mmmwB 15, 1 aardingse Gumlaser was er r dan Schiedamse GumMen Rest oppositie staat na SP-motie voor dillemma Doodslag 'veroorzaakt9 door lijntje coke Opzeggen vertrouwen zet verhoudingen in Schiedam op scherp o Oom Agent heeft beet genda GGD: Nieuw uitrukpunt ambulances Bezoek uit zusterstad Rotterdams Dagblad Woensdag 15 september 1999 m De politie is vaak in het nieuws. Pepperspray, kogelvrije vesten, dienstpistool, gezagscrisis, oorvijg, detectivebureaus enzovoorts. Je zou bijna vergeten dat ze ook nog haar werk moet doen - en dat doet ze ook, getuige het volgende voorbeeld. Op zaterdag 28 augustus wordt de politie getipt dat er een palingfuik in de VLaardingse Vaart hangt Omdat fuiken er niet vanzelf komen, maar door iemand worden gezet, gaat ter plaatse een politieman pos ten om de boosdoener in zijn nekvel te grijpen. De man wacht van 17 tot 24 uur, maar er gebeurt niets, doch hij geeft het niet op. De volgende ochtend is hij om 5 uur al weer present en jawel: om 7 uur heeft hij beet. Een 17-jarige Vlaardinger komt de fuik ophalen en dat had hy beter niet kunnen doen. Want Oom Agent houdt hem aan, neemt de fuik in beslag en slingert hem op de bon. Voorwaar een fraai voorbeeld van plichtsbetrachting. Laten we deze gebeurtenis eens analyseren. Een agent kost gemid deld 40 gulden per uur, exclusief overheadkosten. Als ik die ook op 40 gulden stel (dat lijkt me geen overdreven bedrag) heeft deze operatie 9 x 80 gulden is 720 gulden gekost, een bedrag dat ongetwijfeld hoger zal zijn dan de boete die de jongeman krijgt Maar daar zal ik niet over zeuren, want bij het handhaven der wet raoetep we niet gierig zijn Wat deze knaap heeft misdaan, is niet mis. Hij heeft de Visserywet overtreden, het Reglement binnenvisserij en het Reglement mini mum maten en gesloten tijden van 1985. In de fuik bevonden zich twee baarsjes van 8 centimeter en volgens het laatste reglement die- nen die minimaal 22 centimeter te zyn, Maar dat wisten de arme beestjes ongetwijfeld niet, toen ze er nietsvermoedend in zwommen. Op wat voor wijze de politieagent heeft gepost, wil de sympathieke politievoorlichtster, die mij deze gegevens verstrekte, niet onthullen. We willen dezelfde methode ook in de toekomst blijven gebruiken, zegt ze ferm. Op mijn plagerige doorvraag of hij wellicht in de strui ken heeft gelegen, gaatzeniet in. Datkanik billijken,wantikzouhet niet op mijn geweten willen hebben dat ze door mij haar baan ver liest Dus blijf ik met tal van vragen zitten. Heeft de agent in een boomhut gepost of lag hij met een snorkel in het water? Heeft hij zijn gezicht zwart gemaakt om niet'op te vallen? Had hy een thermoskan met koffie bij zich en heeft hij wel om zes uur warm gegeten? Zo ja, hoe dan? Heeft zijn vrouw wellicht ben pannetje met soep gebracht (Een beetje van - piep - en een beetje van jezelf)? En de ultieme vraag: heeft hij een complimentje gehad van onze nieuwe, in Vlaardingen geboren en getogen politiecommissaris Maarten (tegenwoordig Mark) Keizerwaard? DICKVANDERLUGT P.S. In mijn column van vorige week heb ik een fout gemaakt Jan Kamphuis is geen koddebeier, maar hij werkt by de Dienst Stads werk, afdeling stadstoezicht sector Havens en Markten (een hele mondvol). Wel heeft hij opsporingsbevoegdheid, dus hij is toch een beetje-piiesie' om zijn zoontje Dirk nogmaals te citeren. Woensdag 15 september SCHIEDAM Gravin AleidaschooL Mulü-culturele avond, 17.00u. VÏAARDINGEN Stadsgehoorzaal. Eric van Sauers, 20 Oöu. Bioscopen kuMt?mmreïeeltheheat'(al) 14-16 'Extreme' (al) 13- 18 Africa's Elephant Kingdom (al) 