10 uur de bel opstaan en wassen. Half acht naar de eetzaal en na het eten naar school - op commando in de rij, net als een stel soldaten. Na schooltijd weer gehaald, ook in de rij. Bij aankomst jongens naar de zaal voor jongens en meisjes naar de meisjeszaal en als de bel ging eten en weer naar school. Na schooltijd weer naar de zaal, spelletjes doen, bijvoorbeeld dammen, lotto en de Zevenzak, tot half vijf. Dan ging de bel en weer netjes in de rij naar de keuken, waar Jaan en Jans Stokhof de scepter zwaaiden, om ons brood te halen, bestaande uit één boterham. Daarna naar de schuur in de tuin om schoenen te poetsen. Het aantal ging meestal naar leeftijd; de ouderen kregen de meeste paren om te poetsen. De meisjes moesten kousen breien. Om 7 uur de bel voor het avondeten, bestaande voor jongeren zoals wij uit een kopje karnemelkse pap en dan naar bed. Wij sliepen op de hoog ste verdieping, twee hoge trappen op, aan de voorkant aan de Nieuw- straat. En zo ging dat, dag in, dag uit. Maar in deze grauwe omgeving hadden wij ook wel eens plezier. Een van de grotere jongens, Willem Zaal, trommelde ons wel eens op voor enig vermaak. Achter de slaapzaal lag de droogkamer om de was te drogen. Dat was een flinke ruimte met veel stokken, waar het goed op moest drogen. Eerder genoemde Willem Zaal riep ons bij elkaar om soldaatje te spelen, allen een droogstok op de schouder als geweer. Hij was de majoor en als hij riep "Vuur moesten wij allen die stok hard op de grond gooien en dat was een leven van geweld. Direct daarna hoorden wij de Vader naar boven komen, kwaad en iedere stap op de traptreden hoorden we. En dan kregen enkelen er van langs met zo'n droogstok, maar dat hadden we er wel voor over na zo'n verzetje. Bovengenoemde Willem Zaal was toen 'majoor' over ons. Hij is later koloniaal geworden. Ik heb hem terug zien komen na 24 dienstjaren als sergeant-majoor. Helaas heeft hij niet veel plezier gehad van zijn pensioen, want binnen zeer korte tijd is hij overleden. Hierbij wil ik het maar laten en denken, dat is gelukkig verleden tijd". J. DEN HERTOG In het pand Nieuwstraat 12, dat nu o.a. zoldertheater 'De Teerstoof huisvest, was van 1869 tot 1925 het hierboven beschreven Diaconie huis gevestigd. De oprich ting destijds was mogelijk geworden door een schenking van Mejuffrouw A. Loopuyt. Uit de door haar geschonken f. 15.000kon de aankoop van het pand bekostigd worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 10