16 Nadat men gedurende 40 jaar gebruik gemaakt had van het Beursgebouw als telegraafkantoor kwamen de moeilijkheden. De ruimte was te beperkt geworden en de lichtinval was onvoldoende. In de onmiddellijke omgeving van het Beursgebouw was een pand vrij, dat volgens de directeur geschikt te maken was voor telegraafkantoor. Het was een benedenhuis gelegen aan de Dam no. 3. De eigenaar verhuurde het pand aan het Rijk voor 10 jaar ingaande 1 december 1900 tegen een huurprijs van f. 700,— per jaar. Toen in 1908 het pand in andere handen overging, werd er voor het tele graafkantoor uitgezien naar een andere ruimte, meer in de buurt van het postkantoor. Een pand in de onmiddellijke omgeving daarvan was alleen tegen een hoge prijs te verkrijgen en daarom werd onderzocht of de ruimte van het post kantoor door aanbouw kon worden uitgebreid. Deze mogelijkheid bleek aanwezig en nadat een aantal plannen afgekeurd waren, bleek het 5e plan te voldoen aan alle voorwaarden. Bij de aanbesteding op 27 december 1909 werd de aanbouw voor een aan- neemsom van f. 19.480,- gegund aan P. Both te Vlaardingen. Eind 1910 kon deze ruimte in gebruik worden genomen. De vestiging van de telegraaf dienst in het centrum van de stad had bezwaren van de zijde der aangesloten telefoonabonnees. De uitoefening van de telegram-telefoondienst ondervond namelijk veel hinder van het geraas, veroorzaakt door het rijden van wagens en karren door de twee straten, waaraan het kantoor gelegen was. Ten einde deze bezwaren te ondervangen en een ongestoorde dienstuitvoering te ver krijgen was het noodzakelijk dubbele ramen aan te brengen. Schiedam had nu een gebouw, waarin tot 1924 de post- en telegraafdiensten afzonderlijk waren ondergebracht, elk onder een eigen directeur. In 1915 werd zelfs het centraal bureel der telefonie in het post- en telegraafgebouw gevestigd. In de jaren 90 telde Schiedam 25.000 inwoners. Daarna ging dit aantal met sprongen omhoog en in 1933 werd zelfs een inwonertal van 60.000 bereikt. Ondanks de vele kosten, die aan het gebouw werden besteed, bleef de ruim te onvoldoende en het regende klachten. Nu trof het, dat de gemeente Schiedam een nieuwe verkeersweg wilde aan leggen van de Koemarkt naar de Oranjebrug en dat het postkantoor bij uitvoering van dit plan zou moeten worden afgebroken. Door de gemeente Schiedam werden enkele terreinen opgegeven, die in aanmerking zouden kunnen komen voor de vestiging van een PTT-kantoor. De toenmalige burge meester, de heer Stulemeijer, hield hardnekkig vast aan het stuk grond aan de Broersvest, maar de belangen van de Staat lieten niet toe om meer uit te geven dan strikt noodzakelijk was. Oorspronkelijk was het alleen de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 16