De tweede grote scene, "Jozef verklaart de dromen van Farao", is 273 cm. hoog en 509 cm. breed. Wij zien een groot statievertrek met in het midden een troon in Louis XV stijl, waarop de farao gezeten is. Hij draagt een wit met goud afgezet kleed met een tulband en een gouden keten. Ter rechterzijde van de troon twee magiërs met veren hoofddeksels en twee soldaten in romeins harnas, de voorste op de rug gezien met een hand op een schild. Naast hem een soldaat en profile en bij de deuropening een binnentredende met een lans. Links van de farao nog twee dromenuitleg- gers en een soldaat. Voor de troon, geheel geïsoleerd, staat Jozef, licht afstekend tegen de donkergroene architectuur, in een weids gebaar zijn armen uitspreidend en profile in lange mantel en tulband, op de laagste trede van de troon. Geheel links in de compositie, op een podium een eer biedig luisterende hoveling en een magiër. Vanuit een raam een uitzicht op een blauw berglandschap. Dit is verreweg het meest geslaagde schilderstuk van de serie, niet alleen qua compositie, maar ook wat betreft de levendigheid in b.v. stofuit drukking. Typerend zijn de wonderlijke changeant-effekten in de gewaad- plooien. Zelfs de figuren tonen hier minder stijf. De soldaat op de rug gezien lijkt een direkte copie van een veel ouder voorbeeld. Het tafereel "Jozef en de vrouw van Potifar" is kleiner. Het meet 205 x 96 cm. Wij zien Jozef, zich losrukkend van Potifars vrouw, voor een tentachtig bed in romeinse stijl. Potifars vrouw draagt lange blonde krulletjes en is en profile weergegeven. Tenslotte zijn er drie nog kleinere landschappelijke fragmenten: het eerste met twee schapen meet 206 x 78 cm.; het tweede, met wat bossages meet 201 x 23 cm.; het laatste bestaat uit twee aan elkaar genaaide stukjes, een stukje lucht en een stukje gordijn, en meet 72 x 111 cm. Hoewel niet in al te beste staat, roepen al deze fragmenten bij elkaar toch het beeld te voorschijn van een middelgroot vertrek, dat aan alle wanden voorzien is van deze geschilderde voorstellingen. Aan de hand van een aantal gegevens is het mogelijk de vorm van deze kamer en de plaatsing van de taferelen te reconstrueren. In het 516 cm. brede tafereel, "Jozef naar Egypte verkocht", zijn aan de bovenrand, ter plaatse van de lijst met de guirlande, vijf vierkante openingen uitgespaard, die wijzen op een balkenzoldering. Ook in de twee aula stukken kunnen wij, nu we het weten de weggerestaureerde balkenuit- sparing ontwaren. Ook in het aan elkaar genaaide stukje gordijn/lucht is een balkuitsparing. De balkopeningen tegen elkaar geplaatst blijken maar op één manier te passen, waarmee de plaatsing van het "Jozef naar Egypte verkocht"-tafereel tegenover de twee aula stukken met daartussen-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 15