oorlog. Laatste Nieuws 411e Staatsloterij. 1 1 f Ingezonden. Van het Westelijke front. Haidel en Bedrijf. BEURS VAN AMSTERDAM ilnrgerUfke Stanö, Erie 26 Mei 27 Mei 29 M, i 105% .1053 105%* 60', j A'.J% 60' j 456 450 454 13 ,13 13 39 ,38% 3b te 26 ,26 2u 4% 4% -41) 16% 27% .273 j 27% 20' 201 2(3' 2 1001 v .100 1001 4 2211 (22% 225 4 139% il39% 139% 85% (85 85T. 56% 56% 56% 58% 5S% 58%* 1916. Trekking van 30 Mei 5652 5925 6033 G241 6421 G501 0938 7212 7378 7G10 5GG5 5939 1155, 6668, 7239, 12947, 13209, 1391. r._v 19432, 202*29 ieder f 100. 22 n oUfl Prijzen van f70. gjgg 33 155 293 361 384 398 424 439 404 0GG 8099 705 724 760 870 932 939 972 1025 J039fi%0 1104 113G 1166 1200 128-1 1358 1301 139ü92">0 1G2G 1678 1751 1801 1S2G 1863 197G 20169^5 2171 2180 2387 2500 2305 2707 2767 2803 ogng 2814 3010 3027 3112 3147 3*236 3328 342G 100G6 3454 3535 3G30 3697 3755 3777 379G 382GiniRB 3878 4016 4101 4144 4180 4188 4222 4358 4G33 4878 5031 5058 5291 5419 5533 5G27 1034a 5634 5651 5738 5817 C022 G123 G157 G183 10591 6234 6287 6384 65G1 P670 6706 6745 GS58 10757 6862 G903 G962 7002 7130 7142 714G 7527 fjo04 75G1 7G07 7603 7609 7735 7739 7S93 79G4 1 ,,,7 8021 8097 8321 8438 8523 8531 S340 8G98 TjüA 8709 8811 8819 9046 9059 9226 9423 9450 9454 9584 9803 9952 9999 10018 10043 100GO 7 im 10207 10219 10231 10254 10339 10191 10555 77™n 10588 10747 10792 10831 10854 10958 11059 lonóo 11093 11175 11176 11188 U263 11304 11401 7^55 11456 11536 11776 11819 11947 12091 J205S 7,,7 120RO Idilfil 109",9 15»dS« 1 or.r.1 19CSM 1Q7ir, 12G78 120G0 12081 12252 12488 12GG1 12684 12715 12728 12759 12795 12881 12990 13049 13119 ,0(1,o 13197 13230 13276 13323 13431 13154 13162 13523 13764 13822 138G6 13929 14041 14424 14537 14573 14623 14632 14690 14800 14807 14991 15335 15376 15443 15198 15503 15595 15669 15832 15890 15894 16242 1G222 16247 16275 16342 16402 16437 1G507 16533 1G5C8 16G05 16721 16746 16753 17040 17293 17405 17406 17484 17498 17533 17587 17716 17723 ij"1" 17786 17878 17980 48057 18302 18332 18385 i11*!1 14838 18477 18532 18550 18562 18581 18S5G I1""" 1S027 19074 19092 19120 19129 19162 19205 19283 19314 19419 19422 J9430 19170 19560 19580 19651 19688 1976*2 19880 19961 20223 'j1®,'" 20325 20334 20361 2Q425 20161 20523 20618 150S3 2072120743 20939 Nieten. 61 119 145 149 188 202 206 268 314 321 351 354 370 3S1 428 449 529 578 675 716 722 728 773 8-11 863 877 975 986 1086 1113 1117 1210 1261 1265 1308 1322 1334 1408 1440 1503 1531 1553 1561 1637 1646 1094 1708 1735 1749 1786 1799 1953 1957 1958 1995 2036 2073 2074 2092 2106 2117 2264 2336 2362 2426 2437 2439 2311 2522 2526 2544 2587 2591 2623 2660 2735 2738 2748 27S1 2866 2S77 2878 2938 2950 2966 3020 3021 3031 3069 3091 3113 3125 8170 3175 3229 3239 3317 3464 8479 3199 3507 3515 3533 3565 3572 3589 3610 3771 3773 3783 3788 3823 3833 3853 3899 3956 3983 4004 4006 4092 4102 4172 4176 4196 4214 4256 4281 4307 4344 4415 4452 4454 4457 4497 4520 4539 4564 