Spurt 25 Fraai cadeau voor hockeycoach Sparta bezorgt Cordemans tweede nederlaag Rotterdamse vrouwen verpletteren Zwolle op openingsdag met 10-1 Weert houdt basketballers van het lijf Kampioenschap voor Tridents Zwijndrecht slaat slag De Jong vangt favoriet Tholel Eerste zege voor Snelwiek Eerste nederlaag voor Michel de Boer Korfballers WION nog altijd puntloos Driebander Horn verslaat Jaspers Rotterdams Dagblad Maandag 13 september 1999 Rotterdam/Haarlem—De honkbal lersvan Tridents hebben in Haar lem het kampioenschap van de eerste klasse verzilverd door Sparks met 14-12 te verslaan. Een dag eerder, in Rotterdam, had Tri dents ook ai van Sparks gewon nen. Het werd 6-4 in een wed strijd, waarin pitcher Thijs Bak ker (8 innings, 11-4-7-2) de basis legde voor de nuttige zege. De Rotterdammers leken op het Haarlemse Noordersportpark op een gemakkelijk overwinning af te stevenen. Tridents bouwde aanvankelijk een 6-14 voorsprong op, maar de pitcherswissel Erik Lindeman voor Roy van de Pep pel (die 6 innings degelijk had staan gooien) pakte, met name in de negende Haarlemse slagbeurt, helemaal verkeerd uit. Tridents zag de voorsprong wegsmelten. Pas toen Orlando Eduarda voorde laatste nul naar de heuvel werd gestuurd (en met succes, vang 9, einde wedstrijd) konden de Rot terdamse honkballers opgelucht adem halen. Roy van de Peppel (6 innings, 5-3-7-1) werd de winnaar in het kampioensduel. Schiedam De eerste ronde van de softbal-nacompetitie, voor een plaats in de landelijke hoofdklas se, werd al meteen gemarkeerd door verrassende uitslagen. Schiedam nam het als kampioen van de eerste klasse op tegen Geul Techniek Zwijndrecht, de nummer acht uit de hoofdklasse. De routine en de gehardheid van Zwijndrecht brak de Schiedam- sen meteen in de eerste confron taties op. De ploeg van interim- coach John van de Mark sloeg hard en genadeloos toe: 9-1 en 54. De Zwijndrechtse ploeg, vooral sterk in het slagperk, drukte in de eerste wedstrijd in de zesde in ning (van 14 naar 1-9) degelijk door. In het tweede duel stelde Mireille GilTard met een fraaie homerun in de achtste inning de tweede Zwijndrechtse zege veilig. Inmiddels weten het bestuur en de speelsters van Schiedam dat coach Leo Buiteman het volgend seizoen alleen aanblijft als promo tie wordt bereikt. Zo niet, dan ver trekt Buiteman (na zeven Schie- damse jaren) naar hoofdklasser Terrasvogels in Santpoort. Papendrecht De favorieten lie ten in de derde ronde van het damkampioenschap Zuid-Hol land-Zuid steekjes vallen. Sally de Jong bond de gevreesde Fran cis Tholel aan de zegekar en gaat met vijf punten alleen aan de lei ding. Als een hongerig roofdier maakte De Jong behoedzaam jacht op de opdringerige en niet verantwoorde aanvalsschijf van zjjn opponent De winst was slechts een kwe •-'an techniek. Ton van Bokho am in zijn partij tegen Ashok .tyan lastig te staan. Hij probeerde van alles om een punt te redden. Bhajan liet zijn prooi niet meer ontglip pen en bezet met Anton Kosior en vier punten een gedeelde tweede/ derde plaats. Ruud van Drunen tekenden tegen de gerenommeer de Kosior voor zijn eerste punt. Ook Frits van Vloten, de voorzit ter van de ZHZ-bond, tekende zijn eerste punt aan. Hij remiseer de met zijn klassieke speelstijl te gen Arie van de Weteringh. RotterdamDe handbaisters van Snelwiek hebben gisteren hun eerste