'Een bouwwerk bouw je niet In één dag' Zij zijn gekozen in de Staten van Zuid-Holland WARMTESERVICE Onafhankelijken boeken slechts een enkel succesje Voor vvie professioneel wil klussen - fapboarmachine &R*pvaa Em. - voor 279. -! Stopping Een karpet naar eigen ontwerp Welkom in winkelcentrum DE KOPERWIEK ik kijk ernaar uit! TOT ZIENS IN... Dordrecht als laatste klaar I t LA3ERWMRD Design Tel: 010-4507466 r SHOWMODELLEN* MET HOGE KORTINGEN Bedieningsfouten stemcomputers snel verholpen De cijfers van Onafhankelijk Zuid-Holland CV-ketels, radiatoren, vloerverw», corivectorputten, sanitair, dakbedekking en iobdgïetersmateriaal. jn onze winkels ynicitu ee'n compleet assortiment rDesktnd:g Advies Lage Prijzen!! Warmteacrviee Rotterdam, Ind, ter. "De Spaanse pold.er" Industrieweg 99 B, 'E? 010-2080020 durven tBnoenien Zoals dusMetaboHopbou- «KkiM. Si 600/2 fl+L BtctreaischïW. inpabgiMntoc sae És? ao boorhondm Ftrtare Qdïck-S, in ksffsc. Voor xlsdmt 271- Msf GRATIS reiswokker! voorn hwït Rotterdams Dagblad Donderdag 4 maart 1999 Adverteren? Tel: 010 - 4004 264 ...natuurlijk bij Lagerwaard Door Danny Verbaan Den Haag Dick Jense is er heilig van overtuigd dat hij straks niet als enige verte genwoordiger van zijn partij in het provinciebestuur komt te zitten. De door hem opge richte 'Onafliankelijken Zuid-Holland' hebben im mers twee zetels in de wacht gesleept, zegt hij stellig, wan neer ruim 95 procent van alle stemmen is geteld. Raar, want kort daarvoor meldde de officiële tussenbalans toch heus dat zijn fractie slechts op één plaatsje in de Provinciale Staten van Zuid- Holland kan rekenen. En inderdaad: Jense heeft nog niet verkondigd dat er twee Onaf- hankelijken zijn verkozen, of op het projectiescherm floept een overzicht met de nieuwste gege vens- Dat Iaat,er geen misver stand over ontstaan- Het meldt zonneklaar dat de kersverse frac- tie maar één vertegenwoordiger 'mag afvaardigen. „Dat zegt nog niks, dat zegt nog niks", mompelt Jense. „We moeten het maar even afwachten. Je krijgt eerst nog het hele circus van het narekenen van alle stemmen". Het neemt niet weg dat de uitslag hem tegen valt. Zeker wanneer even later de finitief vaststaat dat het bij die ene zetel is gebleven. „Ik had wel op twee of dne plaatsen gerekend, en zelfs gehoopt op méér daar ben ik heel eerlijk in". Het betekent dat Jense er een taak bijkrijgt. In het dagelijks le ven is hij al wethouder in Rijs wijk, binnenkort zal dat worden gecombineerd met het werk als een van de 83 bestuurders van de provincie Zuid-Holland. Volgens hem zijn de twee klussen goed met elkaar te combineren. „An ders was ik er niet aan begon nen". Bovendien, wie weet wat voor moois er nog in het verschiet ligt, probeert Jense de moed erin te houden. Zijn ervaring in de ge meenteraad van Rijswijk toont immers aan dat de bevolking wel Vyife winkelen met fitte NeUVefllgh. Dtenrt - 1 Meer dan honderd winkelbedrijven onder één glazen dak Capelleaan den IJssel Rotterdam De gemeente Dor drecht heeft gisteren de landelij ke cijfers van de provinciale ver kiezingen opgehouden. Een sto ring irt een computer was de oor zaak dat de uitslag als laatste bin nenkwam. Er ging iets fout met het inlezen van