I Bovendien heeft men het oordeel, zijne keuze te kunnen maken uit eene sorteering, die trots het gevor e 3e seizoen in uitgebreid heid van Modellen zonder weerga is. CCLBERT OSTI UMS JONGEHEEREN-COSTUUMS, BLOUSEPAKJES en NOKPOLKS, i SjrelcerProf. Mr. P. A. DIEPENHORST. Casino Variété. SPEEN HO FF's Klein fooneel. Bekwame Lingerie-naaisters. m m 5.50 7.50 ÏO.- 13.50 15- IS.- 31 - 33.50 34,- 36.- SO.L enz. 5.76 6.60 7.60 8.50 AO- en hooger. 4.76 3.36 3.76 3.36 3.80 4.75 5.50 6.75 7.50 enz. Grootste keuze S L A P P on S T R O O H O E O E BEIDE PINKSTERDAGEN en vervolgens ELKEN ZONDAG gesloten. Op Werkdagen geopend tot 's avonds 9 uur - 's Zaterdags tot 11 uur. STEUNT ONZE NATIONALE INDUSTRIE. t VXiOElIHCAHS, De levende brug:- op VRIJDAG 9 JUNI, Onderwerp„De Slatenverkie%ingeriy Eendraehtsstp V< rdeeli /xejneèrers g.ioi 3'e BEOORDEELT HARE RESULTATEN. Al onze Kleeding draagt hot kenmerk van GOEDEM SMAAKZORGVULDIGE BEWERKING en DEGELIJKHEID HOOGSTRAAT, Hoek Weste Wagenstraat, ROTTERDAM M 5 in blauw, grijs, bruin en andere nieuwe» dessins: in allerlei modellen en dessins: 10341 365 buitengewone groote keuze. Wij ontvingen onderstaand A J? T EST Schiedamf 31 -Mei 1916. Rollandsche Fabriek van Vuurvaste Materialen te Schiedam. Mijne Hseren. Gaarne verklaren wij, dat de Scheepjes die wij sedert eenigen tijd van U gebruiken, ons zeer. goed voldoen. 'Eerst na 6 weken gebruikt te zijn, behoeven zij vernieuwd te worden. 10327 75 Hoogachtend, N. V. Glasfabriek *De Bataaf (wg P SAÜERB1ER, Vraagt onze monsters en prijzen ran alle vuurvaste materialen: N. V. Holl. Fabr. van Vunrvaste Materialen, Schie 24, 26, 28, SCHIEDAM. Tel. 374, •chosn- en Xiaaricenmagazijn, Nieuwe Biuuenweg 264, ROTTERDAM. Handel in alle soorten Dames- eri Heeren-schoeisel, in uitsluitend prima kwaliteiten tegen ïoneurreerende prljien Voor elk paar wordt Ingestaan. Sollede reparatie-Inrichting, 10330 20 Rotterdam, Telef. 391F |gr DirecteurM SPREE. Heden en volgende avoHde» 8.15 nar, 10440 20 Het wereldberoemde successtuk! Successtuk in 4 bedrijven (11 tafereelen), - naar het Engelsch. Optreden ran de beroemde Acrobaten: I Het Anzonh Trio des avonds te 8 nnr, in „ODÉOÏP. l>el>at vrij. 10231 36 Toegang vrij De Besturen der Chr. Partyen. (DirectieSOESMAN) COOLHNUEL. ROTTERDAH. TELEF. 8400. Uitbundig succes van: 1202 52 Aanvang 8.15 nnr. Vanaf 11 Juni NIEUW PROGRAMMA DB SCHAT door J. H 3PEENH0FF. Bgoïsten, Nieuw, door J H. SPEENHOFF BB SUB N i e u w, door J.' H. JPEENHÖFF, - De leogea van Pierrot door i. v. HOVEN. Zondag en Huandat (Pinksterdagen^ Buitengewone Matinee met,volledig Nieuw Programma. Voor direct gevraagd: tegen höog loon. Yergoefling van reiskosten. 10318 18 Adres: Ateliers Stortenbekerstraat 216, DEN HAAG De meeste waarde voor zijn ge ld verkrijgt elk die zijn KLEEDING koopt in Me Openbare ergaderini T(Ol 4 C i'<\* v 1ÖS36

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4