overwinning geboekt. De formatie van José Narvaez ver sloegen na twee nederlagen HVL met 22-18. „Ik miste liefst vier speelsters," verklaarde trainer Narvaez. „Bi- anca van der Veer, Esther Thijs- sen en Michelle van Gelder zijn op vakantie en daarnaast is Kim Voogt geblesseerd. Desondanks heeft de ploeg goed gespeeld en hebben we eindelijk een goede prestatie neergezet." Ook de mannen Atoraium waren succesvol en boekten een 21-15 zege. Uitblinkers aan Rotterdam se zijde waren Eelco van Es en Re- né Kirpsteijn. „De eerste helft wa ren we niet echt goed op dreef," sprak trainer Mickey Zomic. ,/De jongens hadden zaterdag nog meegedaan aan een toernooi en waren duidelijk vermoeid. Na rust herstelde de ploeg zich." Tegenstander Wings was voor de vrouwen van ASC een maatje te groot. De ploeg van Ellen van En gelen leed een 12-5 nederlaag. „Het was duidelijk niet echt een spannende partij. Niemand zat lekker in de wedstrijd en hopelijk spelen we volgende week beter," aldus Van Engelen. Door Nick van der Sluis Rotterdam Een keer eerder dit seizoen moest Rob Cordemans, pitcher van DOOR Training Nep- tunus, genoegen nemen met de kwalificatie 'verliezende pitcher'. Dat gebeurde destijds, in het be gin van de competitie in de wed strijd tegen het Amsterdamse Ex- pos. Cordemans was net terug uit Amerika en kwam in Amsterdam in de laatste inning, bij een gelij ke stand op de heuvel. In het slag- perk toen Elston Hansen, die op de eerste pitch van de Neptunus- pitcherde bal voorvol over de om heining joeg. Uitgerekend tegen Behaenk Sparta/Feyenoord - de enige stadsderby die de hoofdklasse rijk is en misschien wel daarom altijd zo beladen - kwam de beste pit cher van Nederland zaterdag avond zowaar weer eens in de pro blemen. Cordemans werd in goed drie innings door de Spartaanse slagploeg niet alleen degelijk ge test. Erwin van den Berg had al Rob Cordemaas verloor van Leo Voogd, die Inmiddels met 32 duels op de Sparta/F-heu- vel het uit 1993 stammende record van Neptunlaan Ra- paglia (29) verbeterde. Archief foto CorVos helemaal geen respect voor zijn klasse en joeg in de tweede inning de bal ver over de omheining. Omdat Sparta/F. alle honken had bezet betekende dat een grand slam homerun. Een passend ge schenk voor Van den Berg, die te gen Neptunus zijn honkbalcarriè re afsloot om voortaan te golfen. „Ik heb eigenlijk nooit de echte top gehaald, nooit in het Neder lands team gespeeld en daarom heb ik me maar tot doel gesteld zoveel mogelijk wedstrijden in de hoofdklasse te spelen en de grens van vijfhonderd te passeren. Dat is inmiddels gebeurd. Ik behoor tot de vijftien spelers die dat heb ben gepresteerd. Een mooi mo ment om er mee op te houden," legde de Sparta/F-linksvelder nuchter uit in een feestelijke kleedkamer. „Het winnen van Neptunus is toch net iets anders dan elke andere overwinning," vond SF-coach Rob Hendriks, die een dag later na het duel met Til burg ook afscheid nam. In het andere hok was de stem ming bedrukt en de sfeer om te snijden. In dat licht viel het af scheid van Bob van Aaien een beetje buiten de schijnwerpers. Van Aaien sloot een indrukwek kende carrière bij de drietanders af, speelde 616 wedstrijden voor Neptunus in de hoofdklasse en met alle andere verplichtende duels meegerekend, kwam de ex- Lntemational 742 keer voor zijn dub binnen de lijnen