m 3%otferdam, m vrij Huismet Tuin, firma A. Wijsbroek, Het zal U gemakkelijk vallen DAMES- en KI1DERKLEEDJNG Uw juiste keuze te treffen. m in I Te Huur gevraagd A t.LBIRG ff.ïzn,, BroersvelJ 89. 'featscliappelijt Kapitaal f uit onze bijzonder smaakvolle en uitgebreide collectie Rijke keuze EINDERMAHTELS voor eiken leeftijd. Taillecostumes, Blouses, Rokken en Peignoirs. Elegante modellen, Degelijke kwaliteiten, accurate afwerking en Bil lijke prijzen, zijn de voornaamste kenmerken van onze Confectie. i I Crediet-Yereeniging Amsterdam. S. C. vanWaalwijk van Doorn, Paletots Broersvest 85. Tel. Int. 113. Taarten, Gebakjes Koeksoorien. JE ADEES voor G.OEDKOOPE Konsen en Sokken. 20 f/o. gosdkooper danelders. Nergens geedkooper! Kergens beter! Mantelcostumes :\v gstraat 347 349, fioe-fc. Spui. "jLP u% 9940 329 IIP Ills fi lif? III? lm Te 'O/verschiie een beneden twee of drie ruime kamers en keuken, 'boven éé,n of twee slaapkamertjes. •AanMedingen met opgave van huurprijs, onder, letters B. R., aan B.osklianckil J. H. Bonner, Rotterdam. 9938 12 LuxeBROOD, BESCHUIT-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ. OROOTSTE SOBXEEBIie en 9960 15 Sterk en degeiykAlles znlvcr wol 1 Speciale inrichting voor aanbreien. Aanbreien van een-paar Damesvoeten met prima wol 30 et. Repot voor Schiedam en omstreken Voor het iri ontvaDgst nemen van Brei werk aars huis te ontbieden. 9962 20 Opgericht in 1853. Uitgegeven f 4.000.000.-— Reserve f780.000. Extra Reserve f130.000. Credleten tegen een rente in verhouding tot het disconto der Nederlandsche Bank. Eekenlng-Courant, met Rentevergoeding, Incasseering op Binnen- en Buitenland, Deposito's waarvan de rente tbans bedraagt met 1 dag opzegging X "1$ voor 4 maand vast H/a®/, voor 3 maanden vast 2 Yertegemroordiger te SCHIEDAM9961 25 Makelaar, Singel 64, hoek 2e Tuinsingel. Telefoon No. 181. in nieuwe klokfagons. Elegante korte en halflange modellen in de laatst uitgekomen stoffen en kleuren. Alle matenj Alle prijzen. JBIox-t© Hoogstraat 5—7 in Covercoat. Nieuwe effen en Fantasiestoffen, Eolienne, Ben- galiena en Taffet. Bijzonder kleedzame moil ellen tot in de grootste maten voor- handen. Prachtcollectie in alle prijzen, 9948 312 Hotterdam. Z\ r l7V IS| L I 1 li&f ISK S,'' V* l*V HW" If'*" Ik B. J.Voss&Zonen - - 4 -5 k-i-"i?: tt.' Jr t 'r ..V"j..~«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4