Bestemming grasveld splijt de Molenwijk Jeneverhistorie weer een beetje prominenter Pleinen, plaatsen en plantsoenen Vrije tijd in de natuur jgenda Maassluis stelt nu toch weer 'de wipkip ontgroeide kinderen' voorop :«1S! Van den Tempel naar Vijfsluizen Ook Schiedamse ateliers nu open De Klinker te gast bij Telekidsi Popfestival in De Blauwe Brug Rotterdams Dagblad Donderdag 9 september 1999 Tark ist Freizeit', staat op een kleurrijke poster, die Dirk Spengler deze week cadeau deed aan het gloednieuwe milieu-informatiepunt in Sint Petersburg. Hij had honderden posters naar de Russische Tsaar Peter-stad meegenomen, bestemd voor scholieren, want Spengler hoopt dat vooral kinderen het milieucentrum bezoeken. „Wie zijn geschiedenis niet kent, zal ook de toekomst kunnen mis sen," zei Spengler in zwierig Engels. Hij is de Hamburgse collega van Gerrit van Tongeren, directeur van de DCMR Milieudienst Rijn mond, gevestigd aan de 's-Gravelandsewegin Schiedam. En zowel de Hamburgse als de 'Schiedamse' dienst hebben geadviseerd by de tot standkoming van een soort DCMR in Sint Petersburg. Ook op de 's* Gravelandseweg hebben ze aan de kinderen gedacht, dus sjouwde DCMR-voorlichter René Knijper met kisten vol educatief materiaal, zoals begrijpelijke boekjes en biologisch afbreekbare kleurpotloden, en schepnetjes om watermonsters te kunnen nemen. Park ist Freizeit - in een park kun je je in je vrije tijd vrij rondbewe- gcn, Dat geldt overal, maar in Sint Petersburg zijn de parken zo groot dat je echt even de stad kunt ontvluchten terwijl je in feite middenin de stad blijft. De zomertuin, de wintertuin, het Veld van Mars, ze zijn groene onderbrekingen op wandelroutes en stuk voor stuk groter dan het Volkspark in Schiedam. En er zijn er veel meer. Grote plei nen, hangplekken voor jong en oud, en ze worden intensief gebruikt Sint Petersburg sterkt me in het besef datje niet zuinig genoeg kimt zijn op stadsparken. De Plantage, het oudste van Nederland, en het door vooroorlogse 'banenpoolers' gebouwde Julianapark zijn juweel tjes, klein maar fijn. Daar kun je niet genoeg van hebben. De rooms- katholieke begraafplaats beneden aan de Vlaardingerdyk heeft door dat beschuttende dijklichaam de sfeer van een geïmplodeerde graf heuvel met waardevolle monumentale trekjes, het behouden waard, ën het plein rond de katholieke kerk in Kethel verdient om zijn schoonheid vermelding in VW-gidsen. Het is zaterdag Monumen tendag en die dag staat deze ker in het teken van monumentaal groen. In de Plantage worden leuke activiteiten gehouden en daar aan voorafgaand opent wethouder Adri Reijnhout de festiviteiten in ft Julianapark (laat hij rekening houden met de tegenvallende oestiek van de muziekkoepel). IJ» ben ik tsaar Peter de Grote niet, maar ik heb al vaker gepleit voor meer groen in de stad, bijvoorbeeld een verbinding tussen het Juiia- - napark en de rk-begraafplaats, via de Aleidastraat of zo. Nu hebben 1 gemeenteraadsleden vaak weinig tijd om de berichtgeving in de plaatselijke media goed te volgen, en WD-fractieleider Will van Wijk heeft kennelijk de minste tijd. Dus als we hem nu eens op excursie naar Sint Petersburg sturen, dan van tweeën één. Of hij blijft er, om dat het een stad is van zijn formaat (lange man). Of hij komt terug met een hoofd vol pleinen en parken, bekeerd tot de ecologie (Park ist Freizeit), zodat hij eindelijk, voorde eerste keer in zijn leven, eens zal doen wat ik zeg. Schiedam heeft meer natuur nodig. Dat is een kwestie van cultuur. Natuur is natuurlijk. KOR KEGEL Donderdag 9 september SCHIEDAM Filmhuis, Nieuwslraat 12. 