en sloeg in de periode meer dan 800 hits. Sparta/Feyenoord had aan de eer ste twee innings (14 en 1-9) ge noeg om Neptunus te verontrus ten. Zelfs John Hrusovsky - ge woonlijk de pitcher om de over winning in de laatste inning veilig te stellen - moest al in de achtste inning naar de heuvel om een dreigende nederlaag af te wen den. Maar Sparta/F. kende geen pardon. Marlon Fluonia bevestig de in de laatste slagbeurt de kwetsbaarheid van Neptunus door de bal vol te raken, goed voor de tweede Spartaanse homerun in deze wedstrijd. Sparta/Feyenoord sloot gisteren de competitie af met een 3-15 overwinning op Tilburg. Rob Hendriks benutte die confronta tie om al zijn spelers te laten spe len. Hij liet zich zelfs verleiden tot wat gelegenheidsopstellingen. Zo stond Eric de Bruin op de heuvel. Melfried Comenencia (aan slag 4 uit 4) gooide voor het seizoensre cord 'gestolen honken'hoge ogen, want hij zag in Tilburg vier pogin gen verzilverd. SPARTA/F 450 009 061-10-13-1 NEPTUNUS 1 00 211 010= 6-14-1 Werpcljfcrs. Bcheank Sparta/Feyenoord: Bas Aschman (4 2/3 inn.+2) 2-2-8-0, David Gerkema (2/3 inn.1) 1-2-1-0, Leo Voogd (3 2/3 in.) 2-2-4-1. DOOR Training Neptunus: Rob Cordemans (3 1/3 +2) 24-9-1, Micha Nocswijk (3 2/3) 2-0-2-0, John Hrusovsky (2) 2-0-2-0. Homeruns Sparta/Feyenoord: Erwin van den Berg 2e inn. (grand slam), Marlon Fluonia 9e inn. (solo), Neptunus: Robert Eenhoorn 5e inn. (solo). Winnaar Leo Voogd. Verliezen Rob Cordemans. SPARTA/F 111031 8=15-15-0 TILBURG 001 100 1= 3- 4-2 Werpcyfers, Behaenk Sparta/Feyenoord: Orlando Stewart (2) 2-0-2-0, Erie de Bruin (2) 0-2-2-0, David Gerkema (2) 0-0-1-0, Bas Aschman (2/3) 0-0-1-0, Leo Voogd (1/3)0-0-0- 0. TUburp Darren Kay (6 inn.+2) 3-2-9-2, Marlijn Nijhoff (1) 1-1-6-0. Winnaar David Gerkema. Verlieten Darren Kay. Door Sjoerd Bootsma Rotterdam Glunderend nam ze na afloop een haal van haar sigaret. Carolien van Nieuwenhuyze-Leenders genoot van het mooie ver jaardagscadeau dat ze van de hockeysters van Rotterdam kreeg aangeboden. Met maar liefst 10-1 verpletterden de pupillen van de Hellevoetse coach op de openingsdag van de competitie het arme Zwol le. „Een heel fraai cadeau," voegde de jarige nog toe. De verliezend halve finalist van vorig seizoen is gebrand op een nog betere prestatie in deze jaar gang. Van Nieuwenhuyze-Leen ders heeft daar ook de tactiek op afgestemd. Haar vrouwen worden geacht om een systeem te spelen, waarin van achteren naar voren de dekking op de opponent wordt doorgeschoven. Een plan de cam pagne dat goede onderlinge af spraken, een ijzersterke conditie en een optimale concentratie vraagt. „We hebben er al vijf we ken aan gewerkt," legde de coach uit. „Tegen sterke tegenstanders hebben we het systeem uitgepro beerd. Wat niet wil zeggen dat we heel het seizoen zo gaan spelen. Ik laat het afhangen van de tegen stander en het soort kunstgras veld. Het is niet mogelijk om die speelwijze altijd door te voeren." Te vroeg Hoe nauw de opzet van het plan luistert bleek gistermiddag bin nen welgeteld 59 seconden. Nie mand nam de bewaking van Mar leen van den Berg voor zijn reke ning, waarna de bal via Annelies van Bemmel bij de vrijstaande Christel Ooms terecht kwam: 0-1. Eveline de Haan, de doelvrouwe van Rotterdam, zou de hele mid dag geen tegenstander meer in haar domein ontwaren. „Dat doel punt viel veel te