4583 4586 4649 4660 4669 4727 4765 4831 4875 4876 4900 4908 4935 4959 991 5034 5124 5168 5175 5178 5288 5293 5361 5381 5382 5392 5438 5464 5489 5496 5501 5508 567G 5690 5711 5719 5952 5969 5992 5997 G101 6109 6153 6160 6*213 C2G0 6303 6341 6361 C368 G122 6425 6111 6-166 6169 6517 65^5 6677 6717 G779 6946 7052 7077 7133 7141 7221 7*256 7270 7308 7310 73SG 7464 7543 7537 7567 7658 7665 773S 7756 7771 7S14 791S 7928 7901 79S7 SI 23 814S 8190 8223 83S7 8619 8630 8639 8641 8659 8763 8788 8872 S901 8911 9003 9060 9086 910*2 9153 9256 9325 93*16 9127 9177 9512 9534 9538 9562 9616 9928 9933 9915 9981 1ÜÜ07 10067 10088 10113 10140 10180 10194 10197 10236 102S7 10298 10316 10337 10117 10460 10506 10520 10037 10642 10676 106S2 10S0G 108.32 10909 11018 11055 11070 11079 11167 11197 11*219 11221 11316 11405 11416 11431 11502 11525 11542 11561 11640 11GS1 11706 11718 11902 11916 11919 11930 12045 12245 12217 12255 12326 12328 12377 12450 1*2508 12*540 12628 12617 12690 12710 12731 127S1 13005 13018 13038 13015 13296 13312 13320 13-327 13367 13380 13389 13106 13490 13191 13514 13586 13746 13776 13813 13S31 13896 13900 13919 13927 13986 13999 1-1023 14043 14015 14053 14193 14231 1429 14311 14379 14421 14472 14506 14587 14588 14589 14643 14624 14739 14790 14S00 14899 11937 11977 15012 15214 1526*2 15366 15101 15466 15196 15530 15567 15588 15620 15621 15628 15712 15732 15S43 15856 15859 15902 15925 2J116019 16090 1612*2 16123 16138 fj1 16191 16253 16292 16313 16319 16119 16442 16465 16479 16490 1.6567 16591 16638 16G69 16726 Hi" 16754 16775 1GSCS 16893 1G941 16917 15/' 17083 17090 17159 17232 17244 17290 1 '((J 17321 17325 17381 17389 17450 17458 2""" 17511 17549 17571 17591 17609 17727 2133 17830 17852 17874 17877 17899 17919 2441 17960 17976 18008 18010 18018 18088 2600 18207 18*287 18313 18374 18391 18419 2'92 181S0 18-194 18510 18529 18535 18551 29'6 18651 18659 1SG90 1SC92 18695 18705 3123 18788 18844 18888 18901 18958 1S9S1 2^6 18994 19036 19065 19068 19076 19111 394219211 19239 192C0 1930G 19364 19386 3'32 19541 19553 49558 1959? 19600 19610 3931 19675 19697 19707 19870 19894 19895 4113 19976 19984 19996 2O0G1 20020 20047 4282 20110 20178 20212 20213 20215 20257 4478 >20280 20328 20383 20399 20420 20424 4598 20145 20466 20469 2047G 20485 20513 4866 20532 20G09 20G32 20675 20914 20724 4968 20744 20759 20867 20881 5267 ge Klasse 9e Lst: 4459 f 70 m.s, 5404 f 70. 5093 en 20851 m.z, f70. 5578 5791 Ou 11 6216 6119. 6 te 9 (teoo 7192 7369 7589 7779 8029 8150 8682 8953 0157 9486 9850 10009 10146 102-16 10340 1051 10692 11110 11260 11135 11580 11726 12011 12300 12465 12669 12811 13070 1324.4 13'. 51 13044 13815 13967 14078 14361 13517 14644 14819 1507a 15432 15598 15792 15981 16165 16372 16546 16743 16976 17304 17187 3.7819.. 17940 18123 18462 18009 18777, 18990 19207 19539, 19629. 