'Shakspeare in love1 met vooraf lopend buffet, 2ü.öQu. Podiumcafé DeGraauwe Hengst, Lange Haven 128. TheUm.21.30u. VLAARDINGEN Grote Kerk. Lunchconcert, organist Aad Zouten dijk. 12.45-13.15u. Vrijdag 10 september SCHIEDAM Filmhuis, Nieuwstraat 12. 'Shakespeare in love' met vooraf lopend buffet, 20.00u. Blauwe Brug, Bachplein. Fuzipop '99 met Geen Spra ke Van, BRA, Rear End, BZV en Maffick, 19.00- 24.0ÖU. Podiumcafé De Graauwe Hengst, Lange Haven 128. muziekproramma 25 jaar Quibus en Podium Café, 2LOOu. VLAARDINGEN Recreatiezaal Drieen-Huysen, Willem de Zwijger- laan 470. Vertoning historische films uit Stadsar chief 14.30-16.0Öu. Stadhuis Markt. Start stadswandeling serviceteam VW Vlaardingen, 19.15u. Stadsgehoorzaal The Rosenberg Trio, 20.00u De Salon, Oosthavenkade 9. Optreden coverband That's a Fact, 23.00u. HOEK VAN HOLLAND Keringhuis Maeslantkering. Speciaal filmprogram ma in kader van jaarlijkse functioneringssluiting. Aangepaste openingstijden: 2Q.30-03.30u. Tot en met woensdag 15 september ROTTERDAM imax Theater: 'Wildfire feel the heat' (al) dag. 14-16. 'Extreme' (al) dag. 13-18. Africa's Elephant Kingdom (al)dag. l5,za.zo, ook 11. 'Whales' (al)dag, 12-17. 'Ey es wide shut' (16) dag. 21Yellow submarine' (al) dag. 19. Lantaren/ Venster I: 'Deconstructing Harry' (16) dag. 19.30-22, ma. niet om 22. Sneak preview (16) ma. 22. Ven.2: The iron heel of oligarchy' (16) do.vr. 19.30. 'Cookie's Fortune' (16) do.vr. 21.30. Rotterdams fabri kaat: (16) za. t/m wo. div. aanvangstijden. Ven.3: Redactie 'Daar in het land' (16) dag. 19.30. 'Hapiness' (16) dag. Waterweg: 21.30. Ven.4: 'Plus qu'hier, moins que demain' (16) John do. t/m zo. 20. Cinema 2000: 'North by Northwest' (16) Bunte, ma.di.wo. 19.30. 'Tokyo Eyes' (16) dag. 22. Edwin Pathé Cinerama 1: 'Runaway bride' (al) dag. 12.45- Comelisse, 15.40-18.50-21.40. Cin.2: 'The matrix' (16) dag. 17- Ben van 20.30, do.vr.ma.di. ook 14. Cin.3: TVild wild west' (12) Haren, dag. 13-15-18-21. Cin.4: 'Eyes wide shut' (16) do. t/m Danielle zo, 17.15-20.45, do.vr. ook 13.30. 'Sliding doors' (al) Hermans, ma. t/m wo. 15.30-18-21.30, ma.di. ook 12.45. Cin.5: Marïëtte 'The Thomas Crown affair' (al) do. t/m zo. 12.30-15.50- Olsthoom, 18.45-21.30. 'Never been kissed' (al) ma. t/m wo. 13.30- Eefje 16-18.45-21.15. Oomen, Pathé Lumière 1: 'The spy who shagged me' (al) dag. Sander 13.30-16.10-18.50-21.30. Lum.2: 'Life' (al) dag. 13 (di. Sonnemans n iel)-16-18.45-21.30. Lum.3: '10 things I hate about you'(al) dag. 16.30-19-21.15, do. vr.ma.di. ook 14. Lum. Over de 4: The mummy' (12) dag. 12.15-15.15-18.15-21.15. Vesten 3, Pathé Schouwburgplein 1: 'Runaway bride' (al) dag. 3116 AD 11-13.30-16.05 (za. niet!)