5 In een wat latere periode, toen er nog maar zes schoolgaande leerlingen waren, mochten wij op eigen gelegenheid naar school. Ik weet het nog als de dag van gisteren, dat ik op de zevende maart 1929 door het ijs van de Nieuwe Haven ben gezakt met "schotsie varen". De zuster nam het nogal gemoedelijk op, maar van de klasbroeder kreeg ik zonder pardon toch wel een pak slaag. Alles bij elkaar is het toch wel een fijne tijd geweest in die zeven leeijaren. Ongemerkt werd er door de klasgenoten toch altijd partij getrokken voor het "weesjongentje". Bijzonder leuk vind ik het U te vertellen, dat mij op de morgen van zes december, dus de dag na de beruchte strooiavond, ge vraagd werd, wat of ik zoal van de goede Sint had gekregen. Dat was maar erg weinig. Diezelfde middag ontving ik de verrassing van mijn leven, omdat alle klasgenoten iets voor mij hadden meegebracht in de vorm van suiker goed of chocola. Achteraf nog bedankt hoor, jongens Vrije tijd De zogenaamde vrije tijd was altijd druk bezet. Voor alles eerst je plicht doen was het devies. Elke dag werden er door de jongens twee emmers aardappelen geschild. Te dik schillen was er niet bij. Dat heb ik wel eens gedaan en toen werden deze schillen keurig gekookt voor mijn middagmaal tijd. Maar in de zomer, wanneer de nieuwe aardappelen arriveerden, moch ten we om half zes uit bed, want voor de kerkdienst van half zeven moesten de piepers geschrapt zijn. Zaterdagmiddag was het schoenenpoetsen van de zusters en de speelplaats aanvegen. De woensdagmiddag werd benut voor het zakjes plakken. Op school kregen we stapels oude schriften en met mes, schaar en stijfsel, fabriceerden we onnoemelijke aantallen zakjes. Deze zakjes werden door de zusters gevuld met honderd centen of tweehonderd halve centen en daarna dan afgehaald door speciaal aangewezen "arme" mensen die bij het R.K. Parochiaal Armbestuur geregistreerd waren. De zakjes moesten, na ge plakt te zijn, ook nog drogen en werden daarom op de speelplaats uitge legd. Maar dan mocht het beslist niet waaien, want dan was het wel een heel karwei om al die zakjes weer in het gelid te leggen. De grote vakantie in de maand augustus werd benut voor de inmaak. Kisten princessenbonen werden afgehaald en gebroken, snijbonen gingen door de molen. De zus ters zorgden voor de verdere afwikkeling, wat betreft de inmaak. Deze maand maand was ook een pracht gelegenheid om de stromatrassen bij te vullen. Er kwamen balen stro op de speelplaats en we konden onze lusten bot vieren. Het werden dan doorgaans wel van die keiharde strozakken, die op zeppelins leken. De eerste nachten moest je halsbrekende toeren maken om

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 5