vroeg. Daardoor werd Rotterdam wakker," besefte Zwoile-coach Rob van KesseL Van Nieuwenhuyze-Leenders: „We waren direct bij de les." De thuisclub nam vlot het initia tief over. Zwolle, na een afwezig heid van twee jaar weer terug in de hoofdklasse, werd steeds ver der teruggedrongen. Na zeven mi nuten sloeg Elsbeth Versterre een vrije siag hard de cirkel in, waar Karlijn Petri de bal aannam en de 1-1 achter Astrid Kemeling sloeg. De eerste helft ontpopte zich ver volgens tot een ware nachtmerrie voor de bezoekers, die uiteinde lijk bij 7-1 ophield. De roep van het publiek 'tien, tien' leek nog gemakkelijker te verwezenlijken, toen ZwoLle-aan voerder Harriet Dijsselhof zich na twee minuten verstapte en ge blesseerd afhaakte. Vreemd ge noeg, stoomde Rotterdam niet door. Karlijn Petri tilde de stand op haar manier, onverstoorbaar solerend, naar 9-1. Vijf minuten na haar vierde treffer raakte de Maassluise gewond aan haar voor hoofd, na het onopzettelijke con tact met een Zwolse stick. Hevig bloedend viel de international uit. De blessure liet zich erger aanzien dan ze in werkelijkheid was. Na het aanbrengen van drie hechtin gen in het Holy-ziekenhuis kon de aanvalster later op de middag alsnog feestvieren met haar team genoten. Die produceerden pas in de slotfa se de tiende treffer.>Maar ik kan het de speelsters moeilijk kwalijk nemen," vond Van Nieuwenhuy ze-Leenders. „Iedereen wil een doelpunt maken en dan gebeuren die dingen. Ik wil Zwolle wel een compliment maken. De tegen stander heeft aanvallend en ge durfd gespeeld. Als Zwolle dat volhoudt wordt het tegen de echt verdedigende ploegen beloond." Rottendam-Zwolle 10-1 (7-1). 1. Christel Ovennas 0-1,7. Kerlyn Petri 1-1, II. Boukje Vermeulen 2-1,17. Saray Lögo 3-1,30. Inge van den Broek 4-1,31. Boulqe Vermeulen (sc) 5-1,34. Annemarie de Ronde 6-1,35., 41 er, 47 Karlijs Petri 7-1,8-1 cn 31, 62. Els beth Versterre (se) 10-1. Rotterdam: De Haan; Platzek, Schopman, Verheijden, Vermeulen; Van den Broek, Comelis, Versterre; Martens, Lago, Petri. Vliegende wissels: De Ronde, Spek, Schreuder. Rotterdam De hockeyers van Victoria zijn de competitie in de overgangsklasse B; uitstekend begonnen. Het ambitieuze DS- HC dacht aan de Kralingers een makkelijke prooi tehebben, .maar stuitte onverwacht op gro- te tegenstand. Bij rust leidde Victoria al met 2-0 en voegde daar in de tweede helft nog een 'doelpunt aan toe. Een van de uitblinkersbij Victoria was - doelman Piet van t Sandt In het laatste deel van de wed strijd, toen "Victoria onder grote druk stond, bleek hij onpasseer- baar. Ontgroening Trainer Frank van Duivenbode was opgetogen. „Eigenlijk had niemand ,op een overwinning gerekend. DSHC heeft een uit stekend oefenprogramma ach ter de rug, terwijl wij nog niet zijn ingespeeld. Vier spelers hebben net de ontgroening ach ter de rug,_ terwijl ze ook nog m&sgetraind hebben, .Deze w®k wordt de selectie aange vuld met Jaap Biegelaar van Kampong en Roeland Groen van KCKZ, Beide spelers kre gen niet de kans zich in het eer ste elftal te spelen. Zij hadden vooraf aangegeven in dat geval bij Victoria te gaan spélen om dat zij in Rotterdam studeren," aldus 'Duif. Voor Victoria scoor den: Michel den Ouden, Rob Kelder en Adriaari Gast uit een strafcomer, Ook Leonidas (overgangsklasse B) kon tevreden zijn in en tegen Oss: 1-2, Eltjo Veentjes