-18.40-21.20. Sch.2: 'The Tho- Schiedam mas Crown Affair' (al) dag. 15-18.30-21.20, do.vr.ma- Postbus 373, .di. ook 11.40. Sch.3: 'Analyse this' (12) dag. 16.20- 3100 AJ 18.50-21.50, do at. ma.di. ook 11.30-13.55. Sch.4: 'The Schiedam spy who shagged me' (al) dag. 11.50-14.30-17-19.30-22. Sch.5: 'Netting Hill' (al) dag. 11.40-15.20-18.20-21.10. Telefoon Sch.6: 'Instinct' (12) dag. 15.30-18.30-21.20. di. geen 2732700 21.20, de.Yr.ma.di. ook 11.50. Sneak Preview: 'Bijbel- Telefax se liefdesverklaring' (16) di. 21.30. Sch.7: 'Eyes wide 4265227 shut' (16) dag. 11.50-16.15-20.30. Kindermatinees: Pathé Cin.2: 'Baby geniuses' (al) Sportredac za.zo.wo. 14. Pathé Cin.4: 'Kabouter plop' (al) zazo. tie: 12.30-14.45, wo. 12.30. Pathé Lum.3: 'Asterix Obe- Bart lix' (al) za.zo.wo. 14. Pathé Sch.2: 'De koning en ik' Boerop (al) za.zo.wo. 11-13. Pathé Sch,3: 'Kabouter Plop' (al) Telefoon za.zo.wo. 11.30-13.55. Pathé Sch.6: 'Ratjetoe' (al) za- 2732700 .zo.wo.l).20-13.2Q. 4004310 Door Jos van Nierop Maassluis—Voosde vierde maal binnen ruim twee jaar zijn er rondom het grasveld aan de Maassluise Pelmolen handteke ningen verzameld. Inzet is of het gras gras moet blijven, of dat het voor een deel mag worden omgevormd tot verhard basket balveld. De laatste handtekeningenactie kwam van bewoners die de komst van een basketbalveld maar niets vinden. Afgelopen dagen haalden zy 42 krabbels op. Met de actie reageren de bewoners op het schrijven van de gemeente van twee weken terug waarin duide lijk wordt dat men op het stadhuis af wil van het twee jaar geleden genomen besluit. Aan de hand van de uitslag van een enquete onder de bewoners werd toen ge kozen het grasveld te houden zo als het was. Met een nieuwe en quete vraagt de gemeente de be woners nu om alsnog voor het bas ketbalveld te kiezen. Gemeentewoordvoerster M. Oprei geeft aan dat de nieuwe zienswij ze vooral is ingegeven door de meerdere malen geuite wens van kinderen uit de wijk. Een wens die wordt ondersteund met een lijst van 32 handtekeningen. „Ze willen een veld waar ze meer ge bruik van kunnen maken," legt Oprei uit. Nu staan er al basket- balpalen, maar de sport is er niet altijd te beoefenen vanwege het drassige grasveld. Daarnaast vraagt ook een andere populaire bezigheid, skaten, om een ver hard terrein. De gemeente vindt dat er voor kleine kinderen voldoende speel- mogelijkheden zijn in de wijk, maar niet voor de wat oudere jon gelui. Oprei; „Het gaat dan om de kinderen die, zoals wy dat noe men, de wipkip zijn ontgroeid. Die kinderen moet je in de wijk proberen te houden," Het bedrag dat twee jaar geleden al was gereserveerd voor het ver harde veld, is toen apart gezet met in het achterhoofd het grote aan tal kleine kinderen in de wyk. „Die kinderen zijn nu twee jaar ouder, en bovendien is het geld er. Daarom vragen we het de bewo ners nog een keer," aldus de ge meentewoordvoerster. M. Braber, bewoner aan de Pel molen, vindt het maar een rare zaak dat de gemeente nu al weer terugkomt op een besluit dat nog maar twee jaar geleden is geno men. „Het kan toch niet datje op zo'n slinkse wijze er weer een en quete overheen gooit? Afgelopen mei kregen we nog een brief waar in stond dat het veld gedraineerd en geëgaliseerd zou worden. En nu deze brief." Het steekt Braber dat de gemeente nu ineens zwicht voor de handtekeningen 'van een paar mensen'. „Ais je ergens op terug wilt komen, ga dan gesprek ken aan," bepleit de man die één van de initiatiefnemers is van de tegenactie namens de bewoners. De feitelijke bezwaren van Braber en zo'n veertig andere Molenwijk- bewoners zijn tweeledig. Aller eerst vindt men de