HET IS REUSACHTIG DRUK IN ONZE FILIA1N! boterletters SpoorCanüet 55 ct p. pond, ct p. ons MONOPOL nette Jongens LUXE-POSTPAPIER TiSSCDEIV, enz. enz. 32333 A. J_ Janssen, asino ariéle. WT Weet je 't al van Schellevis-Mie Vruchten-Borstplaatjes SUIKERBEESTEN DIERGAARDE Chocolade- en Suikerfiguren, Letters en Harten. KRAMERS DE GROOT. HRS REBERS, Kok en Banketbakker omdat al onze St. N colaas-Artikelen van prima kwaliteit en toch verbazend goedkoop zijn. Wie voor zijn ;eld dubbel zooveel wil krijgen of de helft wil besparen, moet n 0112e filia len koopen. 8794200 IKKE SPECULAASBROKKEN PEPE1 KOTEK KRUIDNOOTJES BORSTPLAAT, EEN X PROEVEN: ALTIJD BEHOEVEN THEE eist IKZOJh 'jb 'XE TABAKSKERVERIJ. KOFFIEBRANDERIJ. Ongeëvenaard gesorteerd. Boterletters. Letterbanket. Spritsletters. Borstplaat. Dr. N. ff. VAN BUFFEL. Een prakt sch St. Nlcolaas-Cadeau is een goede Bril of Lorgnet ieuzenkoopjss voor deSt. Micolaas in hot Coedkoopsts Meubelmogaziis THEE 17, 19, 21, 25^ 30 KOFFIE 55, 60, 65, 70, 75 5 J. F. DUPOMT. ■PLANTENBOTER 'T «H6IM OS FILIALEN 8SO PERSONEN Hoogstraat 65, SCHI E1)AM. per pond 27t/j en 37l/o ets. per pond Zïl/a ets. FONDANT-GULDENS FONDANT-KWARTJES per pond 45 ets. Ifruchten-Borstplaatjes in luxe kistjes 55 ct per pond SS ets. per pond 3S cents mei natuur6oter geSaRRen. Kleine, middel en groote per pond 40 ets. Prachtige sorteering MONOPOL THEE ONDE EM XO STERDAM 8793 99 Ter Drukkerij van do firma H A. M. ROELANTS, Lange Haven, kunnen geplaatst worden. in. doozen, rij Berichte; hiermede, dat de prijzen van onze TABAKSSOORTEN en van onze KOFFIE IN verhoogd zijn. 8759 30 Prima zwara pruimtabak, BZP, 5 cants per pakje, i beste BAAITAB AKKEG 50 en 60 cents per pond. OOK DE PRIJZEN VOOR WINKELIERS ZIJN 3VIET VERHOOGD. Oranjestraat 1. arso 20 Markt 8. Telefoon 152, Hoofdstraat 231. Telefoon 55. Zooeven verschenenafleverlnglvan Toor het a.s. St. Nfcolaasfeest i i F\Jne Itv Titelt C'AOCOLAADLEVTEBS. 8754 20 Ruime sorteering gevulde Doozen. "TLGildorp 8796 132 VERRASSENDE UITKOMSTEN VAN 'SMENSCHEN SPEURZIN EN VINDINGRIJK HEID, onder leiding van EOOR DESKUNDIGEN OP VER SCHILLEND GEBIED. Met 700 A 750 illustraties, waar onder 2 6 prachtige prenten in kleuren. Ruime sorteering voorradig in «oud, Zilver, Doublé en Nikkel. Twee honderd korte, boeiende, popu laire artikelen over hóógst belangwekkende onderwerpen; en een overvloed van prachtige, pakkende illustraties. Verschijnt in 24 afleveringen, 4 5 cent per aflevering, die te zamen 2 dikke deelen van 400 bladz. elk zullen vormen. 8175 35 Vraagt mjjn GLAS-PINCE NEZ, SO EASEY, TOONEELKIJKERS, VERGROOTGLAZEN, KAMERTHERMOMETERS en BAROMETERS. Opnieuw ontvangen: Reuzen-Sorteering Scharen en Zakmessen vanaf 25 cent. Alles HERDER-fabrikaat. 8770 Etalage bij L. M. PLUIM, Hoogstraat 153. MP"A s. Zondag is de winkel den geheelen dag geopend. BLOEMENTAFELS, SIGARENKASTJES, KLEERHANGERS met en zondes tegels, THEETAFELS met glas en zonder glas. DAMES STOELTJES en HEEREN STOELEN en verder alle andere soorten Meubelen, alles spotgoedkoop. 8795 20 NIEUWE BINNENWEG 394, tegenover de Korenaarstraat. ROTTERDAM. (DirectieSOESMAN). COOLSINOEL. ROTTERDAM. TELEF. 8400. 1 December en volgendèxavonden Ensemble Ac HESSE, Dir. PIET HESSE met Klucht met Zang en Dsns in 3 bedreven door A. SCHMITZ. Meer dan SOO maal met enorm «acces door geheel het land opgevoerd. Vooraf optreden ran Specialiteiten. Aanvang 8 uur. 1202 48 Einde 11 uur. T A.G. SANDERS, nu e PLANTA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 4