15, Whales' (al) 17 'Eyes wide shut' (16) 21. "Yellow submarine'(a)) 19. Pathé Cinerama 1: "Runa way bride'(al) 15 40-18 50-2140. Cin.2: 'The matrix' (16) 17-20 30, Cin.3: 'Wild wild west' (12) 13-15-18-21. Cin.4: 'Sliding doors' (al) 15 30-18-2130.Cïn.5: 'Never been kissed'(al) 13 30-16-18 45-21.15 Pathé Lumière 1: The spy whoshagged me' (al) 13 30-16.10-18.50- 2130 Lum.2: 'Life' (al) 13-16-1845-21-30 Liun.3: '10 things I hate about you' (al) 16.30-19-21.15.Lum. 4: "The mummy' (12) 15.15- 18.15-2115. Pathé Schouwburgplein 1: 'Runaway bride'(al) 16.05- 18 40-21.20 Sch.2: 'The Thom9S Crown Affair' (al) 15-18.30-21.20 SchA: 'Analyse this* (12). 16 20-18 50-21 50. Sch.4: 'The spy who shagged me" (al) 14 30-17-19 30-22 ScL5: 'Nottmg Hdl'(al) 15.20- 18 20-21 10 Sch.6:'Instinct'(12) 15 30-18.30-2120 Sch.7:'Eyes wi de shut' (16) dag, 16.15-20 30 Kinderaatinees: Pathé Cin.2: 'Ba by geniuses' 14. Pathé Lum.3: 'Astenx Obelix' 14. Pathé Scb.2: 'De koning en ik' 13 Pathé Sch.3: 'Kabouter Plop' 13.55. Pathé Sch.6:'Ratjetoe' 13 20 Schiedam Primera Jacqueline St. Liduinastraat 55. Tel. 010-4267613 Schiedam Tabaksspeciaalzaak B.P.H. Janse Broersvest 8A. Tel. 010-4268804 Schiedam Tabakshop Gonneke de Bot Winkelcentrum Hof van Spaland 6. Te!. 010-4714083 Schiedam Tabakspeciaalzaak Eliy Kap P.J. Troeistralaan 31Tel. 010-4703037 Schiedam Sigarenmagazijn Het Hoekje Boerhaavelaan 80. Tel. 010-4265513 Schiedam PrimeraWii van Velzsn Geuzenplein 17, Winkelcentrum de Woudhoek. Tel. 010-4705470 Schiedam Tabak Giftshop T. Jaarsma Borodinlaan 58. Tel. 010-4703768 Maassluis Jan Booster-Lederwaren Koningshoek 923-14. Tel. 010-5913243 Vlaardingen Multishop Boden Dr. W. Beckmansingel 53. Tel. 010-4359164 Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij. Schiedam Het snuiven van een lijntje coke. Dat, is achteraf geble ken, heeft in januari van dit jaar bij Schiedammer P. P. de stoppen doen doorslaan. Op visite bij zijn twee jaar oudere nicht in Maas sluis, raakte de 22-jarige P. volle dig buiten zinnen en beroofde haar in blinde paniek met enkele messteken van het leven. Dood slag, oordeelde de rechtbank en legde hem een gevangenisstraf van zes jaar op. Groot was de verslagenheid by de leden van sportvereniging Rijn mond in de Schiedamse Groenoord, waar het slachtoffer volleybalde, toen het nieuws over de moord naar buiten kwam. Met ontsteltenis werd in de familie van zowel de vermoorde vrouw als de dader reageerd. Want P. was zo'n rustige jongen, had zelfs niet eens een strafblad. 'Hij heeft nog niet door het rode licht gereden', liet zijn advocaat zich tijdens de behandeling van de zaak in april ontvallen. Waarmee hij aan wüde geven dat zyn cliënt nooit een vlieg kwaad had gedaan en nie mand in de familiekring ook maar enig vermoeden kon hebben van het motief. De zaak werd destijds overigens aangehouden omdat het psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum in Utrecht, waar de.Schiedammer werd onderzocht, nog niet was af gerond. Uiteindelijk werd P. lichtelijk ver minderd toerekeningsvatbaar be vonden. „Hij liep een beetje ach ter bij zijn leeftijdgenoten. Ook naar vrouwen toe," tracht advo caat mr. G.R. Stolk de persoon lijkheid van zyn cliënt nu te om schrijven. „In mentaal opzicht een beetje een zwakke broeder. Op een bepaald moment is hij gaan experimenteren met drugs. Hij snoepte af en toe een lijntje omdat 'ie zich dan een stuk vlotter voelde." Door het snuiven van zo'n lijntje kreeg de Schiedammer in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 januari 'kortsluiting in zijn bo venkamer', zoals