Hi PrePay. Seen abonnement. 1 fel I sens, mhhi expert f 169,- f 1! h- meGopooL bartsmit Primafoori 010-4066066 Top salaris! Top verkopers m/v? Uniek bedrijf! Jij? Bel nu! Snooker Slaakhuys debitel" Het Mobiele Netwerk* Rotterdams Dagblad Woensdag 15 september 1999 Pagina 16 Swing 200 - Uniek: handsfree bellen, Dual band. Gewicht 150 gram. Swing Simpel te bedienen Gewicht 165 gram Op Op Grips Snelkiestoetsen Gewicht 166 gram Onon Dual band Gewicht 135 gram IIAet Hi PrePay hel» je geen abonnement, maar wel veel keus. Bijvoorbeeld een van de bovenstaande telefoontjes. En je belt al vanaf een kwartje per minuut, in vrijwel heel Nederland. Uniek bij Hl PrePay is dat je direct kunt opwaarderen, zonder beftegoedkaart (via 321 9Je koopt Hi PrePay, met f45,- beltegoed, onder andere bij onderstaande winkels. Hl houdt het simpel. Ontfcderfslol btmmmerfsj Totals iprvenbedrag Extra prijs serie BT 036451 troostprijs andere senes 036451 500 000 5 000 2 32 3952 892 50 1 000 100 3 3 0103 123 8823 010863 373 0883 10 2 010 260 1010 50 010 110 1 010 4 5134 500 1154 1000 066584 25 000 serie^AW012984 1 000 000 troostprijs andere senes 012984 10 000 5 Extra prijs serie BQ 057305 troostprijs andere senes 057305 35 250.000 2 500 50 6 806 516 466 96 100 100 100 50 7 17 417 27 Extra prijs serie AM 035837 troostprijs andere senes 035837 47 457 50 300 50 500 000 5 000 50 250 8 007158 100.000 78 50 001488 2000 98 50 9 9 35 119 135 69 85 0 0 25 078400 2,025 610 125 480 125 Jackpot V AE 043666 110.481.362- De Jackpot F- Tiet gevaGen en groeit In oktober naar. *01 14 mi(foen gulden 250 x 2 kaarten voor do wedstrijd Nederland - Brarillé xijn gevallen op alle loten met eindcijfers 8060 Pniswmnaars van de*e voetbalkaarten d«nen zich voor 30 september te melden op het hoofdkantoor te Paleisstraat 5. 2514 JA Den Haag of kunnen bellen naar 070-30 21 504 Indien deze extra pojs <s Bevallen op 1/5 lot geeft dit recht op een Oranje Supporterspakket Automatische spelers knjgen schriftelijk bencht thuis en hoeven met langs t« komen Europese Hoofdprijs In da trekking, van 16 oktober maakt u gratis kans op da EUROPESE HOOFDPRIJS van 5 MILJOEN, De prijzen zijn, rr.et uitzondering van de Jackpot en de voetbaikaarten al bij elkaar opgeteld Wanneer op een tot meer dan één prijs is gevallen, staat achter het nummer dat de hoogste prijs gewonnen heeft, het totale bedrag vernield Zetfouten voorbehouden Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij.-^ fgg Met Tips bereikt u bijna 1,4 miljoen lezers van 13 jaar en ouder! <0rw DCO 1998) Personeel aangeboden Ervaren interim manager, eco noom, per direct beschikbaar voor ziekenhuizen e.d en be drijven. 06-51905073. Zoekt u een nieuwe baan7 Kijk dan tussen de Tips 'Personeet gevraagd'. Commercieel personeel gevraagd Dal ga jij bij 900de verkoopresultaten bij ons verdienen. Die hun sporen verdiend hebben in de verkoop of die denken daar bij ons in te slagen. Zijn wij al bijna 20 jaar, werkend voor grote, plezierige Wanten zoals ING, Wyt, TUI, Kuwer, Wegener, Ministerie van Economische Zaken e.v.a Denkt dat je die m/v bent die het bovenstaande aanspreekt en aan kunt7 met Buro Jet b.v. 070-3990000 vraag naar Rob Koppend voor het maken van