twee meter ho ge hekken rondom het basketbal veld, genaamd ballenvangers, geen gezicht. Braber: „Dan ont staat er een soort luchtplaats van een gevangenis. Als je die hekken nou weglaat, zouden we er mis schien mee kunnen leven." Daar naast vrezen de bewoners dat het veldje een hangplek, zal worden. Afgelopen tijd bezorgden jongelui al overlast op het grasveld, vertelt Braber. „Met zo'n verhard veld lok je dat nog meer uit. Kratten bier, scheurende brommers; daar zit niemand op te wachten. Zeker niet zo dicht bij de huizen." Oprei zegt de angst van de bewo ners niet te kunnen ontzenuwen. „Dat is niet uit te sluiten, dat zijn dingen die spontaan ontstaan." In het schrijven aan de bewoners wijst de gemeente overigens op recent aangelegde basketbalveld jes bij de Korhoenstraat en bij de Vondelhof. De brief vertelt dat er van de veldjes zeer veel gebruik wordt gemaakt en dat omwonen den daar geen hinder van onder vinden. Marinusvan Alphen, Carta van den Heu vel, ReinMel- chers en Hilly de Jonge (vlnr) heffen het glas, na dat de sculp tuur van De Graauwe Hengst is ont huld. En dat gebeurt na tuurlijk met Schiedam En weer is de jene verhistorie van Schiedam iets prominenter in beeld gebracht. Met de onthulling van de sculp tuur van De Graauwe Hengst bo ven de ingang van bet Podium- .café en de aanname van die Schie damse merknaam is de Lange Ha ven weer een beetje meer jenever boulevard. Distillateur in ruste Rein Mel- chers, die samen met uitbaatster Hilly de Jonge en kunstenares Carla van den Heuvelde maak ster van het beeldje De Graau we Hengst onthulde, stond er gis teravond nog even bij stil Hoe be langrijk het was, dat 'dit' weer te rug was. Hoelang hij had moet knokken om in de verderop gele gen distilleerderij Locomotief het Gedistilleerd Museum De Ge kroonde Br - ndersketel te krijgen. En hoe tx.ungryk dit weer was voor 'het gezicht' van de Lange Haven. „Het wordt alleen nog maar mooier," zei hij zeker te we ten. Diverse vertegenwoordigers uit 'de Schiedamse jeneverwereld' waren gisteravond present bij de onthulling van de sculptuur en de daarmee gepaard gaande officiële naamswijziging van het café, dat deze week het 25-jarig bestaan viert en in het verleden de namen Quibus en Podiumcafé voerde. Herinneringen werden opgehaald aan de historie van het pand en de eerste jaren van het café. Bram Uil draaide net als vroeger de mu ziek en begon, zoals kon worden verwacht, met de Rolling Stones. Namens het gemeentebestuur nam wethouder Luub Halkamp een kijkje. Maar veruit de belang rijkste gast was Marinus van Ai- phen, die 35 jaar voor de firma Da niël Visser en Zoonen, de maker van ondermeer De Graauwe Hengst, in het gebouw aan de Lange Haven werkte. Hij was ook de man, die in '68 het licht na mens Visser uitdeed en dat zes jaar later bij de opening van de Quibus weer inschakelde. De in middels 82-jarige geboren en ge togen Schiedammer gedacht Hil ly de Jonge nog met een extra aandenken uit de oude tijd. „Toen ik van haar plannen hoorde om de oude naam van het pand weer aan te nemen heb ik contact met haar gezocht. Ik had in m'n kelder nog een oude vlag van De Graauwe Hengst liggen, die ter gelegen heid van het 250-jarig bestaan in 1964 was gemaakt. En die is hier meer op z'n plaats." De oranje vlag werd gisteravond voor even tjes