diens raadsman dat ten tijde van de behandeling van de zaak noemde. Na enkele uren op visite te zijn geweest bij zijn nicht, die nog maar pas aan de Maassluise Hoogstraat op zich zelf woonde, ging het fout Terwijl ze voor hem uit liep in de gang om hem uit te laten, pakte P. haar in een opwelling plotseling van ach teren beet waarop de vrouw begon te gillen. In paniek legde de Schiedammer zyn nicht met ten minste drie messteken het zwij gen op, voor eens en altijd. Of hij eerst geprobeerd heeft haar te wurgen, is niet duidelijk gewor den. Wel zou hij getracht hebben de vrouw vast te binden op een stoel. De volgende ochtend, een maal thuis in Kethel weer by zin nen, gaf P. zichzelf aan bij de poli tie en werd het ontzielde en be hoorlijk toegetakelde lichaam in de Maassluise woning aangetrof fen. Het misdrijf moest aan de hand van P.'s verklaring worden gereconstrueerd. Primair werd tijdens de eerst zit ting moord ten laste gelegd, maar daar werd na de aanhouding van de zaak op teruggekomen door de officier van justitie. Want het kon niet worden bewezen dat P. zijn nicht met voorbedachte rade om het leven had gebracht. In dat ge val is de maximaal te eisen straf vijftien jaar. Bij doodslag kan op z'n hoogst twaalf jaar cel worden geëist. P. werd conform de eis zes jaar-veroordeeld. J TuukUm De Vlaardingse kauwgomverwijderaar werd onlangs aan Italiaanse geïnteresseerden geshowd bi; --j Koopgoot Foto Joep vanWJ»aï)cor vos Door Sander Sonnemans Vierdingen Hondenpoep op de stoep er. kauwgom op straat Het zijn grote bronnen van ergenis en staan in de top van het lijstje der mensel.jke ongenoegens. Daar door worden reinigingsdiensten geïnspireerd schoonmaakmachi- nes uit te vinden om op doeltref fende wijze af te kunnen rekenen met de vervuiling. De horden- poepzuiger is in vele gemcenve al lang niets nieuws meer, de kauwgom-verwij deraar is de laat ste noviteit. Ook de Schiedamse reinigingsdienst ONS kwam met een wapen tegen de uitgespuugde plakzooi: de GumMen. „Primeur voor Nederland," kopte het persbericht. „Niks primeur," reageert Mike Heutink van het Vlaardingse bedrijf Reinigings techniek Bekker. „Wij zijn al een jaar bezig met een wereldwyo ge patenteerde machine, dus nie«, de vinding van de ONS, maar de Gumlaser van ons is het ei van Co lumbus." Met veel bombarie werd begin juli van dit jaar de Schiedamse Gum- Men op de Mgr. Nolenslaan in Schiedam gedemonstreerd. Rei nigingsmedewerker Bas van Son had een unieke combinatie be dacht waarmee niet alleen aange koekte kauwgom van de straat kan worden verwijderd maar die ook kan worden ingezet by onder andere het reinigen van gevels, tegel-, rooster-, riool- en tunnel- war.den. Andere machines zijn allemaal te omslachtig en je moet te veel spullen meezeulen," luid de het oordeel van Van Son bij de demonstratie van zyn vinding. Dan heeft Van Son de installatie van de firma Bekker waarschijn lijk nog nooit gezien, want die is simpel als een aanhangwagentje aan de trekhaak te bevestigen. Eén slang met daaraan een licht gewicht spuitlans is voldoende om de bestrating 'te lijf te gaan. „En de Gumlaser," zoals het appa raat door direeteur L. Bekker is genoemd, „wordt al gebruikt in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Schotland, Ierland, Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. Nu is er in teresse vanuit Italië," wijst hij naar een afvaardiging uit dat land die de demonstratie in het Rotter damse centrum bijwoont. Waterverbruik De Gumlaser is uitgevonden door de Ier Richard Tyler. Bekker bracht het toestel nadat er