eiste bei de treffers voor zich op, Ih de eerste minuut kwam Leonidas al op voorsprong. Het overwicht was zo groot dat meerdere' tref fers de dub van de Kralinger Esch niet hadden misstaan. Door een onoplettendheid in de verdediging kwam de thuisclub kort voor rust op 1-1. In deel twee had Leonidas opnieuw het initiatief. De beslissende treffer van Veentjer viel in een periode dat Oss met negen man speelde door gele kaarten. Voor Rotterdam waren de drui ven een beetje zuur. De ploeg van Ronald Hugers had zeker een betere start in de over gangsklasse A gewenst dan het teleurstellende 1-1 gelijkspel te gen Breda. In de vierde minuut kwam de thuisclub door Amand van Deventer aan de leiding. De voorsprong had toen makkelek uitgebouwd kunnen worden. Botterdam kreeg acht straftor- ners op rij, terwijl Breda niet eens tot een fatsoenlijke aanval kwam. Toch'was een counter van Patrick Bruning voldoende om Rotterdam op het verkeerde been te zetten: 1-1. Door Nick van der Sluis Rotterdam Ronald Wolfs, coach van Gun co/Rotterdam, had zich zaterdagavond, tegen BS Weert, zeker een betere start van de bas ketbalcompetitie gewenst. Want al is het seizoen pas een wedstrijd op gang, reeds nu kan voorzichtig worden vastgesteld at de krachts verhoudingen ten opzichte van vorig jaar nauwelijks lijken gewij zigd. De Rotterdammers verloren in de Zadkine Basketbalhal met 70-87 na een uitermate zwakke tweede helft. De ploeg van Wolfs wijkt op vele plaatsen af van de vorige editie. Dat is in het prille stadium van de jaargang even behelpen. Zater dagavond kon wel een voorzichtig beeld worden gevormd van de in dividuele kwaliteiten. De Ameri kaan Tim Hill is wel snel, maar mist de accuratesse. De Harvard- student heeft nog niet het over zicht en leek bij vlagen te verdwa len in de Nederlandse basketbal- regels. Dat gold zeker ook voor de Zuid-Afrikaan Sisa Mphele, die als center/forward amper aan sco ren toekwam, en voor de tweede Amerikaan, Calvert White. Een positieve indruk maakte Lu- eien Bolderwijn. Hij werd topsco rer, reboundde degelijk en lijkt Tim Hill. Archieffoto Cor Vos zich op de centerpositie eindelijk op zijn plaats te voelen. Voor het overige was het zoeken naar, vooral, de vorm. Van bijvoorbeeld Rob de Graaf, die vooral aanval lend onder zijn mogelijkheden bleef. Even leek het er op dat BS Weert zich liet verrassen toen de Rotter dammers in de eerste helft een 16- 24 achterstand (12de minuut) om bogen in een 36-31 voorsprong. Achteraf bekeken buitte Gunco eerder een zwakke fase van Weert uit, dan dat er sprake was van een echte Rotterdamse opleving. Wolfs: „Wij piekten op het ver keerde moment en het duurde veel te lang voor we uit de dip kwamen. Dat beeld werd ook al in de voorbereiding duidelijk en kwam in deze wedstrijd nadruk kelijk aan de oppervlakte." Bovendien schoot de thuisclub maar matig, vooral in de tweede helft. Weert elimineerde de ach terstand snel (46-50 in de 25stemi nuut), maar kon aanvankelijk niet echt loskomen (54-52,9de minuut) van Rotterdam. Pas toen de ploeg van Wolfs zich liet intimideren door de arbitrage, kon Weert zich ontworstelen en weglopen. Karak ter en de routine (van bijvoor beeld Gerard Aekermans en Dolf Duijvelshoff) gaven de doorslag. Rotterdam maakt dit seizoen vrij baan voor een aantal jeugdspelers (Tico Milovac, Philip Hess, Dejan