Tuschinski s I THEfll £R-L1! MIERE Wij prolongeeren ïieaamscae Courant. CITY ÖXOH CHOCOLADE 29^t^'ioev"r15 I 11 ZULSTRA RAK0CZY-MARS HET AVONTUUR AAN HET LIDO. SPORTFONDSENBAD-SCHIEDAM KLEINE ADVERTENTIEN. PAUL 'IC IE l«n"W»v^20' Wm¥ boni#1 WmÊÈË. REGIE: WILLI FORST PAULA WESSELY ADOLF WOHLBRUCK MEISJES De aankomst en huldiging v.d. bemanning der „UIVER" op Schiphol ¥©@P HJtLWi WIJS! ATTRACTIES! St. Nïcolaas-fViatïïiée's US VER AANKOMST en FEESTEN te AMSTERDAM (BURGEM. KNAPPERTLAAN) Opgebouwd door Spaarders Toegankelijk voor iedereen Geopend van 7 uur v.m. tot 10 n.m. Voor Spaarders groote reducties. Vraagt gratis dienstregeling en tarie ven aan de cassa van de inrichting. biedt de Mooiste Programma's van Films en Variété. IEDERE SCHIEDAMMER is VERPLICHT dit prach tige Theater in zijn stad met een bezoek te vereeren. Loet c Bamstijn <H»> Samuel Goldwyn Aankomst en Feestelijke Ontvangst van DE U1VER op Schiphol. DE ENIGE FILM van de AANKOMST en HULDIGING van DE UIYER in BANDOENG, speciaal voor TUSCHINSKI medegebracht dooi de dappere bemanning van de Uiver. Nederiandsch product DE WERELDSUCCESFILMT Geheel Rotterdam' spreekt over „MASKERADE", de grootste film ooit verschenen. i Nw. Rotterdamsche Courant Maasbode: Voorwaarts Telegraaf: Algemeen Handelsblad: ZONDAGMORGEN 12 UUR DE REIS OM DE WERELD IN 80 "MINUTEN TOEGANG VOOR ELKEN -LEEFTIJD j ABONNEJIENTENï'AVOKDEN ...tD, A GELIJKS-■.AANGENOMEN. SCN IEOAEÜ O1ESP00RL00S VERDWIJNEN THE HARRÏJSONS Boot-Race met Hindernissen. ais: DE AANHOUDER WINT. naar het BEROEMDE T0GNEELSTUK van BRANDON-THOMAS. Onder regie van R.A. STEMMLE. FRITZ RASP IDA WüST - JESSIE VIR0GH - ALBERT LIEVEN vervullen de verdere hoofdrollen. Hg A gg? fgy^ W& als tante tegen Stelt U zich voorB wil en dank Lachsalvo vAgt op lachsalvo, want PAUL KEMP bewijst met deze film, dat hij de grootste komiek der wereld is. - Een Minerva-Toonfilm der UFA. Toonsysteem Tobis KlankfiSm. In ons bijprogramma UFA-wereldnieuws en Prolilti-nieuws Als bijzondere attractie vanaf hepen Op ons TooneelTHE FOUR SEREHADERS. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Tol mrt volgende week 1 naar keuze: 7 fiine reepen tezamen van 2" B,i WH» 200 ZgrfMpXS&l' V U SpaS]U°*er ol geldl I j V JAAR:®l ^^JI!HUf|:] 1 75KRUIDENIERS WINKE IS f Attracties ZATERDAG A.S SLIJTERIJ „HET VINKJE" IN Dl- NIEUWE BINNENWEG 326 Directeur: André de Jong. Van VRIJDAG 23 NOVEMBER af een AMUSEMENTSWEEK EEN SELECTIE DER HONGAARSE EN OOSTENRIJKSE FILMINDUSTRIE. De geestige Operettefilm uit het Hongaarse Hiizarenleven. Muziek: PAUL ABRAHAM. r GUSTAV FRöHLICK Hoofdrollen: CAMILLA HORN I ANTON POINTNER Als 2e Hoofdfilm: Regie: RICHARD OSWALD. f aaSSfiBJEJ Toegang elke leeftijd. SHKSHaB Zaterdag 24 Nov. en Woensdag 28 Nov. a.s. Uitgebreide opname van de t/m. 15 'woorden50 ceut, t/m. 25 woorden75 cent elk woord meer 5 cent tot maximum 30 woorden. In de Zaterdaasche editie I 1. tenzij die Vrijdags reeds nan't Bureau zijn bezorgd. EEN BENEDENHUIS tehuur, Da Cos tas trant 331> Hear f 6.00 per week. Te bevragen Muus, Aieida- straat 8 b. Wegens omstandigheden te koop een goed beklante WATERSTOKEWJ. Annex Kruidenierswaren, Brieven ond. lett. V N Bur. v. d. Blad, L. Haven 141. Te huur mooie BENEDENWONING, met