de stemgegevens, aldus een woordvoerster van de gemeente. Schiermonnikoog was overigens als eerste klaar met het tellen van de stemmen. Amper vijf minuten na het sluiten van de stemlokalen rolde de uitslag van het eiland uit de computer. Schiermonnikoog breekt met een traditie: de laatste verkiezingen finishte de Utrecht se gemeente Renswoude altijd als eerste. Gisteren was Renswoude de tweede'plaats waar de stem men waren geteld. De opkomst op Schiermonnikoog lag met 57,7 procent flink boven het voorspel de landelijk gemiddelde van 46. In Renswoude ging 67,6 procent naar de stembus. De gemeente Renswoude is tradi tiegetrouw altijd de eerste met de verkiezingsuitslagen. Dit jaar dus niet „Het prmterpapier zat vast," verklaart L. van Steenis, hoofd al gemene zaken. „Dan ben je dertig seconden kwijt en dat maakt net hel verschil." Hoewel hij het ook wel prettig vindt dat Schiermon nikoog dit jaar als eerste klaar was met het tellen van de stem men: „Het neemt de druk een beetje van onze schouders." Toch hoopt Van Steenis bij de volgende verkiezingen weer als eerste te eindigen. Voor een karpet op maat is Lagerwaard Design de aangewezen inteneur-adviseur. Naast een uitgelezen collectie '"standaard' karpetten, uiteraard van 100% wol, kunt u uw eigen ontwerpen laten uitvoeren. Mocht het u aan inspiratie ontbreken, dan ontwerpen onze experts graag een uniek karpet voor u. AI vlinders in uw buik? Kom dan eens langs. Onder het genot van een kopje koffie nemen wij graag de mogelijkheden met u door. Lagerwaard Dasign maakt onder andere gebruik van de woonvormen van Arco, Artifort. Auplng, Boni Bord. Van Besouw. Castelijn, Flam, Christian Flschbacher, Gelderland. Haiylnk. Hulsta, Interatar, Jeb, Jorl, Henmede Jong. Kendix, Walter Knoll. LealuK, Untei.oo, Metaforrn, Montis New Sity Parade Ploegstotlen, Prlelforn», SOS Design, de Sede, Team by Wellis, Touché, Young International. Wlttman Nolten (WD) Foto's Henriêtte Guest/Rotterdams Dagblad WD: 28 naar 24 2étels 1. J. Nolten, Voorschoten 2. J. Ekkers, 's-Gravenzande 3. E.Groosman (v), Maassluis 4. A Hubert, Den Haag 5. C. Aptroot, Wassenaar 6. F. van der Dussen, Rotterdam 7. L. Roemers (v), Dordrecht 8. T. Weterings, Rijswijk 9. R. Waterman, Delft 10. J. Helder, Koudekerk ad. Rijn 11. M. Houtzager, Voorburg 12. H. Hieltjes, Den Haag 13. H. Bruning, Den Haag 14. J.Wiegman, Nieuwerk 15. W. Voorsluijs (v), Gorinchem 16. C. Huigen (v), Leiderdorp 17. M. Groenewegen (v), Rockanje 18. A Kuntze, Oegstgeest 19. H. Velthoen, Numansdorp 20. G. Schreuder, Rotterdam 21. J. Volmuller (v), Leidschen- dam 22. D. van der Plas (v), Katwijk 23. C. van der Maarel, Delft 24. E. Veenstra, Spijkenisse CDA; 15 naar 16 zetels 1. J. Heijkoop, Oud-Aiblas 2. L. van Ruyven (v), Maassluis 3. G. Willemsma (v). Voorburg 4. D. Dekker, Rotterdam 5. A Kaland, Den Haag 6. L. van der Sar, Leimuiden 7. J. Draijer, Hillegom 8. H. Taal (v), Den Haag 9. N. Ammerlaan (v), Pynacker Klijnsma (D66) nis 3. S. Stoop, Hendrik Ido Ambacht 4. C.I. Freeke, Lisse 5. J. Slingerland, Berkenwoude RPF/GPV: 3 naar 4 zetels 1.0. Sierksma, Monster 2. J. L. Evertse, Hardinxveld- G'dam 3. A -W. van Dijk, Papendrecht 4. G. W. van Veelen, Vlaardingen