VRAAGT JE GRIFFIOEN", Chemsche kasseier Openi ng van het Zomer Seizoen. ffij fCaljEilM'^fSaardiipj, SPONSEN en ZEEMLAPPEN. GEBR. Jl RGEN i. Star, Telegraaf, Monarch De: i: nee HOOGSTRAAT. ROTTERDAM. HEEREN FANTASIE ,1 AQUET COSTUMES, ir ran 25.-, 30,- en i Zeer uitgebreide sorteerin;HEEREN^ANTALONS, It innen fin uit de Brouwerij HERMAN J. ROELOFF. SG ES© MM AAK. T_ STAHLTE, II eeren J aquet zeer aan te tevelen voor zielen en herstellenden. VÜAÜSji NACHT- en THEELICHTJES, RIJN BEN DE VAN HOEK, Belaiplpapien, Crêine-fraiijes, TaftlWii, Co® en Japaiiuattea Sponsen, ran af fijne Wet- tot ie pwone Werïspons. V ernikkelen en JEmailleeren. O "verdekte ZES/ijsctiool. I HEEHEN HEEREN HEERKA HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT Ueeren Jaquet Heeren Jaquet Heeren Jaquet COSTUMES van blauw en zwart Cheviot, 1* COSTUMES van blauw en zwart Cheviot, Diagonaal, flO. COSTUMES n verschillende Fantasiestoffen, T12.50, T13.T14. COSTUMES blauw en zwart Cheviot, bijzonder sterk, echt van kleur, 1*13». COSTUMES Fantasie, prachtige dessins, f15,1*16.f 17.1*18. COSTUMES Eng. Fantasiestoffen, elegante modellen, T19.f20.1*31.1*33.— COSTUMES laatste Nonveauté's Engelsche Fantasiestoffen, £25.—, 1*36.—, 1*37.— en COSTUMES bi. en zw. Diagonaal, Cheviot en Kamgaren, zeer solide afwerking, £21.—, £23.- -ostumes zwart Cheviot, diagonaal en effen, 1*13.1*14. Costumes zwart Kamgaren en Cheviot, zeer solide, £15.1*16. Costumes zwart Cheviot, effen, bijzonder aasbevelciïswaardig*, Costumes in betere kwaliteiten Kamgaren, Cheviot en Diagonaal, 1*31.,1*33. In JVIJEI en J I Jl is de winkel Z O N D A Gf'S geopend van O tot 5 Tiur. i J. H. SCHEFFER. TTl A A nnr». VERI ADI; TJitstoomen en Verven ROTTERDAM. SCHIEDAM, 09 FabriekMathenesserdijkDelfshaven. 3 SIIEsT O-IEL 1 O 3, DE VROUWENWERELD Mofle-TijiMrifi Dij mtuemeufltieia. Praclitisro Sorteerinjr in j ,xvi/xv,*x xJ Nieuwste kleuren en modellen. Zie de Etalage. B ehangers, Hóóg-straat 32, Tapijten, Linoleum, Vloerzeil, Karpetten, Concnrreerende Prijzen. fdfej», a s^mm geiegei aai de riuer ia de oamddellijte nal)i]M yan fiooiea ea spoor. Het beste adres 111 Bange Kerkstaat, Schiedam. Hoofdstraat, S c 11 i e d a m. -A_0 EINTJEIV dev l»oi*ooitss.clo Ruim gesorteerd in Rijwiel-Benoodigdheden. 1*37.en liooacr. 123.- liooger. -, £25.- 1*18.— f35.-, iu groote Tcrscheidenheid en alle maten voorhanden. van 11.75, f2.-, f2,25, f2.50, f2.75, f3.-, f4.-, f4.50, f5.-, f6.-, f7.- en hooger. STOUT doos tan 13 stuks 35 Ct Verhrijsbaar bij CEBR. H.AI..SE, Dam 5 KASTPAPIER en KA8TRASBES in groote verscheidenheid. HEKREl- en OA9IEi-KLÏEÜiXC9TCKKEW, van - Vitrage, meubelgordijnen, Stores, Tafelklceden, n,jes in den iiortat moseiyken tijd. O Steiger 83. Hoogstraat 165. O O c/> 12. o" Tevens voorradig alle soorten EEDER^IIEËSS. berichten de ontvangst der nieuwe dessins enz. 8P1ECEL9 en aClIII.OERIJEiV. 'AM Ei Goede Consittnjttlc. Klaot uilziclit. Ontvangen eene prachtige partij im.i CliOPÏEIVBURG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 8