een afspraak of onénterend gesprek. Buro Jet b.v., Treubstraat 1N, 2288 EG RIJSWIJK Werken b§ OE OPEL DEALER Bedrijfswagens Heb je ervanng als verkoper bedrijfsauto's Sef voor Hegio Vlaardngea as- shjis - Schiedam, 010-434 "22 En wordt Teamsjaeler. Gevraagd TOPVERKQPERS voor belegingsprodukt, hoge verdiensten Info G1Ö-213410O, Met TIPS adverteert u landelijk tegen een uitermate laag tanef Administratief personeel gevraagd Gevraagd: TANDARTS ASSIS TENTE Secretaresse voor gr oeps praktijk omgeving Rot terdam. Aandachtsgebieden imptóntotogfe en orthodontie. Ervaring en bereidheid tot het volgen van cursussen gewenst Mm. opleiding: HAVO, boak- hoixfiaindtge ervanng strekt tot aanbeveling. Werktijd: In over leg. Salariëring volgens NMT- norm. SoiScitatiebneven met C.V. gaarne naar Tandarts- praktijk Mosk, Schiedam Burg. knappertlaan 39,3116 BB R03A Uitzendburo vraagt startende en ervaren INTER- CEDEN7ES die meer willen voor een nieuw te openen filiaal in Vlaardïngen en begn 2000 in Oud Bejjenand. Ook voor onze vestigingen in Den Haag en Rotterdam zijn enthousiaste collega's welkom! Schnftei^ce reakties tav. afd. PZ, Postbus 22414,3003 DK Rotterdam. Ben je op zoek naar een veet- zijrSge functie zoals MEDEW. PLANNING Commercieel Medew. Telefoniste Recepti oniste Adm. Medew Boek houder m/v, neem eens contact met ons op. De vacatures zijn van meerdere opdrachtgevers en vnl voor vastcEenstverband. Geïnteresseerd7 Bel of schnjf naar AXs Personele Dienst verlening, Strevelsweg 700 3013088 AS Rotterdam, iel nr. 010-1103536 /fax.nr. 4101199. Je kunt vragen naar Kann. Pnmajob op zoek naar ee" receptioniste/telefoniste en een baliemedewerk(st)er I receptio- nst(e) voor bedrijven m R'dam. Voor meer informatie: tef. 010* 2440483WWW.Pnmafob.nl DATA ALPHA zkt per jfrect telefonist e/recephorus temm. Havo. Goede telefoonstem. Vaste baan bo mformeel kan toor In R'd2m-C. 0104774898. BOEKHOUDERS, Meao ni veau, 2 3 jr ervaring, t.b.v. vaste baan voor intem. bedrijf m R'dam centrum. 010- 4774898. Wij zijn op zoek naar een ad ministratief t boekhoudkundig medewerker. Opleiding mini maal HAVO, ervanng gewenst Ut tot 35 jr. Tel. 0180-641731, Adm med. voor handelson- dem. in R'dam, MEAO kennis E/D taal erv. MS-Office full time. Bel: 010-2150904/06- 515451551 DATA ALHPHA zkt div. loon- administrateurs. Starters tot zeer ervaren. Vaste baan bij relatie in omg. Rotterdam. 010- 4774898. Brandwachten ibv clipl. vanaf wk 40 vast dienstverband of voor 4 wk. Bel: 010-2150904/ 065-1451551. Adm. med. voor Knmpen a/d Ussel fidl-bme. Meao kenne N/E/D taal Bel: 010-2150904/ 0651-451551. Technisch personeel gevraagd MELRIDGE UITZENDORGA NISATIE VCU gecertificeerd zoekt per cf reet voor langdurige projecten door heel Nederland. Elektromonteurs. spnnk- termoriteurs. instrument techni cians, inbedrjfstellers E&l, projectleiders E&l, Instrumen tatie-fitters, pijptitters, bank- en ijzerwerken. Jassers, CV- monteurs, loodgieters en ka beltrekkers (WA-1 gewenst). Continuïteit gegarandeerd! Interesse Belten"! Tel. QIO- 4562520. Tel 050-5254244 Tel. 030-6377868 Tel 0111- 658270. MELRIDGE UITZENDORGA NISATIE VCU gecertificeerd zoekt per direct voor langdunge projecten door heel Nederland