SP: 2 naar 3 zetels 1F. Vergeer-Mudde (v), Leiden 2. G. Harmes, Alphen a.d.Rjjn 3. E. van der Burgh, Spijkenisse Onafhankelijk: 0 naar 1 zetel l.D. Jense, Rijswijk Ned. Mobiel: 0 naar 1 zetel 1. T. Jansen, Rotterdam (De nieuwkomers in de Staten zijn hierboven vermeld met een vet gedrukte naam. De vrouwelij ke statenleden hebben achter hun naam een (v) staan.) Naitsrlijk bij #w taping hoofddealer SLAAPSPECSAJUZAAK Kmt de Bont Jonker Fransstronl 106-198 Rotterdam Tel.010-413 99 94 - Groenlo By Nedap in Groenlo, fabrikant en leverancier van stemcomputers, zijn gisteren en kele tientallen telefoontjes bin nengekomen over haperende stemcomputers, „In bijna alle ge vallen ging het om bedieningsfou ten of het verkeerd aansluiten van een stekkertje," vertelt een woordvoerder van Nedap. Vrijwel alle haperingen waren bij het begin van de Statenverkiezin gen al verholpen. In twintig geval len .moesten medewerkers van Nedap övé'r'da'g tér plaatse in adtfe komen. Volgens de woordvoerder heeft dit nergens tot problemen geleid. In 340 gemeenten werd gisteren met behulp van 5700 stemcomputers elektronisch ge stemd. Opmerkelijk is dat zo'n twintig gemeenten 's avonds, ruim na het sluiten van de stem bus, problemen kregen. „Vrijwel allemaal softwareproblemen doordat men via eigen netwerken informatie aan elkaar wilde kop pelen. Een aantal van die netwer ken sluiten 's avonds automatisch af. Andere netwerken maken au tomatisch backups, waardoor er problemen ontstonden," Het Groenlose bedrijf heeft tach tig procent van de Nederlandse markt voor stemcomputers in handen. Verspreid door heel Ne derland had Nedap hulpdiensten met reserveapparatuur paraat staan. Zij hadden een rustige ver kiezingsdag. Heykoop (CDA) 10. B. Yilmaz v), Rotterdam 11. BI Beuckens-Vries, Dordrecht 12. H. Klein, Bleskensgraaf 13. H. Klem Breteler, Wateringen 14. R. Vrugt, Alphen aan den Rijn 15. W. Dijkstra, Wassenaar 16. J .de Vries, Goudnaan PvdA: 14 naar 16 zetels 1J. Wolf, Bergschenhoek 2. L Huizer (v), Zoetermeer 3. E Hallensleben (v), Rotterdam 4. M. Norder, Den Haag 5. A de Jong, Leiden 6. E, Smit(v), Puttershoek 7.1. van Kooten (v), Gouda 8. J. Hermans, Leiderdorp Houtman (SGP) Wolf (PvdA) 9. C. Pels Rijcken (v), Voorburg, 10. J- Katif, Dordrecht 11. H. Noordzij (v), Dordrecht 12. M. van Mufien, Rotterdam 13. H. Hendrikx (v), Rotterdam 14. W. Hommels, Gouda 15. E. van Hylckema Vlieg (v), Den Haag 16. M. Kuijper (v), Noordwjjker- hout GroenLinks 4 naar 8 zetels 1.M. Vissers, Delft 2. A Smit-Ligeon (v), Oegstgeest 3. A Ouwehand, Noordwijk 4. L de Boer (v), Delft Sierksma (RPF/GPV) Visser (Groenlinks) 5. J .Adriaansen (v), Dordrecht 6. R. Ambling, Gouda 7. W. Kranenburg (v), Leidschen- dam 8. B. Dekkers, Alphen a.d. Rijn D66: 8 naar 5 zetels 1. M.H, Klijnsma, Den Haag 2. M. de Leur (v), Voorburg 3. L. Schaap (v), Dordrecht 4. C. Kuijpers(v), Poortugaal 5. H.Weber, Leiden SGP: 4 naar 5 zetels 1. M. Houtman, Gouda 2. K. van de Ketterij, Middelhar- Jensen (Onafhankelijk) met 0,6 procent van de stemmen nog het minst slechtDe lokale partijen hadden ook geen van al len een afgevaardigde op de lijst van de Onafhankelijken. „We zijn niet eens benaderd," lieten Ca- pels Belang en