tuin Ampèrestraat 33. f' 6.p.w. Te bevragen aldaar of tel. 56726. llUURVERLAGLNG. Rotterdamse bedijk 223 prachtize le etage met slaapetage schitterend uit zicht. Huurprijs nader over een te komen. Tnl. Vlaar- diugcrdijk l27ben,ouAdm. kantoor J, H. VAM ZIJL, Rodenrijschclaan 17, Tele- 'oon 44421. Heer vraagt ENGELS CHE CONVERSATIELES. Br. oud. lett." "V M Bureau v. d. Blad, L. Haven 141. VRIJDAG 23 NOVEMBER een der incest b el an gr ij ke Films van bet WERELD REPERTOIRE, uaar de beroemde roman van EMILE ZOLA. De betoverende ANNA STEN heeft de gehecle wereld aan bet spreken en schrijven gebracht. Haar creatie van NANA is meesterlijk. c/Vm<m Prima verzorgd bijprogramma. De nieuwste actualiteiten, u.a.: Toegang boven 18 jaar. ZATERDAG en WOENSDAG op de 3LVTINEES toegang voor elke leeftijd. Entree voor kinderen 15 cent. TEL. 53311 cbÓLSINGEL S3 TEL. 53311 MASKERADE (CITY-FILM) met in de hoofdrollen EN Men zou haast denken, dat zij (de film „Maskerade") weten schappelijk bewust wa£ samengesteld, zoo volledig spreekt een. onbewust zieleleven zich er telkens in uit. j'. r.n'. Deze film.... is indefdaad een meesterlijk staaltje van film regie en openbaart over het geheel genomen.... een zoo gave harmonie van technisch en psychologisch raffinement, een zoo zorgvuldig afgewogen symmetrie van actie en karak teruitbeelding, als men maar zelden in een film zal'aantref fen. Deze begaafde Weensche actrice (Paula Wessely) heeft zich met de Vertolking van „Poldi Dur" ineens ge plaatst in den rang van de allereerste filmkunstenaars, „Maskerade" is een zeer bijzondere film, waar „Lumière" vermoedelijk langen tijd plezier van zal beleven. Paula Wessely heeft met een slag het pleit gewonnen. Een groote, naast Garbo, naast Dietrich, Willi Forst Is, sedert h« zijn tweede rolprent „Maskerade" schiep, het gesprelc van den dag in de filmwereld...... CASSA GEOPEND VANAF 11 UUR. MATINEE 2.15 UUR. AVONDVOORSTELLING 7 uur en 9.15 uur. BENEDEN 18 JAAR GEEN TOEGANG. Populair wetenschappelijke voorstelling, met het boeiende en zeer "■IM, leerrijke filmwerk: Plaats kaarten nu reeds verkrijgbaar. Populaire prijzen. HOOGSTRAAT - Ibr. Louis Daniels Vrijdag 23 t.m. Maandag 20 Nov. De opzienbarende geluidsfilm: Regie van JAAP SPEIJER, die de Holl. Fiim „De Jantjes" vervaardigde. Iedere MOEDER en MEISJE moet dil filmwerk komen zien. Een machtig film werk. Hoevele meisjes worden in deze abnormale tijdsomstandigheden, ook door de moeilijkheden, die hun ouders hebben, VERBLIND door aanbieding van mooie kleren en valse schijn. OP ONS TOONEEL: De Originele Harmonica-Virtuosen De bekende en gevierde artisten v.d. radio Extra: Een spannende Film. presenteert van a.s, Vrijdag al' het grootste lachsucces met ROTTERDAM DE TANTE VAN CHARLEY I Een komische film, een smijter. Zondag Matineé2-4 5-7. 2 Hoofdfilms. DINSDAG a.s.: EEN BUITENGEWONE SENSATIE-FILM. Zie onze reclame. L._ utsiiijjlti1! I :BE3TE"'Kf| l WAAR JH SCHIEDAM, Hoogstraat 37 - Telefoon 68994 BEIJERL. STRAAT sS^fJ Oer-komisch verhaal met den beroemden zanger ALFRED P1CCAVER en don niet minder bekenden komiek SZbKE SZAKALL in de hoofdrollen. Een kranig stukje reportage van Polygoon

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1934 | | pagina 4