bedoeling om een nieuw telefoonkantoor te doen bouwen, omdat daaraan de grootste behoefte bestond in verband met de automatisering, terwijl dan tevens meer ruimte voor de postdienst beschikbaar zou komen. Daarvoor had het Rijk enkele panden van het vroegere Odeon aan de Tuinlaan ge kocht. Na langdurige onderhandelingen met het gemeentebestuur werd even wel besloten op dezelfde plaats ook een nieuw postkantoor te bouwen. Hierdoor moesten ook nog enkele andere panden, waaronder een nog zo goed als nieuw herenhuis, worden afgebroken. Eindelijk waren de plannen rond en op 31 mei 1934 werd de aanbesteding gehouden. Er kwamen 74 inschrijvingen binnen. De hoogste inschrijver was de firma G.J. Horstink te Soesterberg en de laagste de N.V. Ing. Bur. v.h. Gebr. Crey te Rosmalen. Het werk werd aan laatstgenoemde N.V. gegund. Het nieuwe bouwwerk kwam te rusten op 110 Franki-palen met een ge middelde lengte van circa 18 meter en een maximum belasting per paal van 80 ton. Het was het eerste project in Schiedam, waarbij gebruik werd ge maakt van deze Franki-palen. Dit was niet de enige bijzonderheid die aan de bouw voorafging. De bouwput die achter het woonhuis van de heer H.A.M. Jonker Roelants lag, was voor de genoemde heer aanleiding eens op onder zoek uit te gaan, bezield door de gedachte dat er wellicht iets bijzonders gevonden zou kunnen worden. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Door de speurzin van de heer Roelants zijn, in samenwerking met de arbeiders, heel wat scherven uit de grond gehaald. Het gevondene kan worden onder scheiden in 5 groepen aardewerk n.l.: oud-Schiedams of oud-Rotterdams, Delfts blauw, geimporteerd Japans, Duits en tenslotte het gewone gebruiks- aardewerk. De collectie is zeer interessant en bevindt zich thans in het Stedelijk Museum. POSTKANTOOR - TUINLAAN Zaterdagavond 18 januari 1936. Het postkantoor aan de Gerrit Verboon- straat had zijn deuren voorgoed gesloten. In de nacht van zaterdag op zon dag werd alles wat ook in het nieuwe kantoor gebruikt zou worden, over gebracht en zondagmorgen om 8 uur gingen de deuren van het kantoor aan de Tuinlaan open tot 9 uur. Daarna was het nog van 13.00 - 14.00 uur ge opend en op maandagmorgen begon de gewone dienst. De officiële opening had plaats gevonden op vrijdagmorgen in het bijzijn van een groot aantal genodigden. De vaderlandse driekleur, die zowel aan het oude als het nieuwe kantoor was uitgestoken, duidde erop, dat er iets bijzonders aan de hand was. Het was de heer J.C.F. Baron van Lijnden, als hoofd van de Rijksgebouwendienst, die het kantoor aan de PTT overdroeg. De heer A.P.F. Duynstee, hoofdinspecteur der PTT, memoreerde de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 17