te Seizoenjlitverkoop Hoeden. Blouses. Pelterijen. COEOM-DOItfKrAY C se Nieuwjaar! Merdag 28, Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Dec. MODEVAKSCHOOL. mat 42 Cents L. MEIJER, Fotograaf, Eerste Merlandsche Kunst-Glas-Etserij GLASRECUHE PLATENFABRIEK. looMassÉerii DeïolliaröipPasserelsJraat,9BenC' mm adres voor Zonder twijfel Cursus in Maatknlppen defijneWorst-W Vlseschwarsn firma Kraft Go., Groningen^ - HAREENS IlwOrthA Zonen, Coolsingel No. 20. COSSTUdli l'. VISSER, 2® hands Dameskleederen, E. DE GROOT, li m DAMES te SCHIEDAM en OinstreïcD. Let s. v. p. 03 onderstaaai adres èëh zaak Van vertrouwen. Louis Kooiman,, Een belangrijk: adres voor Fabrikanten. fe: m Vrij Entrée. - Telefoon 4104- Lift gratis Ruimste keuze Nieuwjaars geschenken tegen de meest eoncurreerende prijzen. Ziet onze Etalages en be zoekt onze speciale afdee lingen. Bij eiken inkoop van minstens één gulden %ullen premiën verstrekt worden lOXeX INKOOP "VAIEXf f 1.00. f 2.00. f 3.50. f 5.00 en hooger. A. H.BRETS& ZONEN. Nieuwe Binnenweg 141, ROTTERDAM, Atelier gelijkvloers. GEBR. HÜIJBREGHS H. N. VAN GALEN. TE KOOP:. A. B0UTER, Lange Baanstraat 41 en 46, Lithografische Bhkdrukkerij en Lakkerij Vraagt Uwen Winkelier PUNKTALG lAZEN Rotterdam Rotterdam, ntm 30 Boschlaan 30A, Botterdam. KORTE HOOGSTRAAT 1 ROTTERDAM. 1 W W'-i feU',:' life Ét$! fm* W mi% Mïïï V' fe Grondigs opruiming tegen spotgoed koops prijzen. Ziet onze Etalages en bezoekt onze Afdeelingen op de 1ste Etage. S*i Ame des Grands Magasins 18098 315 Byouterle en lederwaren. Parfumerie en Toiletartikelen. Heerenartlkelen. Luxe-'en'Hnlfthoudeigke Artikelen, enz. enz. Stuk zeep. 1 Doosje Poudre de Ris. 1 Doosje tandpoeder. 1 Horlogekast. il Sigaretten-étui. 1' Rokspeld, ,1 Paar msjichetknoopen. 1 Streng paariea. 1 Zakspiegel. 1 Spel speelkaarten (32 kaarten). 1 Mooi prentenboek'. 1 Griffelkoker. 1 Doosje kleurkrijt. ■1 Verfdoos, 24 stuks verf. 1 Scheurkalender. tL' Blokkendoos, il Teekenlei. 1 Celluloïdbal. 1 Pak lucifers. 1 Doos poetscrême. 1 PorfcreÜijst. f Hoogstraat 73. ünöerafdeeling der Vereenigmg van Mode- Vakscholen te 's-Hage, Goedgekeurd by Kon. besl. van 26 Aug. 19H. Dagelijks inschrijving van leerlingen ter opleiding voor Sllploma'g van Costu- mlcrc, Coupeuse en Lccrarcs. Ook gelegenheid zich voor clgcn gebruik te bekwamen. 6102 15 De Leerares, B. M. Tu. VAN ALPHEN. Cavallières in verschillende kleuren, staande kragen met chemisette. 1 Tandborstel. 1 Tandpoederdoosje. 1 Zeepdoos. 1 Kinderkam. .1 Zakmes. 1 Zakspiegel met naalden en spelden. 1 Portemonnaie. 1 Broche. 1 Armband. 1 Collier. 12 Vel kastpapier. 25 Vel papier-servetten. 1 Gros punaises. 1 Rol kastrand, 10 M. lang. EL Kubus. 1 Groote teekenlei. 1 Groote celluloïdbal, 3 Bierglazen. Kousje met glas. Bus. Tegel. Gekleurde strikjes met band. Gekleurde linnen fronts. Gekleurde manchetten. Platte laken jongenspetten. 1 Flacon Eau de Quinine. 1 Flacon Eau Vegetale. 1 Flacjon Eau de Cologne. 1 Portefeuille. 1 Zakspiegel met borstel en kam. 1 Kindcrtaschje. 1 Scheurkalender. 1 Doosje met potlooden. 25 Vel papier, 25 couverts. 1 Ongekleede pop. 1 Bouwdoos. 1 Handwerkdóos. 1 Mecaniek auto of besteller. 1 Poppen-ameublement. 1 Kop en' schotel (Japansdh). 1 Theebus. 6. Lepels. 1 Paar beeldjes. 1 Groote theepot, 1 Doos toiletzeep. - 1 Haarborstel. 1 Flacon Eau de Cologne. '1 Dames-portemonnaie. 1 Heerén-portemomiaie. 1 Sigarettenkoker. 1 Piano-lampenkapje. 1 Groote kubus. 1 Stoenen bouwdoos. 1 Gekleede pop. I 1 Paar vaasjes. 2 BloemenbakjeS. 1 Paar blauwe Delftsche vaasjes. 1 Hoedespeld. Goederenvervoer. Grint- en Zandhandel. Aelbrechtskade 183187, voorm. DELFSHAVEN. Speciaal adres voor het lossen en vervoe ren van'stenen, zand, grint enz. i Zorgvuldige en zeer vlugge behandeling. Voordeelige conditiën. 