Redaktioneel 'Scyedam' is een uitgave van de Historische Vereniging Schiedam en wordt toegezonden aan leden en begunstigers. Men kan lid worden door over schrijving van (minimaal) f. 15, op gironr. 35.33.203 of door storting op bankrekening nr. 25.81.52.362 van Bank Mees Hope, Schiedam (giro 4444) t.n.v. de penningmeester van de Historische Vereniging Schiedam. Losse nummers: f. 2,— Aan dit nummer werkten mee Josine Bokhoven Kees van Es W.F. Fredriks Cees van der Geer J. den Hertog Grafische verzorging: Ton en Liek Verburg Redaktie: Cees van der Geer Lange Nieuwstraat 127, Schiedam Telefoon (010)-267.628 Illustratie voorpagina: "Jozef als onderkoning in Egypte maakt zich aan zijn broeders bekend" (detail). Wandbekleding, 2e helft 18e eeuw; Lijmverf op jute; 272 x 199 cm. GALERIJ De uitgave van dit nummer van 'Scyedam' werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van ANKER- EN KETTINGFABRIEK SCHIEDAM B V. Buitenhavenweg 94, Schiedam. Dat deze 'Scyedam' later verschijnt dan bedoeld, heeft eigenlijk een ge lukkige oorzaak. Op zoek naar het volgende onder werp voor haar rubriek 'Schiedams kunstbezit' dacht Josine Bokhoven in de twee panelen beschilderd be hang, die in de aula van het museum weerszijden van de preekstoel han gen, een geschikt onderwerp te hebben. Wat bleek echter Het museum beschikt nauwelijks over noemens waardige gegevens. Er moest dus op korte termijn een tijdrovend onder zoek verricht worden. Samen met de heer Van Es (Gemeente Archief, Schiedam) is toen het nodige speur werk verricht. Het loonde alleszins de moeite. De loskomende gegevens rechtvaardigden niet alleen een later verschijnen van 'Scyedam', ze bleken ook zo veelvuldig en interes sant, dat de gebruikelijke rubriek lengte van één pagina bij lange niet voldoende was. In dit nummer - we kondigen het met enige trots aan - het eerste gedeelte van het artikel van Josine Bokhoven. ETIKETTEN De eerste schenkingen voor onze etikettenkollektie zijn binnen. Aan de distilleerderijen Nolet, De Kuyper en Vrij moed de eer als eersten gereageerd te hebben. Beeldschone exemplaren zijn erbij. Ze onderstrepen de juistheid van het initiatief èn het illustratieve aspect van de gedistilleerdkultuur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 2