Ws/kvoorbereider-E. Calcula tors-E, Tekenaars-E met ACAD ervanng. Projectleideis E&l. PLC-programmeurs. Interesse Bellen"! Tel. 010-4562520 Te! 050-5254244 Tel. 030- 6377868 Tel 0111-658270. Cometal BV vraagt met spoed cv monteurs autogeen lassers hulpmonteurs Tel.0165-384868 Euro - Weio International BV, Westhavenkade 87, 3133 AV VJaardmgen Met spoed ge vraagd1 Goede LOODGIE TERS voor burgerwerk. Uzer- werkers voor de scheepsbouw, 1e pijptitters metVVAI. Las sers alle categoneën, mach. bankwerkers Ëlectromonteurs, tel 010-4342780 W.C. VAN DUK/BAM zoekt Eetontimmerfieden en Allround Timmerlieden voor werk in de regio Vast dienstverband, SFB, CAO bouwbedrijf, spaar loon, bedrijfsauto, scholmgs- mogelijkheden Ervanng ver eist. 0183-65 30 36, ook buiten kantooruren OTTER-WESTELAKEN zoekt: Loodveters, Elektromonteurs, Constructiebankwerkers, Tele com monteurs, Datamonteurs Hoog loon, auto v.d zaak, wekelijkse betaling. Bel 070- 3647906. Ruim 10 jaar de beste m techniek, AVI Bouw BV zoekt ervaren timmerlieden en monteurs voor het monteren van kunststof kozijnen, eventueel onderaan nemers, ervanng en rijbewijs is noodzakelijk. Tel. 010-4195283 Dhr P. H Kuivenhoven Aannemersbednjf M. Dammers vraagt tegelzetters, monteurs voor badkamers af te monte ren,. KEUKENSTELLERS ook leerling monteurs 010- 4620078, na 19 00 uur 078- 6818880 Ebro Rietschoten koel-horeca techniek zoekt KOELMQN- TEUR i b v STEK dipfoma en rijbewijs voor het plaatsen van koel en airconditionings appa ratuur R'dam, 010-4623B53 tijdens kantooruren Las- en Constructiebedrijf Zwrkstra zoekt electromont., instiumentaliefrtters, 1e pijptit ters, lassers (gecertificeerd) en ijzerw, ibv PBNA Vetligh. eert v langdunge proj In! tijdens kantooruren 0181-626811 Stargroep vraaqt ervaren ELECTROMONTEURS voor cSverse prqekten. Hoge ver- densten en goede onkosten vergoeding. Tet 010-4375619 (ook 's avonds) CONSTANT UITZENDBU REAU Is op zoek naar Kabel- groodwerkeis en Montageme- dewerkers, i b v vervoer tel. 0180-497590 Met spoed gevr allround on- derhouds metselaar en tim merman ibv. njbew van der Starre aannerrungsbednjf, 010- 4832280 Techn, (nstallateurbureau zoekt met spoed loodgieters, cv monteurs en HuipmonteuRS. Tel 010-5140000 Bergschen- hoekZH. Las- en constr. bedr A van der Tas b v. vraagt per direct 1e en 2e ELECTROMONTEURS met WA. Tel.: 0181-392555 Onderhoudsbedrijf vraagt met spoed alFround TlMMtRUE- DEN. Hoog loon Tel. 010- 2733961 of 06-51948103. Gevraagd, all-round hues- en nieuwbouw SCHILDERS voor lopende en komende projecten Tel. 05-55756003 Attay uitzendburo zoekt met spoed llexibeie ijzervlechters en tekenlezers. Goede ver diensten. Tel. 06-55B36209 Gezocht 1e en 2e STEIGER- BOUWERS, evt. steigerbouw- hulo Tel 06-55774106 A F BOUW BV vraagt direct all-rounij timmert. 010-4627070 073-6125B90 regio Zuid. DATA ALPHA zoekt voer vaste banen t*j meerdere bedrijven: Windows NT, Novell, Unix, Sun Solarts beheerders, C++ en Clipper programmeurs, help deskmedewerkers. Telefoon 0104775870 E-mail: da taralpba @data-a)pban) HERCO BOUW zoekt Allround Timmerlieden in div. (Scipi. 