De zondagstelefonist had gedacht dat hij zijn dienst wel eens zou kunnen ruilen met de nachttelefonist, doch deze had er helemaal geen zin in om op zondag te werken. Zodoende richtte de zondagstelefonist een verzoek aan de burgemeester om hierin verandering te willen brengen. Ook vond hij het salaris te laag, f. 1,25 voor 10 uur werken op zondag. Na enkele maanden werd de badhuismeester C.J. Duimel aangewezen om met de toen dienstdoende zondagstelefonist de zondagsdienst voor hun rekening te nemen tegen een beloning van f. 112,— per jaar, welk bedrag naar mate van ieders dienst verdeeld moest worden. Ook werd de beloning van de nachttelefonist van f. 7,— per week verhoogd tot f. 8,— per week. De badhuismeester heeft het werk als zondagstelefonist slechts één jaar volgehouden. Voor hem in de plaats werd aangenomen mejuffrouw Catherina Margaretha Groote. Al werkte zij alleen maar op zondag, voor Schiedam was dit dus de eerste telefoniste. Op 13 oktober 1906 werd door de Nederlandsche Bell Telephoon Maat schappij vergunning gevraagd om volgens tekening een aantal wijzigingen aan te brengen. Het betrof hier een uitbreiding van het bestaande tele foonnet in westelijke richting in verband met de stadsuitbreiding. Na goedkeuring van het plan werd het werk in uitvoering genomen. Toen het werk klaar was kreeg men te horen, dat de palen, geplaatst op het pad aan de Warande, belemmering opleverden voor de passage en dat zij niet bijdroegen tot verfraaiing van dat stadsgedeelte. Nu wilde men dat de palen verplaatst zouden worden naar het midden in de bomenrij met armen uitstekende over het voetpad. De maatschappij wilde de palen wel ver plaatsen, doch vond het billijk dat de kosten van verplaatsing dan voor rekening van de gemeente kwamen, alsmede dat de bomen van gemeente wege opgesnoeid zouden worden, aangezien het ingediende plan, volgens tekening, door het gemeentebestuur goedgekeurd was. De commissie voor de gemeentewerken kon niet inzien waarom die kosten van ver plaatsing voor rekening van de gemeente zouden komen. Naderhand bleek dat de kosten te gering waren om er verder over te corresponderen, zodat uiteindelijk de gemeente de kosten voor haar rekening nam. Het aantal gesprekken ging met sprongen omhoog. Dit kwam omdat op 23 december 1910 een verlaagd tarief van f. 0,20 voor een gewoon interlokaal gesprek en van f. 0,65 voor een dringend interlokaal gesprek werd ingevoerd in het verkeer tussen Schiedam en de volgende plaatsen: Barendrecht, Berkel, Bleiswijk, Bolnes, Delft, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Kethel, Kralingseveer, Krimpen a/d IJssel, de Lier, Maasdijk, Maasland, Maassluis, Nieuw Beijerland, Nieuwersluis, Oud Beijerland, Overschie, Pernis, Piershil, Poortugaal, Pijnacker, Rotterdam, Rozenburg, Schipluiden, Vlaardingen en Wateringen. C. PLUIJM. 19

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1977 | | pagina 19