uit negen duels geëindigd op de vijf de plaats van de ranglijst. Door Fred Louter Maassluis - Hockey- en tennisver eniging Evergreen zit al jaren in een verkeerd jasje. De club be schikt voor beide takken van sport weliswaar over een groot clubhuis, maar de hele vereniging wil liever nog vandaag als morgen dat beide sportafdelingen de be schikking krygen over een eigen behuizing. Huib Blokland, voorzitter van het hoofdbestuur van Evergreen is al jaren bezig om een en ander ge realiseerd te zien worden: „Het probleem is dat het clubhuis, dat op een soort talud is gebouwd, te ver bij de hockeyvelden en de ten nisbanen vandaan ligt," schetst de preses de situatie in Maassluis. „Nu is het zo dat de meeste spor ters en toeschouwers direct in hun auto of op de fiets naar huis gaan omdat het niet uitnodigt om 'dat hele eind' nog even naar bo ven te lopen. Zo lopen we inkom sten mis en krijgen mensen ook niet snel een binding met onze club. Dat gaat weer ten koste van de sfeer. Ook merken we dat by het tennis en hockey het ledental iets terugloopt de laatste seizoe nen. Het is niet alarmerend om dat ook bij andere clubs het aantal tennissers zich bijvoorbeeld stabi liseert. Maar we denken toch dat ook dit het gevolg zou kunnen zyn, ik zeg zou kunr.en zijn, van onze ongelukkige behuizing." Wie weieens by Evergreen is ge weest kan zich de problematiek omtrent het clubhuis goed voor stellen. Vooral de hockeyafdeling mist elk contact met de 'kantine'. De tennisafdeling heeft het pro bleem enigszins geprobeerd kunstmatig te ondervangen door het plaatsen van de inmiddels al om bekende portocabms.Toch i 1 Evergreen-voorzitter Huib Blokland is al jaren bezig om een en ander gerealiseerd tezien worden. „Het probleem is dat het clubhuis, dat op een soort talud isgebouwd, te ver bij de hockeyvelden en de tennisbanen vandaan ligt." Foto Peter Moikenboer was men er twintig jaar geleden zeker van dat dit complex aan alle eisen van die tijd en van die in de toekomst zou gaan voldoen. Een bewijs van die stellige overtui ging is de duur van het destijds met de gemeente Maassluis afge sloten contract. Voorzitter Blokland weer: „Dat contract hangt eigelijk als een molensteen om onze nek. Het is een overeenkomst die twintig jaar geleden is afgesloten tassen Ever green en de gemeente en we zit ten nu halverwege het dus veer tigjarige contract. Nu wil Ever green daar uiteraard vanaf omdat het absoluut niet van deze tijd is om nog zulke langdurige contrac ten af te sluiten. Daarnaast is dus gebleken dat de huidige situatie lang niet zo ideaal is als men twin tig jaar geleden veronderstelde. Dit is overigens geen kritiek op bet bestuur dat de overeenkomst heeft afgesloten, want men heeft toen met het volle verstand en met de volle overtuiging deze stap gezet. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten en had iedereen het anders gedaan, maar niemand kon bedenken dat de ontwikke lingen in de laatste twee decennia zo snel zouden gaan," Moderne eisen Het woord is gevallen* gemeente. En ook in Maassluis is het zo dat bij het woord gemeente de poli tiek om de hoek komt kijken. De laatste tijd is er door Evergreen dan ook een drukke lobby ge voerd om de politiek te overtui gen van de noodzaak het complex aan te passen aan de moderne ei sen van deze tijd. „We hebben vlak voor de gemeeoteraadverkie- zingen de politieke partijen ge vraagd hun standpunt omtrent de clubhuisproblematiek eens op pa pier te zetten zodat de leden van Evergreen dit zouden kunnen vernemen in ons cluborgaan," zegt Blokland. „Natuurlijk met in het achter hoofd de achterliggende gedachte dat we juist in verkiezingstijd de meeste kans op eventuele toezeg gingen