06.55.75 60.03/010-4103933 N. Hefbers BV zoekt met spoed UFTMONTEURS. Langdung werk 0186-618834. (Para)Medisch personeel gevraagd Automatiserings personeel gevraagd Bent u die kandidate met een opl. Md go-AA en een setvice- genchte instelling7 Dan kunt u drect aan het werk in een pn- ma apotheek in R'dam-C. Be! voor meer info: Creyfs Interim. 0186-659562 of 06-51451553. Wij zijn op zoek naar automati seringspersoneel. Geboden wordt; goed salaris, evt auto van de zaak en mogelijkheid tot opleidingen. Tel. 0180-641732. Winkel personeel gevraagd GIMSEL natuurvoeding in De Groene Passage Zoekt erva ren Hooft Medeweiker(ster) Broodkaas afd. voor ca. 32 u v.k. Met fecfcng voor natuur voeding en leidinggevende capaciteiten. Soil. schr. met motivatie cv Inl. Dhr. F.H. Saat of Dhr. J, v.d. Sande Ma riniersweg 9, 3011 NB Rotter dam, 0104046597. Gevraagd VERKOOPSTERS voor enkele dagen per week tn het betere genre. Cleopatra Damesmode. Weissen bach laan 84, R'dam. 010- 4229896, tusseMOen 11 uur. Gezocht: Full-time of Part-time verkoopsters voor diverse filia len in de regio Rotterdam. Schrijf naar KENNEDY Mode P.B. 186,3190 AD Hoogvliet Kapperspersoneel gevraagd PETRA'S HAIRLINE te Oud- Beijeriand (ca 20 mm. met de bus v a Zuidpl.) zoekt verster king van het team. Ben jij een enthousiaste haarstylist van eng 20 jr en op zoek naar een gezellige salon, neem dan direkt contact op, 0186-616513. Gezocht 1e KAPPER/topstylist m/v voor trend/ salon, ook parttime tft onbelangrijk. Tel, 0104160530. HB haarmode vr. etv. fulltime dames/heren kappers (mV) en 2 parttimers voor 2-3 dgn p. wk Inl. na 18OOu.010-4555897. Horeca personeel gevraagd zoekt voor diverse diensten dag avond, vriendelijke stu denten of studerenden m/v. Wij bieden gezellig werk en be talen volgens cte CAO. Aanmelden aan de bar of telefonisch: Snooker Slaakhuys, Emantspad 3, Hoek Slaak, Rotterdam. Te!. 0104331632. Café Noodlebar TAMPOPO zoekt zelfet werkende koks met afgeronde S.V.H oplei ding. Heb je doorzettingsver mogen, ben je creatief en wil je werken in een jong team rea geer! Uitstekende arbeids- voorw. 010-2251522 tussen 14 OOu en 1800u vragen naar Dhr. R de Paauw of schnjf naar Café Noodlebar Tam- popo, 's Gravendijkwal 128 3015 CC Rotterdam. Ook zoe ken wij nog een allround bar- medewerker Info 010-2251522 dhrSjouken [MACH Uitzendburo zoekt voor div. relaties uitsluitend ervaren kelners en serveersters, zowel ambulant ais ook voor langere penoden. We hebben regelma tig werk voor (herintredende) koks, koffiedames, kelners en serveerstens. Be! voor info Provemersplein 5, R'dam, tel. 010-4669206. Per direkt zetfst. Brabantse bardame gevr voor Club A16 in Moerdijk. Ervanng en Iftd met belangrijk I b.v soc. hygi ene en goede referentie. Bel ons filiaal 0104859165 of kantoon 0104850343. Wijnhandel Van OTTERLOO zoekt ambutenfe part-time medewerkers voor wijncafé. Tel 010-4668801 of schr re acties naar Benthuizeratraat 31-35, 3036 CB Rotterdam BC-Snackcomer R'dam-Z vrat zjsm. erv. part-time MEDE WERKER m/v. 010-5060160. Vragen naar dhr. FW Nteuw- Gevr parttime medew. m/v, voor avond of dag, ca. 2 3 dgn p w. voor eetcafé. R'dam Ommoord. Tel 0194551188. Gevr. Oproepkr. voor zatav. voor keuken, bar en serveer- werk. 25 en ervanng vereist 06-51506151 of 06-51506148. TiPS-fax 010-406.6965 TIPS, voor snel succes Gevr. MEDEWERKSTER voor bediening en kok voor eetcafe Appe Happie a/d Waalhaven. 