ALEX. EIEBERG Hzn., J. H. A. THOMAS, Luxe Artikelen. VRAAGT: MGm™THEELKHTJES, P. VAN DER KAAY, GEMBERBIER. I INGELS E Co. Kristal- Glas-, Porcelein- en Aardewerk. Nouveautés en Luxe-Artikelen. vraagt" „DE GRIFFiOEN", N Groot Voorwerk Twee Weezen. Ten bittere Pil. Horlopmato (IiimrterX SCHIEDAM, Hooplraat 49-66, EOTTEEDAM, Jonterfransstr. 124, Sleets raim psorteeri li te nienwste motti Mineraalwaterfabriek DE STER". Handelsdrukwerk. Uitsluitend le klasse Machines. GROOTSTE M^GP^ZIJJNTJEN Groote collectie Waschstellen en afelserviezen. Uitgebreide sorteering Nikkelen 1 hee- en Kol ieserviezen. Verfwaren, Latten en Veralssea, i ZEEUffSCH TARWEBBOOB, uit de Brouwerij zeer aan te Men voor ziekea en herstellenden. wepkt verrassendHet doodt alle soorten i jxjni CONCERT Stalimiziet 4e rej. lof. Rijtuigen disponibel. Groote Schouwburg. Tivoli-Schouwburg. FLG H, l Groote SpecialMeit-tattlljiif. C rcus-Varsëté, A. DE WINTER Namiddag-Concert I- WOLSKY. P. WOLSKY. HOOFDAGENTEN der JAN ONGELUK. TIV 0LL WINTERTUIN N198MMI i» Bal-Champêtre. bericht de ontvangst van een spotgoedkoope partij DB MONSTERKAMER HOOGSTRAAT 146. I1ENEJ REBEJIS. Zwarte en Gekleurde Japonstoffen, Fantasie en Blauwe Katoenen, Kousen, Handschoenen, Corsetten ZEïoogTstra-SLt 13 O. Scliiedamsclie H. A. m. ROELAWTS, Lange Haven 141. - Schiedam. „Dn Vlijt", Korte Dam 4. Specialiteit Passementeriesn en Nouveautés. names Sport-Blouses, Sjiort-Corsetteii, A Sport-Ceiiituurs, Sport-Truieji, jSTieuwe Kragen en Strikken. Groote keuze Naaisters-Fournitiiren. Dames Dames Kinder Coiffeur, Korte Dam 9. Specialiteit Parfumereën en Heeren-Artikelen. i ieei'cii Sport-Hemden. Heeren Sport-Truien, Heerea iSp01* t-Iioiis01i I Jleeren Sport-Ceintuurs, Heeren Sjjort-Dassen. Nieuwe Vilten- en Stroohoeden. "WEST VEST. HOOGSTRAAT 101-103. voor Speciale conditiën voor H.1I. Hotel- en Caféhouders. Uitsluitend prima kwaliteit tot scherp concurreerende prijzen. "V ensterglas, JAN VAN KATWIJK. ■eeeseeeeeeei letter, smakelijk en goedkoop. Erven J. H. PERSOON, i FIJNE BROODJES. S Hillegersberg. fjlkJ A 1. I VlilN BILLEGERSBERG. Roei- en Zeilbooten. Pinksterfeest ARABIEREN TROUPE, W «3 Officieren - Vereeniging. MATIITÉE °P KOTTERDAMSCHE DIJK, No. 43» bij de Oosterkerk, SCHIEDAM, beveelt zich aan voor alle gewone en buitengewone Rcparntlën aan Uurwerken. BILLIJKE PRIJZEN. van word, d u ge I ij k s mH de nieuwste en goedkoopste Soorten AANGEVULD. Tijdig bestellen NOOJDXJLKEXX.JK. Aanbevelend, doos van 12 stuks 35 Ct. Verkrijgbaar bjj 6EBB. ÜAI.SE, Dam 5. KASTPAPIER en KA STB AF: ABW In groote verscheidenheid. ZOMERMANTELS, Afgepaste binnen Gordijnen, Wit en Crème Vitrage, Franje, Karpetten, Vloerzeilen, Wasdoeken, Wol- en Zellloopers, Hintten. yy op inaat gesnedi-n, uitsluitend prima kwnliteif, tot zeer lage prijzen. F laar ding erstr aai 3. Speciaal adres voor STOUT ■Wj.J ZirM fln insecten met verbazende snelheid, en roeit alle aanwezig zijnde onreine kiemen volkomen uit. Dit is dan ook de reden, dat het door millioenen gebruikt en geprezen wordt. Merken van echtheid zijn: 1°. ie erzegelde Fleschje. 2°. de naam „ZACHEBL". Volgende Depots zijn in Schiedam bij den Heer Frans Visser. Dellts aven A T. Scliilperoort. "V «aartjingen M. de Heer-. Maassluis H. J. van Groon. Dellt 7> v n A. Perquin. J. VI' Karper. Aanvang J'fe uur. lederen Maandag, Donderdag en Zaterdag Ulllijke Prijzen. Firma? E.K GIS AS A HASPELS, ROTTERDAM. ZONDA R 29 MEI, 8 nur: MAANDAG 30 MF.1, 8 nur: Zomerprijzenƒ1.25,/!.,f .SO, f .75 -.70, —.60, -.50, —.40 f—.30 en -.20. VEREEN1GING ROTTEBO A Mf. ZONDAG, 29 MBI, S nur: Blijspel in 3 bedrijven, door JUSTUS VAN MAURIK Jr. MAANDAG 39 HEI 8 uur. Blijspel in 3 bedrijven. Prijzenƒ1.50, 1.25, 1. 0.75, /0.50, ƒ0.25. voorheen Coolsiugel 24, Rotterdam. Directeur: EHMST SCHULZ. lederen avond: Aanvang 8 uur. Entree vrij. Verplicht Programma. Balcon 25 Ct. Parterre 10 Ct. Directeur: CARL I'FLAQING. StationspleinRotterdam. Ter gelegenheid van het extra geëngageerd de ÏVËIIELDBEKOEHDË onder leiding van hun SU e i li MIIIj ,1 Ml! A It K. Extra geëngageerd in zijne hoogst orlglneelc voordrachten. $ST* Miss Lina Pantzer, terug van hare met enorm succes bekroonde Amerikaansche kunstreis. Het 4W Elite-Kallet-tJczclschap «Excelsior", Solo-danseres M. KUNSCHMANN. SplnksBrothers Heltontiregory Troupe. Aan houdend Succes van Feodor Mar- kow; The 8 Itoscn. WOENSDAG nieuwe Debuts. Aanv. 8 einde 11 nur. Laatstetrem naar Schiedam vertr.ii.30. Maandag 39 Del 1898, DOOR IIET Stafmuziekcorps van het 4e Regiment Infanterie. Kapelm. de heer v. Enr. Aanvang te 2 uren. Contributie voor buitenleden f '12.50 Entree-geld voor vreemdelingen - 0- bij avond-Concerten - 1«— Beide Afdeelingen. door de SCHIEDAMSCHE STAFMUZIEK ZONDAG 29 HEI, welwillend aangeboden door den ter Majoor-Commandant der d.d. Schut terij alhier. Aanvang des namidd. ten ld/s wre* EET BESTUUR.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4