Aan al deze eischen voldoet de te Rotterdam, welke op ALLE ARTIKELEN dividend uitkeert, te betalen 2 maal per jaar, in MEI en NOVEMBER. Zij, die nog geen afnemers zijn. gelieven zich op te geven als verbruiker. P.S. Men zij er aan herinnerd dat de laatste dagen der maand, Zaterdag en Maandag, van 's mor gens 9 tot 12 uur, gelegenheid bestaat tot over schrijving van Broodkaarten op naam dezer firma, aan het Broodbureau Oude Kerkhof 4-. ,Maw Aanbevelend, AR1E P. VERSLUIJS Rzn. Broodfabriek DESTANDAARD 12 pCt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 10