010-4290465 Paviljoen Bad'ust te Rockante zoekt met spoed KELNER nvv, ervanng raetstnkt noodzakelijk. Tel. 0181-401344. EETCAFE CARTOONS te Nkerk a/d Ussei zoekt per directzelfst werkend kok m/v Iftd 20-25jrInfo: 0180-319544. gevr. m/v 18-25j. COFFEESHOP Oslo, Jasmijn- str 62a, R'dam. 0104844683 Schoonmaak personeel gevraagd Schoonmaakbedrijf De Jong vraagt Werker (sters) v.a. 18 jr. voor Nteuwerkerk a/d Ussel. Werktijden: 0600 - 08.15 uur. Tel. 0180-318494. De Hoodt Glazenwasserij zkt allroirid of halfwas GLAZEN WASSERS Tel: 018043282a' 06-53699917. Mv.d Arte vraagt nette gemoti veerde GLAZENWASSER. I.b.v. rijbewijs. Info tussen 7.30-17.00U 010-4554466. EETCAFE CARTOONS ts N.kerk a/d IJssel zoekt per direct' een ervaren afwasser m/v. Info- 0180-319544. Gevraagd allround GLAZEN WASSER woonachtig te R'dam of omgeving. Inl. 010-4845223. Fuji MX-23DÖ. 2.3 miljoen mega pixels. pDast^eedSjk/Hoel# fAörn irali teltsstraatTB Divers personeel gevraagd Gezocht, orderpikker (rrW) voor een bedrijf in BarendrechL Geboden wordt goed salans, en een contract. Lft. tot 28 jr. Tel 0180-641730, Mama Joe zoekt. 10 bezorgers en 5 TELEFONISTES leeftijd 16 tfm 19 jr. Bel dag. tussen 14.00-18.00 uur 010-4666477. 32 uur werken 40 uur betaalt krijgen. Bram Ladage zoekt MEDEWERKSTERS 17-23 jr. 010-4146519. Hartman uzb zkt heftruck chauffeurs. Vast dtenstverb. Omg Spijkemsse. Info 010- 2909950. Gevr. NETTE chauffeur, klein ijbewijs. Tel. info: Wildhandel reuren 010-4124699. Na 2 jaar ƒ10.000 of meer je vanuit huis een veikoopnet- werk wilt starten 06-22990612. Hartman uzb zkt orderpickers. Omg Spijkemsse. Vast dienst- varb. Info 010-2909950. Gratis brochure over jobs op USA CRUISESHIPS en but- tenl. Info-Cruise 020-4275146. VERKOPERS i.b.v. auto r4000, - 10.000,- p. mndJ! tel nu 071-5618344, Hartman uzb zkt laders/lossers tot 25 jr. Omg. R'dam. Info 010- Wïe wit WERKEN kan bij ons beginnen. 0900-2020483 (105 g*Ei Opleiding en DIRECT een baan in de huis aan huis pra- motie? Bel 06-24267919 UZB INTERCEDENT zoekt voor haar opdrachtgevers in de Rotterdamse haven: Sjorders, Aan- en athoekers, of mensen cfie hiervoor willen leren. Te vens zijn wij op zoek naar Ex peditiemedewerkers en Op- klaarders voor in de bouw. Genoemde vacatures zijn be doeld voor lange termijn. Goed salaris geboden. Interesse? Kom even langs op ons kan toor Vestaplein 14b, Heypiaat (eindpunt bus 68 v.a, Zuid- pleinj. Of bel voor meer infor matie 010-495.16.86. Vragen naar Danny of Joop. WERKEN - feven - studeren in een ander land? Bel UF, Infor meer/ ontvang hèt magazine unieke CD-rom en up-to-date info. Jobbijlage: ingenieurs, booreilanden, mdustne, horeca, cruiseschepen, toerrsme, au- pairs en inl. over formahterten- IJF: 0165-322404 Een zonnige carnère TRAVEL INSTITUTE leidt op voor reis- buromedew., resetverirvgsme- dew,. reisleider en host (m/v) Open avond 22 sept. aanv. inforonde 20.00u, Goudsesin- gel 154 (zij-ingang Kipstr.) R'dam 010-4136590. Wij kunnen geen enkele AAN SPRAKELIJKHEID aanvaar den, voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Grondwerkers, hoveniers en hulp-hoveniers gezocht. Gebo den