GemeenteBelan- gen Nieuwerkerk weten. Maar zelfs als ze gevraagd waren, had den de twee partijen zich niet aan gesloten bij OZH. „Capels Belang kiest er gewoon voor om zich voor honderd procent voor Capelle in te zetten en daar hebben wij ge noeg werk aan," zegt fractievoor zitter Ton van Zwienen. Incidenteel was er toch een suc cesje. In Rozenburg koos gisteren één op de vijf kiezers voor Ton Clanjs. OZH trok 24 procent van de Rozenburgse stemmen, Clarijs in z'yn eentje 21,1 procent.'Het aantal voorkeursstemmen van Clarijs, 859, was hoger dan de op één na grootste partij, de WD, in totaal haalde in Rozenburg. Maar het hielp de Rozenburger, in zijn woonplaats wethouder, niet aan een plekje in het provinciebe stuur. Clarijs stond nummer twee op de kandidatenlijst voor Onaf- hankelijken Zuid-Holland en komt dus niet in de staten. Ook in Oud-Beijerland waren de Onafhankelijken Zuid-Holland, in navolging van de lokale partij Bint bij de gemeenteraadsverkie zingen, goed voor een opvallend hoog aantal stemmen (9,1 pro cent). Net zoals de partij in de rest van de Hoeksehe Waard in trek was, Korendijk volgde met 7 pro cent voor de onafhankelijken, Cromstrijen met 2,3 en Strijen met 2,0 procent. Hieronder de percentages stem men uitgebracht op Onafhanke lijk Zuid-Hohand in gemeenten waar lokale partijen zijn. Tussen haakjes de percentages die de lokale partijen bij de gemeente raadsverkiezingen van vorig, jaar behaalden. Rozérib'urg 24,1 (Gem.BeL'36,5) Oud-Beijerland 9,1 (BINT 37,2) Korendijk 7,0 (GBK 18,3) Westvoome 6,1 (GenuBeL 22,7) Cromstrijen 2,3 (Cromst. '98 22,2) Strijen 2,0 (Str.Bel. 19,3) Hellevoetsluis 1,8 (Inw.BeL 20,6) Binnenmaas 1,7 (Gem.BeL 10,5) Spijkenisse 1,2 (ONS 29,8) Dordrecht 1,0 (EcoDordt 8,7) Albrandswaard 0,8 (NAP 23,5) Papendrecht 0,7 (PAB 12,2) Schiedam 0,7 (div. 8,3)' Hl. Ambacht 0,6 (GeiaBel, 14,4) Nederlek 0,5 (Werkgroep !'84 12,4) SliedrechtO^ (Progr.Slie. 16,0) Vlaardingen 0,5 (div. 9,1) Rotterdam 0,5 (Stadspartij 4,7) Alblasserdam 0,4 (PSA 10,6) Dfck Jense (I) van de Onaf hankelijken Zuid-Holland heeft zijn ze tel In Provinci ale Staten binnen. Hij bleek uitein delijk de eni ge van zijn partij te zijn. FotoHenriette Gu est/Rotterdams Dagblad oren heeft naar zijn standpunten. Jense fungeert er als de stem van het volk, weet als geen ander hoe hij de mensen voor zich kan win nen en is wars van hoogdravende formaliteiten. Dat leidde ertoe dat zijn partij 'Onafhankelijk Rijs wijk1 gestaag in omvang toenam. ,Jn 1986 zijn we met twee raadsle den begonnen, in '90 waren het er vijf, in '94 elf en in '98 ai twaalf. Ach, een bouwwerk bouw je nu eenmaal niet in één dag". Graantje Ook in de regio Rotterdam werd dat pijnlijk duidelijk. Scoorden hier de lokale partijen bij ge meenteraadsverkiezingen goed als protestpartijop wat ineidente- iesuccesjes nawaren de Onafhan kelijken hij de Statenverkiezin gen niet in trek. Waren bijvoorbeeld in Capelle en Nieuwerkerk bij de raadsverkie zingen vorig jaar de lokalen nog de grote winnaars, de Onafhanke lijken Zuid-Holland wisten hier bij de Statenverkiezingen geen graantje van mee te pikken. In Nieuwerkerk scoorde deze partij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 4