aan de gevel hangen, maar zal een plek aan een van de muren van het podiumcafé De Graauwe Hengst krijgen. Open Monumentendag heeft dit jaar in heel Nederland als thema Monumentaal Groen. De organi satoren in Vlaardingen tekenden op de plattegrond van hun stad maar liefst 110 stippen in als 'groen' monument of historisch plekje. Langs de route van meer dan veertig kilometer krijgen veel stenen kunstwerken en ge bouwen ook de aandacht. Op wat groeit en bloeit is een rondwan deling van ongeveer drie kilome ter gericht door het Hof/Oranje park en over de begraafplaats aan het Emaus, die volgens de landelijke vereniging Terebinth de mooiste van de Rijnmond is. Het Stadsarchief en Streekmu seum Jan Anderson vormen rust punten onderweg waar speciale gr oententoonstellingen worden gehouden. Begin en eindpunt van beide routes is zaterdag het Natuur en Milieu Educatiecen trum aan de Hofsingel. In een korte serie bespreekt het Rotter dams Daghlad monumenten in Vlaardingen van functioneel, hinderlijk, sier- en protestgroen. Door Ben van Haren Vlaardingen Het Verploegh Chasséplein heeft het oudste plantsoen van Vlaardingen. Di recteur Gemeentewerken/stads architect ir.G.N. Itz ontwierp het eind vorige eeuw in het hart van de eerste Vlaardingse uitbrei dingswijk, de 'Overbrugsehe pol der'. Voor de deur van de nieuwe burgemeesterswoning, die ook van zijn hand is. Op het kruispunt van de oude Schiedamseweg en de naar de dan net gegraven Koningin Wil- helminahaven leidende Binnen singel betrekt op 25 oktober 1897 burgemeester RA Verploegh Chassé de ambtswoning. De kapi tale villa, geheel op kosten van de gemeente Vlaardingen gebouwd, is de eerste aan het plein, dat in 1906 de naam krijgt van zijn eer ste bewoner, die in 1904 overleed. Pier Pruis wordt drie maanden la ter de nieuwe burgemeester en bewoner van de villa met (nog Nog omheind met gaas en prikkeldraad, voorzien van een hekje in de afrastering plus een stan daard voor een vlaggenmast is het Orelioplantsoen in de Vettenoordsepotder. Foto Roei Dijkstra steeds) hekwerk rondom voorrij stuk en tuin. Ook zijn opvolger A. van Walsum woont er gedurende zyn burgemeesterschap van 1928 tot 1938. De volgende burgemees ter M.C. Siezen vindt het huis te groot en kiest voor een modernere eigen woning. Sindsdien wonen er tandartsen. Gemeentewerken doet er in de veertig jaren dat er burgemees ters wonen alles aan om het plant soen goed te onderhouden. In het droge jaar 1912 wordt naar het midden van het plein speciaal een waterleiding gelegd om te allen tijde planten, struiken, bomen en gras te kunnen sproeien. In 1950 wordt het plantsoen heringericht en verdwijnt een van de vier in hammen met zitbankje om ruim te te geven aan het door Dirk Wol- bers gemaakte oorlogsmonu ment. Hier vindt jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking plaats. Dezelfde buurt is in de jaren daar na opgesierd met het Emmaplein, Boslaanpiantsoen en Parkweg plantsoen, onderaan de Schie- damsedijk (nu Westlandseweg ge naamd). Bij het verbreden van de ze dijk zijn wandelpad en brugge tje in het verlengde van de Iepe straat opgeoffr-1 De al in 1864 uik genomen Joodse Begra. „dis, in de hoek Schiedamseweg/Schiedamsedijk, raakt na 1900 in onbruik. Na ja renlang geluuwlrek krijgt de ge meente Vlaardingen in 1938, als het 