19922, 20108 20248 20430 20522 20731 4159 (Ongecorrigeerd.) omtrent hel draven van handel met den T«and meldt de „Westminster Gazette", jnfot ze inMeld, vermeldt het "blad niet, De regeering van hét Australische Ge meenterest beeft 'het gebruik van het woord AnzaC 'als handelsmerk verbóden. De rerlieslijsten in de Engelsche bladen ^an Vrijdag en Zaterdag bevatten de na, men van 22 gesneuvelde. GO gewonde of vermiste officieren. De verliezen aan man schappen bedroegen 1708 man. i j get Engelsche ministerie van munitie Jteft te Londen alweer lokaliteiten aange kocht, namelijk het gebouw van hel genoot schap tot bevordering van... kennis om trent het Christendom. De Russische ministerraad heeft tot een belangrijke verhooging van spoor- en post- tarieven besloten, In liet gevangenkamp voor officieren te Osnaferück is thans de tweede Russische generaal gestorven; de laatste, zooaL ge meld wordt, aan aderverkalking. Het was de luit-generaal Schreider. S Volgens de .Temps" is do Fransche vlieger Gilbert, die voor de tweede maal uit Zwitserland, waar hij geïnterneerd was, is ontvlucht, op Franschen bodem aange komen,. Met opneming wordt geen instemming der Re dactie bedoeld. Copy wordt nimmer teruggegeven. Geachte Godacteur. Naar aanleiding van het ingezonden stuk ■van «ten heer Hijmans, in de „Schied. Grt." van Zaterdag j.l„ zie ik mij genoopt nogmaals eemige plaatsruimte te vragen in uw voel gelezen blad, hij voorbaat mijn dank j Trots dat er veel geschreven en ge sproken is over £e winkelsluiting, volgens den lieer Hijmans, ziet hij tooh nog kans om bijna twee kolom vol te schrijven over hetzelfde onderwerp. Re hoeren tegenstanders schijnen onge duldig te worden, (laar de voorstanders dringend worden (uitgenoodigd, ,om nu toch Spoedig het adres naar den Raai te (zende.u, daar z® verkeeren jn een pijn 1 ijke on zekerheid; het lijkt wel of de wereld op zijn eind. loopt. Tevens komt mu (de aap uit de pnouw, dat eigenlijk Rotterdam maar pon schijnmotief is, en de schrijver in principe tegen jeen ■wettelijk sluitingsuur is, daar het we melt in het stuk van den heer (Hijmans van gedwongen winkelsluiting. Zelfs voor leen proefneming zijn. ze huive rig, hoewled dat oen practisch middel is voor de tegenstanders pan aan te toonen jmat feiten de igeledcn schade, dat niet de voorstanders behoeven te doen, maar do tegenstanders, daar zij zijn gekomen met den Rotterdamschen hoeman. Wanneer er gesproken wondt over proef konijntjes, dan zijn dat niet alleen de tegen standers, doch alle winkeliers. Dal de concurrentie feet wel onmogelijk maakt om vroeger te sluiten, behoeft eigen lijk geen betoog, daar dit in verschillende plaatsen is geprobeerd pa mislukt, dat weet de heer Hijmans geer gooi. j Zelfs meen ik dat het geprobeerd is in de branche van den hoer Hijmans, doch ookmisluk!. Hier kan een minderheid dc meer derheid dwingen, wat hij een wettelijke verordening niet het geval is. Of we nu beschuldigd werden door den lieer Hijmans, dat de lijs! en ter toeken ine zijn aangeboden in zijstraatjes, steegjes en sloppen, laat óns koud, doch dat wij geen eerlijke strijdwijze voeren, wijs ik beslist af. en kan ik verklaren, door een zeer pel jwinktelteritegojnstari der onbeschoft to zijn behandeld. Door leugen en verJachlmaking brengt raten liet niet ver; we hebbüfli niet (gezegd: de Zondagssluitimg komt vanzelf, daar dit onmogelijk kan, wanneer niet de win keliers er gezamenlijk voor opkomen.