patent op aan was gevraagd, op de markt Meer dan een hoge drukspuit lijkt het simpel te bedienen apparaat niet. „Kauwgom verwijderen is geen kunst," zegt Heutink. „Zet er hoge druk op en de kauwgom vliegt om je oren. DaaHrij heb je wel een groot waterverbruik, be schadig je gauw de ondergrond en verdwijnt het voegmateriaai tus sen en het bedzand onder de te gels. De Gvitilaser werkt met lage druk en een hoge temperatuur var. boven de 140 graden. Op die manier wordt de structuur van de kauwgom veranderd waardoor het geen plakkende eigenschap pen meer heeft en het makkelijk is op te ruimen omdat het in klei ne harde deeltjes wordt omgezet." Net als by de 'vinding' van de ONS kan de Gumlaser ook wor den gebruik voor gevelreiniging, het verwijderen van aanplakbil jetten en is ie geschikt voor tal van andere doeleinden. „Ons pro duct wordt ook ingezet voor het reinigen van monumenten omdat d^or de relatief lage druk en hoge temperatuur de oude stenen niet worden beschadigd. Ook bijvoor beeld voor algenverwijdering wordt het toegepast. Hier," wijst hij naar de tegels nabij de Koop- goot. „Stenen met een open struc tuur, waar de kauwgom behoor lijk diep in is getrapt Geen pro bleem voor de Gumlaser." De ma chine wordt er op gezet en het be wijs is geleverd. Het smerige, plakkerige goedje is verdwenen en de tegel is weer Het bevreemde directeur Bekker dat twee maanden geleden de schoonmaakinstallatie van de ONS met zo veel tam-tam werd geïntroduceerd. „Nogal, ja. Het was geen primeur, want op de jaarbeurs in Utrecht, dat was in april, hebben we vier machines te gelijk op het plein voor het ge bouw gedemonstreerd. Heel Ne derland heeft dat toen kunnen zien. Vervolgens is er behoorlijk wat belangstelling voor de Gum laser ontstaan. Over klandizie hebben we niet te klagen. De ma chine gaat heel Europa door." Woorvoerder Dingenouts be strijdt uiteindelijk dat de ONS zich de uitvinder van de kauw- gom-verwyderaar noemt. „Bas van Son is niet de uitvinder van de unieke reiningseombinatie zo als we die gebruiken, maar de be denker. In de combinatie is ook de kauwgomverwijderaar opgeno men. En bedenken is altijd nog heel wat anders dan uitvinden Maassluis/Schiedam Bij het ge zondheidsgebouw aan de West- landseweg in Maassluis komt een uitrukpunt voor twee ambulan ces. De GGD Nieuwe Waterweg Noord heeft daarvoor bij de ge meente een bouwaanvraag inge diend. De garage met uitrit ver vangt het uitrukpunt dat nu nog in de Maassluise brandweerkazer ne is gevestigd. Deze laatste komt te vervallen omdat er, achter het politiebureau, een nieuwe kazer ne gebouwd gaat worden. Voor de locatie aan de Westland- seweg is gekozen omdat de GGD wilde aanhaken bij het daar ge vestigde gezondheidsgebouw, de dependance van het Holy-zieken- huis die waarschijnlijk nog verder wordt uitgebreid. Daarnaast is het een goed, centraal gelegen uitruk punt voor zowel Maassluis als de omliggende gemeenten. De nieu we ambulance-garage is in princi pe bedoeld voor Maassluis en Hoek van Holland. Bij de plek van de nieuwe uitrit en garage is het met name van be lang, vertelt GGD-woordvoerder Corine Jansen, „dat er verant woord en veilig kan worden uitge reden. Dat staat voorop." Het lijkt waarschijnlijk dat de aanleg van de nieuwe uitrit zal worden mee genomen in de ingrijpende reno vatie van de Westlandseweg. Verbouwing In Schiedam is bij de GGD Nieu we Waterweg Noord net een ver bouwing achter de rug. Het pand van de ambulancezorg aan de Hargalaan heeft de afgelopen zo mer een metamorfose ondergaan. Directeur Van der Meer: „De gry- ze, kille, grauwe