Etiketten Hoeveel zijn er daar wel niet van gedrukt in Schiedam. Miljoenen moeten het er geweest zijn. In velerlei uitvoering. Met talloze beeldmerken - het halve dierenrijk sierde de Schiedamse jenever; hengsten, olifanten, hazen, vinken, giraffes -, met de meest fantastische opdrukken: gewichtige hand tekeningen, misschien wel nooit behaalde gouden medailles, "medische" aanbevelingen of andere, verkoopbevorderende teksten. Menig Schiedams) drukker moet er zijn artistiek kunnen op uitgeleefd hebben en als het even wil, liggen op de drukkerijzolders de clichè's nog als de in ijzer gestolde vormwil van vorige generaties opgeslagen. En wat is er nog te vinden bij distillateurs, slijters of bij partikulieren Maar in ernst. De historische vereniging wil graag - voor zover nog mogelijk - een kollektie etiketten aanleggen. Een bescheiden begin is er al. De heer Gordijn heeft zijn privé-kollektie aan de vereniging afgestaan. Hem zij dank Wie helpt ons verder Wie kent drukkers, distillateurs of verzamelaars, die voor aanvulling kunnen zorgen Het is ondenkbaar, dat van een zo Schiedams verschijnsel geen kollektie - of een onvolledige - zou bestaan. Gaarne uw reakties VERVOLG SCHIEDAMS KUNSTBEZIT Uit deze historie blijkt dat Arent Klos dus maar zeer kort als meester- plateelbakker gewerkt heeft en wel tussen 17 februari en 7 juli 1781. Door hem gesigneerd aardewerk staat dan ook te boek als zeer zeldzaam. Er zijn heden ten dage slechts vijf stukken van bekend één schaal in het Haags Gemeentemuseum, één schaal in het Rotterdams Historisch Museum, één scheerbekken in het Rijksmuseum en tenslotte twee slabakken, hierboven beschreven, in Schiedam. JOSINE BOKHOVEN -s. - -i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 20