- Doch wanneer men het goede niet kan krijgen, behoeft men het minder goede niet af te wijzenin dit verband, jmijnheer Hijmans, is het gezegd. Is dit oneerlijk, zoo vraag ik u, Jiccren winkeliers, en mogen don niet de kleine winkeliers, die er toch ook grootoud cdp van moeten bestaan, een woordje mee spre ken? Ik nteen van ja. I In den Utrechtschen Gemeenteraad waren faet juist de kleine winkeltjes die de rol speelden tijdens de debatten over de winkel sluiting. 1 Met een zekere minachting wordt er ge sproken OiVier kleine winkeltjes, doch men vergeet er bij te voegen, dat men ylic nu niet zoo gemakkelijk krijgt om te teekenen Dus het zal nog te bezien staan welke kwaliteit de beste is, groote "of kleine winkeliers. Do manier van schrijven staat nu een maal niet op hoog peil van den heer Hijmans, daar hij ook" nu weer tracht ver schillende winkeliers en hun gevoelens te treffen. i Kortweg schrijft cjezo heer maar, dal, b'eh'oudens uitzonderingen, bij VELEN, die zoo schermen met de zede lijke verbetering en verheffing door een 9-uur-sluiting van het personeel, de praktijk zooveel verschilt van hun theoriën. bij hun dagelijksche omgang met dit personeel. Door zoo te schrijven toont men hoe veel men voelt voor dit sociale vraagstuk; de heer Hijmans is er immers jn principe voor? De verdere yedeneering over het levé ren. van goedkoop gas aan de winke liers, en de ongewenseihte 9-uur-sluiting is zoo onlogisch), dat ik daar niet op in ga. Evenwel meen ik er toc-h' even op' te moeten wijzen, dat het yerzoek van p&e Ilanze om den winkeliers goedkooper gas to leveren, met bijna algemeene stemmen is van do hand gewezen, niet omdat de win- fcejiers het zoo uiterst best hebben, doch omdat liet onbillijk tegenover andere bur gers zou zijn. Toen heb ik gezegd in die bewuste raads vergadering, dat bij een 9-uur-sluiting der winkels gas werd bespaard, Jus een di- rekt voordeel, en niet ten koste van dc Gemeentekas. - j Ook wij, voorstanders, stellen verlrou- wen in onzen Raad, doch wanneer ons 't verzoek van de hand wordt gewezen, dan gaan we niet bi de pakken neer zitten. doch blijven krac dig doorwerken, ómdat het onze volle overtuiging is, dal het niet kan worden tegengehouden, en overal Je bi-langstelling der winkeliers grooter wordt. C. KORPEL. .Mijnbeer de Redacteur. Wil u zoo gooi zijn mij een plaatejebte verleunen in uw blad, vaan ooi by vooiboa! mijn dank. - In <Ie ..Schied. Court." van YrijJau jl wordt van bevreesde zijde de aandacht iNwe.