Schiedams telefoonnet (3) Zo kwamen er ook kabelkasten "op den Afrol" dat was'op de Hoogstraat bij de Lange Achterweg, op de Lange Haven bij de Rotterdamse Poort en aan de bestaande paal bij het wachthuisje van de Rotterdamse Tram weg Maatschappij. Ook werden er enkele kabels onder water gelegd namelijk door de Lange- en de Nieuwe Haven. De telefoonmaatschappij zorgde voor het graven van de kabelsleuven en tevens voor het bestratingswerk na het leggen van de kabels. De directeur van Gemeente Werken wilde tevens dat de maatschappij ook aansprakelijk bleef voor naderhand optredende verzakkingen in het plaveisel. Hier nam de telefoonmaatschappij echter geen genoegen mee. Uiteindelijk werd besloten om eventuele verzakkingen welke binnen 6 maanden optraden door de gemeente te laten herstellen op kosten van de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij Van het rijk kreeg de gemeente Schiedam vergunning om in het Beurs gebouw een gemeentelijke telefooncel te plaatsen welke aangesloten zou worden aan het Rijkstelefoonbureel. Dit bureel was een onderdeel van het Rijkstelegraafkantoor. De beursbezoekers zouden nu in de gelegenheid zijn om vanuit de tele fooncel op de Beurs hun zaken via intercommunale en zelfs internatio nale telefoongesprekken, sneller af te werken. De gemeente moest omtrent de inning en verantwoording van de voor intercommunale en internationale gesprekken in die cel ontvangen gelden in overleg treden met de directeur van het Rijkstelegraafkantoor. Men begon ook behoefte te gevoelen om eventueel in de nachtelijke uren telefonische verbindingen tot stand te brengen. Vandaar dat er van de zijde van het gemeentebestuur voorgesteld werd om een nachttelefonist aan te stellen. Hiervoor moesten natuurlijk de concessievoorwaarden gewijzigd worden. Hierin werd nu opgenomen dat de dienstregeling zodanig ingericht zou worden, dat gedurende het gehele etmaal voor de geabonneerden gelegenheid zou bestaan met elkaar aan gesloten te worden en dat er zowel voor de dag- als voor de nachtdienst, voortdurend geoefend personeel in voldoende aantal aanwezig zou zijn voor vlugge en onafgebroken bediening van de inrichting. Er werd besloten dat de nachttelefonist door de gemeente werd aange steld en bezoldigd en dat deze persoon dienst zou doen van 10 uur 's avonds tot 7.50 uur 's morgens en zondags van 7.50 uur tot 10 uur 's morgens en van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Hij werd onder Na onderhandelingen met diverse maatschappijen besluit de Schiedamse gemeenteraad in 1890 de Bell Telephoon Maatschappij de aanleg van het plaatselijk telefoonnet te gunnen. Na een wat moeizame start stijgt het aantal geabonneerden geleidelijk. Wel was er enig verzet tegen de bovengrondse leiding en de daarbij behorende kabelpalen en -kasten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1977 | | pagina 17