of zou worden aangelegd), of zoveel diepte meerder als U EdelAchtbaren mogen goedvinden te bepalen voor een niet te duur te bepalen prijs in eigendom af te staan om daarop binnen de tijd van 3 jaren twee brande rijen en eene mouterij te bouwen", (een bijgevoegde tekening is niet in het Gemeentearchief aanwezig). In de raadsvergadering werd dit verzoek ge honoreerd, waarbij o.a. werd bepaald, dat de prijs per vierkante El f. 2,— zou bedragen, de diepte van het terrein 40 ellen zou moeten zijn en dat de te bouwen branderijen binnen één jaar en de mouterij binnen twee jaar na de dag van tekening van de acte van overdracht gebouwd moesten zijn3 E Deze drie panden zijn kort hierna gebouwd, bestaan nog, en zijn nu ge nummerd Westerkade 10b, 12 en 14, waarvan nummer 12 de mouterij is (was). Doordat het laatste cijfer van de sluitstenen van beide branderijen nagenoeg onleesbaar is, valt nadere datering van de bouw moeilijk te be palen, maar 1862 is het meest waarschijnlijk. In 1869 komt het pand Westerkade 10b nog even ter sprake, doordat eigenaar J. Mak erachter, aan de Warande, grond van de gemeente koopt om er een derde branderij te bouwen (nu: Warande nr. 1). Op de toen gemaakte tekening is de zijgevel van het pand aan de Westerkade te zien, met het erachter geplaatste open gebouwtje voor de spoelingdunbak 4E (zie afb.) Ook 1897 biedt nog informatie, omdat J. Mak toen een aanvraag indien de voor uitbreiding van zijn branderij Westerkade 10 met een stoomwerk tuig van 4 pk. en een ketel (opp. 4,5 m2voor het oppompen van water. Bij die aanvrage was een plattegrond gevoegd van de parterre met een inde ling van een zgn. enkele branderij: 12 beslagbakken, 3 stookketels en 3 koelkuipen 5) (zie afb.). De branderij heeft gewerkt tot 1916, naar mag worden aangenomen, want op 8 juni 1916 kwam het pand in het bezit van de familie Ingelse. Toen is het interieur ontmanteld, en heeft het gebouw dienstgedaan als pakhuis voor de meest uiteenlopende goederen. Deze situatie bleef tot 1952. Toen kocht Breeuwwerk het pand en nam het in gebruik. Tot slot kan worden vermeld dat het pand door de Werkgroep Inventari satie Project Schiedam van de Historische Vereniging Schiedam, vorig jaar in de lijst van vermeldenswaardige panden is opgenomen. De hele Westerkade is trouwens de aandacht meer dan waard, wegens het unieke stadsbeeld gevormd door de aaneenschakeling van in totaal 12 classicistische branderij- en mouterij-gevels. Daarom zou het dubbel te betreuren zijn, indien het hier besproken pand zou verdwijnen. R.W. POELS 3) Gemeentearchief Schiedam: Ingekomen stukken Raad 1 okt 1860. 4) Gemeentearchief Schiedam: Bouwtekening no. 703. 5) Gemeentearchief Schiedam: Ingekomen stukken B W 1897 nr. 672.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1977 | | pagina 15