'uitbreidingsplan Oost' al is voltooid, een deel van het terrein terug voor plantsoenaanleg. In 1993 doet de gemeente iets aan de verwaarloosde staat van het graf. Moderner Van het hiertegenover, bij de aan sluiting met de Van Leyden Gael- straat, gelegen plantsoentje is niet veel meer over. Auto's en vuilcontainers bepalen nu het beeld. Met de woningen aan de Van Kinsbergenplaats is in de ja ren tachtig het groene midden stuk gemoderniseerd. Het door gaas afgeschermde siergroen is functioneel groen geworden met speeltoestellen voor kleine kinde ren. Dergelijke veranderingen zijn ook in andere oude delen van Vlaardingen waarneembaar. By- na alle plantsoentjes in de gedu rende de jaren dertig door parti culiere bouwers ontwikkelde Vet- tenoordsepolder zyn van functie veranderd. Van de tussen honder den woningen, vaak met om muurde kleine voor- en ruime achtertuinen, aangelegde groen- plekken zijn in heel Vlaardingen er nog maar twee in oude staat. Omheind met vierkant gaas tegen paaltjes van in beton gestort T- vormig staal en een naar binnen afgeschuind bovenstuk dat is voorzien van prikkeldraad zyn al leen nog de plantsoentjes aan het Van Schravendijkplein in het cen trum en het Orelioplantsoen in de Vettenoordsepolder. Een hekje in de afrastering biedt de tuinman de mogelijkheid om onderhoud te verrichten. In de Vettenoordsepolder staat tussen de oorspronkelijke huizen aan het Röntgen plein nu een 'mi lieuparkje' naast andere vuilcon tainers, auto's en een overdekte fietsenstalling. Die zien we ook aan het Messchaertplein, dat ove rigens een kinderspeelplek in het groen behield. Dat groen is ver dwenen van het pleintje in de Ri chard Holstraat, waar wel speel toestellen staan. Groen bleven ook de plantsoentjes aan het eind van de Sweelinekstraaten aan het Bachplein. In het centrum, nabij het afgeras terde siergroen van het Van Schravendijkplein, heeft het Tol lensplein zijn functie voor spelen de kinderen door de jaren heen behouden. Een toezichthouder in de maanden april tot en met sep tember stuurt de gemeente niet meer. Aan de Jacob van Lennep- plaats is een van de twee toe gangspoorten verdwenen, even als de afrastering rond het om streeks 1920 door PW-architect B. Helleman al ingetekende plant soen. In Ambacht is het Narcisplein van zijn ijzeren omknelling bevrijd maar nog even groen. Aan Nas- sauiaan en Emmakade kwam er steen voorin de plaats. Het gras in de Chrysantstraat werd betegeld en aan de Rozenlaan vervangen door onderhoudsvrije struiken en het Burgemeester de Bcrdespleïn veranderde geheel van aanzien. De platsoenen van het Mendels- sohnplein, Van Heutzpark en de Indische Buurt zyn uit de weder- opbouwtijd, waarover de volgen de afievermg gaat Schiedam Het was een Schie dams familiebedrijf en het is het gebleven. En het is de gemeente trouw. De Van den Tempel-telgen hebben in de directie plaats ge maakt voor vader en zoon Breu- gem, maar de oude naam is nooit losgelaten. Vanmiddag is het nieuwe bedrijfpand van aanne mingsbedrijf Van den Tempel op Vijfsluizen, bij de voormalige Wil- tonwerf, officieel in gebruik ge steld door burgemeester Scheeres. Drukkerij Roelants was niet te redden voor Schiedam, al had Scheeres dat zo aan de gemeente verbonden bedrijf ook graag bij Vijfsluizen ondergebracht. Met Van den Tempel