4 tot doordeweekse pet gedegradeerd. De petten werden geleverd door P. Engering (modemagazijn "New England"), die zijn winkel had op Hoogstraat nr. 161. De kleding naar school was eenvoudiger. De broek was van het zgn. Engels leer en dat klonk wel beter als pilobroek. Daar hoorde dan een blauw gestreepte bloes bij De school Iedere schooldag werden we met z'n allen onder leiding van een zuster naar de scholen gebracht. Eerst de meisjes naar de school op de Lange Haven nr. 105 en de Westmolenstraat nr. 20 en dan ging de stoet weer verder naar de jongensscholen, gelegen aan de Nieuwe Haven nr. 121 en de Warande nr. 157. In die tijd was er nog een aanzienlijk standsverschil, want er was de "rijke" school in de Nassaulaan, de "burgerschool" op de Nieuwe Haven en de "armenschool" in de Warande. De laatste school werd in de volksmond de paardenstal van Van Lingen genoemd. Op de armenschool mocht je klompen dragen. Dit was op de burgerschool niet toegestaan. Ik heb het voorrecht genoten, de eerste zeven leerjaren op de burgerschool, ofwel de St. Thomasschool te mogen beleven. Deze scho len stonden onder leiding van de broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, die hun klooster hadden aan de Nieuwe Haven en in latere jaren in de Warande. Deze plaats in de Warande was toen vrijgekomen, omdat het toenmalige klooster van de z.g. Slotzusters - ze werden de Theresiaantjes genoemd - gesloopt was. Deze kloosterzusters zijn toen vertrokken naar een ander klooster in Egmond. In verschillende klassen werd ook les gegeven door lekenonderwijzers. Ik herinner mij nog de heer van Rooien eerste klas, de heer de Brinker tweede klas en de heer Dekker van de vijfde klas. De klas lokalen van de St. Thomasschool zijn in 1926/1927 verbouwd tot gymnas tieklokaal. Iedere maandag kregen wij van onze spaarcenten twee centen mee voor het bekende missiebusje. Eerlijkheidshalve moet ik daarbij wel vermelden, dat wij in een royale bui wel eens een cent hebben verkwist aan toffees of dropjes, die bij de wed. Van Rasteren gekocht werden. Zij had in die dagen een winkeltje in snoep annex kruidenierswaren in het verlengde van de Lange Nieuwstraat, schuin tegenover de kerk van de Evangelisch Lutherse Gemeente. Voor de missie spaarden we ook zilverpapier, postzegels en theelood.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 4