verblyfsruimte voor de ambulancemedewerkers is een warm gestileerd vertrek ge worden met de stijl en allure van een design-huiskamer." De multi functionele ruimte is ingedeeld in meerdere leef- en werkgebieden. Het onderkomen wordt maandag feestelijk in gebruik gesteld. Maassluis Begin oktober krijgt Maassluis bezoek van een aantal delegaties uit haar Hongaarse zusterstad Hatvan. De bezoekers zijn vooral geïnteresseerd in de automatiseringsprojecten in het, stadhuis. Enkele Hongaarse amb tenaren zullen stage gaan lopen in Maassluis. Een delegatie uit het onderwijs "an Hatvan brengt be zoeken aan een aantal scholen. Door Edwin Cornelisse Schiedam De motie van wan trouwen die de Schiedamse frac tie van de SP heeft ingediend te gen het college van burgemeester en wethouders plaatst de opposi tie in een moeilyke positie. De vraag is of de andere oppositiepar tijen de SP zullen steunen als mocht blijken dat de beschuldi gingen aan het adres van het col lege juist zyn. Zijn CDA, Gemeen tebelangen en AOV bereid om de motie te steunen en het vertrou wen in het college op te zeggen? De oppositiepartijen zullen zeker geen meerderheid krijgen in de gemeenteraad maar het zal de po litieke verhoudingen m Schie dam wel op scherp zetten. Com promissen lijken dan niet meer mogelijk en het oppositie voeren zal in Schiedam vanaf dat mo ment een geheel nieuwe invulling krijgen. De SP heeft maandagavond volle dig onverwacht een motie van wantrouwen ingediend tegen om dat het college volgens de opposi tiepartij nalatig is geweest, de volksgezondheid in gevaar heeft gebracht en heeft gelogen in de beantwoording van de vragen die de SP heeft gesteld owr de as- bestaffaire in de Van Marken straat en omgeving. „Een college dat op deze manier het in haar ge stelde vertrouwen beschaamt. verdient geen vertrouwen meer," aldus de SP. SP-fractievoorzitter Yorick Haan is de afgelopen maanden diep in de asbestaffaire rond de Van Mar kenstraat en omgeving gedoken. In mei van dit jaar legde de ge meente de sloop van twee flatge bouwen en drie bejaardenwonin gen stil omdat asbest vrijkwam bij de werkzaam heden. De ge bouwen ble ken nog vol met asbest te zitten, on danks het feit dat er vooraf gaand aan de sloop een as- bestinventari- satie en -sanering werd gehou den. Een ernstige nalatigheid van de aannemer, zo zei de gemeente. Het sloopbedrijf werd dan ook aansprakelijk gesteld voor de schade die m de tonnen liep. Maar dit Amsterdamse bedrijf sloeg te rug en stelde dat de gemeente en het milieubureau dat de asbestin- ventarisatie heeft uitgevoerd, juist nalatig zijn geweest. Het sloopbedrijf heeft onvolledige en onjuiste informatie ontvangen over de slooplocatie en heeft het aanbestedingsrapport van de ge meente zelfs gecorrigeerd toen duidelijk werd dat deze onvolle dig was. De juridische stryd tus sen de gemeente en de aannemer is nog steeds aan de gang. Het onderzoek dat de SP heeft ge houden lijken de beweringen van de aannemer te onderschrijven. De gemeente heeft niet adequaat gereageerd toen duidelijk werd dat de slooplocatie flink was ver ontreinigd met asbest. Omwonen- nodig om zich kunnen verdiepen in het asbestdossier Van Marken- straat. Maandagavond werd in ie der geval duidelijk dat de opposi tie de beschuldigingen van de SP niet zullen afdoen als een onbe zonnen daad. „Ik weet dat fractie voorzitter Yorick I laan al geruime tyd bezig is mi ,-jze asbestzaak. Hij heeft er den zijn pas m een laat tadium op de hoogte gesteld c afzet tinghekken werden alleen neer gezet op aandringen van de SP, zo stelt deze