wordt goed salans en een contract Voor meer informatie: tel. 0180-641732. Aangeboden voor per direkt THUISWERKFlex-Teiewerk voor telef./admin/produktie. Info 0900 2020400 (1 gpm). Of bel naar 073-8800333- Uitzendbureau MCS is op zoek naar BIJRIJDERS M/V Woonachtig in Rotterdam. LEUK WERK, GÖEDE VERDIENSTEN. Heb je interesse? Bel dan SNEL voor een afspraak. Tel,: 010-2819954 Sinus Data Center (administra tiekantoor}, Kon. Emmaplein 10 (to Kunsthal) te 3016 AB Rotterdam vraagt voor spoedi ge indiensttredng handige jongeman voor assistentie op de postkamer archief en an dere voorkomende werkzaam heden Schriftelijke sollicitaties te nchten aan ons kantoor adres. Voor telefonische inlich tingen is de heer WJ. Bree- vaart bereikbaar tijdens kan tooruren (08 30 - 17.00 uur) op 010-4364767. Gevraagd nette TAXICHAUF FEURS voor Rotterdam, min. Ht 23 jaar. Tevens vragen wij chauffeurs voor opleiding Zeer goede stratenkennis van Rot terdam vererst. 010-4651992. Wij zoeken magazijnmedewer kers voor bednjven in de regio Rotterdam Ridderkerk. Leef- tjd tot 30 jr. Tel. 0180-641731 U krijgt ineens een grote opdracht ei opdracht en dus heeft u snel personeel nodig? Wanneer u uw Tp voor 10.00 uur 's morgens opgeeft, dart staat deze de volgende ochtend in de krant. Bel 010406.6066 of fax 010-406.6965 MARO SERV'CE Ridderkerk zoekt met spoed produkbeme- dew., magazijnmedew. en schoonmakers voor diverse werkzaamh, in omg. Ridder kerk/Dordrecht Goede lonen event, vastdienst verband. Tev. m. spoed huipen gez. voor 2 mnd met V.VA-1. Maro service LS.m. Monti 0180-415044. 8 00-17.00 uur.of 010-2430877. GEVRAAGD: nette bijnjder hulpmonteur voor het bezorgen en monteren van meubelen. Leeftijd tot 21 jaar, liefst m bezit van rijbewijs. Sollicitaties na telefonische afspraak. Tel. 0181 -690250 ot na 19.00 uur 0181-399679. Gezocht: productiemedewerker voor een bakken) in Rotterdam en Ridderkerk. Geboden wordt goed salans en bij gebleken geschiktheid een contract. Tel. 0180-641730. U krijgt ineens een grote epdraent en dus heeft u snel personeel nodig? Wanneer u uw Tip voor 10.00 uur "s morgens opgeeft, dan staat deze de volgende ochtend in de krant Be! 010-406.6066 of fax 010-406.6965 NOKIA 5110 LUXE GSM-TELEFOON Modern design Superklein en Jicht Beltijd tot 300 minuten, standbytijd tot 270 uur. Met makkelijke éen-toetsmenubediening Bij Expert rn combinatie met een 1-jarig Perfect-Lme abonnement voor slechts 24,95 per maand NU 'ar'S aBónnemon, Z7, - N^monne<*eht ineF "okia 5110 'b.e"$n ir, binr.en- én buitenland Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt Neemt u a u b legitimatiebewijs en een kopie bankafschrift mee voor een snelle afhandeling ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT: Brielle, Visstraat 11. Dirksland, Voorstraat 22-24. Dordrecht, Vriesestraat 16. Gorinchem, langen- dijk 20. Hardinxveld/Giessendam, Stationsstraat 29. Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 43. Lekkerkerk, Kerkweg 16. Naaldwijk, WC De Tuinen 1. Rozenburg, Emmastraat 45. Vlaardingen, Winkel centrum de Loper 19. Zoetermeer, Middelwaard 18. EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VA IU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 6