Barisic). terwijl Weert voor veilig heid heeft gekozen. Op den duur zal blijken wie gelijk krijgt. G unco/Ro t tcrdam-BS Weert 70-87 (rust 3 3- 33). Topscorers: Rotterdam: Lucien Bolder- wijn 15, Tim Hill 15, Rob de Graaf 14, Cal vert White 11, Weert: Sharme Jones 25, Ke vin Thompson 15, Gerard Aekermans 15, Eric Dow 15. RotterdamVerloor Michel de Boer van FVT/Visser in de vorige competitie slechts één keer, dat aantal heeft hij nu al bereikt. In de eerste wedstrijd van de nieuwe tafeltenniscompetitie tegen het versterkte Cosmos/TFW (5-2 winst) kreeg de Rotterdamse kop man geen vat op de Belgische aanwinst Davey Van- vinckenroye. De Boer had de wedstrijd geopend met een eenvou dige zege op de Brabantse routinier Stanley Verbeek. Vervolgens bracht Nermin Smajic de stand op 2-0, door heel overtuigend van Vanvinckenroye te win nen. In de derde partij won Barry Wijers in een partij met mooie xallys in twee games van Martijn van de Leur. Op dat moment leek de grootst mogelijke 7-0 zege nog mogelijk, maar twee partijen verder had TTVV de stand tot 3-2 teruggebracht. De Boer en Wij ers tieten zich in het dubbelspel in drie games verras sen door het duo Van de Leur en Vanvinckenroye. Vervolgens moest De Boer zijn enkelspel tegen Van vinckenroye inleveren. Het matige optreden van De Boer ten spijt, werd het dankzij Smajic en Wijers toch nog een vrij ruime overwinning. Beiden wonnen hun tweedepartij. In de vierde divisie behaalde Twenty One Up in Rid derkerk een ruime 8-2 zege op HBM/Taveri. Peter Berben bleef ongeslagen, Onno Trip en Niels van der Wal scoorden twee keer. De vrouwen van FVT/Visser haalde in het verre Franeker met 2-8 uit Mariska de Haas en Patricia Zwartjens wonnen drie keer, Fran- ciska Savids eenmaal. De vrouwen 'ran Alexandria '66 leden tegen de reserves van Middelburg-Zuid een kleine 64 nederlaag. De tegenpunten kwamen van Vera Quispel (2x), Isabel van Leeuwen en het dubbel, terwijl Marly Bonten niet tot scoren kwam. Annemarie de Ronde haalt uit voor haar eerste com petitietreffer: 6-1. Saray La- go (links) kijkt toe. Foto Joep van Uw Pal/Cor Vos Door André Kouwenhoven Rotterdam— De korfballers van WION zijn na twee wedstrijddagennog puntloos. Bram Rogs équipe was tegen De Meervogels zich op alle fronten de mindere. De uiteindelijke 10-15 nederlaag viel uiteindelijk nog mee. OZC heeft in de eerste klasse nog alle punten na de 13-12 zege op Noviomagum. WION leek in de beginfase De Meervogels goed par tij te kunnen bieden. Monique Kemner miste bij een 2-3 stand een strafworp en dat was voor de bezoekers uit Zoeterrr.eer om de wedstrijd naar zich toe te trek ken. Na de 4-9 score halverwege dreigden de Rotter dammers op een fikse nederlaag te worden getrak teerd. Na de hervatting herstelde WION zich via Lion van 't Klooster en Anja Tissingh: 6-9. Desalniettemin gingen de gasten onverdroten door en tieten ze WION niet verder komen dan tot 10-15. Monique Kemner met vier treffers en Anja Tissingh met drie waren in goede doen, Jim van Nijnatten. (2x) en Lion van 't Klooster maakten de tien voL Op KOAG na (16-19 verlies tegen Tjoba) boekten de overgangsklassers uit het district wel de volle winst Coach Erik van Viersen noteerde met zijn KCC bij Avanti de tweede winstpartij: 21-19. Vlaardingen haalde de eerste punten binnen bij Achilles: 14-12. In de le klasse H