partij. Voorsprong De SP heeft in de asbestaffaire een enorme informatievoor sprong op de andere politieke par tijen. Met name de vertegenwoor digers van de oppositiepartijen vioegen dan ook om het aanhou den van de motie van wantrou wen zodat het college een weer woord kan opstellen tegen de ern stige beschuldigingen van de SP. De oppositie heeft de tijd ook hard in veel kennis en informatie over. Ik denk ook niet dat hij zo'n beschuldi ging aan het adres van het college zo maar eventjes lichtzinnig in dient," zei CDA-fractie- voorzitter Paul van Mansum maandagavond na afloop van de raadsvergadering. Henk Metaal, de fractievoorzitter van Gemeen tebelangen Het zich in soortgelij ke woorden uit. „We moeten ons er goed over buigen. Zo'n motie is niet niks," zei hij. Vanuit de coalitiepartijen werd bijzonder hard gereageerd op de motie van wantrouwen die werd afgedaan als de zoveelste stunt in de publiciteitscampagne van de SP. „De manier waarop dit is aan gepakt is hoogst ongewoon, ei genlijk onfatsoenlijk. Maar daar sta ik bij de SP niet van te kij ken," zei PvdA-fractievoorzitter Menno Siljée. De WD liet weten 'geen enkele behoefte' te hebben om een motie van wantrouwen te gen het college te bespreken. Coa litiepartijen D66 en Groenlinks waren minder uitgesproken in hun mening. Zij willen eerst de antwoorden van het college af wachten eer ze een standpunt in nemen. Gevolgen L i'tie van wantrouwen kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Schiedamse gemeente raad. Als de oppositiepartijen de SP bijvallen is de toon voor de na volgende politieke vergaderingen gezet. De sfeer tussen oppositie en coalitie zal een stuk grimmiger worden en het is maar de vraag of de stad daar beter van wordt. Aan de andere kant kan de oppositie, als de beschuldigingen van de SP juist zijn, niet zo gemakkelijk voorbij gaan aan het feit dat het college feitelijk heeft gelogen. Maar een motie van wantrouwen is wel meteen het zwaarste middel dat je als partij kan inzetten om het college de oren te wassen. CDA, Gemeentebelangen en AOV zijn door de SP in een lastige posi tie geschoven. Hun steun aan de motie, of het onthouden ervan, zal het politieke klimaat van de reste rende bestuursperiode bepalen. Een periode waarin Schiedam druk bezig is om juist weer tot een verbetering van de sfeer in het stadskantoor te komen. De ge meenteraad gaat zelfs begin vol gende maand in conclaaf om te bepraten hoe de sfeer in de lokale politiek verbeterd kan worden, hoe de gemeenteraad slagvaardi ger en daadgerichter kan worden. Aan de andere kant kunnen de oppositiepartijen het college niet weg laten komen met - als de SP het bij het juiste eind heeft - leu gens en verdraaiingen. Als je dat doet, ben je als oppositie geen knip voor je neus waard. Een uitweg zou kunnen zijn dat er wordt gepraat met de SP of ze de motie willen afzwakken, de in houd willen aanpassen. Dat niet het vertrouwen wordt opgezegd maar dat het college een ernstige waarschuwing krijgt Dit lykt, ge zien de politieke koers van de SP, niet erg waarschijnlijk. Het zal echter nog een paar weken duren eer de motie van wantrouwen weer op de agenda staat van de Schiedamse gemeenteraad. Tot die tijd kan het asbestdossier wor den bestudeerd en worden ge zocht naar minder schadelijke re presailles dan een motie van wan trouwen. Tot die tyd hangt de mo tie als een zwaard van Damodes boven het hoofd van het college. En de Schiedamse politiek. Want nu staat al vast dat de actie van de SP niet zonder gevolgen blijft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 5