zouden kunnen krygen. Ook b ebben we kort daarvoor een enquête onder onze leden gehou den en hen gevraagd hoe zij dach ten over de problemen rond ons clubhuis. De uitslag was een be vestiging van wat we eigenlijk al wisten, namelijk dat ook de leden de situatie op dit moment niet ide aal vinden. Daarnaast hebben we met deze uitslag een instrument in handen waarmee we de politiek wellicht kunnen overtuigen van de noodzaak van aparte clubhui zen die dichter bij de velden en banen komen te liggen." Een uitslag die inmiddels ook be kend is, is die van de gemeente raadsverkiezingen in Maassluis. Voor wat betreft de portefeuille sportzaken trok ditmaal de PvdA aan het langste eind. De komende tyd treft men op die post m het Maassluise stadhuis sociaal-de mocraat Pieter Hoogenraad aan. Een keuze waar Blokland in elk geval niet ongelukkig mee is. De voorzitter weer: ..Dat klopt. De PvdA stelt zich heel positief op te genover ons. Zij was ook het meest concreet zonder meteen toezeggingen te doen. Toch streeft men ernaar dat er uiterlijk medio '99 iets gebeurd moet zijn met het clubhuisprobleem. Maar één ding heb ik de laatste jaren wel geleerd: in de politiek worden geen overhaaste beslissingen ge- Kort en bondig De cricketers van Excelsior^ hebben in Nijmegen van Quick een flink pak slaag gekregen in de oefen wedstrijd van afgelopen zondag Het team dat speelde met zes invallers, stond na 34 overs met slechts 51 runs al aan de kant Quick maakte het voor 3 De nieuwe coach Stewart Willis liet een duck noteren Cart Schewe was topscorer met 12 runs Bowlingtalent Sulaiman Tariq gooide 2/23/6 Op Koninginnedag wordt bij Excelsior'20 voor de zeventiende keer het familietoemooi gespeeld Dé Schiedamse korfbalvereniging Harga houdt zater dag 16 mei een rommelmarkt Op 30 april wordt by DRGS het traditionele 'Karei Scheffers 6x6 toernooi1- gehouden Voor 2 mei staat by de fusieclub de spon sorloop Schïedam-Hoek van Holland weer op het programma En 16 mei wordt met diverse activitei ten het eerste lustrum van de jeugdafdeling gevierd Ricar do Drooduin, manusje van alles bij HVO, lijkt af en toe wel op Winston Bogarde Na de wedstrijd van het eerste moet hy echter al het blinkende goud afstaan aan de eigenaren Al die kettingen om zijn nek staan wel mooi De druk bezochte playback: show van korfbalvereniging Oranje Nassau is een groot succes geworden De verrassende winnaars waren Debby Goedknegt, Monique Doornink, Jorina van Noort en Mariska van Aperen Hun zestiger ja ren-act van de 'Changrita's' (wie?!) was goed voor de eerste prijs De juiy van de K&B ballen gehakttest heeft zondag de bal van Ursus geproefd 'Lekker groot en niet te vet," luidde het oordeel4 De snack werd beloond met een 7,9 en staat op de tweede plaats achter de ballen van WK-keukenprinses Ka rin van Ravens Haar gehakt staat met een vette 8 bovenaan Handbalvereniging WIK zoekt voor de organisatie van de Vlaardingsehandbaldagen, 29 en 30 augustus, nog vrijwilligers Kaartverkopers, teambegeleiders, tolken en zaalwachten kunnen zich aanmelden bij Ben den Boogert (4353376) K&B komt alleen voor de ballen gehakt. Sportagenda Tips voor deze rubriek kunt n doorgeven aan de sportredactie van deze krant, post bus 373,3100 AJ Schiedam. De sportredactie is overd ag t elefonisch bereikbaar onde r 010-2732700. DINSDAG 28 APRIL VOETBAL Rotterdams Dagblad trofee: 18.30 WK-DRGS (zo), 19 30 KION-Excetsior Maassluis 2.19 30 VDL {zoFSteeds Volhar den. 19 30 SWSMC-HOV Eerste ronde Vlaardings kampioen schap: 18.45 HSC (za>RKWIK VFC-Zwaluwen. DONDERDAG 30 APRIL WIELRENNEN: 13.30 Schiedam-Kethel (Zwaluwlaan) amateure- derrnes, dne ntten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 3