-digd op do marktprijzen van T rund vee j iri de laatste vijf weken. liet doel paan Je/a i moJtedeeling wordt aan 'tslot vermeld, n.l dat de slagers het rundvleesrh nu wel /vveer i kunnen af.»laan. Ook werd daarbij vermeld, j dat de Xed. Slagers Bond, dat zelf heeft ver- •dan rd. Nu wil ik van bovenvermeld bericht nieU afdingen, voor wal groote plaatsen Detreft waar de zetel van de bestuurders van jl -u Ned. Slagersliond is gevestigd en waar de toestand heel wat verschilt hij die. hier ;in Schiedam, waar dus ook de bevoegde; inzender, rekening mede bad moeten hou den, want dat hij de Scliiolamsche «lager» hiermede op 'toog had, ligt voor de hand, anders plaatst men zulks niet in de c.Schie damsche Courant". Om dan ook alk- mis verstand te doen wegnemen, wil ik een kleinen uitleg geven van den vleesclihandel hier ter stole. Jlet winkels leescli. aan de toonbank, wordt hier ter stede op 't o ogen blik ver kocht voor 70 a 75 cent per 5 ons. iDeze soort vleesch vertegenwoordigt 80 procent van can rund. Voor de -fijnste soorten wordt 85 a 90 cent in rekening gebracht. Wan neer in aanmerking genomen wordt, dat oen rund-nu minstens 10 cent per pond ,uitl>eent en, nu de koopsom hooger is, ook fle accijns veel hooger werd, zal een niet bevoegde hier wel uit kunnen zien. dat de vleesch prijzen hier ter stede nog niet eens Joont-nJ zijn en eerder te laag dan te (hoog kunnen' genoemd worden. Ik hoop dat hierdoor Schiedam's ingezete nen een juister beeld zullen hebben gekre gen van ons bedrijf en bevoegden en <i orgel ij ken niet zul le n doorgaan met hun fantasie over honderden verdienste, doch eerst eens degelijk zullen onderzoeken hoe de toestand is in andermans zaken, van welkte men geen verstand heeft. EFN SLAGER. Mijnheer de Redacteur. In uw nummer van j.l.'Zaterdag komt teen advertentie voor namens de gezamenlijke Ziekenfondsen. Mogen wij u verzoeken door dezen openlijk bekend te maken dat de daarin gedane mededeeling on juist is; dat wij niemand {laartoe gemachtigd hebben dal door deze onjuiste aankondiging het resultaat van langdurige onderhandelingen in gevaar gebracht is; en dat de inzender zich lmeft schuldig gemaakt aan een feit, waarvan wij de rjnalificatie aan telers onder.scheidingsver tnneen en goden smaak overlaten. Directeuren vaw de Sociëteit „lllS KUNST". Korte Kerkstraat, Ion 2tien .Mei 1910. j WeersTerwachGüjr, Verwachting tot den avond van Woens dag 31 dezer Zwakke tot matige wind; aanvankelijk uit noopilebjko richtingen; gedeeltelijk be- wolkt, waarschijnlijk oonigo regen; zelfde tem'pteratuur. Hofberichten, ÏL M. de Koningin-Moeder, wier ge zondheidstoestand, hoewel zeer gunstig blij vende, haar nog niet toelaat bezoeken aan tentoonstellingen enz. te brengen, heeft om die reden ook. de maritieme tentoon stelling van de Kon. Ned. Veieeniging ..On ze Vloot" niet kunnen bezichtigen. IJ. AI. heeft echter een gift doen toe komen voor het Fonds lot steun aan ons marinepersoneel. 