19 DE BEVRIJDING De wederopbouw begon. Ook in Schiedam moesten opengevallen plaatsen weer bezet worden. Er werd in die tijd veel van het personeel gevergd. Schiedam ging ook bouwen. Er waren door oorlogsgeweld niet veel woningen getroffen, doch wegens een achterstand van enkele jaren in de woningbouw en expansie van enkele bedrijven was er een groot tekort aan woningen. Van de tekentafels van de gemeentelijke diensten kwamen tekeningen van nieuwe woonwijken en dat gaf nieuwe werkzaamheden. Ook voor de PTT. Grote stadsuitbreidingen waren er de oorzaak van, dat het kantoor voor de groeiende hoeveelheid werkzaamheden te klein werd en er werden dan ook ver- en nieuwbouwplannen ontworpen. Tenslotte kwam er een groot gecombineerd bouwplan in samenwerking met de HA V-Bank en Rotterdamsche Bank. De HAV-Bank, die het oude post- en telegraafkantoor zal overnemen, heeft het voornemen dit gebouw af te bre ken en op de vrijgekomen ruimte een flat van 11 verdiepingen te bouwen. Vandaag zijn dan de plannen, voor zover het de PTT betreft, gerealiseerd. Het post- en telegraafkantoor is ondergebracht in een geuouw, waarvan de bouwstijl zeer goed is aangepast aan de huidige tijd. Aangezien dit geschrift wil beogen een geschiedkundig overzicht te zijn, volgt hier geen opsomming van indeling, afmetingen en toepassingen van het nieuwe kantoor. Een uitzondering wil ik maken voor het kunstwerk, wat in de hal is aangebracht. De heer J.P. van den Broek heeft een plastiek ontworpen, die is uitgevoerd in chroom en glas met verlichting. De kunstenaar wil met deze schepping het "vliegend element" tot uitdrukking brengen. Het geheel weegt onge veer 1.000 kg. en is opgehangen aan de wand in de hal. Het werkstuk is in Amsterdam geheel in elkaar gezet. De Amstel Metaalwarenfabriek verzorgde de metaalbewerking en de ont werper heeft het glas aangebracht in de werkplaats van Tetterode te Amsterdam. C. PLUIJM CONCORDANTIE De oude nummers staan tussen haakjes geplaatst achter de nieuwe 1 (1); 2 (2); 4 (3); 11 (4); 9 (5); 10 (6); 12 (7); 14 (8); 15 (9); 16(10); 6(11); 19 (12); 3 (13); 5 (14); 7 (15); 18 (16); 8 (17); 17 (18).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 19