leverde dat min der problemen op. Temeer ook, omdat de aannemer er eigenlijk niet over peinsde Schiedam te verlaten. Bijna een eeuw, 96 jaar om precies te zijn, was het bedrijf gevestigd aan de Nieuwstraat, in de binnenstad. Een eigenlijk onmogelijke locatie voor een bouwbedrijf. „Door goed te improviseren hebben we het lang uitgehouden. Maar we waren compleet uit ons jasje gegroeid. En verdere uitbreiding was niet mogelijk," aldus de directie. Niet gewenst ook, zo werd ingezien. Het paste gewoon niet, zeker met het al meer toenemende laden en lossen, in de oude binnenstad. Het nieuwe onderkomen, dat be gin vorige maand al officieus werd betrokken, bestaat uit een kantoorpand van drie verdiepin gen en daaraan gekoppeld een magazijn en werkplaats. Ook is er een grote open ruimte voor opslag van allerhande materieel. Van den Tempel telt vijftig werkne mers en is actief in de utiliteits bouw, renovatie, onderhoud en projectontwikkeling. Een aan zienlijk deel van het nieuwbouw- werk zit thans in de industriële hoek. In het verleden werd de or derportefeuille van het bedrijf vooral gevuld met scholenbouw. De aannemer denkt ook op het be drijventerrein Vijfsluizen het no dige te kunnen ondernemen. Zo is er op het verworven perceel van 2750 vierkante meter al voor de verkoop' bestemde bedrijfs- en kantoorruimte gebouwd. Die zit tegen het eigen nieuwe onderko men aan. Daar blijft het niet bij. Zoon Richard Breugem: „Ook an dere ontwikkelingen op Vijfslui zen zullen binnen afzienbare tijd gepresenteerd kunnen worden." SchiedamIn navolging van hun Vlaardingse en Maassluise colle ga's is het nu aan de Schiedamse kunstenaars om hun ateliers voor het publiek open te stellen. Dat gebeurt zaterdag van elf tot rijf uur op twintig verschillende plek ken. In Pand Paulus aan de Korte Ha ven 125 is nog tot en met 19 sep tember een overzichtstentoon stelling te zien van alle deelne mende kunstenaars. Hier zyn voor aanstaande zaterdag- ook routekaarten verkrijgbaar. Schiedam De uit 32 leerlingen bestaande groep 8a van de Schiep damse basisschool De Klinker aan de Warmoezenierstraat doet zaterdag mee aan het RTL 4-kin- derprogramma Telekids. Het is een van de laatste uitzendingen van het populaire programma; Het presentatieduo Irene Moors en Carlo Boszhardt stopt er mee. De afgelopen twee weken heeft de groep, die in de live-uitzending als 'het gele kamp' prijzen voor de school in de wacht probeert te sle pen, zich onder leiding van juf Mi randa Schoonaard en meester Hans Loendersloot al zo goed mo gelijk proberen voor te bereiden. Schiedam Onder de naam Fu zipop '99 wordt morgenavond in wijkcentrum De Blauwe Brug aan het Bachplein een festival gehou: den, waarbij vijf bands met heel veel Schiedamse 'roots' hun op^ waehting maken. i In het voorjaar (toen onder de naam Punkpop '99) vond er al eens een festival plaats en toen bleek pas eens te meer hoeveel popmuziek er in Schiedamwordt gemaakt, ondermeer via het cen trum Opmaat, workshops in De Erker, en geboden repetitiefadli- teiten, en hoe groot de behoefte is eens live voor een wat groter pu bliek op te treden. Morgen wordt die mogelijkheid geboden. Tussen zeven en twaalf uur treden achtereenvolgens op: Geen Sprake Van, BRA, Rear End, BZV en Maffick.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 5