11067 20 Hoofdkantoor Dqkstr. 78-82, (Tel< 10003-04 Speelmanstraat 99 —101 Bolwerk No. 1 Tel. 6185 6186 Oostmaaslaan No. 85 3894 Aelbrechtskade 183187 7954 per 11028 20 11582 20 b(J de Matbenesserlaan. Telefoon 9376. Gedempte Slaak 87B, JRotterdam. H.H. Likeurstoker». Brander» en andere fabrikanten. De meest doeltreffende en mooiste, reelame voor Uwe artikelen is het ophangen van 'glasreclamebordjes met gouden of gekleurde lettel-s. 11305 30 Vraagt monsters en offerte en onze speciale prijzen voor massa artikelen. Rotterdam, (Westelijk stadsdeel bq halte Lqu 7 en 8). Speciaal ingericht voor groote en kleine Wasch. Bette behandeling. Mljjke prijs. Telefoon 1UOO. 10738 20 13094 26. Aanbevelend, Alle soorten van WJnkelinventarissen, zooals: Café-lnventarlssen, Kruideniers-Inventarissen, Boter- en Kaasstelllugen. 50 verschillende Toonbanken van 1 tot 6 Meter. Winkelkasten met koperen Etalages en Glasplaten, Aardappelbakken met Bascules en Gewichten, Barblers- Waschtafels met 8cheerstof len en verder alles wat men noodig heeft in alle soorten van Wlnhelgoederen,' bij Telef. 8650, Rotterdam. JPht. VAN GEL.ÖER 113771e JENSIUSSTRAAT 54—60 Telefoon Interc. 12581 ROTTERDAM Cnnninnl nrïlinn wnnii Blik~EmbaIaS6"» Margarine-, Gecondenseerde RECLAMEPLAKKATEN, BONPELPLATEN, gAGETTEg. is ;h«t kocpec van.DIuuuitwerken, .Horloge», Gond en Zilver, Pendules, Klokken, ene. i^vvHaarom-.wjjzen•wijv onze lezers bjjvoortduring op het ten .deze sedert 25 jaren ionderj eenige reserve aan te bevélen adres van fCUUtlillÉ BAJI8TKEM, .Tdefóon Jintêrc,8897, fe 1225 20 V. (voor gehuwd en, ongehuwd) a 30 Cent per les van 2 uur; hierin wordt geleerd: Pa- troonteekenen, Maatnemen, Knippen, 't Vervaardigen en Afwerken van Dames-, Meisjes- en Kinderkieéding. Verder opleiding voor Costumière, Eerste Coupeuse en Leerares met Diploma. Naai-atelier voor Damescostuums en Kinderkleeding. Patronen voor Costuums, Vantels, enz, op maat verkrijgbaar bq F. M.MENS—VAN OER EaNDE Blngleystnut 10», einde l(jn 8 bij Schiedamschen weg te Delfshaven, gediplomeerd als Éerste Coupeuse, Directrice en Leerares met het hoogste Diploma van de Mode-Academie R. en E. Wohrjzek te Amsterdam. 42049 20 Schledamsebe Weg 3, J Rotterdam. Telefoon7895. heeft voor westelijk Rotterdam de alleenverkoop der bekende HUIFKAR-SIGAREN. V raagt monsters welke direct worden toegezonden. 11251 12 van de VLEESCHWAREN en CONSERVENFABRIEKEN. Opgeri9ht 1899. 13098 36 Filiaal: Fpinsegpaelit 30, den Haag» Telef. Int. 2048. Rotterdamsclie Fabriek vanGewapend Beton, FIRMA KLOOTWIJK, Tel, Tnt. 9912. Kantoor en Magazijn SCHIEDAMSGME WEG 51 c, ROTTERDAM. Fabrikant van Ijskasten en Koelkamers, IJszouterqen, Pekel-, Chloor-, Filtreer-, Koel en Eierenbakken en Rookkasten. Tevens alle mogelqke Gewapend Beton-Reservoirs tot.inhoud van 4 Mg. Gegarand. waterdicht Öpslagplaateen Delflèhavenoche 8chlc. 10853 20 isbefvpImaaksfeüpOjjflsclioebiei BSteed&DirdU^' maadti LÜoo^8£raaC520j rstemmm, i 8586 30 (Xusttuim m CcMttrn). Open Zoomen (aïour) in Blouses enz. Jjj Festonneeren, Wolfeston, Nestelgaten, enz. J PJLISEE BI IS RICHTIiS G. 10908 20 DAMES! De goedkoopste en vertrouwste Zaak in Rotterdam van is en blijft in de ADRIANADWARSSTRAAT 8, hoek Bajonetstraat, steedsgroote voorraad «Tapdniieu,Blouses, Man tels, JM aritelcoi^tiiums, JEtolikeiiJ, Schoenen en vele andere Artikelen, zeer chic, zeer, mooi, dus Dames, komt|| met de tram, retour wordt vergo.id, afstappen bij de 's Graven-, dijkwal. 10245 40 Adrlanadwarsstraat S, hoek Bajonetstraat. W&i ■A V, IV- 8&W: ^éïy, i ,i r 3 Premiedagen. 1 Hooi* omaéN' h' IhX-.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 8