boekte OZC ook in de tweede partij de volle winst. Het Nijmeegse Noviomagum werd, zy het moeizaam, met 13-12 geklopt Coach René Zwets roemde het goed verzorgde tegenspel der gasten, die tot 9-9 bij de rust standhielden. Peter van den Herik verving daarna Sander Vermeulen en dat leverde wat meer routine en treffers op: 12-9. Maar nog was de buit niet binnen, want de gasten kwamen weer langszij (12-12). Kort voor tijd forceerde Gert Jan Winkelhuyzen een strafworp en daaruit besliste hij de strijd met zijn derde treffer: 13-12. Ook Alexander Geurts (3x), Peter Tamminga en Chrisje van der Meer (2x), Stephanie Lagerwaard, Carola Kramer en Sander Vermeulen. Met vier punten deelt OZC de kop met Tilburg en Sporting Delta, In de tweede klasse E moest Trekvogels bij O KV Oostzaan wennen aan het gravelveld. De thuisclub leidde bij de rust 8-5 score opleverde. De vogels van coach Dick Koster herstelden zich keurig, haalden op tot 10-10, maar OKVliep direct weg naar 13-10 en won met 16-12. Els de Roode was topscorer met vier tref fers. In de 2e klasse G won Maassluis ook zijn tweede partij door Usselvogels met 13-12 te kloppen. In 2H verloor Sperwers met 16-9 bij Juliana verloren. RotterdamMartin Horn, de nieuwe Duitse kopman van het driebandenteam Business Fun promo tions, had een uitstekend debuut door Dick Jaspers te verslaan (5043). De beste speler van landskampi oen ISMS/IT Consultancy verloor in 33 beurten. Bij 3641 maakte Hom nog eens een serie van acht Niettemin verloor de Rotterdamse brigade niet 6-2. Jan Verkijk verloor met 5041 (43) van Henk.Habra- ken en Hans Jürgen Kühl was niet opgewasseh tegen Tonny Carlsen, die in 47 beurten naar een 50-35 zege ging. Spectaculair speelde Dion Nelin voor de thuis club tegen Ad Koorvaar. Bij 21-17 in zijn voordeel maakte Nelin vijf, veertien en tien caramboles op rij. Met de laatste fraaie reeks maakte hij de party uit: 50-21 in 24 beurten. In de eerste divisie behaalde Goudswaard M C in Amsterdam tegen Buffalo weer een punt. Voor de Rotterdamse overwinningen zorgden Danny Breur en Ronny Brants. Breur won van Frans van Schalk met 45-27 in 41 pogingen, terwijl Brants Fred Groen met 45-25 (38) achter zich hield. De Franse kopman Roux had geen kans bij routinier Frans de Vries (45-32 in 35 beurten), terwijl Marco Goudswaard geen verweer had voor Freddy Driessen, die met 45-26 in 47 beurten won. De formatie van Splinter De Vosch moest in eigen huis de toekomstige kampioen Chateaux d'Axeen 0-8 overwinning toestaan. Richard Bitalis en Dick van Uum, die vorig jaar nog bij de Rotterdamse club speelden, wonnen eenvoudig van respectievelijk Paul Call (45-24) en Hans van Leuteren (45-23). Rini van Bracht was te sterk voor Steef Hendriks (45-24). Ali Balkas tenslotte had nog enig verweer tegen Piet Koekkoek. Balkas kwam sterkterug, maar liet het in de gelijkmakende beurt afweten. Hij had twee ca ramboles moeten maken, maar scoorde er één... .joirtitöao Tnnlrmon L<A. UUlfliLVgV J UU1UUUU Krimpen aan den Ussel— Harmen Jonkman heeft met 6 punten uit 7 partijen (20 min bedenktijd) ongesla gen het 23ste FEDV-Usseltoemooi gewonnen. De Rotterdamse grootmeester Roberto Cifuentes, die te gen de winnaar niet verder kwam dan remise, eindig de met 5,5 punt als tweede. Merijn van Delft scoorde vijf punten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 9