HEEREN FANTASIE JAÜUET COSTUMES, IF S, f 16,-, f 20,-, f 25.-, f 30,- en tor. Zeer uitgebreide sorteer n r HEERENPANTALONS, D. C. HOK, le Tuinsingel 22, TUB B. J. LINDEBOOM ZONEN, GROOTE OPRUIMING I f voorheen L. DE WIND Az., Hoogstraat 357, ROTTERDAM, Heeren J aquet Heeren Jaquet Heeren Jaquet Iieeren Jaquet Costumes zwart Cheviot, diagonaal en effen, f 13.—f 14.— f Aftredend lid, Vacature S. A. MAAS. HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COSTUMES van blauw en zwart Cheviot, f 8. COSTUMES van blauw en zwart Cheviot, Diagonaal, f ÏO. COSTUMES in verschillende Fantasiestoffen, fl2.50, f 13.-f 14.— COSTUMES blauw en zwart Cheviot, bijzonder sterk, echt van kleur, f 13. COSTUMES Fantasie, prachtige dessins, f 15.—f16.-, f17.—, ±"18.— .A. 8 G -JE JE ND van 9 tot 1 uur. Amsterdam, Haag, Utrecht, Haarlem, Leiden, Breda, Arnhem, Groningen en Leeuwarden. TOT SPOTPR IJ ZEN. IMHMMHtMHMMMMMMINMHMMNMMMHMi Circus-Variété. i van alle voorradig-© S Eng. Fantasiestoffen, elegante modellen, f 19.—f SO.—f31.—9 fSS.—±33.— COSTUMES laatste Nouveauté's Engelsche Fantasiestoffen, f 85.—fS6.-s f37.— en hooger. 0 A bl. en zw. Diagonaal, Cheviot en Kamgaren, zeer solide afwerking, f SI.—f33.—, f 35.— 'OSl es zwart Kamgaren en Cheviot, zeer solide, f 15.—f 10.— Costumes zwart Cheviot, effen, h zonder aanbevelenswaardig, f 18. in betere kwaliteiten Kamgaren, Cheviot en Diagonaal, f 31.f33.f35. f37.— ei 1 oc -e in groote verscheidenheid en alle maten voorhanden. van f 75, f2.-, f2.25, f2.50, f2.75, f3.-, f4.-, f4.50, f5.-, f6.-, f7.- en hooger. koopt ei verkoop* Effecten, «lalt Prolong atlëa, verzilvert Cou pons. Incasseert Wissels en Kwltantlën. Sluit Assurantiën tegen Brand-, Zee-, en Riviergevaar (bearspolls), Inbraak, levensverzekering, Waterleldlngschade enz. enz. Bezorgt gelden onder Ie Hypotheek tegen bllIRke rente. EZ. ONTBIJT-, 3UCADEKHUID- en GEMBERKOEK, BOTERSPBITS en BOTERBATONS, mit de Moeltfahrielt «sa JPpbMmfraekt Hf, Amsterdam. y He««- Winkelier* kansen op asnmge PBUSCOUBAKT W»»«a ns slle oorte gbomin koek >n bankbt- bakkers RTIKKLEN ïnivere grondstoffen gewaarborgd. Bekn met Gouden Medaille Brussel 1891 en Amsterdam 1895. Voor de VERKIEZING van TWEE LEDEN der PROVINCIALE STATEN op VRlJDAGr 17 «JTJINX e.K., worden met den meesten aandrang aanbevolen de Heeren: e li Namens het Liberale Comité: G. VISSER Bz. P. C. TAN DER PANT Jr. De Stembureaux zijn geopend van 's morgens 8 tot 's namiddags 5 uur. Directeur: CAUL PFLAGING. Stationsplein, Rotterdam* 0 Electrische Verlicht ig aangename temperatuur. SCHITTEREN» SUCCES t HENRI DE VRIJ's VI Naar beroemde Meesters. Beden laatste optreden van rholtes j Dêltorelly's j Weltonsj Kowlboff. Morgen Donderdag NIEUWE REBUTS. Annv. 8 einde 11 uur. Laatste trein naar Schiedam ver Ir. 11.30. PEEK CLOPPENBURG P. MWIPIÏT H. J. URMIill, i JORDAN FEKETE, j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4