3ïr. W. S 3 t Waterschoot v. d. Gracht. Het. eerste Kamerlid, de heer mr. W. S. J. van Waterschoot van der Gracht is gistermiddag op den openbaren weg plotseling ongesteld geworden. Door een hevige ziekte getroffen is hij onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Neieil Bank In de lieden gehouden algemeene ver gadering van stemgerechtigde aandeelhou ders werd tot Directeur gekozen de heer Joost van Voiienhoven en herkozen de heer D, de Ranitz. Het dividend werd bepaald op 131 pet Het vorig jaar was dat 131 pet Fransch legerbericht PARIJS, 29 Mei. Hjet oïficieele. commu niqué van hedenavond luidt: Aan de linkerzijde van de. Maas deden uh«iiml"iii i m de Duitschers na een hevige beschieting van de eerste en tweede "linie lusschen, Avoeourt en Cumières met zware kanon nen, twee krachtige aanvallen, die J>eide mislukten ónder zware verliezen voor den vijand. Ten westen van hoogte 304 werden vijan delijke troepenconcentraties uiteengedrc- ven. j Een hevige vijandelijke aanval ran uit het Ra venbosch Werd door ons vuur ge- j stuit, belialVe op een front van 300 meter, waar de Duitschers voet kregen in de ëer 1 ste linie. Oostelijk en westelijk van Douaumonl hevige artillerie actie. Engelse li Jegerbericht. I LONDEN. 29 Mei. (Officieel,). De vijan -lelijke artillerie was Üe laatste 24 uur zeer actief óp Verschillende punten van Let front, vooraf lusschen het kanaal van La Bassée en Atrecht. De hevige beschieting van lift Engel- Wie front en "ile verin ndingslïnle bij Loos begon vroeg in den morgen en duurde den gelmeien -lag voort. Ook NeuvilleSt. Yaaot weid met liisscheiipo izen Jievig bë- «Wo.en. De Engelschen beantwoordden hel o uur met kracht en brachten eenige bal let ij>'kn_ van den vijand tót zwijgen. Rij Loos Jieten de Duitscliers mijnen «pringen zon<1 er "de Engelsche werken te beschadigen. Op het EngeGche froiit bij Mamelz en Frico'urt weinig belangrijke .artillerie-actie. Het front van Zillebeke tot Hooge en de streek van Elverdinge werd hevig be schoten. Ten noorden van Hooge sahoot de Ea- gelsolie artillerie een bres in een vijan delijke «cJians, vernielde een machinege- weerstclling en besdhool vijand "lijke bat terijen. In de laatste 24 uur geen infanterie- actie. Engelsche vliegeis tiaden ïnet succes op, maar er werden sledhts weinig Duit- sc-he vliegtuigen gezien. Beurs .van Schiedam. DINSDAG. 30 Mei. Qfficieele noteering van de Commissie uit de Earner van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f40.— per II.L., contant zonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GERST: Geen opgave. MAïS: Geen opgave. Namens de Comm. voor de noteering. B. A J. W1TTKAMPF, Nóteering der Vereeniging t„Bond van Dis tillateurs", gerestigd te Botterdam. MOUTWIJN: f44.— per H.L. JENEVER: f48— per ILL. AMST. PROEF: f49.50 per H.L. Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN: Stemming prijshoudend. -SPOELING: fl.20. SPIRITUS: f83—f160. - RUWE SPIRITUS: f38—140. ROTTERDAM, 20 Mei. Op de veemarkt te Rotterdam varen be den aangevoerd 91 paarden, 1547 magere tundercn, 715 vette runderen, 178 veLto kalveren, 726 nuchtere kalveren, 3 scha pen, 6 varkens, 108 biggen «ói 10 bokken. Besteed werd voor koeien 140110100 ct., ossen 13510595 ct., slieren 105 —90—85 et., kalveren 140—120—100 ct Handel redelijk. Melkkoeien 260415, kaifkoeien f200 450, slieren *150500, pinken £110 145, vaarzen f125185, werkpaarden £130 400, slaohtpaarden f 110185, hitten £95 195, nuchtere kalveren f 1422, tokkal- vcren f 18—28. biggen f 1222. Botermarkt. Aangevoerd 44 achtste en 11 zes tiende ton en 152 stukken. Prijzen f 03 en (31. en voor de (Stukken 80 a 85 et Eieren. Aangevoerd 238.013 regeeritigs- eieren. Kipeieren f Gf 7, Eendeieren f 6.35 f 7.50. Aangevend 31.590 V. P. N.-eieren. Kip eieren f G.90f7.20. Eendeieren f7f7.05, Ganzeneieren f 13f14. Kalkoeneieren £8, Parelhoonoipron f4. msmmmr 25 Mei. ftte, <L v. D. de Zwart en T. Roskam, Kornelis Speelmanstr. Krijn, Z. v. A. Broek en A. Yoogt, 2e Maasbosch- straat. Klaas, z. v. D. Hoogendijk en AI. Hozeman. naar de Officieele Prijsnoteerin# van de Veroealjing voor den Effectenhandel. 30 Mei 1916. STAATSLEENINGEN. Nederland. V.K I.K. H K. Ned. W. S. Obl f 100 5 1021/s Ml't Ned. W. S. Obl. 11000 5 tOUVls 102l/s Ned. W. S. Oblïg-. S'/2 82I5/:(i - Ned. W. S. Oblïg. ...3 727 ls 721> Ned. w. S. Cerüf. 8 721', 721/ï Ned. W. s. Certif. 2'/» 825 s 621/j 627/8 O o s t-I n d 1S. t Ollig. 1915 f 100 6 100% Obllg. 1915 f1000 5 lOCll/j, Rosland. Iwan. Pomb. C R 623 dJ/2 Ob. i. 100 Ntc. Sp. •S7--69 4 627/g 62Vgs - Obl. Gecons. R. 625 *80 4 571/2 677.],- Obl. Zuidwest 625 4 5 91/2 5 91/4 Cons. GR. 625 *89 4 GD/i8 Obl. '89—90 Hope 635 4 CS'i 1S fi41-y]a W. Ween. Sp. 625 *90 4 5B1/S Roih. *94 6e Em 625 O 4 64l/o 641 i5 T a r k ij e. Obi 1911 fr. 560-2500 4 CO China. Goudi. Russ. Gar. 1695 4 65 Japan. Oblig. le eer. 100 4V2 851/e Mexico. S 100-1000 AH. Obl ...5 1U r B r a z 1118. Fund 1914 20—100 5 TObjc 7i ,1, PROV. EN STLD LLL.UNCLN Nederland. Amelerdam 1915 6 1051, i INBUSTR ONDERNEMINGEN Buitenland. Anu B. Sug. C. v. g. A- 671/a 6 I i Airerican Can Co. CcrL v. gew. A. 10 - Am. Car A F. C, v. A. üyl-Vu GO Am. Hide C. v. p. A. 4-61/4 4-5 Am. Sm. 4 R. C. v. A. 027,, 92T'S AnacondaCopp. M.C. r.A. IGtfl^u 370177»' Belhieb. Stee!. C. v. A. 418 - - Centr. Leath g. A. 641/2 Jöl/j öGexd Stand. MUL C. g. A. 9) Stud. Corp. C. g. A. 133% 18HN Un. Cigar. C. v. A.* S3 537y 54 Uitlotingen. LOTEN VAN GFNEVE 3 pet. a fr 100 van 1880. Trekking 7 Februari. No. 03S0S £r. 35.000; No. 19177 fr. 5000; Nu». 2711, 291U0, 43091 oil 102543 elk fr 500, SCHIEDAM. Geb oren: 2G AR'i, Arno!Jus Joannes Alarin, z. v. A. J. M. Zoetmulder en A. C. M. tvan Gent, Warande. 27 Alei. Alaria Hendrika, d. v. L. Groeine- weg ten A. E. van Lnijk, Ploegstraat, 28 Mei. Johan Herman, z. v. II. J. ,Speeb meijer en A. Ct G. Geul, Laan p-ns Ge noegen. Johannes Jacobus,z. v. W. J. D. Koens en J. J. Bras, Dwarsstraat. Johanna Maria Magdalena, d. v. J. F. Iteii- ker en Al. P. van Aken, Sin,l ,Anna Zuster straat. 29 Mei. Antonia, d. v. F. Bat/, en (A. C. Salari, Duitenhavciiweg. Overleden: 28 Mei, Johannes Cornclis Vredebregl, oud 70 jaar en 7 maanden, Korrijnonbuurt. VLAARDINGEN. Van 24 Vlei tot 27 Mei. Ondertrouwd: 25 Alei. Nicolaas Verkadc, 24 i en Ilar- mina ScWIder, 20 j. Gcrjdl Cornelis Bag- gus. 26 j. en Ro'zina Johanna Pet, 25 j. Gehuwd: 25 Mei. Abraham Starre, 24 j. en Neeltje Wilhelmina de Jonge. 26 j. i Geboren. 24 Alei. Katharina AVi! hel rain a, d. v. Wi. Wapenaar en J. van Haren, P. K. Droe saar tstraat. U. S. SteeL C. C. g. A- 78% 7D 7'J3'4 MIJNBOUW-ONbEKNl'-UlAOl.N. Nederland en KoioniSn. Guyana Goud. gew. A. 30 30% 3U 4 Kelahoen Mijnb. pr. A. 215'j 221/j 221'j Paielcb Mijnb. g. A. 17 PETROLEUM ONDERNEMINGEN. K.M.IL Peb br. A. 0^8 C58 080 Perlak Petr. M. A. 451's 4 Z. Pcrlak P. pr. A. r:.751/8 751/a RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederland en KoloniBn. Amsterd. Rubber A- 212% oog 2i» Dell Batavia Rb. A. 15H/j lóü Java Caootch. Cy. A. 1621/o TABAK-ONDERNEMINGEN. Nederland en KoioniSn. Amst, Dell Co. A. 28S74 21G 250 Deü-Maalschappij A. 530 5261/2 Z-0 Padang Tal/ak-Mij. A. 55 491/j" 50 Roiterd. Deli-Mij; A.*"—2471/5 DIVERSEN. Buitenland. Maxw. L. G. ResU S07/g SPOORWEGEN. Nederland. HoU. IJ. Sp-M. A. 871» N.-B. BoxL-W. 1 h. O. 4'/2 87 idem ïe h. 08 17 Amerika. Atch. T. 4 S. Fé. C. v. g. Ar 1037,'jc 102% ;<j3 Denver Rio C. v. A. S7'g 14 Erie Spw. gew. A. S0»'n 277E GS Kans C. South. A. 20 20 Kangas le h. O 3 S/kt 677/ic ■Mies. K. Tex. C. v. A, 514'u 6T a C N -Y. Ont. 4 We,l A. 2S7»e 251/, -ou'.b. Pac g. A9/3 9215 Soalhern Railw. Cy. Tob Tr. Or. gew, A. 17 Union Pac. Xlr. C. v. g. A- 73G7,g 1365,'a ÏGC7 3 PREMIELEENINGEN. Nederland. PaL r. Voïkr.11. *67 114 Pal. v. VoILsvL '69 f £.20 2 lo Wille Krnis A 77 Belgis. Antwerpen 1887 2^2 61 02 Hungary S. Tbeiss R«*g G<?3. 18SJ 4 132 315 Afrika. Congo loten 18S2 25.00 Prolongatie 21 pCt jlpspf? 1 Uvcr ite ftehetde markt was wrderoai u 'Cn handel en het w»*iuigf» wal gedaan v./mI. vond plaatsing tol Vorige jtryzen. .Uien wa:e 1 J'.j pf.'t. X W. S. iel» b»l* r h»U gebrek aan materiaal. In de Oliewaaiden was oen weinig b*- diyxigtmid met epnije fluö'.ualie in hi» nmkhjko en Geo^isul. II d! Ovoiige fond sen. evenals Amcrik. waaiden insleloj» cu zonder handel. j !n Ru»si»oh<? Oliewaaiden kwam jthrt- I ctehug levendigheid togen veihooaJo prij /en in Sclubajel annd. Prol. 2[ j pf't. New- t'oi I.Bcbe Roer». Noleeiing van: Atch. Topcka Car and Foundty Belliloh. St. Corp. Denver and 1L G. Kansas City S. Miss K. en T. Mi«s Pac. N.-Y. Ontario en West Rock 1st. II.w. South Pac. South R.W. Union Pac. U. S. Steel Corp. Amer. Can. Ca Un. Cigar Co. 6'j 6i t VIJFDE KLASSE. New. No. Koe, f200. Nos, 14190, 505, 18715 ieder f 1.000. 6855 met f400. 9408, 9550, 9566, 16213, 1S171 ieder

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3